POZNÁMKA NA OKRAJ:

Omezenost přináší finanční ztráty, neboli O selhávání existujícího vzdělávacího systému

27. 11. 2009 / Uwe Ladwig

V Německu každý pátý patnáctiletý sotva umí číst a počítat -- a pod hlavičkou Bertelsmann-Stiftung byla zveřejněna informace, že to stát může stát až biliony eur. O tom, že podle německého přísloví 'omezenost bolí', něco v téhle poznámce...

Na některé vědecké práce by se opravdu člověk měl dívat s opatrností. Podle mého to platí také pro vědeckou studii, jejímiž autory jsou Ludger Wößmann a Marc Piopiunik a která pod hlavičkou Bertelsmann-Stiftung údajně dokazuje, že německý stát by v případě absence podpory 'rizikových žáků', tak aby získali alespoň základní znalosti, v příštích 80 letech ztratil kolem 2,8 bilionů euro. Jedině s dodatečnou podporou státu se prý mladí úspěšně prosadí v pracovním prostředí nynější a budoucí společnosti.

Ano, mohlo by se zdát, že asi těžko někdo ví, co bude za osmdesát let. A mohli bychom se ptát, jestli oba vědci náhodou nezapomněli na to, že nejen dnes, ale také v budoucnosti ve společnosti budou existovat pracovní místa, na nichž pracovníci nemusejí umět dobře psát a počítat? A ovšem, mohli bychom pochybovat i o těch 2,8 bilionech euro. Zdá se být ale jasné, že jen dobře vzdělané děti mohou být základem dlouhodobého budoucího hospodářského prospěchu, a každé dítě, které nedostalo možnost se rozvinout podle svých schopností a docílit víc než zásadně omezení spoluobčané stejného věku, bude pro společnost znamenat ztrátu. A z tohoto důvodu by ve studii označení 'rizikoví žáci' měli být ve svém rozvoji podporováni mimořádně a také finančně nadprůměrně.

Že omezenost bolí ví asi díky známému přísloví většina Němců; že by její překonání bylo pro společnost prospěšné, na tom ale opravdu není nic nového. Lze jen doufat, že po zveřejnění studie renomované Bertelsmann-Stiftung to pochopí také politikové, kteří jsou za změnu vzdělávacího systému zodpovědní, a kteří by okamžitě měli něco dělat, aby děti již od malička dostávaly náležitou péči. Na to by se ale muselo investovat nejen do jeslí a škol, ale také do vzdělání vychovatelů.Zatím se dá ovšem pochybovat o tom, zda se ale naši politikové opravdu rozhodují pro zásadní změnu zatím selhávajícího německého vzdělávacího systému. A jak je to u Vás? Máte osobně dojem, se dost investuje do výchovy a vzdělání dětí?

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 27.11. 2009