PREHLIAD ČLENOV EURÓPSKEJ KOMISIE

Barroso II: Šefčovič bude vládnuť medziinštitucionálnym vzťahom

27. 11. 2009

EURACTIV│ Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso dnes naobed v predstihu oznámil rozdelenie portfólií v novej exekutíve. Slovenský dezignovaný komisár Maroš Šefčovič bude zodpovedný za oblasť medziništitucionálnych vzťahov a administratívy, ktorú preberie od Margot Wallström (podpredsedníčka Európskej Komisie zodpovedná za vzťahy medzi inštitúciami a komunikačnú stratégiu 2004-2009). Zároveň bude podpredsedom Európskej komisie. Rozdelenie portfólií v novej Európskej komisii na roky 2009-2014 je nasledovné:

 • Michel Barnier - vnútorný trh a dane
  Francúzsko patrí medzi zakladajúce krajiny EÚ, jeho politickí predstavitelia zohrali rozhodujúcu úlohu v procese vytvárania európskej integrácie po druhej svetovej vojne.
 • Lázslo Andor – zamestnanosť, sociálne veci a inklúzia
  Maďarsko je jednou z nových členských krajín, do Európskej únie vstúpilo rovnako ako Slovensko v máji 2004.
 • Dacian Ciolos – poľnohospodárstvo
  Rumunsko musí po vstupe do EÚ 1. januára 2007 splniť podmienky v oblasti reformy súdnictva, boja proti korupcii a organizovanému zločinu, v opačnom prípade mu hrozia sankcie, vrátanie zadržania finančnej pomoci EÚ.
 • Günther Oettinger - energetika
  Nemecko je stále najvyšším prispievateľom so spoločného rozpočtu EÚ, čo mu spolu s ľudnatosťou dáva veľkú váhu v európskej politike.
 • Janusz Lewandowski - rozpočet a finančné plánomanie
  Poľsko je jednou z krajín Strednej a Východnej Európy, ktorá sa zaraďuje k post-komunistickým. Do EÚ vstúpilo spoločne s ďalšími 9 krajinami regiónu (vrátane Slovenska) v roku 2004.  
 • Neelie Kroes– multimediálna agenda, podpredseda EK. Komisárka pre hospodársku súťaž 2004 – 2009. Holandsko patrí medzi zakladajúcich členov Európskej únie. Spolu s Belgickom a Luxemburskom vytvorilo ešte počas druhej svetovej vojny Benelux, ako regionálne ekonomické integračné zoskupenie.
 • Joaquín Almunia - hospodárska súťaž, podpredseda EK
  Komisár pre hospodárske a menové záležitosti 2004 – 2009. Španielsko má najväčšie príjmy z cestovného ruchu spomedzi všetkých európskych krajín.
 • Olli Rehn - hospodárske a menové vzťahy
  Komisár pre rozširovanie 2004 – 2009. Fínsko vstúpilo do EÚ pomerne neskoro - počas studenej vojny mu jeho pozícia "medzi dvoma blokmi" neumožňovala aktívne vstupovať do integračného procesu vo vtedajšej západnej Európe.
 • Andris Piebalgs – rozvoj
  Komisár pre energetiku 2004 – 2009. Lotyšsko - podobne ako ostatné dve pobaltské krajiny (Estónsko, Litva), dosiahlo nezávislosť od ZSSR v roku 1991, ruské jednotky odišli v roku 1994. Členom Únie i NATO sa stalo spolu so Slovenskom v roku 2004.
 • Viviane Reding - spravodlivosť, základné práva, podpredsedníčka EK
  Komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá 2004 – 2009. Luxembursko patrí medzi zakladajúcich členov EÚ, už počas druhej svetovej vojny (1944) vytvorila exilová vláda s Belgickom a Holandskom združenie Benelux.
 • Antonio Tajani - priemysel a podnikanie, podpredseda EK
  Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za dopravu 2008-2009, nahradil Franca Frattiniho. Taliansko patrí medzi zakladajúcich členov Európskej únie. Je členom skupiny G-8 a do eurozóny vstúpilo už pri jej vzniku.
 • Siim Kallas - doprava, podpredseda EK
  Podpredseda Európskej Komisie zodpovedný za administratívne záležitosti, audit a boj proti podvodom 2004 – 2009. Estónsko je najmenším z pobaltských štátov. Nezávislosť od ZSSR získalo v roku 1991, ruské jednotky odišli však až v roku 1994. V roku 1994 vstúpilo, spolu so Slovenskom, do EÚ i NATO.
 • Karel De Gucht - obchod 
  Belgicko je jednou z najhustejšie osídlených krajín s najhustejšou cestnou sieťou v Európe. V hlavnom meste Belgicka, Bruseli, sídli väčšina inštitúcií EÚ, ale aj medzinárodné organizácie, napríklad NATO.)
 • Connie Hedegaard - klíma
  Dánsko je zakladajúci člen Severoatlantickej aliancie (NATO). Súčasťou EHS (neskôr EÚ) sa stalo v roku 1973.
 • Cecilia Malström -  vnútorné veci
  Švédsko sa zapojilo do európskej integrácie až v 90. rokoch a po intenzívnych vnútropolitických diskusiách
 • Maroš Šefčovič – medziinštitucionálne vzťahy, administratíva, podpredseda EK
  Slovensko vstúpilo do EÚ v máji 2004.
 • Rumiana Želeva – medzinárodná spolupráca, humanitárna pomoc a odpoveď na krízy
  Bulharsko muselo tesne pred koncom predvstupového procesu čeliť hrozbe odloženia vstupu do EÚ o rok v prípade, že nestihne implementovať požadované reformy.
 • Marie Geoghegan Quinn - výskum a inovácie
  Írsko patrilo medzi najchudobnejšie krajiny Európy, vďaka viacerým špecifikám však dokázalo plne využiť výhody členstva a dostať sa na ekonomicky medzi špičkových európskych hráčov)
 • Johannes Hahn - regionálna politika
  Rakúsko - Neskorý vstup do EÚ bol výsledkom špecifického postavenia krajiny počas druhej svetovej vojny. Na základe dohody veľmocí, ktoré Rakúsko okupovali v rokoch 1945-55, bolo nezávislé Rakúsko vyhlásené za "trvalo neutrálne".  
 • Maria Damanaki  - morské záležitosti a rybolov
  Grécko vstúpilo do EÚ po zložitom vývoji - po druhej svetovej vojne nasledovala občianska vojna (1944-49), reštaurácia monarchie, vojenská diktatúra (1967-74) a až potom vytvorenie parlamentnej demokracie.
 • Androulla Vassliou – vzdelávanie, kultúra, mládež a multilingvizmus
  Cyprus je ostrovný štát rozdelený od roku 1974 na dve časti – tureckú a grécku. Doterajšie pokusy (v minulosti predovšetkým OSN, dnes najmä EÚ) o jeho zjednotenie stroskotali. Európska únia nemá, okrem študijných programov, žiadnú spoločnú politiku pre mládež. Európske inštitúcie začali stimulovať premýšľanie o spoločnej politike mládeže len na prelome tisícročí.
 • Algirdas Semeta – dane, clá, audit a boj proti podvodom
  Litva je postkomunistickou pobaltskou krajinou, ktorej sa podarilo vstúpiť do EÚ spolu s ďalšími deviatimi krajinami v zatiaľ najväčšej vlne rozširovania v histórii Únie.
 • Štefan Füle – rozširovanie a susedská politika
  Česká republika vstúpila do EÚ spolu so Slovenskom v máji 2004. Česká republika a Slovensko majú dlhú históriu spolužitia v jednom štáte.
 • Janez Potočnik -  životné prostredie
  Komisár pre vedu a výskum 2004 - 2009. Slovinsko bolo prvou z častí Juhoslávie, ktorá začiatkom 90. rokov vyhlásila samostatnosť. Na rozdiel od iných krajín regiónu sa mu podarilo osamostatniť pomerne pokojne.  
 • Catherine Asthon - diplomacia, podpredsedníčka EK
  Spojené kráľovstvo
 • John Dalli – zdravie
  Malta vstúpila do EÚ v máji 2004, nepatrí však do skupiny postkomunistických krajín. Modernú politickú nezávislosť získala až v roku 1964.
Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 27.11. 2009