Rodí se v Srbsku silná komunistická strana?

27. 11. 2009 / Karel Klimša

O uplynulém víkendu proběhl v hlavním městě severosrbské autonomní provincie Vojvodina Novi Sad ustavující sjezd Komunistické strany Srbska. Do jejího čela se po třiceti letech opět postavil člověk jménem Josip Broz. Vnuk velké postavy jugoslávských dějin -- Josipa Broze Tita. Syn nejstaršího Titova syna Žarka.

V Srbsku existuje 14 malých regionálních komunistických stran. Tři z nich se nyní spojily a další se sjezdu zúčastnily. "Stal jsem se předsedou, abych sjednotil tyto proudy, spojil tyto oddíly do silné akceschopné strany. Náš program vychází z komunistických ideálů a zkušeností prověřených časem, prací a nelehkými boji. Ale doba se změnila. Musíme umět pracovat v nových podmínkách. Chceme navázat na všechno dobré, co bylo v minulosti a odmítnout všechno špatné. Spojili jsme své úsilí pro lepší život srbského národa. Chceme vrátit národu jeho důstojnost, zabezpečit mladým perspektivu a bezplatné vzdělání, dospělým práci, sociální jistoty a zdravotní péči, důchodcům klidné a zajištěné stáří, pustit se do obnovy venkova a zemědělství " cituje Josipa Broze agentura Beta.

Je přesvědčen, že mnoho lidí vzpomíná v dobrém na Jugoslávii. Vypovídají o tom koneckonců všechny průzkumy veřejného mínění a Tito je uznáván za vážnou osobnost novodobých dějin. Pocit "jugonostalgie",je v Srbsku,ale i některých dalších svazových republikách možná silnější,než pozitivní názor na minulost třeba v bývalé NDR nebo v Maďarsku. Věří, že v zemi je mnoho komunistů, kteří si své přesvědčení uchovali a poslední desetiletí je v jejich přesvědčení jen utvrdily. "Doufám, že ve volbách získáme okolo 10% hlasů. Teď ale musíme rychle sesbírat nejméně 10 tisíc podpisů a získat oficiální registraci.

Myslím, že to půjde velmi rychle", říká v rozhovoru pro ruské noviny Izvestija. Třiašedesátiletý "Joška", jak mu v Srbsku říkají, vzpomíná na své ruské kořeny, "Jsem ze tří čtvrtin Rus. Moje máma je Ruska, jmenuje se Tamara a pochází z města Ordžonikidze, nyní Vladikavkazu. Také moje babička z otcovy strany je Ruska. V mých žilách protéká mnoho ruské krve. Umím rusky a stejně i tak mé děti, dospělí synové i mladší dcerka, která chodí do ruské školy v Bělehradě", popisuje svou rodinu.

V bývalé Jugoslávii se vědělo a ví, že byl nejmilejším vnukem Tita a že u něho žil do svých 15 let. Byl vynikajícím a poctivým studentem. Vystudoval vysokou školu lesnickou a řadu let v revíru pracoval. Později byl jedním z ochrankářů maršála Tita. Po jeho smrti v roce 1980 se z něj časem stal majitel několika restaurací. Ale k politice ho to vždy táhlo. "Komunistou jsem nikdy nepřestal být, ani jsem na to nikdy nepomyslel", uvedl v rozhovoru.

Řekl, že strana je pro integraci do evropských struktur. Dodává, že však ne za každou cenu, ne za ztrátu národní hrdosti a suverenity. To nejdůležitější pro nás je zvyšovat životní úroveň a sociální jistoty, dodržovat základní práva a svobody, právo na rodinu, na život,na zdraví, na práci. Evropské instituce v rámci základních lidských práv po nás požadují uznání práva pro sexuální menšiny. Jako by dnes pro naprostou většinu nebyly důležitější ty jiná práva. Opakuji: evropská integrace je v zájmu srbského národa, ale za důstojných podmínek, konstatoval nový předseda srbských komunistů. Ví, co chce a má mezi lidmi přirozenou autoritu, Zdá se, že to je začátek nového subjektu, který brzy promluví do srbské politiky.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 27.11. 2009