Více zdanit elektřinu

25. 11. 2009 / Bohumír Tichánek

Dle včerejšího článku má dotovaná výroba elektřiny nevýhody, ale zde uvažuji o podstatném zdanění elektrické energie. Dotace by se snížily, ale co další následky?

Za elektřinu vyrobenou ze slunečního světla dostává její výrobce kolem 13 Kč za 1 kWh, což je násobně víc, než zač se prodává spotřebitelům. Kdežto elektrická energie z běžných zdrojů - uhlí, jádro, je levnější. Neskrývá se v tom trik?

Uhelným elektrárnám se nezahrnují do ceny různé škody, které vznikají používanou technologií. Uhlí těžené z povrchu ničí krajinu, těžba z hloubky ji zase poddoluje, což škodí poklesem povrchu. Ten nastává nejen v současnosti, ale i během dalších stovek let. Co tomu budeme v budoucnu říkat, dnes ještě mnozí nevíme. Nebo zde nebudeme? Lesy nejsou v bezvadném stavu ani dnes. v oblasti vyšším počtem elektráren se zmenšilo zásluhou odstranění oxidu siřičitého z kouře. Náklady na rekultivaci země se snad neplatí cenou elektřiny, ale stejně je nakonec zaplatí občan.

U jaderných elektráren jsou škody méně výrazné. Radioaktivita se z místa těžby uranové rudy šíří podél vodních toků, i když nemusí být aktuálně škodlivá. Zdraví tvorů by bylo ohroženo, kdyby se nechránilo jak vyhořené palivo, tak i mnoho dalších zamořených pomůcek, které se během roku v jaderné elektrárně nashromáždí. Nejen palivo, ale i odpad z čisticích stanic či laboratoří, z oprav a údržby. Potřeba chránění tohoto odpadu trvá stovky let.

V případě nepředpokládané havárie jaderné elektrárny, ať už nárazem letadla z nemožného směru nebo nějakým záměrným zásahem, by škody neplatil žádný ČEZ, protože tolik peněz nemá. Zasahoval by český stát. Až velké finanční náklady by dodatečně zvyšovaly původně nízkou cenu elektřiny.

V Dounreay ve Skotsku je na pobřeží a v moři tolik radioaktivních látek, a to z částí upotřebeného paliva, že bylo potřebné se starat o jejich odstranění. Jsou to sice následky špatných přístupů k jaderné energii před padesáti lety, ale kdyby se mělo tamní území podstatně vyčistit, byly by dnes náklady neúnosné.

Sepsané věty nejsou přesným souhrnem technických souvislostí, nýbrž chtějí upozornit, že vyšší prodejní cena elektřiny by prospívala dodávkám čisté energie. Zvolit cenu například 10 Kč/ kWh by na vhodnost "zelené elektřiny" poukazovalo spolehlivěji.

Nejde o konkrétní návrh ani o požadavek - další zdražení elektřiny by snížilo konkurenční schopnost českého průmyslu, byla by potřebné upravit nejnižší důchody a mzdy, atd. Ke změně cen by bylo potřeba mezinárodní součinnosti. O úplný nesmysl však nejde, protože státy značně zdaňují i kapalné pohonné hmoty; pro všechna auta, a výběrově, u tého kterého paliva, i pro lidi.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 25.11. 2009