Lisabonská smlouva a Benešovy dekrety:

Premiér Jan Fischer nemluví pravdu

10. 10. 2009 / Jan Čulík

Jak známo, v Evropě vznikla vřava, protože prezident Václav Klaus začal požadovat, aby byly k Lisabonské smlouvě přičleněny dvě věty, které by pro ČR zakotvily výjimku z unijní Listiny základních práv, aby se zabránilo údajnému riziku, že by sudetští Němci mohli u soudního dvora Evropské unie uplatňovat majetkové nároky. Odsunutí Němci by tak podle Klause mohli obcházet české soudy.

Podle sobotního Práva (str. 1) odmítl premiér Jan Fischer tuto Klausovu argumentaci. Právo píše:

Premiér Jan Fischer včera ale odmítl jak Klausovu kritiku postupu předchozí vlády, tak obavy z nároků sudetských Němců. "Vláda ČR věnovala pozornost všem aspektům Lisabonské smlouvy včetně eventuálního rizika prolomení Benešových dekretů. Na základě analýz vláda neshledala, že by takové riziko bylo reálné. Všechny analýzy, které máme k dispozici, tuto možnost vyloučily," prohlásil premiér.

Podle něj vláda "neměla k dispozici žádné analýzy, které by svědčily o opaku". V Česku také nebyla zveřejněna žádná analýza, která by prezidentova tvrzení objektivizovala. (zvýraznily BL)

Jan Fischer nemluví pravdu. Tato otázka je kontroverzní a ne všichni právníci se v ní shodují. Britské listy v této věci vydaly právní analýzu Jany Bobošíkové (to je ta, co v ČR nebyla zveřejněna, pane Fischere?) stejně jako komentáře ústavního právníka Jaroslava Kuby, které zastávají názor, že prolomení Benešových dekretů skutečně hrozí.

Je pravda, že ESLP odmítá vstupovat ve své rozhodovací činnosti do již "mrtvých" zákonů a vztahů, zejména s ohledem na dobu vlastního vzniku. Že by měl Evropský soudní dvůr chuť nebo pravomoc působit takto retroaktivně, by se muselo dokázat.

Nicméně není pravda, že v Česku "nebyla zveřejněna žádná analýza, která by prezidentova tvrzení objektivizovala".

Odkazy viz níže:

BL 27.5.2008: Lisabonská smlouva "ohrozí majetkové jistoty občanů ČR" ZDE

9. 6. 2008 JUDr. Jaroslav Kuba: Bude možné domáhat se práva podle protektorátních předpisů a rozsudků, padnou-li "Benešovy dekrety"? ZDE

STUDIE Konference hlav států Evropského parlamentu z října 2002: Jochen A. Frowein, Heidelberg; Ulf Bernitz, Stockholm; Lord Kingsland Q.C. - Právní posouzení Benešových dekretů a přistoupení České republiky k Evropské unii PDFMichael Kroh, Tanečky kolem Lisabonské smlouvy ZDE

Štěpán Kotrba: Lisabonská smlouva jako test dospělosti Evropy i test odpovědnosti českých politiků ZDE

BL 9. 6. 2008 Jan Zeman: Lisabonská smlouva hrozí masivním obejitím Benešových dekretů ZDE
BL 19. 5. 2008: Bobošíková: Zrazuje Topolánek zájmy ČR vyjednáváním se sudetskými Němci? ZDE

dopis Jany Bobošíkové předsedovi vlády ČR Mirkovi Topolánkovi ZDEDOC

projev předsedy vlády Spolkové země Bavorsko Gunthera Becksteina 11.5.2008 ZDE
projev poslance EP, mluvčího Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndta Posselta 10.5.2008 ZDE
projev poslance EP, mluvčího Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndta Posselta 11.5.2008 ZDE
projev spolkového předsedy Sudetoněmeckého krajanského sdružení Franze Panyho ZDE

Lukáš Petřík, EURO, 2. 4. 2008 Bobošíková: Eurosmlouva zpochybní Benešovy dekrety ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 9.10. 2009