20. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 5. 2008

Bobošíková: Zrazuje Topolánek zájmy ČR vyjednáváním se sudetskými Němci?

tisková zpráva

Poslankyně Evropského parlamentu Jana Bobošíková zaslala předsedovi vlády ČR Mirkovi Topolánkovi dopis, ve kterém požaduje vysvětlení tvrzení předsedy Spolkové země Bavorsko a mluvčího Sudetoněmeckého krajanského sdružení, že vláda ČR s nimi otevřela dialog o poválečném odsunu a dekretech prezidenta Beneše. Poslankyně rovněž upozorňuje v dopise na trvalé propojení Sudetoněmeckého krajanského sdružení, u jehož zrodu stáli nacisté se špičkami české katolické církve. "V souvislosti s právě probíhajícími spory o restitucích círekvního majetku považuji informace v dopise, které mohu kdykoliv doložit, za velmi znepokojivé a doufám, že získám od premiéra jasnou odpověď," uvedla europoslankyně Jana Bobošíková. Jana Bobošíková byla za zveřejňování doložených informací o propojení Sudetoněmeckého krajanského sdružení, KDU-ČSL a špiček katolické církve v době své novinářské praxe vyslýchána a zastrašována policií ČR.

Praha 19. 5. 2008

Vážený pane premiére,

obracím se na Vás jako na předsedu vlády, která je zodpovědná za zahraniční politiku České republiky (ČR) a žádám Vás o jasné vyjádření k informacím, které na adresu členů Vaší vlády zazněly z úst předsedy vlády Spolkové země Bavorsko Gunthera Becksteina a poslance Evropského parlamentu (EP) a mluvčího Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SDL) Berndta Posselta dne 11. května 2008 na 59. sudetoněmeckém srazu v Norimberku v SRN.

Dle tvrzení uvedených bavorských politiků, jejichž oficiální projevy přikládám, jste se s nimi Vy i ministr zahraničí ČR Karel Schwarzenberg měli opakovaně setkat. Jednali jste prý o poválečném odsunu a dekretech prezidenta Beneše, které tito politici vytrvale označují za bezpráví, za masivní narušení evropského a mezinárodního práva a požadují jejich zrušení. Bavorští politici vyzdvihují fakt, že ministr zahraniční Schwarzenberg hovoří o odsunu jako o vyhnání. Ministr školství Ondřej Liška měl přislíbit, že bude s bavorskou vládou jednat o spolupráci ve školství a zapracuje do českých školních učebnic poválečný odsun a vše, co s ním souvisí. Ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková údajně na Nový rok zaslala pozdrav Němcům a měla potomkům odsunutých sudetských Němců vzkázat, že ČR má vůči nim velký morální dluh. Za zvláště významné a vstřícné pak považují slova a dopisy ministra Cyrila Svobody, předsedy Legislativní rady Vaší vlády. Bavorský premiér Beckstein a mluvčí Posselt si v dokumentech pochvalují zejména fakt, že byl za Vaší vlády otevřen dialog o poválečném odsunu s vládou Spolkové země Bavorsko.

Doposud jsme byli ujišťování, že pro vládu ČR, jejímž jste předsedou, je na německé straně jediným partnerem k jednání vláda Spolkové republiky Německo. Proto se Vás ptám, zda jsou výše zmíněné informace pravdivé a zda ministři Vaší vlády jednají s představiteli bavorské vlády nebo SDL o otázkách, týkajících se bytostně české státnosti, majetkových a právních jistot občanů ČR a interpretace historických událostí, jejichž zdrojem byl německý nacismus.

V této souvislosti připomínám, že SDL, o jehož zájmech údajně jednáte s bavorskými politiky, má ve svých stanovách zakotveny územní a majetkové požadavky vůči České republice. U jeho zrodu stáli nacisté. SDL pravidelně kritizuje Postupimskou dohodu a požaduje zrušení dekretů prezidenta Beneše. Takový krok by, jak jste jistě informován, zásadně ovlivnil územní celistvost a majetkové a právní jistoty občanů ČR. Poslanec EP a mluvčí SDL Posselt protestoval proti přijetí ČR do EU.

Vážený pane premiére,

v souvislosti s aktuálním politickým problémem ČR, kterým jsou církevní restituce, si Vás dovoluji upozornit, že představitelé SDL trvale udržují pevné kontakty se špičkami české katolické církve a navzájem se podporují při uplatňování svých požadavků. V roce 1997 interpeloval v souvislosti s vypořádáním majetku mezi katolickou církví a Českou republikou mluvčí SDL Posselt Evropskou komisi. V roce 2002 na tehdejších 53. Sudetoněmeckých dnech celebroval mši arcibiskup Jan Graubner. Tehdy tam byl přítomen např. i Siegfried Zogelmann, bývalý nacista a pobočník říšského protektora Franka. Jako novinářka jsem často poukazovala na propojení KDU-ČSL, špiček katolické církve ČR a SDL. Např. Jan Kasal z KDU-ČSL, nabízel českým politikům účast na sudetoněmeckých dnech. Za zveřejňování těchto kdykoliv doložitelných informací jsem byla vyslýchána Policií ČR. Vyšetřovatel mi dokonce vyhrožoval zákazem práce a vězením.

Na základě uvedených faktů považuji za velmi podivné, že v čele Církevní komise, kterou považuje Vaše vláda za partnera při jednání o církevních restitucích, stojí právě Jan Graubner. A rovněž není bez zajímavosti, že Jan Kasal je připraven spojovat neschválení církevních restitucí s rozpadem vládní koalice.

Pevně věřím, vážený pane premiére, že v odpovědi na můj dopis vyvrátíte veškeré informace a domněnky, které by mohly svědčit o tom, že členové Vaší vlády vykonávají svou funkci v rozporu s ústavním slibem zachovávat věrnost České republice, který složili při svém jmenování do rukou hlavy státu.

S pozdravem

Jana Bobošíková

v.r.

Přílohy:

projev předsedy vlády Spolkové země Bavorsko Gunthera Becksteina, projevy mluvčího SDL a poslance EP Berndta Posselta, projev Spolkového předsedy SDL Franze Panyho

Na vědomí:

Václav Klaus, prezident ČR

Přemysl Sobotka, předseda Senátu P-ČR

Miloslav Vlček, předseda PSP P-ČR

Pavel Rychetský, předseda ÚS ČR

Iva Brožová, předsedkyně NS ČR

                 
Obsah vydání       20. 5. 2008
20. 5. 2008 O původu morální ztuhlosti Karel  Dolejší
20. 5. 2008 Císař říká: Člověk by měl vydat vlastní svědectví Josef  Brož
21. 8. 2014 Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968
20. 5. 2008 Britští poslanci schválili právo vědců vytvářet hybridní embrya
20. 5. 2008 Stane se Velká Británie novým ostrovem dr. Moreaua? Soňa  Hromátková
20. 5. 2008 Češi, sudetští Němci a Němci, neboli Plné kapsy mylných závěrů Uwe  Ladwig
19. 5. 2008 Bobošíková: Zrazuje Topolánek zájmy ČR vyjednáváním se sudetskými Němci?
20. 5. 2008 Varování evropských lékařů Julínkovi
20. 5. 2008 Proč mlčí média o Julínkem chystané "řízené péči"?
20. 5. 2008 Počet vydaných receptů jako kritérium úspěšnosti ministra zdravotnictví? Michael  Kroh
20. 5. 2008 Zdá se Kateřina  Rudčenková
20. 5. 2008 Hladovku přijde podpořit místopředseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek
20. 5. 2008 "Jako by zaklet byl onen sad."
20. 5. 2008 Topolánek apoštolem tržní ideologie v Jižní Americe Marie  Haisová
17. 5. 2008 Zásadní pokrok ve vývoji nových prvků fázovaných řad radarů Milan  Hlobil
20. 5. 2008 Připomněli jsme Brňanům, že Palestinci jsou lidé Lukáš  Lhoťan
19. 5. 2008 Velbloudy nepožírám, to bych si vyprosil! Zdeněk  Bárta
19. 5. 2008 Milí Češi a Němci! František  Řezáč
19. 5. 2008 Naučte se německy! Jan  Čulík
19. 5. 2008 Dalajláma nebyl přijat na vládní úrovni Richard  Seemann
18. 5. 2008 Landsmaschaft a jeho přátelé Egon T. Lánský
18. 5. 2008 Zpochybňuji svědectví BBC o zabíjení Albánců v bývalé Jugoslávii Václav  Dvořák
19. 5. 2008 Uletěly nám včely Sandra  Wain
19. 5. 2008 Al Džazíra: Zpravodajství, které to myslí vážně Andrew  Stroehlein
19. 5. 2008 Ještě méně zpráv ze zahraničí Andrew  Stroehlein
19. 5. 2008 O tom, co je ještě možno vstřebat (aneb co pohledával Erich Burkhardt u Stalingradu?) Michal  Petřík
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008