Bývalý vicepremiér Vondra ani ostatní politici nemluví pravdu, o problému Listiny věděli

11. 10. 2009 / Jana Bobošíková

Prohlášení Jany Bobošíkové k dnešní Partii TV Prima a OVM ČT

Jsem pobouřena bezcharakterností, s jakou čelní politici ČR lžou v přímém přenosu do očí občanům ČR, že neměli žádné informace o problému, který nyní veřejně odkryl prezident ČR Václav Klaus v souvislosti s ratifikací Lisabonské smlouvy. Právní studii k možnému prolomení Dekretů prezidenta Beneše v souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy a Listiny základních práv EU, včetně výjimky, kterou si vyjednaly Polsko a Velká Británie, jsem zaslala ještě jako poslankyně EP členům vlády ČR, Poslanecké sněmovny i Senátu Parlamentu ČR dne 2. dubna 2008 a opakovaně 30. listopadu 2008. Členům Senátu Parlamentu ČR, mezi nimiž je i proradný Alexandr Vondra, jsem studii poslala ještě 6. května 2009, v předvečer hlasování o ratifikaci Lisabonské smlouvy.

Dále -- od 28. dubna 2009 je veřejně k dispozici odborný článek s názvem: "K problematice dekretů prezidenta republiky ve vazbě na Lisabonskou smlouvu.", který napsala Mgr. Vladimíra Pejchalová Grünwaldová, LL.M., která působí v Praze v Parlamentním institutu (poradní orgán Parlamentu ČR). Článek najdete v plném znění v časopise Právní rozhledy 8/2009, vydaném 28. dubna 2009 na stranách 267-304.

O problému, který ohrožuje majetkové vztahy v ČR, byli politici informováni. Kdo tvrdí, že nebyl, neumí číst nebo záměrně lže.

Více ZDE ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 9.10. 2009