Proces posuzování vlivů za životní prostředí je stále nedostatečný

9. 10. 2009

Tisková zpráva Zeleného kruhu

Česká republika čelí mnoha žalobám. Jedna z nich kritizuje nedostatečnou možnost veřejnosti dosáhnout soudní ochrany svých práv. Na základě této žaloby měla být přijata legislativní změna, která by současný stav zlepšila. Místo toho však dnes senátoři schválili novelizaci, která situaci naopak výrazně zhoršuje.

Na nedostatečnou možnost veřejnosti bránit svá práva před soudem v řízeních o posuzování vlivů na životní prostředí nás Evropská komise upozorňovala již před několika lety. Nic se však nestalo, k nápravě ze strany České republiky nedošlo. Na konci září 2009 byla proto na Českou republiku podána žaloba u Evropského soudního dvora.

Ve snaze řešit tuto situaci bylo předloženo několik návrhů na změnu zákonné úpravy. Dnes dopoledne však byla přijata úprava, která možnost požadovat ochranu svých práv před nestranným a nezávislým soudem nijak nerozšiřuje. Naopak, současný stav ještě zhoršuje. V zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí byl totiž nově vyloučen tzv. odkladný účinek žalob.

Vyloučení tohoto prostředku znamená, že přestože v budoucnu napadnete určité rozhodnutí před soudem, tento váš krok nebude mít žádný vliv na možnost vykonávat oprávnění, která z tohoto rozhodnutí vyplývají. Jinými slovy, ve skutečnosti se bude dále postupovat podle rozhodnutí, jejichž zákonnost byla napadena. Co z toho může v praxi vyplývat, vysvětluje právnička Zeleného kruhu, Petra Humlíčková: "Představte si, že na základě rozhodnutí stavebního úřadu vyroste ve vašem těsném sousedství velká fabrika. I když se třeba v budoucnu ukáže, že rozhodnutí, které její výstavbu umožnilo, bylo vydáno v rozporu se zákonem (např. proto, že továrna způsobuje nadměrnou zátěž pro místní životní prostředí), továrna bude mezitím dokončena a zprovozněna. V souvislosti s její výstavbou a provozem však mohou vzniknout nenahraditelné škody. Právě těm má zabránit tzv. odkladný účinek žaloby, který byl však dnes rozhodnutím senátorů v těchto případech vyloučen."

Dnešní rozhodnutí Senátu významně poškozuje k základní principy fungujícího právního státu -- právní jistotu. Nepřispěje ani ke kultivaci právního prostředí. Každý totiž bude od dneška vědět, že pokud se mu podaří dosáhnout rozhodnutí, má vyhráno. Toto rozhodnutí je totiž fakticky soudně nepřezkoumatelné.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 9.10. 2009