Strana reprezentovaná přípravným výborem není stranou

8. 10. 2009 / Jiří Kadeřávek

Reaguji na článek "Jízda Top 09 bez řidičského oprávnění"

Jak známo TOP09 reprezentuje přípravný výbor. Zda je registrace strany k volbám a kandidatura do poslanecké sněmovny činností směřující ke vzniku strany a hnutí nechám na čtenáři.

Zákon o politických stranách

424/1991 Sb. v aktuálním znění

Vznik strany a hnutí

§ 6

(2) Návrh na registraci strany a hnutí (dále jen "návrh na registraci") podává nejméně tříčlenný přípravný výbor strany a hnutí (dále jen "přípravný výbor"), který je oprávněn vyvíjet pouze činnost směřující ke vzniku strany a hnutí.

Jen podotýkám, že dle tohoto odstavce zákona se zdá býti řečeno, že strana reprezentovaná přípravným výborem není stranou, která vznikla, ale která ke svému vzniku teprve směřuje.

Existuje druhý výklad, totiž, že daný odstavec a tedy i mandát přípravného výboru se týká pouze období a úkonů před registrací strany, není to v něm však explicitně uvedeno a očekávám že 2 právníci by z toho vygenerovali 3 právní názory. Diskuse na toto téma by na Britských listech byla jistě zajímavá.

Budeme-li však sledovat veřejný zájem o demokratičnost politického procesu, pak je účast strany, která nemá ustanoveny orgány, nemá členskou základnu a nemá ani politický program, minimálně sporná nejen v otázce kandidatury do voleb, ale také s ohledem na současná politická jednání.

Ještě, že byly podzimní volby zrušeny, účast politického subjektu TOP09 ve volbách mohla býti v kterékoliv fázi voleb i po nich napadena a pravděpodobně se k tomu i schylovalo. A to by teprve byla politická krize.

Pozitivem voleb v řádném termínu je to, že TOP09 do nich půjde jako plnohodnotná strana, protože bude muset dostáti požadavku zákona na ustavení orgánů do 6 měsíců od registrace strany. Lhůta tak vyprší do konce roku 2009.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 8.10. 2009