Jak se zjednodušením zkresluje

BBC: "Česká vláda odmítla ratifikovat Lisabonskou smlouvu"

11. 10. 2009 / Jan Čulík

V sobotu kvečeru jsem slyšel v autě krátké, dvouminutové zpravodajství na jedné rozhlasové stanici BBC. První zprávou bylo, jednou větou: "Česká vláda odmítá ratifikovat Lisabonskou smlouvu a požaduje, aby byly do ní včleněny formulace, které by ČR uchránily před možnými majetkovými nároky ze zahraničí, plynoucími z narovnání po druhé světové válce."

Myslím si, že se panu Fischerovi taková zpráva asi nebude líbit.:)

Jde to stejné jako s americkým radarem, Alexandrem Vondrou a názory lidu. Pozorovatelé zpovzdálí považují české představitele za legitimní zástupce občanů, kteří vyjadřují jeho vůli.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 9.10. 2009