Lisabonská smlouva a Benešovy dekrety:

Premiér Jan Fischer nemluví pravdu

10. 10. 2009 / Jan Čulík

Jak známo, v Evropě vznikla vřava, protože prezident Václav Klaus začal požadovat, aby byly k Lisabonské smlouvě přičleněny dvě věty, které by pro ČR zakotvily výjimku z unijní Listiny základních práv, aby se zabránilo údajnému riziku, že by sudetští Němci mohli u soudního dvora Evropské unie uplatňovat majetkové nároky. Odsunutí Němci by tak podle Klause mohli obcházet české soudy.

Podle sobotního Práva (str. 1) odmítl premiér Jan Fischer tuto Klausovu argumentaci. Právo píše:

Premiér Jan Fischer včera ale odmítl jak Klausovu kritiku postupu předchozí vlády, tak obavy z nároků sudetských Němců. "Vláda ČR věnovala pozornost všem aspektům Lisabonské smlouvy včetně eventuálního rizika prolomení Benešových dekretů. Na základě analýz vláda neshledala, že by takové riziko bylo reálné. Všechny analýzy, které máme k dispozici, tuto možnost vyloučily," prohlásil premiér.

Podle něj vláda "neměla k dispozici žádné analýzy, které by svědčily o opaku". V Česku také nebyla zveřejněna žádná analýza, která by prezidentova tvrzení objektivizovala. (zvýraznily BL)

Jan Fischer nemluví pravdu. Tato otázka je kontroverzní a ne všichni právníci se v ní shodují. Britské listy v této věci vydaly právní analýzu Jany Bobošíkové (to je ta, co v ČR nebyla zveřejněna, pane Fischere?) stejně jako komentáře ústavního právníka Jaroslava Kuby, které zastávají názor, že prolomení Benešových dekretů skutečně hrozí.

Je pravda, že ESLP odmítá vstupovat ve své rozhodovací činnosti do již "mrtvých" zákonů a vztahů, zejména s ohledem na dobu vlastního vzniku. Že by měl Evropský soudní dvůr chuť nebo pravomoc působit takto retroaktivně, by se muselo dokázat.

Nicméně není pravda, že v Česku "nebyla zveřejněna žádná analýza, která by prezidentova tvrzení objektivizovala".

Odkazy viz níže:

BL 27.5.2008: Lisabonská smlouva "ohrozí majetkové jistoty občanů ČR" ZDE

9. 6. 2008 JUDr. Jaroslav Kuba: Bude možné domáhat se práva podle protektorátních předpisů a rozsudků, padnou-li "Benešovy dekrety"? ZDE

STUDIE Konference hlav států Evropského parlamentu z října 2002: Jochen A. Frowein, Heidelberg; Ulf Bernitz, Stockholm; Lord Kingsland Q.C. - Právní posouzení Benešových dekretů a přistoupení České republiky k Evropské unii PDFMichael Kroh, Tanečky kolem Lisabonské smlouvy ZDE

Štěpán Kotrba: Lisabonská smlouva jako test dospělosti Evropy i test odpovědnosti českých politiků ZDE

BL 9. 6. 2008 Jan Zeman: Lisabonská smlouva hrozí masivním obejitím Benešových dekretů ZDE
BL 19. 5. 2008: Bobošíková: Zrazuje Topolánek zájmy ČR vyjednáváním se sudetskými Němci? ZDE

dopis Jany Bobošíkové předsedovi vlády ČR Mirkovi Topolánkovi ZDEDOC

projev předsedy vlády Spolkové země Bavorsko Gunthera Becksteina 11.5.2008 ZDE
projev poslance EP, mluvčího Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndta Posselta 10.5.2008 ZDE
projev poslance EP, mluvčího Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndta Posselta 11.5.2008 ZDE
projev spolkového předsedy Sudetoněmeckého krajanského sdružení Franze Panyho ZDE

Lukáš Petřík, EURO, 2. 4. 2008 Bobošíková: Eurosmlouva zpochybní Benešovy dekrety ZDE

Bývalý vicepremiér Vondra ani ostatní politici nemluví pravdu, o problému Listiny věděli

11. 10. 2009 / Jana Bobošíková

Prohlášení Jany Bobošíkové k dnešní Partii TV Prima a OVM ČT

Jsem pobouřena bezcharakterností, s jakou čelní politici ČR lžou v přímém přenosu do očí občanům ČR, že neměli žádné informace o problému, který nyní veřejně odkryl prezident ČR Václav Klaus v souvislosti s ratifikací Lisabonské smlouvy. Právní studii k možnému prolomení Dekretů prezidenta Beneše v souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy a Listiny základních práv EU, včetně výjimky, kterou si vyjednaly Polsko a Velká Británie, jsem zaslala ještě jako poslankyně EP členům vlády ČR, Poslanecké sněmovny i Senátu Parlamentu ČR dne 2. dubna 2008 a opakovaně 30. listopadu 2008. Členům Senátu Parlamentu ČR, mezi nimiž je i proradný Alexandr Vondra, jsem studii poslala ještě 6. května 2009, v předvečer hlasování o ratifikaci Lisabonské smlouvy.

Dále -- od 28. dubna 2009 je veřejně k dispozici odborný článek s názvem: "K problematice dekretů prezidenta republiky ve vazbě na Lisabonskou smlouvu.", který napsala Mgr. Vladimíra Pejchalová Grünwaldová, LL.M., která působí v Praze v Parlamentním institutu (poradní orgán Parlamentu ČR). Článek najdete v plném znění v časopise Právní rozhledy 8/2009, vydaném 28. dubna 2009 na stranách 267-304.

O problému, který ohrožuje majetkové vztahy v ČR, byli politici informováni. Kdo tvrdí, že nebyl, neumí číst nebo záměrně lže.

Více ZDE ZDE

Klaus prohrál

11. 10. 2009 / Boris Cvek

Když teď pozoruji chování prezidenta Klause, nevěřím vlastním očím. Ačkoli jsem o něm neměl valné mínění ani dříve, jak čtenáři Britských listů vědí, nikdy by mne nenapadlo, že sám, bez jakéhokoli mandátu, bude stát proti rozhodnutí Parlamentu a proti všem státům Evropské unie, které společnou dohodu už schválily, jen proto, že má jiné mínění.

Neberu Klausovi jeho odpor k EU, neberu mu právo aktivně kritizovat, vznášet pochybnosti a podmínky během ratifikačního procesu v ČR - měl říci předem, co si žádá, aby podepsal, měl si pro své stanovisko získat Parlament a vládu, a tak by jeho osobní postoj byl postojem jednoho z 27 států a měl by svou váhu.

Prezident a nýmandi

11. 10. 2009 / Štěpán Kotrba

Nedá mi to a opět se musím zastat prezidenta Klause, na kterého útočí v posledních dnech ze všech stran novináři, blogeři i obyčejní nýmandi. Vyjednávání vyžaduje chladnou hlavu. Není to uzlíček emocí "senilních starců" ani "malých dětí". Je to racionální proces vedoucí k dosažení cíle. Cena za jeho dosažení odpovídá ceně zisku z jeho prosazení. Osobní pozice v tomto procesu nemají roli. Pozice státu v privatizaci po roce 1989 byla likvidována cíleně samotnými aktéry vyjednávání - vládou ODS za přispění ODA a lidovců. Cenou za vytvořní kapitalismu byl pád vlády Václava Klause, Sarajevo a opoziční smlouva. Vyjednávací pozice České republiky při dohadování přístupové smlouvy k EU byla likvidována cíleně samotnými aktéry vyjednávání - vládou ČSSD. Na její hloupost vlády a diplomacie doplatil český vinařský, zemědělský a cukrovarnický průmysl, stejně jako sklárny, porcelánky a textilky. Kapsy si na úkor majetku státu i jeho ekonomického potenciálu napakovali všichni - bez rozdílu politické orientace. Vyjednávací pozice České republiky při dohadování Liabonské smlouvy byla opět likvidována cíleně - vládou ODS.

Jak se zjednodušením zkresluje

BBC: "Česká vláda odmítla ratifikovat Lisabonskou smlouvu"

11. 10. 2009 / Jan Čulík

V sobotu kvečeru jsem slyšel v autě krátké, dvouminutové zpravodajství na jedné rozhlasové stanici BBC. První zprávou bylo, jednou větou: "Česká vláda odmítá ratifikovat Lisabonskou smlouvu a požaduje, aby byly do ní včleněny formulace, které by ČR uchránily před možnými majetkovými nároky ze zahraničí, plynoucími z narovnání po druhé světové válce."

Myslím si, že se panu Fischerovi taková zpráva asi nebude líbit.:)

Jde to stejné jako s americkým radarem, Alexandrem Vondrou a názory lidu. Pozorovatelé zpovzdálí považují české představitele za legitimní zástupce občanů, kteří vyjadřují jeho vůli.

DOKUMENT

Právní studie k možnému prolomení dekretů prezidenta Beneše v souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy a Listiny základních práv EU

11. 10. 2009

autorský tým právních expertů poslankyně Evropského parlamentu Jany Bobošíkové, Prof. JUDr. Jiří Malenovský, soudce Evropského soudního dvora v Lucemburku, duben 2008

Pod titulkem "Lisabonská smlouva "ohrozí majetkové jistoty občanů ČR"" a s provokativní otázkou "Není to příliš podezřelé ticho?" jsme zveřejnili právní studii o ohrožení čtyřiačtyřiceti dekretů v Británii pobývajícího exilového prezidenta Beneše z prvního dekretálního období od července 1940 do dubna 1945, plus dekretů druhého období, tj. od č. 1/1945 Sb. do č.143/1945 Sb., které Beneš vydal už jako mezinárodně uznaný prezident ČSR, dne 27. 5. 2008.. Spolu s mnoha dalšími argumenty. To ticho trvalo až doteď. A teď následují zastírací lži předsedy vlády i médií.

Ostudné chování řady novinářů deníků, rozhlasu i televize ale pokračuje jako kolektivní prosudetská PR strategie, placená a řízená někým zezadu. │ŠOK

"Právní studie k možnému prolomení Dekretů prezidenta Beneše v souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy a Listiny základních práv EU" ZDE

V čem je problém Listiny základních práv pro Českou republiku

12. 10. 2009 / Jana Bobošíková

Vstoupí-li v platnost Lisabonská reformní smlouva, otevírá se mezinárodně právní prostor k opětovné diskusi o platnosti dekretů prezidenta Beneše a ke znejistění majetkových vztahů v ČR. Problém tkví v Listině základních práv EU, která je součástí Lisabonské reformní smlouvy. Listinou se řídil Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, když vlastnictví, nabyté na základě dekretů prezidenta Beneše, potvrdil. Po ratifikaci Lisabonské reformní smlouvy, která tak získá sílu Smlouvy zakládací, se ale vlastnické spory přesunou k Soudnímu dvoru EU v Lucemburku. A je jasné, že nikdo dopředu nemůže vyloučit, že Soudní dvůr EU, pod který bude Lisabonská smlouva spadat, může dojít k jiným závěrům, než k jakým došel Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.

An English version of this article in CLICK HERE

ČSBS Lidice podporuje Václava Klause v boji za dekrety prezidenta Edvarda Beneše

12. 10. 2009

Členové ZO Českého svazu bojovníků za svobodu z Lidic podporují žádost prezidenta ČR Václava Klause o výjimku v Listině základních práv EU v Lisabonské smlouvě. "Jednoznačně podporujeme prezidenta Václava Klause v jeho požadavku na mezinárodně právní ochranu ČR před možností prolomení Dekretů prezidenta Edvarda Beneše. Jsme přesvědčení, že jediný postup, kdy občané našeho státu budou mít nezpochybnitelné právní záruky, že nedojde ke znejistění majetkových vztahů a nebudou se muset bát o střechu nad hlavou, je právě státnický postoj prezidenta republiky," konstatuje mluvčí organizace Pavel Horešovský.

Start dvou antiraket Standard.

ČR: Antirakety místo radaru?

9. 10. 2009 / Karel Dolejší

Poslední zprávy poněkud konkretizují podobu plánů Obamovy administrativy, jež mají nahradit zrušený Bushův projekt evropské protiraketové základny. Podle toho, co zveřejnila česká, polská, americká a ruská média, se situace jeví následovně: V Polsku by měly být umístěny týlové a řídící základny systému Aegis, o něco později pak pozemní verze původně námořních antiraket Standard, až po nejvýkonnější verzi SM-3 Block IIB schopnou ničit mezikontinentální rakety, a dále několik dříve slíbených baterií protileteckých/protiraketových střel Patriot. V ČR by údajně mohly být rozmístěny mobilní pozemní antirakety Standard. V aktuálních článcích chybějí podrobnosti o verzích antiraket plánovaných pro ČR, nicméně americký fyzik Dean Wilkening již dříve řekl listu Nězavisimaja gazeta, že středoevropský prostor je vhodný zejména pro umístění výkonnějších verzí antiraket Standard. Takže perspektiva českého protiradarového hnutí nyní vypadá následovně: Radar byl zamítnut, místo něj se však bez ohledu na názor české veřejnosti jedná o rozmístění antiraket schopných ničit mezikontinentální strategické rakety.

Tonyho Blaira charakterizoval otec mrtvého vojáka jako "válečného zločince"

9. 10. 2009

V Londýně se v pátek konala za přítomnosti čelných současných i bývalých politiků vzpomínková pobožnost na mrtvé z Iráku. Účastnil se jí i bývalý britský premiér Tony Blair, který byl konfrontován s nepříjemnými důsledky svého rozhodnutí napadnout Irák, když otec jednoho ze 178 britských vojáků, usmrcených v Iráku, odmítl Blairovi podat ruku a odsoudil ho jako "válečného zločince".

Jaroslav Bašta, soudce Lynch a ministr Kohout

9. 10. 2009 / Milan Daniel

Česká republika zastavila 16. listopadu 2008 vydávání víz vietnamským občanům na velvyslanectví v Hanoji, v únoru letošního roku následovalo stejné stop pro další čtyři země. Předcházel tomu nejprve špatně zvládaný migrační boom, opatření bylo pak umožněno zejména poklesem poptávky po cizí pracovní síle. Ze svého úhlu pohledu na něj nejvíce doplatili již zmínění Vietnamci a Ukrajinci.

Dobrá rada nad zlato...

9. 10. 2009 / Ladislav Žák

Naši vědci protestují, naši vědci vyjednávají a pan premiér Fišer se tím cítí dotčen. Na schůzku s vědci nepřišel, asi mu opět něco nejelo nebo neletělo. Nebo možná přeletělo. Ministryně Kopicová zase veřejně tvrdí, že důkazem toho, že tato vláda podporuje vědu, budiž pro všechny to, že rozpočet České akademie věd bude krácen jen o půl miliardy namísto celé jedné miliardy. Je to flagrantní důkaz logiky, která podle genderových aktivistů a ministra Kocába této zemi a její politice chybí...

Barack Obama obdržel Nobelovu cenu míru

9. 10. 2009

Americký prezident Barack Obama získal Nobelovu cenu míru pro rok 2009 "za své mimořádné úsilí o posílení mezinárodní diplomacie a spolupráce mezi lidmi". Výbor rovněž zdůraznil snahu o posílení mezinárodních institucí a prosazování jaderného odzbrojení.

Tlaky na dokumentaci vědecké práce byly spojeny s odporem

9. 10. 2009 / Antonie Hančíková

Skutečnost, že můj článek píchne do "vosího hnízda", jsem předpokládala, protože jak jsem již napsala, strávila jsem stovky hodin vzrušenými debatami a konzultacemi, jak vyhodnotit vědu a výzkum - a to úspěšný či neúspěšný. Mnozí vědci byli na mé straně, ale báli se to dát najevo. Vzpomínám si na doc. Večerníka, který se sice nebál, ale byl "odejit" z postu oponenta.

Vědci žádají odvolání RVEVI

9. 10. 2009

tisková zpráva

V pátek 9. října 2009 opět zasedá Rada pro výzkum, experimentální vývoj a inovace (RVEVI), a to v nezměněné sestavě. Vědci žádají premiéra o okamžité odvolání nynější rady a o sestavení rady nové, protože je podle jejich názoru zodpovědna za současný neutěšený stav vědní politiky v České republice.

Opět jsme nuceni vznést následující požadavky:

1/ Fórum Věda žije! požaduje okamžité odvolání stávající rady a personální obměnu jejího sekretariátu.

2/ Fórum Věda žije! požaduje pozastavení platnosti současného systému hodnocení vědecké práce, který vychází z nevyhovující a mnohokrát kritizované metodiky.

3/ Fórum Věda žije! požaduje otevřenou veřejnou diskusi o nové koncepci vědní politiky a systému hodnocení vědy.

Proto přijdeme "přivítat" stávající radu ke Strakově akademii v pátek 9. 10. 2009 v 9.00, provětrat oslí uši, na které si už začínáme zvykat, a prodiskutovat další kroky.

František Jemelka v obležení neodbytných prodavaček suvenýrů na pláži Indického oceánu.

František Jemelka: Ze Synkop 61 do romského muzea

9. 10. 2009 / Pavel Pečínka

Koncem června odešel do důchodu mluvčí Muzea romské kultury (MRK) František Jemelka. Psát a publikovat začal už na "základce". Za pobytu v Moskvě v pozici ředitele Českého centra se potřetí oženil, manželka je Ukrajinka. Nás nejvíc zajímal jeho pohled na romskou tematiku.

Než jste zakotvil jako mluvčí MRK, poznal jste spoustou institucí. Udělal byste krátký průřez?
Na gymplu na Křenové vycházel náš vlastní časopis, později jsem začal dělat texty pro Synkopy 61. Roku 1967 vznikl na tu dobu kultovní hit Válka je vůl, který prošel jarem 1968 jako hymna mládeže, píše o ní i Josef Škvorecký v Miráklu. Za rok bylo všechno jinak, a tak se z mladého autora stal dělník ve slévárně. Začal jsem spolupracovat s brněnským IBK, tedy s dnešní Šelepkou. Osobní setkání s Vodňanským, Skoumalem, Šimkem, Grossmannem a dalšími se nezapomínají. V roce 1973 mi Zdeněk Pospíšil, šéf Divadla na provázku, nabídl práci. Tam vznikla celoživotní přátelství s Bolkem Polívkou, Jirkou Pechou, Dášou Bláhovou, ale i s Ivou Bittovou a Idou Kelarovou. Jejich tatínka Kolomana Bitta jsem chodil poslouchat do vinárny na Špilberku.

Taliban tvrdí, že neohrožuje Západ

9. 10. 2009

Taliban se vyjádřil, že nezosobňuje hrozbu Západu. Je to manévr, který má zřejmě ovlivnit debatu o pokračujícím západním angažmá ve válce v Afghánistánu. Taliban naznačuje, že jeho vazby na al Kajdu slábnou.

Chvíle prstenu

9. 10. 2009 / Josef Kainar

Schýleni k prutům
Oni nenaslouchají
Schýleni k prutům
Oni slyší
To je ta chvíle
Vzatá vodě z úst
Chvíle jež je starší sestra smrti
Jako ona přijde vždycky sama
Sama o sobě nikým nevolána
Sama v sobě Volná Nevyrvaná
Měsícem a sluncem netknutá
Nemá smysl Nebojí se příčin
Není ničím o nic nestojíc
Aniž se skví nebo hrozí
Nebo upíná
Chvíle jako šupina

Chvíle prstenu na první jarní vodě

ze sbírky Včela na sněhu, Práce, Praha 1982 vybrala Hanka Tomšů

"Měl jsem se líp učit, mohl jsem tunelovat"

9. 10. 2009 / Karel Dolejší

Událost, kterou server Novinky včera označil za "netradiční kampaň na podporu vzdělanosti" - tedy situace, kdy romští stavební dělníci v Praze nosili za mírnou úplatu reklamní žlutá trička s nápisem "Měl jsem se líp učit" - upozornila nejméně na tři důležité skutečnosti. Za prvé, do popředí se dostal slogan, podle nějž v ČR vzdělání představuje klíč ke společenskému vzestupu; za druhé, vynikla dosti rozšířená představa, že manuální práce musí být každopádně prací podřadnou; a za třetí, stalo se zřejmým, že někteří manuálně pracující příslušníci romské menšiny jsou za úplatu ochotni stát se na odiv vystavovaným ztělesněním společenské inferiority.

ČPS varuje Sazku před zásahem do soukromí občanů

9. 10. 2009

Tisková zpráva České pirátské strany

Česká pirátská strana je pobouřena návrhy Sazky na zavedení čteček občanských průkazů do výherních automatů.

Návrh je okatým zásahem soukromé společnosti do legislativního procesu. Zneužívá dominantní pozice Sazky a hodlá poskytnout státu soukromé prostředky k aktivnímu zasahování do sociální politiky státu a ke kontrole a sledování občanů pod zástěrkou omezení gamblerství. Očekává za to podporu ze strany státu při upevnění její dominantní pozice.

Tak byl, či nebyl komunismus?

9. 10. 2009 / Jiří Baťa

O hrubém chování, vulgárním vyjadřování, extrémním vystupování a celé řadě různých provokačních kauz, přehmatů a jiných extempore bývalého předsedy vlády a stávajícího předsedy ODS jsme se měli možnost přesvědčit nesčíslněkrát. Ne jednou se o něm vyjádřili ve smyslu valašského žargonu, že je to "chlap s gulama" (zapomněli dodat, že i s pořádným "nosem"!) Asi na tom bude něco pravdy, což ovšem neznamená, že takto jeho strukturovaná povaha, morálka a osobní ego jej opravňuje k výrokům, které jsou na hranici zdravého rozumu (o morálce a etice nemluvě).

Strýček Sam s prázdnou kasou.

Utáhněte si opasky - ve jménu Impéria!

8. 10. 2009 / Karel Dolejší

Jak se zdá, nedávno odepisovaní američtí "neocons" se vcelku úspěšně přeskupili a v časopise National Affairs si opět brousí zuby na důležité pozice - přinejmenším tedy v oblasti ideologické. Tak jako v minulosti, i nyní předkládají radikální program, jakkoliv to ze starostlivě učesaného a kultivovaného Caprettova článku nemusí být na první pohled patrné. USA budou v příštích letech při zmenšujících se zdrojích nuceny provést některé nepříjemné strategické volby. Jedno z klíčových dilemat lze v této souvislosti formulovat následovně: Jak velkou část zbývajících zdrojů investujeme doma - do veřejné infrastruktury, která se rozpadá, do drolícího se sociálního konsensu, který jsme v poválečných letech úzce provázali s minimální verzí sociálního státu - a jak velkou část naopak vynaložíme na udržení imperiálních ambicí "overseas"?

Náboje 5,56x45 mm NATO.

Kterak úřad mění, až vymění

8. 10. 2009 / Karel Dolejší

Není tomu tak dávno - a někteří aktéři to ještě osobně nerozdýchali - co se Topolánkova "atlantická" vláda ztrapnila spojením své budoucnosti s projektem amerického protiraketového systému NMD/GMD, nad nímž se však již v době nástupu minulého kabinetu začínaly stahovat mraky. Projekt byl neperspektivní nejen z důvodů politických, jak nám sugeruje legenda zhrzených radaristů o "Obamově zradě", ale také a především pro celkovou technickou nekvalitu a koncepční zastaralost - mimo jiné i proto, že závisel na snadno zničitelných statických základnách. Nyní se v českém rybníčku opět schyluje k něčemu velmi podobnému: Podle zprávy serveru Novinky se Bartákovo ministerstvo chystá zakoupit za dvě miliardy nové útočné pušky pro českou armádu, přičemž "Výměna zřejmě souvisí se snahou armády přejít na standardní ráži NATO 5,56, což by při zejména při misích usnadnilo logistiku, neboť by se mohly používat shodné náboje", uvedly Novinky.

Nemovitosti na Floridě

8. 10. 2009 / Vít Klíma

Projíždíte-li dnes Floridou, prakticky celou cestu lemují nápisy "Nemovitost na prodej". Počet prodávaných a pronajímaných nemovitostí se už nepohybuje v řádu desetitisíců, ale statisíců až miliónů. Právě díky převisu nabídky nad poptávkou klesly ceny nemovitostí v průměru o 50%. Dům na Floridě je tak dnes levnější než byt v pražském panelovém domě. Otázka, kterou si zákonitě musíte položit, zní: "je koupě nemovitosti na Floridě ke spekulativním účelům dobrou investicí?". Pod spekulací rozumím: "dnes" levně koupit a "zítra" dráže prodat. Odpovědět na položenou otázku si musí každý sám. Jako průvodce nabízím tři zastavení.

Nemovitosti na Floridě

9. 10. 2009

Tak jsem se dnes dočetl od odborníka v BL, jak že to s těmi relitami na Floridě prý je.

Jelikož jsem se sám delší dobu na Floridě o reality zajímal a desítky jsem jich prošel, rozhodně nedoporučuji postup pana Klímy.

Bez znalosti místních podmínek většinou nakoupíte asi tak výhodně jako pan Gross, píše z Basileje Martin Hovorka.

Neomezený růst?

8. 10. 2009

Je to zvláštní, když i na BL čtu stále jen o způsobech, jak vyřešit krizi, jak nastartovat ekonomiku a pozor, "Jak zajistit další ekonomický růst", byť nějak kontrolovaný. Zdá se, že v celém širém světě jak nalevo, tak napravo (tam je to samozřejmé) neexistuje člověk, kterého by jen na okamžik napadla myšlenka, že vše může být jinak, píše Pavel Kuchejda.

Pokles porodnosti nemusí být hrozbou. Pokles porodnosti může být příležitostí celé lidské společnosti k oddychu a regeneraci jak společenské tak ekologické a hospodářské.

Souhlasím s Jankem Kroupou, s komunisty mám špatné zkušenosti

9. 10. 2009

Mnohdy nesouhlasím s články v Britských listech, ale dost mě nadzvedla noticka Mileny Povolné. Pořad jsem sledoval. Na konci došlo k mírnému vyhrocení, které se týkalo díla Karla Marxe. Janek Kroupa razantně odmítl význam Marxových spisů, vyjádřil nesouhlas se studentovým kladným ohlasem a vysvětlil proč. Ostatně Kroupa se celou dobu konzistentně vyjadřoval k otázkám o komunistech a komunismu. Jsem jeho vrstevník, a tudíž pro jeho postoje mám pochopení, protože s komunisty mám stejné zkušenosti, píše Karel Šilpoch.

Jsem znechucena televizním útokem pana Kroupy

8. 10. 2009

Zdravím, chci potvrdit naprosté znechucení z pořadu, kde pan Kroupa napadl studenta pro jeho názor. Hlupáctví pana Kroupy bylo ubohé a zákeřné. Kdyby se podařilo vypátrat toho hocha chtěla bych mu říct, že mít svůj názor na základě svých životních zkušeností a výchovy a vlastního studia je stokrát statečnější než si honit triko investigativního novináře, když se to zrovna nosí kopat do komunistů, míní Milena Povolná.

Žádná jednoduchá pravidla jak hodnotit vědu neexistují

8. 10. 2009 / Alice Valkarová

Vědci nevytvořili žádná pravidla jak hodnotit vědu a výzkum ze dvou hlavních důvodů. Ten první je, že žádná jednoduchá pravidla, s pomocí nichž by se daly hodnotit všechny vědecké obory, prostě neexistují. Např. v časopisu Vesmír se o hodnocení vědecké práce psalo mnohokrát, nedá se tedy říci, že by se nikdo o metody hodnocení nezajímal. Kdyby ostatně taková jednoduchá metoda v zahraničí existovala, co by nám bránilo ji jednoduše převzít? Na to, že něco takového chybí i jinde, upozorňuje i J. Čulík.

Tajemství rozporuplné (ne)parlamentní strany TOP 09

9. 10. 2009 / Lenka Andrýsová

Strana TOP 09 je největším paradoxem české politické scény. Stala se důležitým hybatelem politického dění, aniž by ji jediný Čech volil. Přesto dnes disponuje poslaneckými a senátorskými mandáty, přesto v červenci tohoto roku založila svůj senátní klub, pyšní se na svých kandidátních listinách pěti poslanci a pořádá své tiskové konference na půdě poslanecké sněmovny. Jak je to možné?

Italský ústavní soud odmítl potvrdit Berlusconiho imunitu

8. 10. 2009

Na italské politické scéně vznikl ve středu chaos, když italský ústavní soud odmítl zákon, který schválila Berlusconiho vláda a který Berlusconimu poskytoval imunitu před soudním stíháním, pokud bude zastávat funkci premiéra.

Většinové rozhodnutí ústavního soudu bylo pro Berlusconiho těžkou ranou. Italský premiér už předtím zápolil s problémy vzniklými kolem křiklavého sexuálního a drogového skandálu, v jehož rámci je obviňován, že používal služeb prostitutek.

Ideologická manipulace v České televizi

7. 10. 2009

V Britských listech se neustále opakují články na téma "ideologie v moderní době". Jde o to nejhodnotnější, co zde lze číst, demaskovaná ideologie současnosti odhaluje podstatu našeho uvažování a prožívání. Rychlost přísunu informací, jejich množství, i bleskové přepsání informací novou, nás trénuje v rychlém rozhodování, které sdělení je relevantní, užitečné, za kterým stojí solidní názor či naopak za kterým se schovává ideologie a manipulace. Pokud chceme kriticky hodnotit, musíme být pořád ve střehu. I dnes se v IDnes jistě dá najít nějaký ten špek podobného typu.

V českém prostředí můžeme sledovat zajímavý jev, a to šíření ideologie mainstreamovými novináři, upozorňuje Petr Adámek.

Dolar má být zlikvidován jako mezinárodní měna

7. 10. 2009

Arabské státy kolem Perského zálivu plánují - spolu s Čínou, Ruskem, Japonskem a Francií - ukončit užívání dolaru pro prodej a nákup ropy. Namísto toho chtějí používat košík různých měn, včetně japonského jenu a čínského yuanu, euro, zlato a novou jednotnou měnu, která se plánuje proi členské státy Rady pro spolupráci států kolem Perského zálivu, včetně Saúdské Arábie, Abú Dhabí, Kuvajtu a Kataru.

Tajná jednání ministrů financí a guvernérů ústředních bank se už konala v Rusku, v Číně, v Japonsku a v Brazílii. Cílem připravovaného projektu je, aby se cena ropy na světovém trhu již neuváděla v dolarech. Ke změně má dojít v roce 2018, píše Robert Fisk v deníku Independent.

USA: Střední třída a nová společenská smlouva

7. 10. 2009

Představte si, že v roce 1970 --- pouze několik let po zavedení programu Medicare --- činil obranný rozpočet 8,1% HDP. Kombinované výdaje na programy Social Security, Medicare a Medicaid v té době činily 3,9% HDP. Ale v roce 2019, takřka o půl století později, očekáváme, že obranný rozpočet bude někde kolem 5%, zatímco tři velké mandatorní programy dosáhnou až 12%. V roce 2050 překročí 18% HDP --- což je zhruba tolik, kolik činí průměrné příjmy státního rozpočtu jako celek. Vláda Spojených států, stejně jako dnes GM, se bude v té době hlavně starat o poskytování zdravotnických a penzijních služeb, a bude bojovat s obsluhováním jejích dalších základních funkcí --- například s udržováním stálé armády --- jen na okraji tohoto úsilí.

KD│ Americká poválečná prosperita byla pro moderní svět zázrakem. Flexibilní a adaptabilní pracovní síla a kapitálové trhy, kultura, která si cení podnikatelské iniciativy a ochoty riskovat, a oteřenost stále globálnější ekonomice --- to vše pomohlo vytvořit nejbohatší společnost v dějinách. Amerika však vděčí za svůj dar především rozsáhlé a robustní střední třídě: Dovedné, efektivní a stále expandující pracovní síle, na níž americké společnosti vystavěly svůj nezměrný úspěch, napsal v programové stati ohlašující zásadní zeštíhlování poválečného sociálního systému (zveřejněné v novém časopise National Affairs, na jehož vedení se donedávna podílel zesnulý neokonzervativec Irving Kristol) člen Ethics and Public Policy Center James C. Capretta.

Stalinismus a totalita včera, dnes a zítra

7. 10. 2009 / Petr Sak

Co určuje současnost společnosti?

Jedním ze zdrojů pokleslé politické kultury v naší současné společnosti je laciné, prvoplánové svádění viny za banální každodenní problémy, závažné zločiny i celkový společenský marasmus na období čtyřicetiletého vládnutí komunistů. Čím větší marasmus ve společnosti, tím je silnější tendence zdůvodnit ho komunistickou minulostí. Rychlá, jednoduchá a tendenční odpověď na otázky a problémy brání v hledání relevantních, i když složitějších odpovědí na společenské problémy. Tím si společnost vytváří bariéru pro reflexi své současnosti i jejich příčin, která by měla vést k přijetí své vlastní minulosti.

To, co se děje, je horší než divoký sen

7. 10. 2009

V poslední době nabývám stále více dojmu, že je našim politikům už zcela úplně jedno, co si o dění kolem nás doma či ve světě myslíme. Jak jinak si lze vysvětlit, že v jednom dni, 5.10.2009, vyjde současně článek v novinách Metro (úvodník) s nadpisem "Na silnicích a školách se musí šetřit", protože plány radnic okleštila krize a v deníku pro ekonomiku a byznys E15 je článek, v němž se uvádí, že armáda plánuje nákup dalších lehkých obrněných transportérů celkem za cca 2 mld. Kč, z toho za více než 420 mil. kč, které jsou nutné (!) pro misi v Afghánistánu, píše čtenář Karel Hušner. Nebo s vážnou tváří nám občanům představovaný rozpočet na rok 2010 vycházející z naprosto falešných (snad ne záměrně?) předpokladů:

Jízda Top 09 bez řidičského oprávnění

7. 10. 2009 / Jiří Baťa

Tak nějak se mi vybavuje existence (či neexistence?) Kalouskem nově založené politické strany TOP 09, o níž věřící (ale hřešící) Cyril Svoboda dost rozhorleně prohlásil, že žádná taková politická strana neexistuje, tedy oficiálně. Zdůvodnil to tím, že tato strana dosud neuskutečnila ustavující sjezd, nemá oficiální vedení, tedy výbor a příslušné funkcionáře atd. "Kódl" Schwarzenberg, postavený do čela strany samotným Kalouskem, případně nějakými dalšími příznivci strany je, spolu s Kalouskem, pro veřejnost pouze loutkové zastoupení, nicméně jejich koná ;ní je konáním politickým, na nejvyšší úrovni a jsou z pohledu jejich "nelegálnosti" značně nepochopitelné.

Bude někdo schopen rozluštit a následně spacifikovat toto politické paskvilium?

Padá omítka. Takhle to už dál nejde.

7. 10. 2009 / Karel Košťál

V předlednovém období Pražského jara se v Praze množily nápisy: "Pozor! Padá omítka" . Často s křídou napsanou poznámkou vedle: "Tak si ji podrž, soudruhu" . Jednoho dne se v Rudém právu objevila zpráva: "Padající omítka v Praze zabila mladou ženu" . Byl z toho poprask: "Takhle to už dál nejde" . Co se říká dnes v pražských hospodách o tom, že zřícený dům vydal čtyři mrtvá těla? V bývalých disidentských kavárnách v historické části města určitě nic, evropské ceny české námezdně pracující z těchto míst už dávno vyhnaly.

Kauza Čunek po 1. říjnu 2009

7. 10. 2009 / Zdeněk Jemelík

Nejvyšší soud ČR vyhověl 1. října stížnosti pro porušení zákona ve prospěch i neprospěch obviněných, kterou paní ministryně spravedlnosti napadla postup státních zástupců v přípravném řízení trestním proti Jiřímu Čunkovi a Petrovi Hurtovi. Nezákonnost spatřovala v tom, že od sdělení obvinění vykonával dozor nad činností policie místně nepříslušný státní zástupce. Tím byla porušena jedna ze základních zásad spravedlivého procesu. Soud rozhodl, že byl skutečně porušen zákon v neprospěch obviněných.

Lobbing neupravený zákonem je čistá korupce

7. 10. 2009 / Stanislav A. Hošek

V českém právním řádu neexistují pravidla lobbování zákonodárců. Občan podle zásad našeho právního řádu může dělat vše, co není zákonem zakázáno. Státní úředníci, tedy i poslanci, ale právě naopak nesmí dělat nic, co jim zákon nenařizuje, nebo nepovoluje. Řečeno jinak. Každý poslanec, jako jednotlivec, tím dříve jako reprezentant strany, nesmí kupříkladu vůbec ani přijít do přímého styku s lobbisty. Pro takový jeho vztah totiž v naší zemi chybí zákonná úprava. A jelikož lobbisté nezvyšují pouze informovanost zákonodárců, ale i požitky jejich, či politické strany, jde o čistočistou korupci. Takže si troufám tvrdit, že lobbování zákonodárců bez zákonné úpravy je fakticky trestným činem korupce. Každý jiný výklad je pouhým matením veřejnosti, sloužící pouze k tomu, aby se poslanci nepřipravili o své privilegium.

Vědci nevytvořili řádná pravidla jak hodnotit vědu a výzkum

7. 10. 2009 / Antonie Hančíková

V posledních obdobích stále někdo demonstruje -- např. lékárníci, dopravci a v poslední době vědci. Občan se na protesty různých skupin naší společnosti dívá poněkud zmateně, protože si neumí věci srovnat v hlavě tak, aby zjistil, zda jsou to protesty oprávněné, či protesty, které mají za cíl ukousnout si ze společného krajíce o něco víc, než ti ostatní.

K oblasti vědy a výzkumu (dále jen "VaV") bych se proto chtěla vyjádřit, protože o této oblasti vím o trochu víc než běžný občan ČR. V roce 1999 jsem se účastnila zakládání odboru veřejné podpory na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně (dále jen "ÚOHS").

Varuji před mechanickým hodnocením vědeckých výstupů

7. 10. 2009 / Jan Čulík

Zatímco uznávám, že samozřejmě nikdo nemá nárok na to požadovat státní prostředky bez kontroly toho, jaký užitek přinášejí, na základě zkušenosti s kontroverzním britským hodnocením akademických výstupů Research Assessment Excercise vážně varuji před mechanickým uplatňováním hodnotících měřítek na práci vědců a akademiků.

Research Assessment Exercise je obrovský administrativní kolos, jehož provoz stojí desítky milionů liber. Ale co je důležité: jakmile začnete tvrdě hodnotit práci univerzit a výzkumných ústavů podle měřítek, která jsou nastavena ekonomicky, radikálně pozměníte strukturu celého výzkumu i vysokého školství směrem k utilitarismu. Pokud nakážete univerzitám, aby byly jediným měřítkem jejich práce peníze, stanou se jediným měřítkem jejich práce zisky.

Na mechanické uplatňování hodnocení akademických výstupů doplácejí především malé obory, případně výzkum mezioborový, nový a "jiný", kde neexistují "peer review" hodnotitelé, takže ten, kdo dělá něco odlišného, ale třeba velmi užitečného a radikálně nového, může být hodnocen naprosto záporně - s fatálními důsledky.

Kromě toho, hodnotí-li se pouze tištěné výstupy, zanedbává se celá řada nezhodnotitelných kulturněpolitických faktorů (třeba dynamická práce katedry se studenty, její vliv v širší veřejnosti, tvorba plodného výzkumného prostředí, atd. atd.) Život se prostě do ekonomických kolonek nedá nacpat a snaha úplně omezit univerzitní výzkum polovojensko-ekonomickým hodnocením vede nutně k zglajchšaltování vědeckého výzkumu.

Tím v žádném případě neomlouvám pseudovědce, kteří "nedělají nic". Avšak zjišťování kvality vědecké práce musí být prováděno tak, aby se nevylilo s vaničkou i dítě. Což je opravdu obtížné, jak vidím na britských zkušenostech.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za září 2009

8. 10. 2009

Apelujeme na čtenáře, aby třeba i minimální částkou přispěli na provoz Britských listů. Britské listy si každý měsíc otevře 200 000 individuálních IP adres. Finančně však na provoz listu přispívá jen kolem 200 osob. Děkujeme jim, ostatním čtenářům chceme sdělit, že by Britské listy mohly dělat daleko víc, kdyby měly možnost platit si stálé novináře.

V září 2009 přispělo celkem 188 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 32 108.45 Kč, příjem z reklamy byl 15 900.00 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 30. 9. 2009 částku 12 330.29 Kč . Na internetovém účtu Paypal máme nyní 883.67 GBP a