Neomezený růst?

8. 10. 2009

Je to zvláštní, když i na BL čtu stále jen o způsobech, jak vyřešit krizi, jak nastartovat ekonomiku a pozor, "Jak zajistit další ekonomický růst", byť nějak kontrolovaný. Zdá se, že v celém širém světě jak nalevo, tak napravo (tam je to samozřejmé) neexistuje člověk, kterého by jen na okamžik napadla myšlenka, že vše může být jinak, píše Pavel Kuchejda.

Pokles porodnosti nemusí být hrozbou. Pokles porodnosti může být příležitostí celé lidské společnosti k oddychu a regeneraci jak společenské tak ekologické a hospodářské.

Pokud by se tahle idea (plánovitý a politicky podporovaný pokles populace) ujala ve vyspělé západní společnosti, měli bychom historickou příležitost na obnovu a regeneraci naši civilizace.

Bohužel první politik, který by s touhle ideou přišel, stal by se okamžitě obětí hysterické kampaně. Dá se říci, byl by "mediálně ukřižován". Příčina je poměrně jednoduchá. V "růstové společnosti" je zakalkulován i růst zisku.

V "poklesové společnosti" by musel být zakalkulován pokles zisku (dlouhodobě cca na 60 let možná i více. Troufám si prohlásit, že není na světě ekonom, nebo politik, jenž by měl odvahu přijít s touhle myšlenkou. Patrně je podobná šílenost ani nenapadne.

Přitom jim nepřipadá šílená představa neustálého růstu a to i populačního, na planetě, která se za 15 000 000 000 let nezvětšila ani o centimetr! Zaměření společnosti na dlouhodobý pokles, by přitom automaticky nutilo k úplně jinému pohledu na stárnutí populace. Stárnutí by přestalo být problémem a stalo by se cílem, kterému by společnost věnovala své síly.

Řízené stárnutí společnosti, vůbec nemusí znamenat její úpadek. Může znamenat jen změnu priorit na určitou vymezenou dobu. Většinový pohled na rozvoj (národa, společnosti) je podmíněn historicky. Ještě Adolf Hitler mluvil o "panských národech", přičemž podmínkou existence takového panského národa, byla jeho velikost a růst.

Z těchto pohnutek vycházejí politici dodnes. Patrně jim nedochází změny, jež se udály za posledních padesát let (rozvoj technologií a obrovský růst čerpání zdrojů).

Tyto změny umožňují růst technologické a hospodářské síly i při poklesu populace.

Jen je nutné změnit zacílení společenských investic. Prioritou, a to absolutní by se muselo stát vzdělání a to zejména v přírodovědných a technických oborech. Rozvoj technologií na vysoké úrovni by jistě snadno nahradil pokles populace. Tato cesta má však jednoho mocného a obávám se, že nepřemožitelného nepřítele. Tím je mezinárodní obchod, který nedopustí snížení svých zisků a to ani za cenu zničení civilizace. Tak inteligentní obchodníci nejsou.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 8.10. 2009