Jízda Top 09 bez řidičského oprávnění

7. 10. 2009 / Jiří Baťa

Tak nějak se mi vybavuje existence (či neexistence?) Kalouskem nově založené politické strany TOP 09, o níž věřící (ale hřešící) Cyril Svoboda dost rozhorleně prohlásil, že žádná taková politická strana neexistuje, tedy oficiálně. Zdůvodnil to tím, že tato strana dosud neuskutečnila ustavující sjezd, nemá oficiální vedení, tedy výbor a příslušné funkcionáře atd. "Kódl" Schwarzenberg, postavený do čela strany samotným Kalouskem, případně nějakými dalšími příznivci strany je, spolu s Kalouskem, pro veřejnost pouze loutkové zastoupení, nicméně jejich koná ;ní je konáním politickým, na nejvyšší úrovni a jsou z pohledu jejich "nelegálnosti" značně nepochopitelné.

Bude někdo schopen rozluštit a následně spacifikovat toto politické paskvilium?

Že by si toho nevšiml ani takový moralista , pedant a zásadový člověk jako je Václav Klaus? Vždyť představitelé TOP 09, to je soubor trapných ex-osobností, jeden kopal za zelené, druhý za lidovce, třetí za ODS atd. C. Svoboda má pravdu v tom, že jejich existence je pouze formální tím, že jsou de facto jen zaregistrováni u MV jako politická strana. Toť vše. Jejich kroky a činy však či přesto přesahují rámec politických pravidel, ale kupodivu to žádné politické straně nevadí. V jiném případě jim vadí kdejaká maličkost, odvolávají se k Ústavnímu soudu atd., ale v tomto případě je nezájem. Nevím, zda ústava ČR umožňuje vytvořením nového politického subjektu osobami, "odejítými" z jiné politické strany, aby se tato nová strana stala automaticky stranou parlamentní, aniž prošla volbami a dalšími procedurami a zvyklostmi. Něco podobného, jen na politické scéně méně exponovaná, je Demokratická strana zelených Olgy Zubové. I ta vznikla jen proto, že Zubová požívá mandátu poslance .

Jestliže to ústava neumožňuje, pak jakým právem "kecají" do věcí, příslušející pouze parlamentním politickým stranám, proč se TOP 09 angažuje ve věci státního rozpočtu, úsporných balíčků na snížení státního deficitu, proč se serou do otázky důvěry Fischerovy vlády a podobných záležitostí. Asi to bude tím, že v našem politickém cirkusu existuje jeden velký bordel. Stejně jako v plné parádě a se všemi výhodami existují přeběhlíci, jimž by měl automaticky zaniknou mandát v okamžiku, kdy opustí palubu mateřské strany a překročí práh strany jiné, (nebo se stanou jejím satelitem) a odejít do ústraní, stejně tak si dělají co chtějí výše jmenovaní političtí ex-experti tím, že založením nové strany si přivlastňují práva a nároky parlamentní strany. Jediný, kdo si této anomálie všiml a reagoval na ni, je J. Paroubek. Na pozvání od M. Topolánka totiž reagoval mj. tím, že se nebude scházet se stranou, která nevzešla z voleb.

Toto prohlášení však nebere nikdo v potaz, všechny strany, ODS počínaje, KDU-ČSL, SZ a samotnou TOP 09 konče tuto skutečnost nadále ignorují a vytrvale a korporativně "cafrají"a meditují nad legitimitou Fischerovy vlády a co hlavně, nad Topolánkovými obavami o levostranném řízení a směrování vládní politiky, která by měla (podle Topolánkovy výhrůžky), vyústit odchodem zástupců ODS (a samozřejmě jejich blíženců) z vlády.

Domnívám se, že je nejvyšší čas přehodit výhybku politického směrování a politiky v ČR samotné, neboť pravicová politika je na úbytě nejen v českých podmínkách, ale i svět se pomalu ale jistě odchyluje od těchto tendencí. A myslím, že ani pravostranná TOP 09, ať už dnes ještě nelegitimní či zítra legitimní strana tomuto plíživému a jen doufám trvalému zvratu, nepomůže.

Je poněkud paradoxní, že také jiná nová strana, byť o něco málo starší, ale na druhé straně slušná tím, že se nevnucuje, či lépe řečeno se neangažuje na parlamentní úrovni jako TOP 09, (je v nevýhodě,protože nemá ve svém středu nikoho, kdo by je vzal pod svá parlamentní křídla) tedy strana Věci veřejné, která rovněž proklamuje svou pravostrannou orientaci, avšak svým programem a praktickými činy na bázi přímé demokracie, velmi tvrdě a razantně vystupuje zcela odlišně od politických kroků a avantýr současných českých pravicových stran. Tento postup a kroky lze jen přivítat, pokud ovšem jsou nejen myšleny vážně, ale také se vší proklamovanou upřímností a vážností budou tvrdě a nekompromisně prosazovány. To ovšem za předpokladu, že uspěje v parlamentních volbách 2010. Věci veřejné jsou, alespoň ze stá ;vajících poznatků a zkušeností, mnohem věrohodnější, ale především prospěšnější pro občany Česka, než velkohubé a naduté řeči představitelů TOP 09 Schwarzenberga, Kalouska, zpívající divy Parkanové a dalších. A vůbec nejlepší by bylo, kdyby se do parlamentu tito ex -- experti vůbec nedostali. Naše politická scéna totiž zasluhuje nejen vyvětrat, ale pořádně vyšmejdit zatuchlé lavice našeho parlamentu, aby tam zavál nový, svěží a životadárný vzduch z polí a luk naší krásné země. A bez těchto a jim podobných politických kreatur se naše politická scéna jistě obejde.

A ještě jedna poznámka. Média, na základě různých výzkumů veřejného mínění ODS nakloněných agentur, vytrvale či výhradně operují stranami bývalé koalice a opozice a to včetně pochybné TOP 09. Sestavované žebříčky popularity politiků (a jiných VIP osob) se rovněž věnují pouze představitelům těchto stran včetně Schwarzenberga a dalších a za SZ, přesto, že se s největší pravděpodobností do parlamentu ani nedostane, se stále objevuje jméno jejího předsedy Ondřeje Lišky, včetně jeho strany.

Na druhé straně se media vůbec nezmiňují o výše jmenované novicce, straně Věci veřejné a jejího lídra Radka Johna, a to přesto, že její ambice na úspěch den ode dne stoupají a popularita Johna je mezi "obyčejnými občany" vyšší, než u mnoha významnějších osobností. (podle dostupných zpráv má strana VV cca 10 tisíc příznivců, tzv. "véčkařů").

Není pochyb, že je to záměr, je všeobecně známo, pod čí taktovkou jsou dnešní media řízena. Jen to dokumentuje úroveň "demokracie" v Česku, kterou ODS zasela zvláště úspěšně na teritoriu sdělovacích prostředků, tedy tisku i TV, stejně jako ve státní a veřejné správě.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 7.10. 2009