Sudetoněmecký teror: Tomáš Krystlík falšuje dějiny

29. 5. 2009 / Petr Nachtmann

Nacionalistické excesy sudetoněmecké menšiny začaly již za Rakouska-Uherska; sudetoněmecký terorismus za První republiky i v letech 1938-45 tragicky destabilizoval situaci.

Tomáš Krystlík v článku na stránce zachází s historikými fakty svévolně a zamlčuje příčinné souvislosti.

Koncem 19. století začal sudetoněmecké veřejné mínění ovlivňovat demagogický politik Georg von Schönerer, který brojil proti Židům a Slovanům. Schönerer se snažil připojit území Rakouska s německy hovořícím obyvatelem k Německu, jeho příznivci vyvolávali nepokoje proti opatřením, která měla zrovnoprávnit jazyky obyvatel rakousko-uherské monarcie.

Schönerer se posléze stal jedním z inspirátorů Adolfa Hitlera.

Více infomací zde:

Židé v Sudetech -- Od Schönerera ke genocidě

Masarykova recenze Hitlerovy knihy Mein Kampf

Ztráta domova -- Vyhnání, vyhánění, nucený odsun

Ve 30. letech přibývaly teroristické útoky sudetských Němců v československém pohraničí, posléze vznikl SdFK - Sudetendeutscher Freikorps, teroristická organizace podporovaná hitlerovskou armádou, tajnými službami a paramilitárními organizacemi SS a SA. ZDE

vyháněným Čechům, konkrétní svědectví je k dispozici ZDE

V době pogromu zvaného Křišťálová noc byly již Sudety připojeny k Velkoněmecké říši, takže nerušeně probíhal i na jejich území: ZDE ZDE

Z řad sudetských Němců se rekrutovala i většina protektorátních příslušníků Gestapa. Stále žijí pamětníci, kteří se stali terčem jejich násilí, v kobkách pražského Petschkova paláce mlátili sudetoněmečtí gestapáci i moji babičku.

Politická reprezentace sudetských Němců se po desítky let snažila destabilizovat soužití s příslušníky jiných národů. Negativní důsledky této destabilizace pocítili sudetští Němci již za války, museli narukovat do Hitlerovy armády a případně padnout za Vůdce, byl zaveden přídělový systém atd.

Sudetoněmecká veřejnost svoji reprezentaci podporovala, o čemž svědčí volební výsledky Henleinovy SdP.

Výše uvedenými okolnostmi byl determinován poválečný vývoj.

Tomáš Krystlík zkresluje ve svých textech dějiny opakovaně, zajímalo by mě, co je příčinou.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 29.5. 2009