Zabrbláme si u piva?

29. 5. 2009 / Marie Haisová

Jsme národ, který si stačí nadáváním na poměry, občas podepsáním nějaké petice? Když zjistí, že její poselství nebylo vyslyšeno, tak se stáhne do ulity se zabrbláním "k volbám nejdu, stejně to nemá smysl"?

K volbám do Evropského parlamentu se dle průzkumů chystá pětina lidí, i přesto, že se evropské právní předpisy dotýkají všech: pracujících, důchodců, studentů či spotřebitelů jako takových. O zdravějších potravinách na talíři, svobodě pohybu, možnosti pracovat v celé Unii, ochraně životního prostředí rozhodují evropští poslanci a poslankyně.

Jak, záleží na jejich charakteru a prioritách. Například europoslankyně Jana Bobošíková hlasovala v období 2004-2009 v oblastech vztahujících se k legislativě životního prostředí 14x PROTI. Ať šlo o "Klimaticko-energetický balíček", "Směrnici o průmyslových emisích", "Registraci, Evaluaci, Autorizaci a omezení chemických látek", či "Směrnici o průmyslových emisích". V neprospěch životního prostředí a zdraví obyvatel tzv. "Rámcové směrnice o odpadech" hlasovala PROTI 3x, PRO 1x. Muž, se kterým šla v tandemu do minulých voleb, Vladimír Železný se vesměs zdržoval hlasování.

Podrobný přehled hlasování a analýzu naší reprezentace ve vztahu k životnímu prostředí najdeme v publikaci Zeleného kruhu "Pověz mi, kdo je nejkrásnější... v Evropském parlamentu".

V parlamentu evropském, nikoliv českém se rozhoduje o tom, zda se budou do ČR dovážet odpady ke spalování ze zahraničí, zda se sníží množství nebezpečných chemických látek ve zboží každodenní spotřeby, zda bude Česká republika snižovat emise skleníkových plynů a znečištění z průmyslových podniků.

Je to málo?

Evropský parlament je hlasem téměř 500 milionů evropských občanů z 27 členských států Evropské unie. Jde o parlament, ve kterém europoslanci a europoslankyně, které zvolíme v přímých volbách budou bojovat na naše zájmy a podstatným způsobem utvářet naši společnou budoucnost.

Český euroskepticismus vymezuje naši malost a sebestřednost. Důležité je mít na paměti, že za pouhé půlstoletí přinesla Evropská unie Evropě mír a prosperitu, jednotnou evropskou měnu, jednotný trh s volným pohybem lidí, zboží a služeb. Stala se významnou obchodní velmocí a vedoucí světovou činitelkou v ochraně životního prostředí a rozvojové pomoci. To, že se ze šesti zemí rozšířila na dvacet sedm a další země touží po připojení je dostačující výpovědí o její životaschopnosti.

Nebo?

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 29.5. 2009