Amnesty International: Krize "poškozuje lidská práva"

28. 5. 2009

Globální hospodářská krize vedla k výraznému zhoršení situace v oblasti lidských práv, varuje Amnesty International.

Ve své výroční zprávě AI konstatuje, že krize vedla k podstatně silnějšímu porušování lidských práv, než bývalo zvykem. Lidská práva po celém světě jsou dnes porušována jménem bezpečnosti a boje proti globálnímu terorismu. Vlády se snaží bojovat proti hospodářské krizi a lidská práva přestala být v ohnisku jejich zájmu. Výroční zpráva AI zkoumá situaci ve 157 zemích světa.

Amnesty International argumentuje, že strukturální politika založená na tržní ekonomice vedla k rozšíření propasti mezi bohatými a chudými. Stamiliony lidí se propadly do chudoby a neexistuje pro ně žádná záchranná síť.

AI dospívá k závěru, že mnohonásobné faktory se sčítají a vedou k šíření hladomoru a podvýživy a nikdo nepomáhá lidem, aby byly uspokojeny jejich základní potřeby.

Čtyřsetstránková zpráva vážně varuje, že rostoucí chudoba by mohla vést k nestabilitě a hromadnému násilí.

Dodává, že k úspěšnému hospodářskému oživení nedojde, pokud vlády nezačnou hájit lidská práva a neukončí válečné konflikty.

Amnesty International zahajuje novou kampaň pod názvem "Požadujte důstojnost!" Apeluje na nejsilnější hospodářské mocnosti, aby šly příkladem a zlikvidovaly to, co charakterizuje jako "časovanou bombu lidských práv".

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 28.5. 2009