11. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 1. 2008

DOKUMENT

Český rozhlas Radiobulvár v České televizi aneb jak je Žantovský veřejnoprávní

Doslovný přepis toho co bylo řečeno ve středu před půlnocí v České televizi, hovoří o kvalitách otázek moderátora pořadu i o kvalitách odpovědí mluvčí Rady Českého rozhlasu. Celý zápis pak je výpovědí o úrovni vyjadřování obou protagonistů této frašky.

Na tomto místě je nutno upozornit, že Dana Jaklová pracovala více čtvrtstoletí v Československém, později Českém rozhlase. Dokonce pracovala s mikrofonem v ruce... Dá se tedy předpokládat, že alespoň kdysi byla nucena vnímat český jazyk jako nepřekročitelnou normu a hlavní nástroj své obživy. Dnes by totéž měla posuzovat u redaktorů jako členka orgánu, jmenovaného Parlamentem, který má bdít nad dodržováním zákona, ve kterém se o českém jazyce i pravdivosti argumentů hovoří. Většinou členů Rady ČRo navíc byla schválena jako mluvčí - čili osoba přímo určená k roli tlumočnice oficiálních názorů a stanovisek Rady ČRo. Do jaké míry se tohoto úkolu zhostila se ctí, posuďte sami... Moderátor pořadu je vysokoškolský pedagog soukromé vysoké školy, vyučující budoucí novináře. V roli moderátora ČT je také vázán pravidly, danými mu tentokráte Kodexem České televize. Úroveň obou protagonistů pořadu hodnotí diváci. Přepsáno do textu je to poučná četba o úrovni vyjadřování i úrovni myšlení. Zvláště pro studenty mediálních studií... │ŠOK

Přepis pořadu ČT 24 Před půlnocí , 9. 1. 2008 23:32-23:57 ZDE

Žantovský a Jaklová ve středu před půlnocí

ČT 24 Před půlnocí , 9. 1. 2008 23:32 - 23:57

Moderátor Petr Žantovský: Dobrý večer dámy a pánové, vítám vás při sledování pořadu Před půlnocí. Jako obyčejně tady máme půl hodiny před půlnocí hosta, dnes jím je místopředsedkyně Rady Českého rozhlasu a také novinářka Dana Jaklová. Dobrý večer.

Host Dana Jaklová: Hezký večer všem.

Moderátor Petr Žantovský: Asi každému, kdo čte noviny, poslouchá rádio, dívá se na televizi, je zřejmé, proč tady dneska asi jste - protože médii hýbe mediální zpráva o tom, že Český rozhlas dělá velké dramatické programové změny. Zejména na své zpravodajské stanici Radiožurnál. My si budeme povídat o důvodech, povaze těch změn a také o tom, do jaké míry jsou ty změny tedy nosné pro budoucí profilaci rozhlasu veřejné služby, jak se říká. Každopádně ty změny a jejich nositelkou fyzickou je nová ředitelka Radiožurnálu paní Tachecí, která přišla z privátní stanice Frekvence 1 a v mnoha komentářích jí bylo vlastně vyčítáno, že ty změny upravuje podle své privátní zkušenosti a dělá jakoby z Radiožurnálu nějakou konkurenci soukromé stanici. Čili to máme rozvržené karty do toho dnešního tématu, zeptám se tedy obecně: jak byste charakterizovala Vy, jako radní, jako... jako místopředsedkyně Rady, povahu těch změn a důvody, proč k nim dochází.

Host Dana Jaklová: Já začnu nejprve těmi důvody, to je totiž věc, na které se - byť jsme kolektivní orgán, myslím Rada Českého rozhlasu - a na to se shodneme všichni - a shodli jsme se na tom dos... dokonce mohu říci, že svým způsobem - samozřejmě ve spolupráci i s vedením Českého rozhlasu jsme to iniciovali - že... jsme se shodli na tom, že je potřeba, nějakým způsobem, vysílání Radiožurnálu změnit... Ta koncepce, která běžela do toho jednatřicátého prosince minulého roku, vlastně vznikala začátkem devadesátých let a... kromě vlastně drobných změn zůstávala stejná, přece jenom je už trošku (ironicky) jiná doba... je nové i tisíciletí a... my jsme měli pocit, že vlastně - nejen podle poslechovosti - ale že prostě ten Radiožurnál začal stagnovat a... Rada Českého rozhlasu velmi apelovala na to, aby se mu vrátila ta pozice vlastně prvního zpravodajsko-publicistického rádia na našem trhu.

To tedy k těm... k tomu... iniciování, k tomu proč vlastně ty změny nastaly. Ono se o to pokoušel už i předchozí ředitel Radiožurnálu - po odchodu někdejšího šéfa Radiožurnálu Alexandra Píchy, ale nebylo to zřejmě jak podle představ managmentu, tak ani úplně podle... představ... možná posluchačů, protože ten pokles prostě byl nějakým způsobem docela zaznamenatelný, i když musím říci, že u veřejně-právní instituce není poslechovost tím jediným měřítkem, nicméně ten... to už byl trend, to nebyla náhoda, to nebyly výkyvy. Když nám přivedl generální ředitel Václav Kasík paní Barboru Tachecí jako novou šéfku Radiožurnálu, tak samozřejmě jsme i zkoumali tyto aspekty toho, že ona pracovala v soukromé stanici... poměrně dlouho, i když předtím pracovala i ve veřejnoprávních institucích, jak Českém rozhlase, tak České televizi... a ptali jsme se na to, zda je schopna tedy rozlišit určité... nebo určit si určité mantinely pro to vysílání, ona nám řekla, že ano, a teď musím upozornit na důležitou věc: Jak se tak různě (pobaveně) v médiích ty... ty některé informace prostě zjednodušují, (vážně) Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí koncepci Barbory Tachecí, kterou nám představila... v prosinci a... Rada Českého rozhlasu žádným způsobem podle zákona nemůže zasahovat do programu. Pouze může hovořit ke koncepci a všechny ostatní věci může pouze doporučovat. Tolik tedy, že to není Rada Českého rozhlasu, kdo by to řídil, kdo by ty změny vytvářel a kdo by je realizoval. Samozřejmě, že po tom, co k těm změnám od prvního ledna došlo... a co se tedy zvedla... taková vlna protestů a kritiky - a já jsem dokonce svým způsobem (pobaveně) mile překvapená, že zjišťuji, že české... obyvatelstvo je poměrně konzervativní, protože jakmile se prostě šáhne do nějakého produktu jako je tedy tato veřejnoprávní zpravodajsko-publicistická stanice ,,Č-R-O jedna" - tedy jednička v Českém rozhlase - tak se ozvou, a byla bych docela ráda, kdyby ti posluchači byli konzervativní takto i v jiných rovinách a (pobaveně) vůči jiným hodnotám... Ale samozřejmě jsme se tím začli zabývat. My jsme už dnes... do dneška dostali asi na dvě stě stížností nebo... nebo poznámek, kritik, jenom na Radu Českého rozhlasu... Přišly ale, samozřejmě odezvu mají jak šéfové, tak zástupci managementu Českého rozhlasu, existují ty petice - dokonce mám pocit, že už dvě - kterými tedy, o tom jsme hovořili, ale nezabýváme se tím, protože se ze zákona zabýváme stížnostmi, které přijdou přímo k nám. A zároveň, samozřejmě nás to zajímalo, takže tu stanici i posloucháme a protože já v Radě Českého rozhlasu, jak to máme tak rozděleno, tak mám právě na starosti Radiožurnál, tak se teď snažím to poslouchat systematicky.

Moderátor Petr Žantovský: Já Vám do toho vstoupím.

Host Dana Jaklová: Ano...

Moderátor Petr Žantovský: Zastavím se u těch peticí, o kterých mluvíte, ono... je tam velmi zajímavý aspekt ten, že vlastně k programu nebo k vývoji Českého rozhlasu se veřejnost až doposavad vlastně nikdy výrazně nevyjadřovala. Byly tady aktivity na podporu České televize nebo obecně veřejné diskuse o smyslu veřejnoprávních médií a o Českém rozhlase vlastně jakoby vlastně nikdy nebyla řeč. Najednou je tady poměrně rozsáhlá veřejná akce - tam je nějakých pět tisíc signatářů - které... kteří podporují cosi, o čem vlastně obecná veřejnost příliš doposavad nijak nediskutovala. Tak je otázka - vědí ti lidé, za prvé - to je spekulativní samozřejmě a asi mi na ni neodpovíte - ale jestli vůbec vědí, o co usilují. Je tam nějaký konstruktivní prvek v tom? Je tam nějaké stanovisko ,,My chceme Radiožurnál takový a ne tento, který nabízíte?"

Host Dana Jaklová: To je právě také zajímavé. My, když jsme dneska analyzovali ty stížnosti, které k nám přišly, tak jsme je rozh... rozdělili zhruba do dvou kategorií. Ta jedna kategorie menších... menšího propočtu, jsou stížnosti na to, že zmizel konkrétní člověk, nebo konkrétní produkt, konkrétní program, z toho Radiožurnálu. Což samozřejmě je smutné, ale to když se... připravuje nějaká změna, tak to je vždycky. Prostě vždycky něco, co ten dotyčný, který tedy tu změnu přináší, nepovažuje za perspektivní, tak... tak třeba zruší. A pak tam je tedy velká část, ta větší část těch stížností, kdy... kdy se... kdy jsme se vlastně dozvěděli pocity. Pocity těch... převážně pocity těch lidí. Kromě konkrétních věcí jako tam bylo zmíněno... zmíněna věc, kterou skutečně já třeba osobně a celá rada a vlastně dneska i ředitelka Radiožurnálu na našem jednání uznala, že to byla chyba... když tedy po prezidentově projevu byl osloven jako respondent Radiožurnálu člověk z úplně jiného oboru že... zpěvák... pan Žbirka, anebo, když po projevu pana prezidenta hodnotil projev nikoliv politolog, ale vizážista. To jsou prostě věci samozřejmě, které se stanou... už se určitě opakovat nebudou. Ale kromě toho, tam vlastně byly jenom pocity. A zajímavé je, a já vlastně to beru jako jednu (pobaveně) z takových... z takových pozitivních věcí, která se na této kampani objevila, že většina těch posluchačů píše: ,,Vraťte mi Radiožurnál veřejnoprávní! Já chci s takovou... tu veřejnoprávnost! A já jsem koncesionář a vy mi to zařiďte!" Kromě toho, že koncesionáři jsme všichni, tak je samozřejmě zajímavé to, že každý si pod tou veřejnoprávností představuje něco jiného.

Moderátor Petr Žantovský: Tak. A teď mi povězte, co si pod ní představujete Vy. Vy jste se tak pěkně naběhla na tu otázku.

Host Dana Jaklová: (smích) Já jsem si tak hezky naběhla, no určitě nečekáte, že... že potom, co... co se o tom vlastně česká mediální společnost baví prakticky od těch devadesátých let, vám teďka řeknu definici. Já... my samozřejmě pro... pro práci v Radě máme jistou definici v zákoně. V zákoně se mluví o tom, že je to objektivní, vyvážené, zaměřené na všechny skupiny obyvatel a tak dále. Ale ... c o je to veřejnoprávnost? Abych pravdu řekla, já sama také nejsem schopna charakterizovat. Já si umím představit, a o to se vlastně snažím a snažím se o to v... hlavně tedy od té doby, co jsem v Radě Českého rozhlasu a iniciovala jsem třeba v loňském roce v létě setkání mediálních rad Českého rozhlasu, České televize, Slovenského rozhlasu a Slovenské televize p r á v ě na toto téma, a uvažujeme... i o setkání tedy s velkou vysílací radou, abychom otevřeli diskusi, které... ke které možná nebyl v těch devatel... devadesátých letech - kdy se vlastně konstituovala tato média, dostatek času, diskusi o tom, ,,co je to veřejná služba v oblasti médií". Určitě...

Moderátor Petr Žantovský: Já Vám do toho, když dovolíte opět vstoupím. Pojďme začít s minimální definicí, která by mohla znít asi tak, že veřejná služba slouží k uspokojování n ě j a k definovaných veřejných zájmů nebo zájmů veřejnosti prostřednictvím médií. A tyto zájmy tedy definuje buď zákon nebo jiný politický subjekt, nebo jiný, jiný... jiná forma kodifikace, a teď je otázka - vede se také občas diskuse o tom, že tyto služby, které jsou vyjmenovatelné, ať už je to obsluhování minorit, edukační vysílání a tak dále, by mohly dělat i privátní stanice formou nějakého vládního grantu - nebo tak nějak podobně - a veřejnoprávní média pochopitelně hájí svůj kabát a říkají ,,nikoli, my jsme veřejnoprávní, protože je to naše... naše káva." Tak teď mi povězte, proč to má dělat právě Český rozhlas. Když jsme na půdě České televize.

Host Dana Jaklová: (smích) Ano, ano. No, já samozřejmě jsem otevřená v té diskusi jakémukoliv názoru. Já si myslím, že je vůbec potřeba tu diskusi... diskusi zahájit a seriózně klást jednotlivé... jednotlivé ty možné... možné programy... na stůl a posuzovat je prostě bez předsudků, co by bylo vlastně výhodnější, lepší a co by taky možná stálo míň peněz. I to není nepodstatné. Nicméně na druhou stranu rozumím tomu, že tady byly dvě velké instituce, které nám zůstaly z toho minulého režimu a... Víte, ono to nejsou třeba jenom ty domy a ta studia a to vybavení a ty možnosti, ale oni jsou to taky lidé. Lidé, kteří tady pracují a je to tak jakoby... jo, zrušit to mávnutím nebo jedním podpisem nebo mávnutím proutku úplně tak nejde, takže já prostě ty... tyto vlastně jakoby společensko-historické věci také musím brát v úvahu, a pokud nebude - a já zatím necítím, že by v té společnosti převažoval ten trend jaksi říci si prostě ,,Dobrá, dyť by třeba se to dalo udělat levnějc, kdyby se právě vypsaly nějaké ty granty" a víte, že tady už jsme na půdě politické... A na politické půdě musí být určitý konsensus a nemůžete jít proti... hlavou proti zdi.. Takže toto všechno vnímám, myslím si, že ta média veřejné služby dnes tedy - nebo lépe řečeno veřejnoprávní média - neříkám tomu média veřejné služby, ale veřejnoprávní instituce, mají opravdu určité kapacity pro to, naplňovat některé... některé ty segmenty, které prostě privát v tuto chvíli bez finanční podpory dělat nebude... Já nevim, tvorbu pro děti... dramatickou tvorbu, ty menšinové žánry, uspokojování potřeb menšin, prostě na to pravděpodobně... - Může se stát, že někde prolne... Uvidíme teď co třeba způsobí... způsobí ten zákon o digitalizaci, podle kterého tedy začnou nové soukromé televize, možná, že se tam někdo jakoby posune v tomto prostoru, ale myslím si, že... prostě jsou to finančně náročné věci, a přece jenom tady je... Tady jsou kapacity pro to, aby to tedy, aby tuto službu tedy poskytli posluchačům, divákům. Tato média.

Moderátor Petr Žantovský: Vy jste před chviličkou, vlastně teď těsně před mojí otázkou řekla slovo posluchači, několikrát jsme se tady zmínili o publiku, o jeho zájmech, o jeho potřebách, nakonec část publika tedy podepisuje ty petice za změnu, nebo respektive nezměnu tváře veřejnoprávního vysílání rozhlasového... Já se zeptám tak: Vy jste říkala, že jste jako Rada vzali na vědomí koncepci paní Tachecí, na změnu Radiožurnálu, a nepochybně ta koncepce byla opřena o nějaké průzkumy. O nějaké právě zpětné vazby z té posluchačské obce, tak se zeptám: jaké průzkumy děláte, o jaké se opíráte, a o jaké opíráte také to svoje přesvědčení, že tyto změny jsou k dobrému?

Host Dana Jaklová: Tak... jednak my dostáváme vlastně č... čtvrtletně průzkumy Mediaprojektu, kam jsou zařazena i jiná, soukromá teda média, kde máme přehledy o tom, jak to vypadá, jak tedy... Český rozhlas versus komerční média, tak jednotlivé stanice Českého rozhlasu - právě to bylo pro nás alarmující, že už delší dobu byl trend tedy poklesu poslechovosti u... u Radiožurnálu a tam... teď se řeší se Radiožurnál, protože to je skutečně vlastně vlajková loď Českého rozhlasu, jednak... když tedy nastoupila paní Tachecí že jo, tak ona měla sama svoje... své podklady, sama byla posluchačkou, dokonce kdysi dávno byla (s úsměvem) pracovnicí Radiožurnálu, říkala nám, že... že že tedy stále poslouchá vlastně... zpravodajství na Radiožurnále, takže ona měla k tomu nějaké... nějaké podklady, a... my jsme tedy vycházeli z toho, že... jak říkám. N e n í to jediné kritérium - poslechovost Radiožurnálu, ale sami jsme měli zkušenost s tím, že... prostě odpadají - tak jak se nám to v tom... v těch... v těch průzkumech objevilo, odpadají ti... uloup... uloupávají se ti stálí posluchači prostě. Což je vždycky pro médium varovné, protože samozřejmě je postaveno na těch... na těch pevných stálicích, a... Když nastoupila paní Tachecí, tak právě říkala, že se pokusí tedy v prvé fázi zastavit tento trend, a pak možná získávat tedy další... další posluchače. Teď se zdá jakoby, možná by někdo řekl ,,no ale to jí to asi dvakrát nevede, když právě možná ti skalní píšou ty petice"... Víte, já si myslím, že především je potřeba prostě chvíli nechat tu koncepci běžet. Ono se to usazuje, já třeba si to teď velmi systematicky poslouchám a musím říci, že opravdu - nechci říct že... zásadně a převratně - ale vnímám posun den ode dne. Vnímám to, jakým způsobem se ovlivňují třeba ti lidé, kteří přišli noví, s těmi, kteří tam zůstali, protože u obou těch skupin jsou nějaké sentimenty ve vztahu k tomu vysílání. Samozřejmě, že se odstraní některé chyby, které se objevily... Takže myslím, že i... i ty petice těch posluchačů, že... že to je věc, která je hodně opravdu o pocitech. Oni tam nevyčítají to, co my sledujeme. Paradoxně se obracejí na nás, my můžeme sledovat to, co máme v zákoně. A v zákoně n e n í žádná charakteristika veřejnoprávnosti ve vztahu k formě. Ta je pouze k obsahu... A musím říci že - jak jsem to už... zmiňovala v úvodu, k obsahu v těch stížnostech prakticky není nic. To je k ,,soundu" k tomu zvuku. K tomu, jak to působí a...

Moderátor Petr Žantovský: ...no, ale to je docela zásadní, protože to je vlastně ten první... první dotyk rozhlasu s posluchačem, a ten je často velmi důležitý. Haló efekt vyvolává. To znamená, že vyvolává jakousi emoci. Já navážu na to programové východisko. Pan Potůček dneska v Mladý frontě psal že, nebo srovnal Radiožurnál, se stanicí ČT1, tedy na půdě České televize, veřejnoprávní televize, a také... také je možné srovnávat tuto zpravodajsko-publicistickou stanici se stanicí ČT24. A já se Vás ptám: kam podle Vás ta stanice dnes bude spíše směřovat, tedy Radiožurnál, jestli spíše k takovému tomu širokoformátovému, divácky vstřícnému formátu ČT1, s pevnýma nohama v seriózním zpravodajství-publicistice anebo vysloveně k tomu zpravodajsko-publicistickému formátu, které jste sama vlastně zmínila na začátku.

Host Dana Jaklová: No... samozřejmě... Myslím, že tedy se to nedá tak úplně srovnávat s Českou televizí, ta situace rozhlasu je trošku jiná a vždycky byla jiná, ale myslím, že důležité je to, že ze zákona je tato stanice nějakým způsobem charakterizována a ta stanice má prostě i tu hudební složku, to znamená ona je opravdu míněná zákonodárcem jako většinová stanice pro prostě co nejširší publikum. Já bych si třeba také uměla představit stanici - a nakonec rada vyjádřila tuto svoji vůli a chystá se stanice mluveného slova, tak jako je třeba ČT24, která by měla někdy... během půl roku by měla být připravena ta koncepce na... pro dlouhé vlny... Umím si to představit, že je okruh posluchačů, který se... který... pro kterého bude tato stanice přesně to ono a bude se jí zabývat, ale určitě to není většinová stanice. A nebude to většinová stanice. Kdežto Radiožurnál je jedna z celoplošných, ze tří celoplošných, stanic Radiožurnálu daná zákonem - zákonem zase ze začátku devadesátých let - a je to tedy většinová stanice, dokonce s tím nejširší m záběrem jak věkovým, tak s... společenským - co se týče tedy jednotlivých skupin. To znamená, že... prostě ta... ta podoba, která... kterou... pa... Bára Tachecí připravila v té koncepci, odpovídá skutečně tomu určení toho zákona.

Moderátor Petr Žantovský: Čili spíše jde... z hlediska té posluchačské vstřícnosti, dá se říct...

Host Dana Jaklová: Určitě! A především prostě tak, jak ona to charakterizovala, jak já jsem vždycky Radiožurnál vnímala, že je to prostě od... pro lidi od pěti, nebo kolika let, až do devadesáti, dejme tomu, jo?

Moderátor Petr Žantovský: A když zůstaneme ještě na poli té kritiky, tak tam nejčastěji zaznívá takové cizí slovo, avšak v mediálních kruzích velmi dobře známé, které se... které zní ,,infotainment". Je vyčítáno, že nová koncepce Radiožurnálu spoléhá často na zábavné prvky ve zpravodajství, je povrchnější, tím že je i rychlejší, má tam upoutávky tak trochu podle vzoru privátů nebo podle vzoru i televizí některých, dokonce jedna zní úplně identicky, jako jedna televizní upoutávka. Je to... je toto jakoby programový záměr nebo to je jakýsi průvodní jev nějaký přechodný, který se usadí a stabilizuje?

Host Dana Jaklová: No, my jsme o tomto zrovna dnes tedy diskutovali s pani... s paní ředitelkou. Samozřejmě. Je to do značné míry trošku revoluční záležitost. Já nevím, jestli... Dřív jsem prostě ladila, že jo a možná většina lidí, já jsem vždycky poznala, že jsem na Radiožurnále, protože jsem slyšela takovou hudbu, kterou jsem moc jakoby nechtěla poslouchat (směje se), jsem si řikala: ha... Radiožurnál.

Moderátor Petr Žantovský: ...k hudbě se dostaneme za chvilku. Pojďme k tomu zpravodajství ještě.

Host Dana Jaklová: ...ale, samozřejmě, ale... Bylo to i tak, jakože to bylo vopravdu velmi seriózní, pro nás to... Já když jsem to slyšela, tak taky to pro mě bylo trošku jakoby... zvláštní, abych to řekla jemně... Samozřejmě, že to vyvolává tu, tu... že to evokuje ty priváty, ale na druhou stranu, my jsme jako rada řekli: je potřeba změny. My se domníváme, že tato celoplošná stanice by měla skutečně někam postupovat, že by měla jít v nějakém trendu. Když jsme to rozebírali dnes a když nám vysvětlovala paní Tachecí, že tam zařazovala třeba ty upoutávky a takový to selfpromotion, které vycházelo z průzkumů c o posluchači Radiožurnálu postrádají a co chtějí slyšet, takové to že... jsme s vámi, přinášíme tyto a tyto informace odevšad, atakdále, tak jsme celkem ty argumenty museli uznat a byť každý v radě na to máme třeba jiný názor a... a někomu se to třeba víc líbí a někomu míň, ale nezáleží na nás, záleží nakonec na tom posluchači, tak prostě s tím, že... samozřejmě ona vnímá i to, kde se to prostě nepovede. Takže se tam operativně mění ty věci, a bude třeba i... nebo se chystá velká změna toho zvuku, to znamená těch... té grafiky zvukové.

Tak si myslím, že prostě je to tak. Já jsem v životě nestavěla stanici tohoto typu, nevím, co to obnáší, myslím, že je to opravdu hrozně práce, ale my dneska na radě jsme měli ze všech zástupců managementu a to tedy z generálního ředitele a především z programového ředitele a z paní ředitelky Radiožurnálu pocit, že jim nejde o to, zlikvidovat Radiožurnál, ale že jim jde o to, udělat ho co nejlepší. A jestliže Radiožurnál byl dříve v této konzervativní podobě tady a teď se možná dostal někam tam, tak pravděpodobně a určitě budeme na to tlačit, ale de facto i oni vlastně na to tlačí, aby se dostal někam prostě do středu, aby tedy se z něj stala skutečně moderní zpravodajsko-publicistická stanice, která se ale pochopitelně, a to je určitě i záměr ředitelky Radiožurnálu, odliší od těch privátů. - Není to o tom, že by měla být co nejpodobnější - že využívá některé prvky, které v těch privátech fungují, tak to považuji za... (pod otázkou dopoví ,,...normální.")

Moderátor Petr Žantovský ...takže úplně, úplně závěrem jedna kratičká otázka, kratičká odpověď: Vy jste to zmínila sama - hudební formát - je to určující pro stanici, podle toho ji často posluchači identifikují. Změní se?

Host Dana Jaklová: No, už se změnil. Kdybyste... jestli jste poslouchal, tak to tedy zaregistrovali všichni velmi rychle a musím říci, že i v radě a to jsme tam různé věkové kategorie a různého pohlaví, tak všichni jsme se shodli na tom, že hudba se... prostě diametrálně proměnila v lepší.

Moderátor Petr Žantovský: Tak, já vám děkuji za Vaši návštěvu u nás ve studiu, přeju koncepci Vaší... ředitelky Radiožurnálu a celému Českému rozhlasu to dobré, ať už to bude vypadat jakkoli. A s Vámi, vážení diváci, se těším na viděnou příště.

Zdroj přepisu: laskavostí a pracovistostí signatářů petice Nechceme přeladit! ZDE

ČT24, středa 9. 1. 2008 Před půlnocí VIDEO

První pomoc v případě ohrožení demokracie: Kodex České televize ZDE

Návod na podání stížnosti na vysílání ČT Radě pro rozhlasové a televizní vysílání ZDE
                 
Obsah vydání       11. 1. 2008
12. 1. 2008 "Seminář k zapojení českého průmyslu, vědy a výzkumu do budování systémů protiraketové obrany"
13. 1. 2008 Lidové noviny porušily zákon - Schwarzenberg není kníže, ale občan Štěpán  Kotrba
11. 1. 2008 MF Dnes -- útočiště zaslepených asociálních ignorantů Jakub  Rolčík
11. 1. 2008 Radar: vláda stále lže Milan  Hlobil
13. 1. 2008 Volání Číny Petr  Fiala
30. 11. 2007 Jací jsme
9. 1. 2008
12. 1. 2008 Budoucnost levice - na okraj další z nevěcných polemik Karel  Dolejší
12. 1. 2008 Negace negace aneb koho budou poslanci volit, když se Jan Šinágl vrhl do podpory Švejnara
12. 1. 2008 Jak Václav Klaus bagatelizoval význam internetu
12. 1. 2008 To, že občané nemají přístup k mediální minulosti, je výhodou Václava Klause
11. 1. 2008 Nejlevnější auto na světě a vozy na vzduch Tomáš  Krček
11. 1. 2008 Projekt Air Car nemůže splnit, co slibuje
11. 1. 2008 Zničí Julínek špičkové lékařské pracoviště?
11. 1. 2008 Václav Klaus by měl být prezidentem celé zeměkoule Petr  Wagner
11. 1. 2008 Veřejná volba prezidenta je veřejnou odpovědností poslance voličům Anna  Čurdová
11. 1. 2008 Veřejnoprávní ostuda - ředitelka Radiožurnálu Barbora Tachecí na ČT24 Michal  Rusek
11. 1. 2008 Kotrbův citlivý sluch Petr  Žantovský
11. 1. 2008 Český rozhlas Radiobulvár před půlnocí: Nediskutuje se pouze o tom, co je dobré Štěpán  Kotrba
11. 1. 2008 Český rozhlas Radiobulvár v České televizi aneb jak je Žantovský veřejnoprávní
12. 1. 2008 Český rozhlas Radiobulvár: Dobré ráno ... ... s Barborou Tachecí
13. 1. 2008 Právo přineslo čerstvou zprávu starou jeden měsíc
11. 1. 2008 Absolutně nemorální manažerská odměna
11. 1. 2008 Vládnoucí establishment považuje "demokratické" mechanismy za trpěnou kulisu Pavel  Janíčko
11. 1. 2008 Ústavní soud odmítl schematickou praxi českých soudů
11. 1. 2008 Bénazír Bhuttová: existují lidé, které podezřívám, že chtějí zabránit návratu demokracie, chtějí zabránit mému návratu
11. 1. 2008 Vizionář Egon Bondy Ladislav  Šerý
11. 1. 2008 Bludný kruh české levice Michael  Hauser
11. 1. 2008 Bludný kruh levicových teoretiků Štěpán  Kotrba
11. 1. 2008 Průmyslová implantace dětí do vampíra Sandra  Wain
11. 1. 2008 Britský HDP na jednoho obyvatele předstihne americký Miloš  Dokulil
11. 1. 2008 ■ ■ ■ Miloš  Doležal
11. 1. 2008 Boj kultury, boj náboženství, aneb Od lásky k bližnímu k lásce k jinému Uwe  Ladwig
11. 1. 2008 Jak se nás také paradoxně týká prezidentská volba (podle toho, která?) Miloš  Dokulil
11. 1. 2008 Anorektiček přibývá, přidali se i muži Irena  Ryšánková
11. 1. 2008 Rasismus vůči Polákům v Británii
11. 1. 2008 Islámské právo Boris  Cvek
11. 1. 2008 Motýli a slova Ladislav  Muška
11. 1. 2008 Zemřeli dva spisovatelé, kteří milovali Jesenicko Libor  Martinek
10. 1. 2008 Otazníky nad protiraketovou obranou v Parlamentu
10. 1. 2008 Rozhovor s Jaklovou v České televizi dělal Žantovský - moderátor Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
11. 1. 2008 Velké události z malého světa Egon T. Lánský
10. 1. 2008 Poláci přitvrzují, Češi dělají "mrtvého brouka" Stanislav  Kaucký
11. 1. 2008 Průvodce šarí'ou - povinnosti vůči Bohu i lidem Jan  Potměšil
10. 1. 2008 Co s dluhy?
10. 1. 2008 Lékaři, nepředpisujte pro chřipku antibiotika
9. 1. 2008 Památník národního písemnictví -- tradice-kontinuita-transformace Naděžda  Macurová, Alena  Petruželková
10. 1. 2008 Čtyři prosté zásady vám prodlouží život o 14 let
10. 1. 2008 Evropa šíří filozofii selhání
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007

Radiožurnál podle Tachecí RSS 2.0      Historie >
12. 1. 2008 Český rozhlas Radiobulvár: Dobré ráno ... ... s Barborou Tachecí   
11. 1. 2008 Český rozhlas Radiobulvár v České televizi aneb jak je Žantovský veřejnoprávní   
11. 1. 2008 Veřejnoprávní ostuda - ředitelka Radiožurnálu Barbora Tachecí na ČT24 Michal  Rusek
11. 1. 2008 Kotrbův citlivý sluch Petr  Žantovský
11. 1. 2008 Český rozhlas Radiobulvár před půlnocí: Nediskutuje se pouze o tom, co je dobré Štěpán  Kotrba
10. 1. 2008 Rozhovor s Jaklovou v České televizi dělal Žantovský - moderátor Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
9. 1. 2008 Český rozhlas Radiobulvár: A takhle to vypadá, když rádio řídí Rada Štěpán  Kotrba
17. 12. 2007 Ostře protestuji proti dokonavému vidu slovesa "soustředit se"