8. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 1. 2008

Čeští "Zelení" na fóru OSN -- skandální vystoupení

Zajímavá je skutečnost, že se nikdo necítí potřebu se k tomuto absurdnímu "státnickému" aktu zelených vyjádřit a vysvětlit toto jednání. Media jako vždy "svobodně" poslušně mlčí a poslanci, kteří dovedou intervenovat vládu s přízemními blbostmi (zneužívání auta a pod) o takovéto závažné věci rovněž raději ztichli a to včetně poslanců opozičních. Rezoluce vyzývá dokonce jmenovitě ke spolupráci nevládní organizace. O aktivitě českých nevládních organizací proti zbraním z ochuzeného uranu , na příklad "Člověka v tísni" rovněž není nic známo. Zde je pro ně prostor: mohly by nebezpečí předcházet a ne jeho důsledky jenom zmírňovat.

Američtí aktivisté protestují proti radaru", BL 18. 11. 2007 ZDE

Strana Zelených svým programem a celosvětovým posláním má pečovat o životní prostředí a v této souvislosti zajišťovat i příznivé humanitární podmínky v zájmu budoucnosti. Je to program či dokonce sympatické poslání zvláště pro mladé lidi. Bohužel v případě českých zelených tomu tak není. Naši "Zelení" vstoupili překvapivě do pravicové vlády. Pravice bývá obvykle, a jinak to ani být nemůže, v rozporu s cíli "zelené" politiky (ačkoliv pohlédněte na výraznou proekologickou politiku britských konzervativců, pozn. JČ). Účast v nejvyšší exekutivě může pochopitelně nést pro funkcionářský kádr jen výhody, ale často se musí platit vysoká cena. Čeští zelení museli zradit své zásady. Buďme ale konkrétní. Strana "Zelených" obsadila ve vládě ČR velmi významné ministerstvo, Ministerstvo zahraničních věcí. Aby zvýraznila svoji váhu v tomto směru, rozhodla se obsadit toto místo osobou spojenou velmi úzce s vývojem naší země v současném porevolučním období, Karlem Schwarzenbergem. Ministerstvo a jeho politické směřování je však vedeno tak, že je velmi snadno možno vysledovat jiný než český zájem.

Rezoluce Valného shromáždění OSN o ochuzeném uranu

Dne 5. prosince 2007 přijalo Valné shromáždění OSN s velikou jednoznačnou převahou členských států rezoluci, která zavazuje k projednávání otázek týkajících se používání zbraňových systémů a munice obsahující "ochuzený uran". Rezoluce vyzývá na základě principů Charty OSN a humanitárních zásad mezinárodního práva, aby bylo zahájeno jednání k této věci v rámci regulace používaných zbraní a jejich vyloučení ze zbrojního arzenálu.

Rezoluce vychází z přesvědčení, že lidstvo vyžaduje přijetí náhlých opatření k ochraně svého životního prostředí, a to zvláště proto, že používání zbraní a munice obsahující ochuzený uran má vážné dlouhodobé důsledky na lidské zdraví a právě toto prostředí. Žádá zároveň, aby generální tajemník OSN soustředil názory členských států a nezávislých organizací (nevládních) týkajících se výzbroje a munice obsahující ochuzený uran. Připravil zprávu, kterou k této věci předloží Valnému shromáždění OSN na jeho šedesátém třetím zasedání v příštím roce. Na tomto zasedání bude zařazen k projednání bod "Důsledky používání zbraní a munice obsahující ochuzený uran".

Rezoluce byla předložena delegací Indonésie na základě rozhodnutí a jménem Neúčastněných států, seskupení, které nyní opět má velkou podporu v celosvětovém měřítku. Oživuje se tak pozitivní aktivita těchto zemí z dob bipolárního světa (Tito, Nehru, Násir) se snahou o využití nových politicky příznivých podmínek po rozpadu bipolárního světa hlavně v oblasti odzbrojení.

Závažnost vyloučení těchto zbraní ze stávajících arzenálů (Rakousko již se tak rozhodlo) vychází z prověřených skutečností o škodlivosti této výzbroje na lidské zdraví. Například jsou zaznamenány případy onemocnění leukemií vojáků, kteří byli na bojištích (Italové). Zamořeny jsou í celé oblasti Srbska a Kosova. Toto zamoření je dlouhodobé a vylučuje normální život. V této věci jsou k dispozici i české straně odborná studia, výstupy z různých konferencí a podobně. O závažnosti věci není sporu, a proto přijetí rezoluce k projednávání této otázky bylo zcela přesvědčivé. I pro ČR se jedná o záležitost velmi aktuální. Stále ještě v těchto přímo ohrožených oblastech máme své vojáky.

Postoj České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí (zelené) rozhodlo, že nesouhlasí s projednáváním navržené rezoluce a hlasovalo p r o t i jejímu přijetí spolu s pouze dalšími čtyřmi státy(!) - Izraelem, USA, Velkou Británií a Nizozemskem. Zcela nepochopitelně se tak postavilo proti humanitárnímu zájmu i ochraně přírody i proti státům, které tuto odpovědnost cítí a rezoluci podpořily, jako jsou například Rakousko, Německo, Itálie, Japonsko Švýcarsko, ale i více než stovka dalších zemí, stejně tak jako přímo ohrožené země Srbsko, Irán, Irák, Indie a Pákistán.

Zajímavá je skutečnost, že se nikdo necítí potřebu se k tomuto absurdnímu "státnickému" aktu zelených vyjádřit a vysvětlit toto jednání. Media jako vždy "svobodně" poslušně mlčí a poslanci, kteří dovedou intervenovat vládu s přízemními blbostmi (zneužívání auta a pod) o takovéto závažné věci rovněž raději ztichli a to včetně poslanců opozičních. Rezoluce vyzývá dokonce jmenovitě ke spolupráci nevládní organizace. O aktivitě českých nevládních organizací proti zbraním z ochuzeného uranu , na příklad "Člověka v tísni" rovněž není nic známo. Zde je pro ně prostor: mohly by nebezpečí předcházet a ne jeho důsledky jenom zmírňovat. "Zelení" protestují sice proti jaderné energetice, ale přímému zavádění a používání uranu proti lidem a přírodě se nebrání. Zde se jedná dokonce o metodu účinnějšího zabíjení, které nekončí útokem, ale následky dlouhodobě pokračují. Při podpoře těchto zvráceností jsou čeští zelení ochotni se postavit proti téměř celému světu, včetně celosvětového hnutí zelených. V praxi naší vlády se však nejedná již jen o jediné "vybočení", neboť stejné Valné shromáždění přijalo rezoluci o "nepřípustnosti podněcování rasismu a xenofobie". Proti hlasovaly jen USA a Marshallovy ostrovy. Až na nemnoho výjimek (mezi ně opět patřila i Česká republika) téměř všechny členské státy rezoluci podpořily. Vláda je aktivní nejenom na poli deformace sociálního prostředí státu, ale vystupuje jak je vidět negativně i pod vedením "Zelených" v zahraniční oblasti. Je obtížné si připustit souvislost, že zájem o umístění americké základny na českém území může mít i pro směřování zahraniční politiky ČR tak závažné důsledky dokonce i v oblasti bezpečnosti.

                 
Obsah vydání       8. 1. 2008
8. 1. 2008 Dilema František  Duška
8. 1. 2008 Soud rozhodl, že Rathovo tvrzení o korupčních aktivitách ODS a Dalíka není nepravdivé
8. 1. 2008 Editor pořadu Newsnight: BBC případ dvou "diplomatů" vyhoštěných z Afghánistánu vyšetřuje Jan  Čulík
8. 1. 2008 Jsou nemocní simulanti a zaslouží trest? Petr  Wagner
8. 1. 2008 Životní minimum v České republice
8. 1. 2008 Klvaňa selhal na celé čáře: základnu odmítá 70% občanů
8. 1. 2008 Nekompetentní reforma zdravotnictví - systémový problém Jan  Čulík
8. 1. 2008 Poplatek za lékařskou péči je jen jedno z mnoha příkoří, které člověk utrpí
8. 1. 2008 Je možno chudým napomoci před "reformou zdravotnictví" použitím výjimečného legislativního prostředku? Vladislav  Černík
8. 1. 2008 Čin způsobující všeobecné ohrožení
8. 1. 2008 Vendelín Čtvrtek: Odložený happyend příběhu o zachráněném bezdomovci - část 2 Ivan  David
8. 1. 2008 Necítíme se ohroženi ze strany Íránu,
8. 1. 2008 Myšlenka dne: hlavně nespěchat
8. 1. 2008 Zaplaťte konstruktéry
8. 1. 2008 Problém je, že myšlení bolí Jiří  Vlasák
8. 1. 2008 Nezadržitelná změna ve světovém hospodářství, neboli O rostoucí kupní síle čínských firem Uwe  Ladwig
8. 1. 2008 Michael  Marčák
8. 1. 2008 Premiérův výrok dne (včerejšího)
8. 1. 2008 Češi vidí všechno negativně? Marek  Semerád
8. 1. 2008 Neprofesionalita nebo Profesionálové? Jan  Zeman
8. 1. 2008 BBC je zaprodaná vládě Michal  Vimmer
8. 1. 2008 Je BBC zaprodaná vládě? Jan  Čulík
8. 1. 2008 Konspirace, nebo zvídavost? Jiří  Jírovec
8. 1. 2008 Atentát na Bhuttovou vyšetřuje pákistánský inspektor, který řešil vraždu reporéra Wall Street Journal
8. 1. 2008 Benazir Bhutto -- sehrála pro ženy v muslimském světě přínosnou roli? Blanka  Nyklová
8. 1. 2008 Pár všivých drobných Zdeněk  Jemelík
8. 1. 2008 Vadí mně platby za děti, za pacienty v komatu
8. 1. 2008 Turecké hospodářství?
8. 1. 2008 Kampak? Vladimír  Holan
8. 1. 2008 Mnichov, tentokrát v Kosovu -- pokračování v dlouhodobé strategii Jaroslav  Foldyna
8. 1. 2008 Proč je veřejná diskuse kandidátů na prezidenta v ČR zbytečná Miloš  Dokulil
8. 1. 2008 Třeba se příště zastanou i vás Jan  Potměšil
8. 1. 2008 Ekonomický rozvoj na úkor chudých Jan  Mertl
8. 1. 2008 Stále otevřenější propojení ODS s krajní pravicí
8. 1. 2008 Jsme proti Ústavu, ale totalitu neobhajujeme! Stanislav  Křeček
8. 1. 2008 Kterak slečna Ridvanová panu Lévymu kšandy uřízla Ondřej  Čapek
30. 11. 2007 Jací jsme
4. 1. 2008 Jan Čulík, Knihy za ohradou
8. 1. 2008 "Ekologický" benzín s bioethanolem: perpetuum mobile zatím pouze finanční Václav  Procházka
7. 1. 2008 Postkomunismus, nebo postdemokracie? Petr  Schnur
8. 1. 2008 Britští vědci: Zemědělství není pouhým podnikáním
8. 1. 2008 Zaklínadlo trhu a nepružné zboží
8. 1. 2008 Jakub Železný v Událostech ve 22.30 nachází témata -- vydrží? Michal  Rusek
8. 1. 2008 Nová sexuální orientace: pedofilní kněz
8. 1. 2008 Průvodce šarí'ou - historický vývoj islámského práva Jan  Potměšil
8. 1. 2008 Čeští "Zelení" na fóru OSN -- skandální vystoupení Miroslav  Polreich
8. 1. 2008 Umění jako zločin, zločin jako umění Michael  Blail
8. 1. 2008 Krtek a prezident Pavel  Kopecký
8. 1. 2008 Bhuttová: Důkazy jsou pryč, za smrt si podle Mušarrafa mohla sama
7. 1. 2008 Dopisy Adolfu Hitlerovi doputovaly z Moskvy Richard  Seemann
7. 1. 2008 Víkend s Právem , ČT1 a TV Prima aneb nejen poplatky jsou príma Vladislav  Černík
7. 1. 2008 Komedie masopustní, aneb ať si to každý přebere jak chce Karel  Dolejší
7. 1. 2008 Vendelín Čtvrtek: Odložený happyend příběhu o zachráněném bezdomovci - část 1 Ivan  David
7. 1. 2008 Kořeny problémů dnešních rodin Hana  Mudrová
7. 1. 2008 Lesk a bída francouzsko-amerických vztahů a počátky americké "demokracie" Jana  Ridvanová
7. 1. 2008 Člověk jako výrobní faktor Jan  Mertl
7. 1. 2008 Jak pomoci ottawským bezdomovcům Miloš  Kaláb
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007