8. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 1. 2008

Dopisy Adolfu Hitlerovi doputovaly z Moskvy

V dvacátém století se o nikom jiném tak často nepsalo jako o Adolfu Hitlerovi, ale současně patřil k těm, kterým byl adresován tak velký počet dopisů. Zejména od roku 1933, kdy převzal moc v Německu, se jednalo každoročně o tisíce dopisů, týkajících se vyzdvihování jeho osobnosti, blahopřání, přísah věrnosti a vyznání lásky a oddanosti. Jejich počet , který Hitler obdržel, odráží vzrůst jeho popularity mezi německým národem. Jestliže v roce 1925 se vešly do jediného šanonu, pak od ledna do dubna v roce 1933 jich bylo na tři tisíce, které nesly razítko kanceláře říšského kancléře. Koncem téhož roku jich bylo 5000 a v následném již 12000.

Ještě v roce 1941 jich bylo více než deset tisíc, v dubnu 1945 však k jeho 56. narozeninám mu gratulovalo méně než stovka osob. Pochopitelně, že kromě výjimek je Hitler nikdy nečetl a s jejich obsahem se nejprve seznamoval jeho osobní sekretář Rudolf Hess a po roce 1933, kdy se stal zástupcem Hitlera, Albert Bormann, bratr smutně proslulého říšského vedoucího Martina. Ti z nich pro svého šéfa připravili výtahy z došlé korespondence nebo osobně jej informovali o jejich obsahu vyjadřujícím "mínění lidu". Většina těchto dopisů byla až dosud neznámá, protože byly po desítky let skryty v moskevských státních archivech, kam byly dodány v roce 1945 pracovníky zvláštní komise Rudé armády pro trofejní materiály. Pořadače s poštou pro Hitlera byly pak umístěny do zvláštního archivu, kterou mohl německý historik Henrik Eberle po více než šedesáti letech zveřejnit po prvé v knize "Briefe an Hitler - Dopisy Hitlerovi" s podtitulem "Národ píše svému Vůdci". Dopisy byly uváděny slovy jako "Můj Vůdče", "Velmi vážený pane říšský kancléři", "Vysocectěný pane Hitlere" nebo "Milovaný Vůdče". Oslovení "Milý Adolfe" obsahují pouze dopisy jeho sestry Angely Raubalové. Později pak soukmenovci používali titul "Můj Vůdče" a ostatní "Velmi ctěný Vůdce a říšský kancléři". Přesto však dopisy, které docházely do soukromé kanceláře Hitlera, nebyly formální. Jednalo se o blahopřání, žádosti, dobře míněné návrhy nebo rozhořčené protesty. Na jeho adresu docházely dopisy od učitelů a žáků, jeptišek a kněží, nezaměstnaných a komerčních radů, admirálů a prostých SA-mannů.

Láskyplné dopisy byly Hitlerovi nepříjemné, stejně tak odmítal různá hudební věnování, jakož zobrazování v sádrových napodobeninách nebo věnování cigaret po něm pojmenovaných. Toto konstatování vyplývá ze zpracování tisíců dopisů jeho osobní kanceláři, které prozkoumal Eberle jako autentický dokument o německé mentalitě. Poprvé byly systematicky zhodnoceny a kompletovány jako materiály pro psychology, historiky a pedagogy. Přísahy věrnosti, žádosti o pomoc nejen z Německa, ukazují barometr ovzduší v zemi mezi léty 1925 až 1945, tedy v období úspěchu až nastávající porážky. Autor knihy je historicky zařazuje, takže podávají po prvé tak široký přehled o tom, jak německý národ viděl Hitlera, který by podle sociálního historika Hans-Ulricha Wehlera v zimě 1938 až létě 1940 i pod mezinárodním dohledem obdržel 95 procent hlasů voličstva. Jeho odpůrci seděli ve věznicích nebo koncentračních táborech a spolu s emigranty, kterým se podařilo opustit Německo, znali skutečnou podstatu nacistické diktatury. Jejich varovné hlasy neměly v zemi odezvu, protože se s nimi veřejnost nemohla seznámit. Naopak Hitler, poté co se stal 30. ledna 1933 říšským kancléřem, razantním způsobem převzal moc.

Již prvý den jeho SA organizovala velkolepý pochodňový průvod a ačkoliv jeho vláda byla vytvořena převážně z konzervativních ministrů, od samého začátku nenechal Hitler nikoho na pochybách, že je Vůdce, který stanovuje její politiku. Jeho následná hektická aktivita doprovázená gigantickými shromážděními, na kterých sliboval konec nezaměstnanosti a vzestup celého národa, vyvolala záplavu dopisů, takže svou kancelář musel doplnit dalšími pracovníky. Odezvu zaznamenala i skutečnost, že dodatkem k národní hymně "Německo nade všechno !", byla zavedena stranická hymna "Horst-Wessel-Lied", kterou údajně měl složit tento pasák, který zahynul jako SA-mann v jedné sálové rvačce.

Vedoucí nacistických žen Käte-Ilse von Korn, rozená von Hohenau, poslala Hitlerovi dopis s návrhem na nový text této písně, ve kterém vyjádřila své hluboké politování nad tím, že se dozvěděla, že se nesmí měnit. Albert Bormann ji v dopise 19. června 1933 rozhodně odpověděl, aby odstoupila od tohoto požadavku. Absurdní Hitlerův kult se týkal i žádostí, aby převzal kmotrovství nad novorozenými. Jistý strážný z koncentračního tábora Oranienburgu tak žádal pro svého prvorozeného syna "silného chlapce, který bude v budoucnosti SA-mannem". Byl však odmítnut s tím, že Vůdce pro nárůst žádostí o kmotrovství jej převezme pouze v případě narození sedmého syna nebo devátého žijícího dítěte.

Hoteliér Ernst Selback zaslal Hitlerovi housle s 245 kusy hákových křížů ze sloní kosti s prosbou, aby mohl svému Vůdci na ně zahrát. Hitler mu zaslal dopis s poděkováním, ale na přehrání jej nepozval. Holičský mistr Rudolf Kempe, který požádal o možnost ostříhání diktátora, odpověď neobdržel . Zato zamítavou odpověď obdržela jistá dáma, která zaslala kapesníčky s portrétem Hitlera s tím, že je to nežádoucí. Lépe dopadl Oberscharführer SA Ernst Feit, který požádal Hitlera o půjčku ve výši 3000 říšských marek. Peníze sice od něho neobdržel , byl však odkázán na pomoc místní spořitelny.

Hitlerovi byly adresovány však i dopisy odrážející zejména antižidovskou politiku nacistů. Artista Rudolf Jaenicke z Berlína, člen NSDAP od roku 1932, zjistil, že jedna z jeho babiček byla židovka. V dopise zaslaném Hitlerovi žádá o radu, co má vlastně dělat a musí-li proto vystoupit ze strany. Byl odkázán, aby svou věc si vyřídil s místní organizací, která "mu možná pomůže". Heinrich Herz, židovský řemeslník z Hambornu, si stěžoval proti teroru SA říšskému kancléři , že "jako blesk z nebe se přehnala bouře kolem něho. Ztratil všechny zákazníky a žádný úřad, obec nebo privátní osoba si u něho nezadala žádnou práci. Pane vážený říšský kancléři, řekněte slovo, které by umožnilo moje životní perspektivy. Já vám za to budu tisíckrát a tisíckrát děkovat". Odpověď však žádná nedošla, protože dopis byl založen do aktů. Jaký byl další osud pana Herze, kniha neobsahuje, ale co se stalo s jeho spoluvěřícími, je bohužel až velmi dobře známo. Do konce války nacisté jich povraždili více jak šest milionů.

Ačkoliv Hitler tvrdil, že "židovské umění nikdy neexistovalo" , byla v moskevských archivech ještě kromě dopisů nalezena další sbírka z Hitlerovy pozůstalosti, zabavena Rudou armádou. Teprve loňského roku byla zveřejněna v časopise "Der Spiegel" informace o Hitlerově sbírce gramofonových desek, nalezených v jeho kancléřství. Řada nahrávek pochází od známých židovských interpretů, kterým, pokud by včas neopustili Německo, hrozila smrt ve vyhlazovacích táborech. Většinu z nich tvoří nahrávky Beethovenovy, Brucknerovy a zejména Wagnerovy, které měl Hitler ve zvláštní oblibě. Mezi stovkou desek jsou i ruští skladatelé Čajkovskij, Borodin, Rachmaninov a Musorgskij.

Za nejpřekvapivější nález označují historici nahrávku Čajkovského koncertu pro housle v podání Bronislawa Hubermana. Šlo o polského Žida, který byl nacisty prohlášen za "nepřítele Říše". Ruský historik Lew Bezymenskij, který je jako důstojník přivezl do Moskvy, se rozhodl na žádost své dcery seznámit s tím světovou veřejnost. Ani šedesát let po válce nemůžeme tedy vyloučit další překvapení, a to nejen z moskevských archivů, jak se nedávno ukázalo při informacích o synu Hitlera údajně narozeného v Anglii.

                 
Obsah vydání       8. 1. 2008
8. 1. 2008 Dilema František  Duška
8. 1. 2008 Soud rozhodl, že Rathovo tvrzení o korupčních aktivitách ODS a Dalíka není nepravdivé
8. 1. 2008 Editor pořadu Newsnight: BBC případ dvou "diplomatů" vyhoštěných z Afghánistánu vyšetřuje Jan  Čulík
8. 1. 2008 Jsou nemocní simulanti a zaslouží trest? Petr  Wagner
8. 1. 2008 Životní minimum v České republice
8. 1. 2008 Klvaňa selhal na celé čáře: základnu odmítá 70% občanů
8. 1. 2008 Nekompetentní reforma zdravotnictví - systémový problém Jan  Čulík
8. 1. 2008 Poplatek za lékařskou péči je jen jedno z mnoha příkoří, které člověk utrpí
8. 1. 2008 Je možno chudým napomoci před "reformou zdravotnictví" použitím výjimečného legislativního prostředku? Vladislav  Černík
8. 1. 2008 Čin způsobující všeobecné ohrožení
8. 1. 2008 Vendelín Čtvrtek: Odložený happyend příběhu o zachráněném bezdomovci - část 2 Ivan  David
8. 1. 2008 Necítíme se ohroženi ze strany Íránu,
8. 1. 2008 Myšlenka dne: hlavně nespěchat
8. 1. 2008 Zaplaťte konstruktéry
8. 1. 2008 Problém je, že myšlení bolí Jiří  Vlasák
8. 1. 2008 Nezadržitelná změna ve světovém hospodářství, neboli O rostoucí kupní síle čínských firem Uwe  Ladwig
8. 1. 2008 Michael  Marčák
8. 1. 2008 Premiérův výrok dne (včerejšího)
8. 1. 2008 Češi vidí všechno negativně? Marek  Semerád
8. 1. 2008 Neprofesionalita nebo Profesionálové? Jan  Zeman
8. 1. 2008 BBC je zaprodaná vládě Michal  Vimmer
8. 1. 2008 Je BBC zaprodaná vládě? Jan  Čulík
8. 1. 2008 Konspirace, nebo zvídavost? Jiří  Jírovec
8. 1. 2008 Atentát na Bhuttovou vyšetřuje pákistánský inspektor, který řešil vraždu reporéra Wall Street Journal
8. 1. 2008 Benazir Bhutto -- sehrála pro ženy v muslimském světě přínosnou roli? Blanka  Nyklová
8. 1. 2008 Pár všivých drobných Zdeněk  Jemelík
8. 1. 2008 Vadí mně platby za děti, za pacienty v komatu
8. 1. 2008 Turecké hospodářství?
8. 1. 2008 Kampak? Vladimír  Holan
8. 1. 2008 Mnichov, tentokrát v Kosovu -- pokračování v dlouhodobé strategii Jaroslav  Foldyna
8. 1. 2008 Proč je veřejná diskuse kandidátů na prezidenta v ČR zbytečná Miloš  Dokulil
8. 1. 2008 Třeba se příště zastanou i vás Jan  Potměšil
8. 1. 2008 Ekonomický rozvoj na úkor chudých Jan  Mertl
8. 1. 2008 Stále otevřenější propojení ODS s krajní pravicí
8. 1. 2008 Jsme proti Ústavu, ale totalitu neobhajujeme! Stanislav  Křeček
8. 1. 2008 Kterak slečna Ridvanová panu Lévymu kšandy uřízla Ondřej  Čapek
30. 11. 2007 Jací jsme
4. 1. 2008 Jan Čulík, Knihy za ohradou
8. 1. 2008 "Ekologický" benzín s bioethanolem: perpetuum mobile zatím pouze finanční Václav  Procházka
7. 1. 2008 Postkomunismus, nebo postdemokracie? Petr  Schnur
8. 1. 2008 Britští vědci: Zemědělství není pouhým podnikáním
8. 1. 2008 Zaklínadlo trhu a nepružné zboží
8. 1. 2008 Jakub Železný v Událostech ve 22.30 nachází témata -- vydrží? Michal  Rusek
8. 1. 2008 Nová sexuální orientace: pedofilní kněz
8. 1. 2008 Průvodce šarí'ou - historický vývoj islámského práva Jan  Potměšil
8. 1. 2008 Čeští "Zelení" na fóru OSN -- skandální vystoupení Miroslav  Polreich
8. 1. 2008 Umění jako zločin, zločin jako umění Michael  Blail
8. 1. 2008 Krtek a prezident Pavel  Kopecký
8. 1. 2008 Bhuttová: Důkazy jsou pryč, za smrt si podle Mušarrafa mohla sama
7. 1. 2008 Dopisy Adolfu Hitlerovi doputovaly z Moskvy Richard  Seemann
7. 1. 2008 Víkend s Právem , ČT1 a TV Prima aneb nejen poplatky jsou príma Vladislav  Černík
7. 1. 2008 Komedie masopustní, aneb ať si to každý přebere jak chce Karel  Dolejší
7. 1. 2008 Vendelín Čtvrtek: Odložený happyend příběhu o zachráněném bezdomovci - část 1 Ivan  David
7. 1. 2008 Kořeny problémů dnešních rodin Hana  Mudrová
7. 1. 2008 Lesk a bída francouzsko-amerických vztahů a počátky americké "demokracie" Jana  Ridvanová
7. 1. 2008 Člověk jako výrobní faktor Jan  Mertl
7. 1. 2008 Jak pomoci ottawským bezdomovcům Miloš  Kaláb
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007