8. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 1. 2008

Jsme proti Ústavu, ale totalitu neobhajujeme!

Mezi ty, kteří, dosti jednostranně kritizují odpor ČSSD proti zřízení Ústavu pro studium totalitních režimů, se zařadil i Ondřej Neff v Lidových novinách ze dne 5. 1. 2008 článkem "Žádný div, že deník Právo idealizuje totalitu". Jistou útěchou nám může být, že spolu s ČSSD to "schytal" nejen deník Právo, jak je ostatně již z titulku patrno, ale dokonce oba prezidentští kandidáti, takže bychom se snad mohli alespoň trochu cítit být v celkem dobré společnosti. Ale přece jen by bylo vhodné uvést některé věci na pravou míru.

ČSSD rozhodně neidealizuje žádnou totalitu a rozhodně neidealizuje minulý komunistický režim. Popřela by tím svoji vlastní historii i osudy a životní zkušenosti mnoha jejích členů, což by měl uznat každý, kdo se třeba jen povrchně seznámil s událostmi v této zemi za posledních alespoň sto let. Ze falešným obviňováním ČSSD jsou dva základní - doufejme jen - omyly: smysl ústavní stížnosti poslanců a deformování historické paměti národa.

Pokud jde o onu ústavní stížnost, nemá samotná úvah o tom, zda minulý režim byl nebo nebyl po celou dobu své existence totalitní, žádný smysl. O tom Ústavní soud přece rozhodně rozhodovat nebude, neboť uvedení termínu "totalitní" v názvu zákona sice může být posuzováno za chybu, ale rozhodně ne za skutečnost, ve které by bylo možné spatřovat porušení ústavního práva, když právě jen o ústavním právu, resp. o jeho porušení může Ústavní soud rozhodovat. Poslanci podávající stížnost Ústavnímu soudu mají pochybnost o něčem zcela jiném, totiž o tom, zda zákonem zřízení Ústavu není dotčeno právo zaručené čl. 15 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, totiž to, že " Svoboda vědeckého bádání je zaručena". Bez dlouhého vysvětlování důvodů, které k těmto pochybnostem vedou, stačí položit několik v celku jednoduchých otázek: má-li totiž Ústav jedině a pouze, jak píše O. Neff, "vědecky zkoumat totalitní režimy", protože "se bude se moci na práci soustředit coby specializovaná instituce", pak k čemu taková vědecká specializovaná instituce potřebuje vedení, které je voleno výsostně politickým orgánem, totiž Parlamentem? K čemu vědecká instituce potřebuje Senátem volené představitele, navíc představitele, mezi něž nebyl "volen" žádný z kandidátu navržený opozicí? Oč svobodněji bude tento Ústav (s takto dosazeným vedením) pracovat a bádat, než např. Ústav soudobých dějin Akademie věd? A není již sama skutečnost, že jsou do čela instituce, mající zkoumat dějiny, postaveni byť úctyhodné osobnosti, přece jen osobnosti politiky volené, zpochybněním tvrzení O. Neffa ve zmíněném článku, že "žádná oficiální verse dějin v demokratické společnosti vzniknout nemůže"? Nebude možno za takovou prohlásit to, co budou garantovat, alespoň svojí přítomností, představitelé volení jednou z komor Parlamentu ČR? A uvážíme-li, že do čela "vědecké" části Ústavu byl dosazen nikoliv nezávislý vědec, jak by v případě skutečně vědecké instituce bylo jistě možné právem očekávat, ale exponent politické strany a pracovník Langrova ministerstva vnitra (!!!), je k pochybnostem, a to i ústavním, důvodů více, než dost.

ČSSD rozhodně se neobává toho, aby opravdové a vědecké zkoumání "nevyneslo na světlo nežádoucí skutečnosti", jak se domnívá O. Neff. Máme však nikoliv neodůvodněné obavy ze selektivních, účelově zkreslených "informací", které mohou být veřejnosti předkládány jako ověřené pravdy, stejně tak, jako se to stalo v případ tzv. Kubiceho zprávy, která v tomto smyslu zůstává varujícím mementem. A za kterou stály a stojí stejné politické síly, která nám vnutily -- za stejným účelem? -- tzv. Ústav pro zkoumání totalitních režimů. Neboť, jak řekl v neděli TV Prima předseda poslaneckého klubu ODS pan Tluchoř, lidé mají právo dozvědět se co je v archivech politické policie minulého režimu -- to jistě --, ale stejně tak měli a mají právo na pravdivé informace z policejních vyšetřování a zjištění. A jakou "pravdu" jim ukázala nejen zpráva plk. Kubiceho, ale i dosud ne zcela objasněná televizní reportáž o snaze ČSSD o jeho zavraždění, vysílaná krátce před volbami ? Opravdu je se čeho obávat!

A pokud jde o ztrátu nebo snahu o vytěsnění historické paměti? O to, že minulý komunistický režim byl totalitním režimem po celou dobu své existence není a nemůže být pochyb. Nepodsouvejte nám to, co si naprostá většina z nás nemyslí ani neobhajuje! Ale to přece neznamená, že bychom nevěděli, že tato totalita se v různých obdobích těch dlouhých čtyřiceti let neprojevovala stejně, a že ji také občané ne vždy stejně destruktivně pociťovali. Jinak se žilo v r. 1950, jinak v r. 1960 a jinak v r. 1970 a 1980. Prohlásit že minulý režim "byl zločinný bez jediného dne přestávky", může být, potlačíme-li rozum ve prospěch emocí, do jisté míry jistě pravda, ale sotva tím vysvětlíme, že počátkem šedesátých let vycházelo možná více kulturních časopisů než dnes, že existovala obecně ve světě uznávaná "nová vlna" českého filmu, že jsme četli Seiferta, viděli Hrubínovu Srpnovou neděli, atd. atd. Že tyto jevy existovaly namnoze "navzdory režimu", jak píše O. Neff, se jistě blíží pravdě, ale tím spíše je to dokladem a nikoliv popřením toho, že ona totalita byla v různých časech různá a že v různých časech se někdy více a někdy méně podobala tomu, co si obyčejný člověk pod sloven "totalita" představuje.

Nerad bych se však v souvislosti s hodnocením minulých let dožil ještě většího vymývání mozků ve prospěch okamžitých politických cílů, než je tomu dnes. Četl jsem v těchto dnech na internetovém serveru ostranky.cz příkré hodnocení komunistického režimu ve srovnání s režimem, který zde byl za nacistické okupace a dočetl jsem se, že "hodnotit v souvislosti s běžným životem protektorát jako nepřetržitou totalitu není úplně na místě. Němci se sice dopouštěli excesů (sic!), ale ty se občanů loajálních k Říši nedotýkaly. V jistém ohledu byl dokonce pořádek větší, než za 1. republiky. Kdo dodržoval zákony....mohl žít za Hitlera docela spokojeně". Ale to nenapsal člověk, který by chtěl vychvalovat nacistický režim! On tato tvrzení uvádí proto, aby nás přesvědčil o tom, že za komunistů to bylo daleko horší, než za Němců, že obyčejní lidé na tom byli v minulých čtyřiceti letech mnohem hůře. Takto si představujeme vyrovnání se s minulostí? Naprostým vymazáním historické paměti národa?

Souhlasím s O. Neffem, že idealizace totality je "stejně zavrženíhodná, jako osvětimská lež", ale obvinit prezidentské kandidáty (oba !) z toho, že "jsou ochotni znásilnit dějiny, jen aby jeden na Hradě zůstal a druhý aby se tam dostal pomocí komunistických poslanců a senátorů", a to jen proto, že oba zcela realisticky a zcela v souladu s hodnotami liberální demokracií uznávají, že KSČM je legální politická strana, jejíž poslanci a senátoři byli zvoleni ve svobodných volbách, není ani spravedlivé, ani moudré. Takovéto přehánění a "lámání" reálné životní zkušenosti u naprosté většiny lidí vede k tomu, že se nakonec může stát obecným povědomím, že kdo dodržoval zákony, mohl si za Husáka žít docela spokojeně!

                 
Obsah vydání       8. 1. 2008
8. 1. 2008 Dilema František  Duška
8. 1. 2008 Soud rozhodl, že Rathovo tvrzení o korupčních aktivitách ODS a Dalíka není nepravdivé
8. 1. 2008 Editor pořadu Newsnight: BBC případ dvou "diplomatů" vyhoštěných z Afghánistánu vyšetřuje Jan  Čulík
8. 1. 2008 Jsou nemocní simulanti a zaslouží trest? Petr  Wagner
8. 1. 2008 Životní minimum v České republice
8. 1. 2008 Klvaňa selhal na celé čáře: základnu odmítá 70% občanů
8. 1. 2008 Nekompetentní reforma zdravotnictví - systémový problém Jan  Čulík
8. 1. 2008 Poplatek za lékařskou péči je jen jedno z mnoha příkoří, které člověk utrpí
8. 1. 2008 Je možno chudým napomoci před "reformou zdravotnictví" použitím výjimečného legislativního prostředku? Vladislav  Černík
8. 1. 2008 Čin způsobující všeobecné ohrožení
8. 1. 2008 Vendelín Čtvrtek: Odložený happyend příběhu o zachráněném bezdomovci - část 2 Ivan  David
8. 1. 2008 Necítíme se ohroženi ze strany Íránu,
8. 1. 2008 Myšlenka dne: hlavně nespěchat
8. 1. 2008 Zaplaťte konstruktéry
8. 1. 2008 Problém je, že myšlení bolí Jiří  Vlasák
8. 1. 2008 Nezadržitelná změna ve světovém hospodářství, neboli O rostoucí kupní síle čínských firem Uwe  Ladwig
8. 1. 2008 Michael  Marčák
8. 1. 2008 Premiérův výrok dne (včerejšího)
8. 1. 2008 Češi vidí všechno negativně? Marek  Semerád
8. 1. 2008 Neprofesionalita nebo Profesionálové? Jan  Zeman
8. 1. 2008 BBC je zaprodaná vládě Michal  Vimmer
8. 1. 2008 Je BBC zaprodaná vládě? Jan  Čulík
8. 1. 2008 Konspirace, nebo zvídavost? Jiří  Jírovec
8. 1. 2008 Atentát na Bhuttovou vyšetřuje pákistánský inspektor, který řešil vraždu reporéra Wall Street Journal
8. 1. 2008 Benazir Bhutto -- sehrála pro ženy v muslimském světě přínosnou roli? Blanka  Nyklová
8. 1. 2008 Pár všivých drobných Zdeněk  Jemelík
8. 1. 2008 Vadí mně platby za děti, za pacienty v komatu
8. 1. 2008 Turecké hospodářství?
8. 1. 2008 Kampak? Vladimír  Holan
8. 1. 2008 Mnichov, tentokrát v Kosovu -- pokračování v dlouhodobé strategii Jaroslav  Foldyna
8. 1. 2008 Proč je veřejná diskuse kandidátů na prezidenta v ČR zbytečná Miloš  Dokulil
8. 1. 2008 Třeba se příště zastanou i vás Jan  Potměšil
8. 1. 2008 Ekonomický rozvoj na úkor chudých Jan  Mertl
8. 1. 2008 Stále otevřenější propojení ODS s krajní pravicí
8. 1. 2008 Jsme proti Ústavu, ale totalitu neobhajujeme! Stanislav  Křeček
8. 1. 2008 Kterak slečna Ridvanová panu Lévymu kšandy uřízla Ondřej  Čapek
30. 11. 2007 Jací jsme
4. 1. 2008 Jan Čulík, Knihy za ohradou
8. 1. 2008 "Ekologický" benzín s bioethanolem: perpetuum mobile zatím pouze finanční Václav  Procházka
7. 1. 2008 Postkomunismus, nebo postdemokracie? Petr  Schnur
8. 1. 2008 Britští vědci: Zemědělství není pouhým podnikáním
8. 1. 2008 Zaklínadlo trhu a nepružné zboží
8. 1. 2008 Jakub Železný v Událostech ve 22.30 nachází témata -- vydrží? Michal  Rusek
8. 1. 2008 Nová sexuální orientace: pedofilní kněz
8. 1. 2008 Průvodce šarí'ou - historický vývoj islámského práva Jan  Potměšil
8. 1. 2008 Čeští "Zelení" na fóru OSN -- skandální vystoupení Miroslav  Polreich
8. 1. 2008 Umění jako zločin, zločin jako umění Michael  Blail
8. 1. 2008 Krtek a prezident Pavel  Kopecký
8. 1. 2008 Bhuttová: Důkazy jsou pryč, za smrt si podle Mušarrafa mohla sama
7. 1. 2008 Dopisy Adolfu Hitlerovi doputovaly z Moskvy Richard  Seemann
7. 1. 2008 Víkend s Právem , ČT1 a TV Prima aneb nejen poplatky jsou príma Vladislav  Černík
7. 1. 2008 Komedie masopustní, aneb ať si to každý přebere jak chce Karel  Dolejší
7. 1. 2008 Vendelín Čtvrtek: Odložený happyend příběhu o zachráněném bezdomovci - část 1 Ivan  David
7. 1. 2008 Kořeny problémů dnešních rodin Hana  Mudrová
7. 1. 2008 Lesk a bída francouzsko-amerických vztahů a počátky americké "demokracie" Jana  Ridvanová
7. 1. 2008 Člověk jako výrobní faktor Jan  Mertl
7. 1. 2008 Jak pomoci ottawským bezdomovcům Miloš  Kaláb
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007