8. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 1. 2008

Jakub Železný v Událostech ve 22.30 nachází témata -- vydrží?

Leden 2008 -- boj o témata v médiích

Stalo se v BL zvykem připomínat České televizi, že neplní roli veřejnoprávní služby. Obvykle právem, ČT své místo ve společnosti zneužívá, vzpomeňme jen namátkou: téma obnovení přítomnosti cizí vojenské velmoci na území ČR, opakovaně nerovný přístup malých stran do ČT v důležité době před volbami, evidentně záměrná liknavost a nedůslednost (viz např. plané sliby ředitele ČT Janečka: ZDE ) tedy NEODSTRANĚNÍ plýtvání z veřejných rozpočtů apod. Proto mě velmi potěšily nové večerní Události, komentáře ve 22.30 na ČT2 -- dvoje poslední moderoval Jakub Železný (*1973). Ve čtvrtek 3. ledna 2008 správně upozornil na probíhající celebritizaci médií (celebritizace -- viz např. ZDE ), v pátek 4. přinesl další důležité téma - problémy bezdomovců. Role veřejné služby je tedy Jakubovi Železnému jasná: s pomocí veřejnosti správně třídit priority a udržet klíčová témata v aktuálním povědomí společnosti.

Teolog kněz Halík se na závěr tématu o bezdomovcích na ČT2 vyjádřil, že člověku je vlastně až trapně, když žije (volně cituji) ve svém čistém a zabezpečeném světě, zatímco někteří lidé nemají ani kde bydlet. Je zřejmé, že kulturní vyspělost společnosti lze rozpoznat podle její schopnosti účinně pomáhat potřebným. V tomto ohledu našla Česká televize v Jakubu Železném dobrého pomocníka.

Jsem mj. opravdu velmi rád, že Jakub Železný připomenul, že bychom nemuseli z veřejnoprávních médií slyšet pouze líbivé a sebevědomé názory známých celebrit místo různorodého spektra živých názorů moudrých a skutečně zajímavých elit.

Celebrita není elita

Mezi celebritou a elitou existuje propastný rozdíl. Celebritu vytvářejí média, média slouží celebritě a celebrity média potřebují. Média a celebrity tak vytvářejí společný tým, který parazituje na společnosti. Oproti tomu skutečné elity jsou nezávislé na médiích, obvykle žijí mimo média a média neslouží elitám, ale společnosti, úkolem těchto slušných médií je zprostředkovávat názory elit. Elity společnosti slouží. V okamžiku, kdy se elita stane závislou na médiích přestává zákonitě být elitou a stává se celebritou. Úkolem veřejnoprávních médií je tedy hledat skutečné elity. Tyto elity se nebudou dovedně drát na "světla ramp", nebudou se po každé větě usmívat, jako to výborně umí například supercelebrita Hana Zaňáková.

Potřebné hledání často nepříjemných témat nebo nesnesitelná lehkost bytí?

Špatná veřejnoprávní televize bude soupeřit s komerčními v lehkosti a přitažlivosti právě prožívaného času -- v zábavě. Lidé se budou chtít (podvědomě?) bavit a budou se (podvědomě?) dívat na lehká líbivá příjemná témata. Pak se jim (podvědomě) vyšle do mozku kvantum reklamních sloganů a lidé již účinně proměnění v nákupní stroje (vědomě?) odevzdají hodnotu své práce za zboží, které v mnoha případech nepotřebují. Ano, i takto lze ve zkratce vidět funkci komerčních médií.

Tedy špatná veřejnoprávní televize bude neustále porovnávat, zda má větší či menší sledovanost. Ale taková její role není a být nemůže. ČT je veřejnoprávní a nikoliv komerční servis. Bohužel se nedaří udržet v pozornosti jeho prvořadý a ideální význam a smysl. ČT není financována občany bezdůvodně.

Smyslem ČT je občanovi a společnosti sloužit. Toto je třeba ČT znovu a znovu připomínat. Ale jaká je tedy její hlavní služba?

Stát jako komplexní servis předplacených služeb, Česká televize jako hlavní médium či platforma pro kontrolu a nápravu systémových chyb

Moderní společnost je složitý celek. Gaussova křivka ( ZDE, ZDE, ZDE, ZDE ) přesně popisuje rozdělení psychologických vlastností jednotlivců. Podle jisté míry na jednom konci křivky existují extrémní jedinci. Možná extrémně pracovití. Extrémní pracovitost (cílevědomá všehoschopnost?) podpořená dalšími zde raději nejmenovanými extrémními vlastnostmi však zákonitě vede k vytvoření extrémního sebevědomí -- nadutého člověka, člověka narcise. Bohužel se může stát, že lidem z tohoto konce Gaussovy křivky chybí některé důležité lidské vlastnosti -- například empatie - a nemám nyní na mysli pouze intelektuální znalost problematiky, její rozumové pochopení.

Nicméně tito extrémní lidé z jednoho konce Gaussovy křivky mezi námi existují, tito lidé se postupně skrze přesné společenské mechanismy (podobně jako ve fyzice) dostanou na určitá společenská místa a tam plní svoji (chtělo by se říci "karmickou") roli. Tedy roli, která přesně odpovídá jejich povaze. Nemusí se nám to líbit, ale jak jsem zmínil, je to proces podobně zákonitý, jako když 100 metrů ve sprintu vyhraje nejrychlejší a nikoliv nejpříjemnější sportovec.

I extrémní jedinci společnosti slouží, chybou však je, když jim kooperující většina nevytvoří jasné mantinely

Zloději i nejrůznější narcisové mají právo na život ve společnosti. Ovšem společnost musí mít skutečné elity, jež naleznou nejen sebevědomí, ale i rozhodnost zloděje i narcisy omezit, vykázat jim takový prostor, kde nebudou dál škodit. Pokud narcisové a zloději budou schopnější ve falešné rétorice a přetvářce, pak nebude společnosti pomoci. Povinností všech skutečných elit (!) je nejprve faleš a přetvářku odhalit - pojmenovat. Teprve následně lze najít účinné (opravné) mechanismy, které činnost nepřátel dobrého vývoje celku zamezí. Dnes to jsou zejména nepřátelé dětí a rodiny, zato však přátelé falešného šetření, tj. šetření na nepravém místě -- např. snižovaní veřejných výdajů na podporu rodiny, zrušení pomoci rodině při úmrtí apod.

Podstatou existence lidského života na Zemi je rodina

Z pohledu rodiny žijeme ve velmi špatné době, populace velmi rychle stárne. ZDE Politici toto téma neřeší. Veřejná média se o ně zajímají okrajově. Psycholog by v chování médií a politiků jasně rozpoznal rysy nevědomého vytěsňování tématu, tedy nejlépe i vytěsnění z veřejného diskursu. To, co nechceme slyšet, raději ve svém podvědomí marginalizujeme.

Fakt, že vymíráme, nelze zakrýt, i když v současné době jej maskuje výkonná zdravotní péče účinně zvyšující věk dožití, dále stále se zvyšující imigrace a konečně zejména fakt, že ve věku vhodném pro založení rodiny je právě nyní nejsilnější novodobá generace -- dnes již opěvované Husákovy děti.

Je důležité pochopit, že zanedlouho (již za pět deset let), až tato extrémně silná populační vlna pomine, klesne roční počet narozených dětí z nynějších 105 tisíc v lepším případě na 70 tisíc, pravděpodobně však ještě více -- na 60 tisíc. A další generace tento trend zopakuje. Okolo roku 2050 se bude "u nás" rodit jen 30 až 40 tisíc dětí ročně. A to je více než 5 krát méně než za onoho Husáka. Má smysl za této prognózy ještě vůbec řešit reformu financí? Ve jménu koho? Nebo snad ve jménu čeho? -- Snad trvalého růstu ekonomiky? Nepřipomíná Vám to spíše příběh o oné zemi, kde zítra již znamená včera?

Prezident Klaus zařadil v novoročním projevu RODINU mezi postižené, bezdomovce a další vyloučené ze společnosti

Z pohledu ekonoma nemůže důchodovou krizi vyřešit sebedokonalejší finanční reforma (proč nám to ekonomové jasně neřeknou?), ale pouze navrácení čili znovuvytvoření dobrých podmínek pro rodinu. Znamená to přestat kupovat obrněnce a letadla (jak se všichni tváří, že je to odpovědné a důležité) a místo toho vytvořit řadu systémových opatření a tezí pro skutečnou podporu rodiny (následuje pouze nedokonalý příklad tezí):

* výchova dětí je náročná práce -- stejně jako činnost bankéře, učitele nebo lékaře
* rodič, muž nebo žena, může preferovat zkrácený pracovní úvazek, vytvoření lepších legislativních podmínek pro zkrácené pracovní úvazky
* vytvoření dostupného obecního bydlení pro méně movité mladé rodiny za dostupný nájem
* ve školství návrat k ideálu - 15-20 žáků ve třídě

Nikdo jiný než děti, které se narodí dnes a zítra, finančně sebezabezpečenějším a třeba i za sedmi pilíři důchodové reformy se kryjícím budoucím důchodcům -- totiž nám (!) -- chleba nenapeče. Sebevětší peníze a sebelepší důchodové pojištění krávu nepodojí, dům nepostaví. Fakt, že děti a rodina mají v dnešním "nejlepším období naší země, v jakém jsme kdy žili" (Václav Klaus, novoroční projev 1. ledna 2008 ZDE ) velmi špatné místo, si však paradoxně přesně (podvědomě?) uvědomuje i prezident Klaus, čtěte pozorně:

Jaké místo ve společnosti má dnes rodina

"Nezapomínejme ani na specifické problémy dalších našich spoluobčanů -- rodin s dětmi, zdravotně postižených, lidí bez domova a sociálně vyloučených, romské populace a dalších. Nesmíme se bát o jejich problémech otevřeně mluvit a motivovat jak nás samotné, tak i ty, kteří se v těchto situacích nacházejí, s tím něco udělat." -- I toto řekl prezident Klaus ve svém projevu.

Podle Václava Klause tedy žijeme ve velmi zvláštní době. Je to doba pro naši společnost "asi nejlepší", a přesto je její základní jednotka -- rodina -- samotným prezidentem uvedena hned vedle invalidů a bezdomovců.

                 
Obsah vydání       8. 1. 2008
8. 1. 2008 Dilema František  Duška
8. 1. 2008 Soud rozhodl, že Rathovo tvrzení o korupčních aktivitách ODS a Dalíka není nepravdivé
8. 1. 2008 Editor pořadu Newsnight: BBC případ dvou "diplomatů" vyhoštěných z Afghánistánu vyšetřuje Jan  Čulík
8. 1. 2008 Jsou nemocní simulanti a zaslouží trest? Petr  Wagner
8. 1. 2008 Životní minimum v České republice
8. 1. 2008 Klvaňa selhal na celé čáře: základnu odmítá 70% občanů
8. 1. 2008 Nekompetentní reforma zdravotnictví - systémový problém Jan  Čulík
8. 1. 2008 Poplatek za lékařskou péči je jen jedno z mnoha příkoří, které člověk utrpí
8. 1. 2008 Je možno chudým napomoci před "reformou zdravotnictví" použitím výjimečného legislativního prostředku? Vladislav  Černík
8. 1. 2008 Čin způsobující všeobecné ohrožení
8. 1. 2008 Vendelín Čtvrtek: Odložený happyend příběhu o zachráněném bezdomovci - část 2 Ivan  David
8. 1. 2008 Necítíme se ohroženi ze strany Íránu,
8. 1. 2008 Myšlenka dne: hlavně nespěchat
8. 1. 2008 Zaplaťte konstruktéry
8. 1. 2008 Problém je, že myšlení bolí Jiří  Vlasák
8. 1. 2008 Nezadržitelná změna ve světovém hospodářství, neboli O rostoucí kupní síle čínských firem Uwe  Ladwig
8. 1. 2008 Michael  Marčák
8. 1. 2008 Premiérův výrok dne (včerejšího)
8. 1. 2008 Češi vidí všechno negativně? Marek  Semerád
8. 1. 2008 Neprofesionalita nebo Profesionálové? Jan  Zeman
8. 1. 2008 BBC je zaprodaná vládě Michal  Vimmer
8. 1. 2008 Je BBC zaprodaná vládě? Jan  Čulík
8. 1. 2008 Konspirace, nebo zvídavost? Jiří  Jírovec
8. 1. 2008 Atentát na Bhuttovou vyšetřuje pákistánský inspektor, který řešil vraždu reporéra Wall Street Journal
8. 1. 2008 Benazir Bhutto -- sehrála pro ženy v muslimském světě přínosnou roli? Blanka  Nyklová
8. 1. 2008 Pár všivých drobných Zdeněk  Jemelík
8. 1. 2008 Vadí mně platby za děti, za pacienty v komatu
8. 1. 2008 Turecké hospodářství?
8. 1. 2008 Kampak? Vladimír  Holan
8. 1. 2008 Mnichov, tentokrát v Kosovu -- pokračování v dlouhodobé strategii Jaroslav  Foldyna
8. 1. 2008 Proč je veřejná diskuse kandidátů na prezidenta v ČR zbytečná Miloš  Dokulil
8. 1. 2008 Třeba se příště zastanou i vás Jan  Potměšil
8. 1. 2008 Ekonomický rozvoj na úkor chudých Jan  Mertl
8. 1. 2008 Stále otevřenější propojení ODS s krajní pravicí
8. 1. 2008 Jsme proti Ústavu, ale totalitu neobhajujeme! Stanislav  Křeček
8. 1. 2008 Kterak slečna Ridvanová panu Lévymu kšandy uřízla Ondřej  Čapek
30. 11. 2007 Jací jsme
4. 1. 2008 Jan Čulík, Knihy za ohradou
8. 1. 2008 "Ekologický" benzín s bioethanolem: perpetuum mobile zatím pouze finanční Václav  Procházka
7. 1. 2008 Postkomunismus, nebo postdemokracie? Petr  Schnur
8. 1. 2008 Britští vědci: Zemědělství není pouhým podnikáním
8. 1. 2008 Zaklínadlo trhu a nepružné zboží
8. 1. 2008 Jakub Železný v Událostech ve 22.30 nachází témata -- vydrží? Michal  Rusek
8. 1. 2008 Nová sexuální orientace: pedofilní kněz
8. 1. 2008 Průvodce šarí'ou - historický vývoj islámského práva Jan  Potměšil
8. 1. 2008 Čeští "Zelení" na fóru OSN -- skandální vystoupení Miroslav  Polreich
8. 1. 2008 Umění jako zločin, zločin jako umění Michael  Blail
8. 1. 2008 Krtek a prezident Pavel  Kopecký
8. 1. 2008 Bhuttová: Důkazy jsou pryč, za smrt si podle Mušarrafa mohla sama
7. 1. 2008 Dopisy Adolfu Hitlerovi doputovaly z Moskvy Richard  Seemann
7. 1. 2008 Víkend s Právem , ČT1 a TV Prima aneb nejen poplatky jsou príma Vladislav  Černík
7. 1. 2008 Komedie masopustní, aneb ať si to každý přebere jak chce Karel  Dolejší
7. 1. 2008 Vendelín Čtvrtek: Odložený happyend příběhu o zachráněném bezdomovci - část 1 Ivan  David
7. 1. 2008 Kořeny problémů dnešních rodin Hana  Mudrová
7. 1. 2008 Lesk a bída francouzsko-amerických vztahů a počátky americké "demokracie" Jana  Ridvanová
7. 1. 2008 Člověk jako výrobní faktor Jan  Mertl
7. 1. 2008 Jak pomoci ottawským bezdomovcům Miloš  Kaláb
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007