8. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 1. 2008

Umění jako zločin, zločin jako umění

Umělecký aktivismus, radikální umělecká forma balancující na hraně sociálního aktivismu a umělecké tvorby, odsouvá estetickou kvalitu díla do pozadí, neboť primárním posláním uměleckého aktivismu je upozornění na určitý fenomén, autory považovaný za společensky problematický. Diskuse o tom, co je a co není umění, je zde v podstatě bezpředmětná, neboť dílo - v případě diverzní akce skupiny Ztohoven ze dne 17. června 2007 - by mělo vést k diskusi o povaze masových médií a jejich úloze v demokratické společnosti.

Atak televizního vysílání skupiny Ztohoven odkazuje k fenoménu kulturní sabotáže (Culture jamming), jejímž hlavním posláním je vyjádření nesouhlasu s masovou komerční kulturou, privatizací veřejného prostoru reklamou, státní propagandou, automobilismem a dalšími společenskými fenomény spojenými především s negativními stránkami procesu ekonomické globalizace. Kulturní sabotáž může mít formu protestního divadla hraného na ulici, sabotování televizního, či rádiového vysílání, přetváření billboardové a jiné vizuální reklamy, propagace Dne bez nakupování, či Týdne bez televize. Umělečtí aktivisté, vycházející z revolučně-uměleckého konceptu hnutí Dada, v mnoha případech sami sebe za umělce nepovažují, neboť ve svých aktivitách usilují o společenskou revoltu osvobozenou od estetických kritérií a obecného společenského souhlasu. Důležitým aspektem této revolty je odpor a útok na mocenské Status qou, tedy zaujmutí vědomé protiestablishmentové pozice. A slovo útok netřeba chápat nikterak militantně, neboť samotná touha po tvůrčí nezávislosti a umělecké svobodě může být tím největším projevem revolty a důvodem pro perzekuci umělců-aktivistů, jak nejlépe dokládá předlistopadová tradice českého undergroundu. V případě aktaku skupiny Ztohoven na vysílání pořadu České televize Panorama je třeba rozlišovat mezi rovinou legality a legitimity – zákonosti a oprávněnosti. Především se musíme ptát, je-li jejich čin skutečně motivován snahou o upozornění „na možnou záměnu mediálního obrazu světa za svět jako takový, reálný. [] Je vše, co je nám médii, novinami, televizí, internetem za pravdu předkládáno opravdu pravdou? Tuto myšlenku má náš projekt uvést, připomenout. Věříme, že i svobodný prostor veřejnoprávní televize takovouto akci a tedy i své vlastní zpochybnění snese, bude apelem pro budoucnost a připomínkou médiím pravdu dále presentovat. Díky za svobodná média, svobodný prostor pro společnost“ , nebo jedná-li se o netradiční formu reklamy, propagandy, či jinou formu masové manipulace.

Vysílací frekvence televizního i rádiového vysílání jsou podle deklarace OSN veřejné , tedy za určitých podmínek přístupné všem, kdo o to projeví zájem. Jelikož dlouhodobá zkušenost organizace Adbusters, jejíž zakladatel Kalle Lasn se zaměřuje především na atak televizního vysílání, ukazuje, že vysílací frekvence jsou v rukou určitých zájmových skupin, jež do vysílání nepustí obsahy a formy, které by šli proti jejím zájmům, je nelegální nabourání se do virtuálního prostoru jednou z legitimních cest možného odvysílání radikálních audiovizuálních informací a převedením deklarace OSN z teorie do praxe. V tomto případě je zřejmé, že skupina Ztohoven chtěla ve své sabotáži upozornit na možnou mediální manipulaci ze strany televizního média a z tohoto pohledu je akce společensky oprávněná, i když legitimita činu byla zpochybněna převzetím institucionalizované umělecké ceny a finančního obnosu od energetického kolosu ČEZ. Nelze však předpokládat, že by provedená akce byla vedena kalkulem o udělení jakékoliv oficiální ceny, což ovšem nemění nic na tom, že status uměleckého aktivismu skupiny Ztohoven byl do určité míry zpochybněn.

Umělecký aktivismu je společenskou revoltou v mnoha případech porušující zákony daného území. Porušujeme-li vědomě zákon, ať z pozice uměleckého aktivisty, či bankovního bandity, musíme počítat s případnými následky. Za hranicí zákona se ocitli i poetičtí teroristé ze skupiny Ztohoven a ačkoliv je „nejlepší poetický terorismus proti zákonu, nesmíš se nechat chytit.“ Anonymita a zřeknutí se světské slávy by skupinu Ztohoven uchránila před soudním řízením a možná by případnou diskusi posunula více od otázky o povaze umění k problému mediální manipulace, avšak podepsání se pod vlastní dílo je aktem svobodné vůle a cestou, v níž osoba umělce může své započaté dílo nadále rozvíjet a zdokonalovat, interpretovat a obhajovat. Hození boty do dobře promazaného mediální stroje však zůstane pravděpodobně pouze symbolickým gestem, jež o iluzorní pravdě audiovizuální hyperreality přesvědčí pouze přesvědčené. Otázku legitimnosti a legálnosti monitorování veřejného prostoru společností Sitour, jež pro Českou televizi pořizuje záběry pro pořad Panorama, však ve světě, kde lidé neváhají pro pár minut mediální slávy darovat oku kamer své intimní soukromí, až na pár individualit nikdo neřeší.

Autor studuje humanitní environmentalistiku na fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity Brno

                 
Obsah vydání       8. 1. 2008
8. 1. 2008 Dilema František  Duška
8. 1. 2008 Soud rozhodl, že Rathovo tvrzení o korupčních aktivitách ODS a Dalíka není nepravdivé
8. 1. 2008 Editor pořadu Newsnight: BBC případ dvou "diplomatů" vyhoštěných z Afghánistánu vyšetřuje Jan  Čulík
8. 1. 2008 Jsou nemocní simulanti a zaslouží trest? Petr  Wagner
8. 1. 2008 Životní minimum v České republice
8. 1. 2008 Klvaňa selhal na celé čáře: základnu odmítá 70% občanů
8. 1. 2008 Nekompetentní reforma zdravotnictví - systémový problém Jan  Čulík
8. 1. 2008 Poplatek za lékařskou péči je jen jedno z mnoha příkoří, které člověk utrpí
8. 1. 2008 Je možno chudým napomoci před "reformou zdravotnictví" použitím výjimečného legislativního prostředku? Vladislav  Černík
8. 1. 2008 Čin způsobující všeobecné ohrožení
8. 1. 2008 Vendelín Čtvrtek: Odložený happyend příběhu o zachráněném bezdomovci - část 2 Ivan  David
8. 1. 2008 Necítíme se ohroženi ze strany Íránu,
8. 1. 2008 Myšlenka dne: hlavně nespěchat
8. 1. 2008 Zaplaťte konstruktéry
8. 1. 2008 Problém je, že myšlení bolí Jiří  Vlasák
8. 1. 2008 Nezadržitelná změna ve světovém hospodářství, neboli O rostoucí kupní síle čínských firem Uwe  Ladwig
8. 1. 2008 Michael  Marčák
8. 1. 2008 Premiérův výrok dne (včerejšího)
8. 1. 2008 Češi vidí všechno negativně? Marek  Semerád
8. 1. 2008 Neprofesionalita nebo Profesionálové? Jan  Zeman
8. 1. 2008 BBC je zaprodaná vládě Michal  Vimmer
8. 1. 2008 Je BBC zaprodaná vládě? Jan  Čulík
8. 1. 2008 Konspirace, nebo zvídavost? Jiří  Jírovec
8. 1. 2008 Atentát na Bhuttovou vyšetřuje pákistánský inspektor, který řešil vraždu reporéra Wall Street Journal
8. 1. 2008 Benazir Bhutto -- sehrála pro ženy v muslimském světě přínosnou roli? Blanka  Nyklová
8. 1. 2008 Pár všivých drobných Zdeněk  Jemelík
8. 1. 2008 Vadí mně platby za děti, za pacienty v komatu
8. 1. 2008 Turecké hospodářství?
8. 1. 2008 Kampak? Vladimír  Holan
8. 1. 2008 Mnichov, tentokrát v Kosovu -- pokračování v dlouhodobé strategii Jaroslav  Foldyna
8. 1. 2008 Proč je veřejná diskuse kandidátů na prezidenta v ČR zbytečná Miloš  Dokulil
8. 1. 2008 Třeba se příště zastanou i vás Jan  Potměšil
8. 1. 2008 Ekonomický rozvoj na úkor chudých Jan  Mertl
8. 1. 2008 Stále otevřenější propojení ODS s krajní pravicí
8. 1. 2008 Jsme proti Ústavu, ale totalitu neobhajujeme! Stanislav  Křeček
8. 1. 2008 Kterak slečna Ridvanová panu Lévymu kšandy uřízla Ondřej  Čapek
30. 11. 2007 Jací jsme
4. 1. 2008 Jan Čulík, Knihy za ohradou
8. 1. 2008 "Ekologický" benzín s bioethanolem: perpetuum mobile zatím pouze finanční Václav  Procházka
7. 1. 2008 Postkomunismus, nebo postdemokracie? Petr  Schnur
8. 1. 2008 Britští vědci: Zemědělství není pouhým podnikáním
8. 1. 2008 Zaklínadlo trhu a nepružné zboží
8. 1. 2008 Jakub Železný v Událostech ve 22.30 nachází témata -- vydrží? Michal  Rusek
8. 1. 2008 Nová sexuální orientace: pedofilní kněz
8. 1. 2008 Průvodce šarí'ou - historický vývoj islámského práva Jan  Potměšil
8. 1. 2008 Čeští "Zelení" na fóru OSN -- skandální vystoupení Miroslav  Polreich
8. 1. 2008 Umění jako zločin, zločin jako umění Michael  Blail
8. 1. 2008 Krtek a prezident Pavel  Kopecký
8. 1. 2008 Bhuttová: Důkazy jsou pryč, za smrt si podle Mušarrafa mohla sama
7. 1. 2008 Dopisy Adolfu Hitlerovi doputovaly z Moskvy Richard  Seemann
7. 1. 2008 Víkend s Právem , ČT1 a TV Prima aneb nejen poplatky jsou príma Vladislav  Černík
7. 1. 2008 Komedie masopustní, aneb ať si to každý přebere jak chce Karel  Dolejší
7. 1. 2008 Vendelín Čtvrtek: Odložený happyend příběhu o zachráněném bezdomovci - část 1 Ivan  David
7. 1. 2008 Kořeny problémů dnešních rodin Hana  Mudrová
7. 1. 2008 Lesk a bída francouzsko-amerických vztahů a počátky americké "demokracie" Jana  Ridvanová
7. 1. 2008 Člověk jako výrobní faktor Jan  Mertl
7. 1. 2008 Jak pomoci ottawským bezdomovcům Miloš  Kaláb
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007