22. 6. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 6. 2007

Afghánistán - hledání cesty

Pozitivní aktivity americké ambasády v Praze

V poslední době American Centre při velvyslanectví USA v Praze připravil dva skutečně podnětné semináře, které byly nejenom informativní, ale snažily se jít objektivním zhodnocením faktů do hloubky problémů. Prvý se 11. 5. 2007 týkal Severní Koreje (informoval jsem podrobně ve své studii "Preventivní diplomacie nebo preventivní útok" a nyní na obdobné úrovni bylo projednáno velmi ožehavé téma pod názvem "Aktuální situace a perspektivní vývoj v Afghánistánu".

Přestože v současnosti probíhá v Praze celá řada diskusí o zahraničně politických problémech, je třeba uznat, že uvedené semináře amerického velvyslanectví se vymykají z běžného standardu svou snahou hledat na základě podstaty problému perspektivní řešení. Je to po dlouhé době, kdy dosud vše muselo být jednostranně jasné, významná změna v přístupu k aktivnímu uvažování a hledání pozitivních závěrů.

Již 25. 5. 2007 se v Britských listech pod nadpisem "Já, tony Blair a mák" objevil článek od Ladislava Žáka, popisující tento seminář jako " asi to nejlepší a nejobsažnější" co je možno v České republice slyšet. Rozhodně má pravdu. Jeho informace je zajímavá, ale myslím, že opomenula podstatné skutečnosti, které byly prezentovány. Uváděná fakta nebyla ani tak překvapivá pro člověka, který se problematikou zabývá, ale jejich samotné uvedení americkou stranou otvírá možnost objektivní analýzy a tím i hledání perspektivy. Pojďme tedy k podstatě věci.

Slavomír Horák z Institutu mezinárodních studií FSV UK podal nejen velmi kvalifikovaný přehled o novodobé historii Afghánistánu, ale upozornil na podstatu současných problémů. Situace v zemi se zhoršuje, Kábulská vláda nekontroluje zemi, ta je stále více pod vládou jednotlivých místních vůdců, moc Talibánu neklesá, při bojových akcích jsou vysoké ztráty v řadách civilistů a tím je posilňováno všeobecně stejně již převládající vědomí, že cizí vojenské síly jsou síly okupační (tento termín se neužívá již jen vůči Američanům). Překvapivě, ale pravdivě i Štefan Füle, velvyslanec ČR při NATO potvrdil, že vojenské jednotky nejsou schopny kontrolovat zemi a dodal, že za poslední rok se zpateronásobily samovražedné teroristické útoky. Proti tomuto způsobu boje není obrany a lze proto očekávat nárůst ztrát vojsk operujících pod velením NATO. Přítomný generál Josef Prokš, zástupce náčelníka generálního štábu AČR uvedl sice pouze fakta o naši účasti, ale uvedené názory, (byl přítomen i L. Rouček, člen evropského parlamentu) že vojenské řešení je bezvýchodné nijak nevyvracel.

Na základě uvedených a velmi závažných informací je možno shrnout diskusi, která by mohla vést k hledání cesty k "afghánizaci" tohoto problému. Zde se vyskytly zajímavé názory, které nebudu autorsky specifikovat, protože se setkaly s obecným souhlasem. Námitky, které se mohly opřít o stávající bojové postupy a to ve velkém rozsahu na místě jsem nezaznamenal. Seminář spíše hledal řešení v jiných oblastech než ve vojenských akcích.

V zemi existuje několik faktorů, které by měly být zvažovány z pozitivní stránky a jejich možného zapojení do společné vlády. Předně se jedná o administraci v Kábulu, která obtížně hledá svoji pozici, ale zůstává aktivním účastníkem možných řešení a to i pro jejich vztah s "okupačními" jednotkami, ke kterým se staví často kriticky, ale má nejlepší možnosti žádat předání moci a požadovat případný odchod cizích vojsk. Dílem je to i Talibán a hledání vhodné a možné formy jednání s ním i mimo bojiště. Kontakty s ním existují (vzpomeňme jen na skutečnost, že současný prezident byl designovaným velvyslancem Talibánské vlády u OSN) Opačný přístup, tj. likvidace Talibánu je požadavkem krajně nereálným. Překvapivě, ale s jistou relevancí, byla zmíněna i úloha faktorů bývalé socialistické vlády, jako systému, který vlastně jako jediný byl založen na občanském principu, měl jisté úspěchy v industrializaci, postavení žen, školského systému i jistého zdravotně sociálního přístupu. Ustavení a vyzbrojení Talibánu americkou stranou jako protiváhy těmto silám SSSR patří dnes již do minulosti bipolárního světa a jistá spolupráce není tudíž vyloučena.

Za podmínek určité vzájemné tolerance či dohody, je možno nalézt přistup i k jednotlivým územním vládcům. Byl by to proces pozvolný, vzájemně se prolínající, ale pravděpodobně jedině možný.

Nabyl jsem dojmu, že účastníci diskuse přejímají toto směřování možného řešení. Rozhodně to byl posun od doby když jsem hodnotil situaci ve své analýze "Afghánistán - problematický úkol NATO" z 2. 12. 2006. Aktivizace válečných operací a to i za použití těžké techniky a letectva, která v poslední době eskaluje bez pozitivních výsledků, ale s důsledky na ztrátách civilního obyvatelstva, vyvolává již veřejné protiamerické demonstrace i protesty vlády v Kábulu.

Současná situace v Afghánistánu není nepodobná roku 1968 ve Vietnamu, kdy Pentagon se stále snažil posilovat již svých 550.000 vojáků v zemi a to za podpory Stadepu. Tehdy však CIA přišla se svojí teorií vietnamizace a začala hledat v důvěrném vyjednávání s SSSR podmínky možného odchodu ze země. Tato operace byla vedena v režii USA (zprvu výlučně CIA). Dnes kdy fakticky se jedná v Afghánistánu o stejné postavení a NATO je jenom v roli servisní organizace (k dodávání vojáků) ve vztahu k USA, hledá se pravděpodobně obdobné řešení. Nakonec i na semináři slovo afghánizace se často skloňovalo (včetně ředitelky Odboru bezpečnostní politiky MZV ČR paní Kuchyňkové- Šmiglové). Ta bohužel jen uváděla, že se musíme učit tomuto postupu, jako by neslyšela o Vietnamu a dokonce o roli československé diplomacie při zprostředkování právě tohoto ujednání na žádost americké strany. Byl to nakonec jeden z nejvýznamnějších počinů československé diplomacie v nové době. Aktivity, které pomohly ukončit boje a nepřidávat další tisíce mrtvých Američanů již k 57 tisícům padlých ve Vietnamu. Nesmíme zapomenout na mnohonásobek ztrát Vietnamců.

Vzhledem k průběhu semináře a hlavně jeho organizátorům nemám pochybnosti, že se hledá i jiná cesta k řešení (asi ta jedině správná) než posilovat vojenský potenciál jak zasíláním dalších vojáků a materiálu. Překvapuje jenom, že tuto tendenci "politického" řešení naše vedení ministerstva nezachycuje a nespolupracuje přestože má k tomu i svým přímým členstvím v NATO otevřený mandát. Naopak slyšíme o nutném dalším vojenském posilování a navíc plnění závazků navyšování vojenského rozpočtu a tím i zisků zbrojařských firem (např. Pithart nebo dokonce i komentátoři Práva - jmenuji tyto zdroje, protože se zdají na prvý pohled absurdní).

Koncepční myšlení je složitá záležitost, ale v podstatě má dvojí cestu. Hledání pozitivních prvků řešení sporů (tím víc soustředění se na ukončení válečných konfliktů) v celé své složitosti a komplikovanosti. Jedná se o velmi náročný přístup vyžadující nejenom znalost podkladů a schopnost vysledovat perspektivu, ale i osobní odvahu. A nehledejte nikdy ocenění. Nestalo se tak ani v případě ukončení vietnamské války. Naopak schopnost tehdejších aktérů a to i přes pozitivní výsledek je uvádí do kategorie podezřelých. Třeba právě jen pro tu schopnost. Na druhé straně tvrdý a jednoduchý postup se vždy kryje za zásadovost, odhodlání, rozhodnost a likvidaci nepřítele. Jednoduché myšlení, pokud vůbec. My pro to máme všezahrnující termín "zelené mozky". Ten se ale nemusí vázat jen k armádě.

Seminář na americkém velvyslanectví byl pozitivním prvkem ne vzhledem ke skutečnostem, které se tam prezentovaly, ale hlavně z hlediska jeho směřování a otevírání prostoru k nabízené diplomatické akci. V současném našem politickém prostředí však je mimo pochopení a to i přes skutečnost, že máme zapojeny vlastní vojenské jednotky, které by diplomacie měla chránit a pracovat iniciativně k ukončení operací. Vzpomeňme na Vietnam i ten nakonec končil vyjednáváním. Pro nás je to opět malinké připomenutí, že ani americké postoje nejsou jednoznačné, jednotné a podléhají (konečně) snad i pozitivnímu vývoji.

                 
Obsah vydání       22. 6. 2007
23. 6. 2007 Iracionální zlo Bohumila Doležala Tomáš  Svoboda
24. 6. 2007 "Nedejte se strhnout všelijakými cizími naukami". Zdeněk  Bárta
24. 6. 2007 Pákistán: Britská pocta Salmanu Rushdiemu porušuje předpisy OSN
23. 6. 2007 Vedoucí představitelé EU se dohodli o reformě evropské organizace
23. 6. 2007 Severokorejský jaderný reaktor bude "uzavřen do tří týdnů"
23. 6. 2007 Zpráva OSN varuje před válkami, vyvolanými globálním oteplováním
22. 6. 2007 CIA odtajní historii svých protizákonných akcí během studené války
23. 6. 2007 150 ruských vojenských duchovních bude světit strategický bombardér Tu-95MS
22. 6. 2007 Britská vláda se snaží odstranit z Charty EU základní lidská práva. Proč?
22. 6. 2007 Polský hněv nad mrtvými
22. 6. 2007 Jak je to s tím odmocňováním
22. 6. 2007 RSS Britských listů - co to je a jak funguje
22. 6. 2007 Požadujeme otevřenou diskusi Tomáš  Bodžár
22. 6. 2007 Zakažte Číně znečišťovat ovzduší .... Jan  Hošek
22. 6. 2007 Toho Golga nezaměstnávejte... Fabiano  Golgo
22. 6. 2007 Neznám v ČR tištěné noviny, které by netiskly PR články jako redakční
22. 6. 2007 Tancujte sambu, pane Golgo!, aneb Luděk  Toman
22. 6. 2007 Bitva o evropskou ústavu
22. 6. 2007 Peří Bohuslav  Reynek
22. 6. 2007 Pověřenkyně komisařky OSN pro lidská práva pro Kubu skončila
22. 6. 2007 Děsivá úroveň českého pravopisu -- i v BL
22. 6. 2007 "Směsy" tuhých a tekutých materiálů
22. 6. 2007 Soud: "zdravotní poškození není důsledkem nezákonného policejního zákroku" Michal "Wolf" Vlk
22. 6. 2007 Levici chybí Tlustý Milan  Hamerský
22. 6. 2007 Ústup od imperialismu - nový směr pro americkou zahraniční politiku
22. 6. 2007 Afghánistán - hledání cesty Miroslav  Polreich
22. 6. 2007 Sarkozyho revoluce nese jména: Rachida, Fadela a Rama Josef  Brož
22. 6. 2007 V Česku se bojuje o "duši" voliče, anebo jen o vlastní korýtko hojnosti? Miloš  Dokulil
22. 6. 2007 Vidím, co vidím: Vše už tady bylo
22. 6. 2007 Czechtek 2005 - ing. Kokrment pravomocně zproštěn obžaloby
22. 6. 2007 Pravicové mýty Lenka  Vytlačilová
22. 6. 2007 Má-li být planeta modrá, musí zůstat zelená Pavel  Havránek
21. 6. 2007 Klaus, neexistence globálního oteplování a britský tisk
22. 6. 2007 Rizika a šance polské a anglické nepoddajnosti, aneb Kdo ví, co by kancléřka Merkelová opravdu chtěla Uwe  Ladwig
22. 6. 2007 O ropném zlomu v irské televizi Michal  Brož
22. 6. 2007 Šikana ve školách Josef  Vít
22. 6. 2007 MŠMT šikanu ve školách řeší
22. 6. 2007 Normální čeští závistivci
22. 6. 2007 Typická levicová schizofrenie Jan  Bím
22. 6. 2007 Vina a trest v orweliánské společnosti Daniel  Veselý
22. 6. 2007 O (jednom) ženském myšlení na pánském záchodku Jiří  Škuba
22. 6. 2007 Muž, který si ho nevytřepe... Štefan  Švec
22. 6. 2007 Sovětské a americké invaze
21. 6. 2007 Podivná historka. Nevím o nikom, kdo by jí věřil. Petr  Wagner
21. 6. 2007 Proces s Rudolfem Slánskym a spol. Viliam  Bernáth
21. 6. 2007 Dramafix je mrtev, ať žije dramafix Lukáš  Nozar
21. 6. 2007 Dáma na pánském záchodě v Čechách Sandra  Wain
21. 6. 2007 Zlepšování konkurenčního postavení češtiny na globálním trhu Greg  Evans
21. 6. 2007 Bush napotřetí vetoval výzkum kmenových buněk
20. 6. 2007 Potřebuje Česká republika generální stávku? Vladislav  Černík
21. 6. 2007 Čína předstihla Spojené státy a je nyní největším globálním znečišťovatelem ovzduší
20. 6. 2007 Stratfor: Skutečným účelem americké protiraketové obrany je vojensky ovládnout vesmír
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
22. 6. 2007 Afghánistán - hledání cesty Miroslav  Polreich
19. 6. 2007 Poslední hlava státu v táboře popíračů - Klaus Petr  Frish
18. 6. 2007 Krvavý epitaf Blairově válce   
17. 6. 2007 Blair věděl, že Amerika nemá plán na poválečnou znovuvýstavbu Iráku   
12. 6. 2007 Mařilo Německo vyšetřování skandálu CIA? Štěpán  Kotrba
5. 6. 2007 Bush nemá rád matky usmrcených vojáků Tomáš  Krček
16. 5. 2007 Předehra k „Velké ruské hře“ F. William Engdahl
11. 5. 2007 Preventivní diplomacie nebo preventivní útok? Miroslav  Polreich
28. 4. 2007 Mám absolutní pohrdání pro Bushův tým   
25. 4. 2007 Americká armáda "zneužila smrti fotbalisty Tillmana"   
17. 4. 2007 Padlí vojáci neodrazují zájemce o službu v kanadské armádě Miloš  Kaláb
16. 4. 2007 Turecko chce provést vojenskou invazi do severního Iráku Miloš  Kaláb
12. 4. 2007 Irák: Stále se prohlubující krize   
31. 3. 2007 Slovenská armáda definitivně opustila Irák, Fico odsoudil nelegálnost mise "Trvalá svoboda" Štěpán  Kotrba
28. 3. 2007 Irácká vláda uvítá zpět Saddámovy obávané bezpečnostní síly Miloš  Kaláb