22. 6. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 6. 2007

Má-li být planeta modrá, musí zůstat zelená

Olomoucká mise pana presidenta Klause v půli června a masivní propagace jeho knížky "Modrá, nikoli zelená planeta" mne přiměly, abych znovu prolistoval onu útlou publikaci, kterou jsem již předtím s povzdechem odložil do police. Mé zklamání a rozpaky nad ní však nepramení z fakt, které předkládá, ale ze záměrů, které podsouvá. Název knížky je až příliš povedený stranický bonmot, ale k argumentům "skeptického ekologa" Lomborga (viz BL ZDE), které spatřily světlo světa v mnohem objemnějším fasciklu už v roce 2001 (v českém překladu 2006), mnoho nového nepřibylo. Ten název však stojí za povšimnutí - a snad i za úvahu, zda není pokusem o klamání veřejnosti.

Každý turista, který ve dnech, jako jsou nyní, vstoupí do lesa, musí s úlevou zaznamenat při prvních krocích pod zelenou klenbou stromů zřetelný pokles teploty a vzestup vzdušné vlhkosti, hned se mu lépe dýchá. Biologové vědí, že zde funguje proces, nazývaný evapotranspirace, udržovaný v chodu díky existenci molekul látky, která je zelená, objevila se na planetě Zemi nejméně před 3,5 miliardami let a jmenuje se chlorofyl.

Nebiologové mezi námi se to určitě taky učili, ale ve víru jiných procesů na to možná zapomínají. Díky chlorofylu funguje fotosyntéza (nejen u velkých stromů, ale také u mikroskopických řas a sinic) a zelené organismy na této planetě mohou odnepaměti poutat část dopadající sluneční energie, vázat ve svých tělech ten zlý oxid uhličitý a hlavně -- a teď pozor, pane profesore -- navýsost účelně hospodařit s vodou, čerpat ji, zadržovat, vázat, transportovat, odpařovat a podle možností co nejrychleji znovu vázat, prostě ji udržet za každou cenu ve sféře Života, v biosféře. Voda, to skutečně je ta látka, která naši planetu na pohlednicích z Vesmíru barví namodro, ale kdyby tu nebyl zelený chlorofyl, už dávno by naše planeta zrudla a vodu ztratila -- jako Mars například....

Dr. J. Pokorný z třeboňského Ústavu systémové biologie a ekologie ZDE vytvořil pro vnímavé posluchače model zeleného stromu, který funguje jako úsporné, samoobslužné a samo se obnovující a navýsost levné chladicí zařízení, zcela nezávislé na elektrické zásuvce. Spolu s jinými vědci u nás i v zahraničí se snaží upozorňovat na význam toků energie v zelené krajině, potřebu udržení vody v krajině a obnovu jejího vegetačního krytu. Je fascinující, jak jednoduché principy fungují na pozadí složitých klimatických komplexů a co vše -- od přívalových srážek, katastrofálního sucha, tání ledovců, desertifikace, kontaminace a zasolování vod, oteplování i obsah CO2 v atmosféře -- se jimi řídí! A na druhé straně je zarážející, jak nevšímaví jsou k nim manažeři, politici a bohužel i ekonomové, když prosazují a staví nové přehřáté dálnice, obludné rozpálené leč klimatizované hypermarkety a "průmyslové zóny", připouštějí drancování lesů a devastaci orné půdy a podporou krátkodobě "efektivních" globalizovaných ekonomik oslabují funkci i stabilitu místních rolníků i jejich produkce.

Důkaz, že biologickou revitalizací místních krajin ("agro-forest management") lze v historicky krátké době zlepšovat i místní klima, přinesl nedávno jeden tvrdohlavý australský farmář a chovatel koní Peter Andrew ZDE ZDE. Na své farmě dokázal, že jeho "natural sequence farming"je účinný, jasně kontrolovatelný a hlavně prakticky proveditelný systém meliorace krajiny s prokazatelnými klimatickými důsledky. Přesvědčil o tom dokonce i australské vládní úředníky ...

To, jak se živočich člověk na této modrozelené planetě chová, jak si tvoří zdroje k životu ze všeho, nač mu stačí um, patří k jeho základní druhové charakteristice, díky níž se jeho druh zachoval až do 21. století. Míra altruismu, zakódovaná v jeho genomu, je přesně a evolučně zaměřená jen na jeho rod. Přistoupíme-li na romantickou a poněkud zavádějící představu planety Gaia jako živého organismu, člověk se chová jako vládce-parazit , který se nezdráhá modifikovat všechny životní funkce svého hostitele v zájmu svého vlastního přežití. Devastace hostitelské planety pod tlakem lidí začala už na úsvitu dějin a odlesněné mrtvé krajiny se zasolenou půdou, zaniklé civilizace i migrační vlny rodu Homo do nových nedotčených oblastí jsou toho svědectvím. Během věků, kdy se člověk naučil tvořit nástroje od pazourkových mlatů až po jaderné reaktory, vzrostla velikost jeho populací i rozsah a ničivost jeho aktivit. A veškerá tvůrčí a technologická dovednost živočicha, který sám sebe nazval "moudrý" Homo sapiens, se vždy soustředila jen na útěkovou reakci : opustit poušť a obsadit nové zaslíbené země! Opravdu se nikdo nezeptá, nemáme-li na víc?

A tak mi přijde smutné, když se dovím z kapitoly "Co dělat" ve zmíněné knize Václava Klause, nesporně fundovaného ekonoma a člověka, kterému jsme (přesto všechno) svěřili vládu nad společnými věcmi, že není třeba dělat "nic, respektive nic zvláštního" (str. 121). A nabízím odpověď na otázku z podtitulu Klausovy knížky "Co je ohroženo: klima nebo svoboda?": Určitě obojí, když se nezmůžeme udělat NIC, RESPEKTIVE NIC ZVLÁŠTNÍHO!

                 
Obsah vydání       22. 6. 2007
23. 6. 2007 Iracionální zlo Bohumila Doležala Tomáš  Svoboda
24. 6. 2007 "Nedejte se strhnout všelijakými cizími naukami". Zdeněk  Bárta
24. 6. 2007 Pákistán: Britská pocta Salmanu Rushdiemu porušuje předpisy OSN
23. 6. 2007 Vedoucí představitelé EU se dohodli o reformě evropské organizace
23. 6. 2007 Severokorejský jaderný reaktor bude "uzavřen do tří týdnů"
23. 6. 2007 Zpráva OSN varuje před válkami, vyvolanými globálním oteplováním
22. 6. 2007 CIA odtajní historii svých protizákonných akcí během studené války
23. 6. 2007 150 ruských vojenských duchovních bude světit strategický bombardér Tu-95MS
22. 6. 2007 Britská vláda se snaží odstranit z Charty EU základní lidská práva. Proč?
22. 6. 2007 Polský hněv nad mrtvými
22. 6. 2007 Jak je to s tím odmocňováním
22. 6. 2007 RSS Britských listů - co to je a jak funguje
22. 6. 2007 Požadujeme otevřenou diskusi Tomáš  Bodžár
22. 6. 2007 Zakažte Číně znečišťovat ovzduší .... Jan  Hošek
22. 6. 2007 Toho Golga nezaměstnávejte... Fabiano  Golgo
22. 6. 2007 Neznám v ČR tištěné noviny, které by netiskly PR články jako redakční
22. 6. 2007 Tancujte sambu, pane Golgo!, aneb Luděk  Toman
22. 6. 2007 Bitva o evropskou ústavu
22. 6. 2007 Peří Bohuslav  Reynek
22. 6. 2007 Pověřenkyně komisařky OSN pro lidská práva pro Kubu skončila
22. 6. 2007 Děsivá úroveň českého pravopisu -- i v BL
22. 6. 2007 "Směsy" tuhých a tekutých materiálů
22. 6. 2007 Soud: "zdravotní poškození není důsledkem nezákonného policejního zákroku" Michal "Wolf" Vlk
22. 6. 2007 Levici chybí Tlustý Milan  Hamerský
22. 6. 2007 Ústup od imperialismu - nový směr pro americkou zahraniční politiku
22. 6. 2007 Afghánistán - hledání cesty Miroslav  Polreich
22. 6. 2007 Sarkozyho revoluce nese jména: Rachida, Fadela a Rama Josef  Brož
22. 6. 2007 V Česku se bojuje o "duši" voliče, anebo jen o vlastní korýtko hojnosti? Miloš  Dokulil
22. 6. 2007 Vidím, co vidím: Vše už tady bylo
22. 6. 2007 Czechtek 2005 - ing. Kokrment pravomocně zproštěn obžaloby
22. 6. 2007 Pravicové mýty Lenka  Vytlačilová
22. 6. 2007 Má-li být planeta modrá, musí zůstat zelená Pavel  Havránek
21. 6. 2007 Klaus, neexistence globálního oteplování a britský tisk
22. 6. 2007 Rizika a šance polské a anglické nepoddajnosti, aneb Kdo ví, co by kancléřka Merkelová opravdu chtěla Uwe  Ladwig
22. 6. 2007 O ropném zlomu v irské televizi Michal  Brož
22. 6. 2007 Šikana ve školách Josef  Vít
22. 6. 2007 MŠMT šikanu ve školách řeší
22. 6. 2007 Normální čeští závistivci
22. 6. 2007 Typická levicová schizofrenie Jan  Bím
22. 6. 2007 Vina a trest v orweliánské společnosti Daniel  Veselý
22. 6. 2007 O (jednom) ženském myšlení na pánském záchodku Jiří  Škuba
22. 6. 2007 Muž, který si ho nevytřepe... Štefan  Švec
22. 6. 2007 Sovětské a americké invaze
21. 6. 2007 Podivná historka. Nevím o nikom, kdo by jí věřil. Petr  Wagner
21. 6. 2007 Proces s Rudolfem Slánskym a spol. Viliam  Bernáth
21. 6. 2007 Dramafix je mrtev, ať žije dramafix Lukáš  Nozar
21. 6. 2007 Dáma na pánském záchodě v Čechách Sandra  Wain
21. 6. 2007 Zlepšování konkurenčního postavení češtiny na globálním trhu Greg  Evans
21. 6. 2007 Bush napotřetí vetoval výzkum kmenových buněk
20. 6. 2007 Potřebuje Česká republika generální stávku? Vladislav  Černík
21. 6. 2007 Čína předstihla Spojené státy a je nyní největším globálním znečišťovatelem ovzduší
20. 6. 2007 Stratfor: Skutečným účelem americké protiraketové obrany je vojensky ovládnout vesmír
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
23. 6. 2007 Zpráva OSN varuje před válkami, vyvolanými globálním oteplováním   
22. 6. 2007 Má-li být planeta modrá, musí zůstat zelená Pavel  Havránek
22. 6. 2007 Zakažte Číně znečišťovat ovzduší .... Jan  Hošek
21. 6. 2007 Čína předstihla Spojené státy a je nyní největším globálním znečišťovatelem ovzduší   
21. 6. 2007 Klaus, neexistence globálního oteplování a britský tisk   
20. 6. 2007 Boj s větrnými mlýny   
19. 6. 2007 Planeta Země je přímo ohrožena bezprostředním nebezpečím   
6. 6. 2007 Spojené státy jsou stále proti dohodě o skleníkových plynech   
2. 6. 2007 Nekompetence a podvádění při obchodu s emisemi skleníkových plynů ohrožují boj proti globálnímu oteplování   
1. 6. 2007 Bude George Bush vyhlášen šimpanzem roku? Mojmír  Babáček
1. 6. 2007 George Bush zlikvidoval naději, že by schůzka G8 mohla schválit plán proti globálnímu oteplování   
25. 5. 2007 USA odmítly německý návrh pro summit G8 na boj proti globálnímu oteplování   
23. 5. 2007 Světové emise CO2 jsou vyšší než nejhorší modelovaný scénář   
21. 5. 2007 Klimatické změny, globální darwinismus a náboženský fanatismus Kamil Vladislav Vaněk
19. 5. 2007 Ne, Blaire! Americký dar na rozloučenou britskému premiérovi