22. 6. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 6. 2007

Pověřenkyně komisařky OSN pro lidská práva pro Kubu skončila

Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Kubánské republiky monarchistické diktatury Fidela Castra.

Rada pro lidská práva rozhodla v závěru svého pátého zasedání v Ženevě neprodloužit mandát osobní pověřenkyně vysoké komisařky pro lidská práva jmenované pro Kubu. Tím učinila konec manipulacím s tématem lidských práv proti naší zemi vládou Spojených států. Toto rozhodnutí orgánu, jenž nahradil zdiskreditovanou Komisi pro lidská práva představuje historické vítězství v boji Kuby o prosazení spravedlnosti a ukončení protikubánských manipulací, které Spojené státy zosnovaly právě jako záminku k udržování a k zostřování své genocidní politiky blokády a agrese vůči Kubě. Tímto rozhodnutím potvrdila Rada pro lidská práva nespravedlivou, selektivní a disktriminační povahu akcí, které byly po dvě desetiletí pro naší zemi spřádány, a zcela odmítla rezoluce a mechanismy, jež se americké vládě podařilo prosadit nátlakem, výhrůžkami a vydíráním v zaniklé Komisi pro lidská práva. Pro dosažení tohoto výsledku byla zásadní podpora členů Hnutí nezúčastněných a dalších zemí třetího světa.

Dokonce ani zemím Evropské unie, trvalým spojencům Spojených států v jejich akcích proti naší zemi v rámci bývalé Komise pro lidská práva nezbylo, než akceptovat ukončení zdiskreditovaného protikubánského mandátu, neboť to byl jediný způsob, jak pokud možno dodat důvěryhodnosti Radě, která nyní završuje první rok svého života. Tento výsledek je aktem nezbytné spravedlnosti vůči zocelnému a ušlechtilému kubánskému lidu, jehož synové včera přispěli k zániku kolonialismu a apartheridu v Africe a dnes se skromně a nezištně věnují napl 8;ování lidských práv milionů lidí ve více než stovce zemí, jimž přinášejí solidaritu více než 42 000 kubánských lékařů, zdravotních sester, učitelů, sportovních trenérů, inženýrů a techniků. Je to akt spravedlnosti vůči lidu, který dnes bezplatně vychovává na svých univerzitách přes 30 000 mladých lidí ze 118 zemí a navrátil zrak téměř 700 000 lidí ze 31 zemí. Je to uznání prestiže a práce Kuby a její revoluce, jejíž neoddiskutovatelný podíl na šíření a ochraně všech lidských práv pro všechny a na vytváření stále spravedlivější, rovnoprávnější, humánnější společnosti nemůže být ani přehlédnut, ani překroucen.

Je to zasloužené uznání Kubě za její boj za zájmy třetího světa, za její kritiku a odpor vůči imperiálním snahám Spojených států o nadvládu. (Uznání) Kubě, které byla díky svým zásluhám zvolena 135 hlasy, tedy více než dvěma třetinami členů VS OSN, za zakládajícího člena Rady pro lidská práva, navzdory nátlaku vlády Spojených států a Evropské unie, kteří se aktivně angažovali proti kubánské kandidatuře. Výsledek nedávno dokončeného procesu institucionálního budování Rady je, bez ohledu na přetrvávající nedostatky a chyby tohoto orgánu, příznivý pro země třetího světa organizované a spojené v Hnutí nezúčastněných, jemuž Kuba předsedá. Hnutí sehrálo aktivní roli a dosáhlo, aby Rada na program jednání zahrnula otázky zvláště významné pro země Jihu, jako je "stav lidských práv v Palestině a na okupovaných arbských územích", "právo na rozvoj" a "rasová diskriminace a xenofobie". Nyní uvidíme, zda průmyslově rozvinuté země, které využívaly bývalou Komisi pro lidská práva jako nástroj k prosazování svých koncepcí a svých politických představ, jsou skutečně ochotny pracovat na principech univerzálnosti, nestrannosti, objektivity, neselektivnosti, konstruktivního dialogu a spolupráce a vyhnout se dvojímu měřítku a politizaci, které vedly k diskreditaci zaniklé Komise pro lidská práva, jež se stala inkvizičním tribunálem proti zemím Jihu.

Kuba, jež jako předsedající země Hnutí nezúčastněných sehrála v tomto procesu významnou roli, bude nadále bojovat za pravdu, za svou svrchovanost a za zájmy zemí třetího světa.

                 
Obsah vydání       22. 6. 2007
23. 6. 2007 Iracionální zlo Bohumila Doležala Tomáš  Svoboda
24. 6. 2007 "Nedejte se strhnout všelijakými cizími naukami". Zdeněk  Bárta
24. 6. 2007 Pákistán: Britská pocta Salmanu Rushdiemu porušuje předpisy OSN
23. 6. 2007 Vedoucí představitelé EU se dohodli o reformě evropské organizace
23. 6. 2007 Severokorejský jaderný reaktor bude "uzavřen do tří týdnů"
23. 6. 2007 Zpráva OSN varuje před válkami, vyvolanými globálním oteplováním
22. 6. 2007 CIA odtajní historii svých protizákonných akcí během studené války
23. 6. 2007 150 ruských vojenských duchovních bude světit strategický bombardér Tu-95MS
22. 6. 2007 Britská vláda se snaží odstranit z Charty EU základní lidská práva. Proč?
22. 6. 2007 Polský hněv nad mrtvými
22. 6. 2007 Jak je to s tím odmocňováním
22. 6. 2007 RSS Britských listů - co to je a jak funguje
22. 6. 2007 Požadujeme otevřenou diskusi Tomáš  Bodžár
22. 6. 2007 Zakažte Číně znečišťovat ovzduší .... Jan  Hošek
22. 6. 2007 Toho Golga nezaměstnávejte... Fabiano  Golgo
22. 6. 2007 Neznám v ČR tištěné noviny, které by netiskly PR články jako redakční
22. 6. 2007 Tancujte sambu, pane Golgo!, aneb Luděk  Toman
22. 6. 2007 Bitva o evropskou ústavu
22. 6. 2007 Peří Bohuslav  Reynek
22. 6. 2007 Pověřenkyně komisařky OSN pro lidská práva pro Kubu skončila
22. 6. 2007 Děsivá úroveň českého pravopisu -- i v BL
22. 6. 2007 "Směsy" tuhých a tekutých materiálů
22. 6. 2007 Soud: "zdravotní poškození není důsledkem nezákonného policejního zákroku" Michal "Wolf" Vlk
22. 6. 2007 Levici chybí Tlustý Milan  Hamerský
22. 6. 2007 Ústup od imperialismu - nový směr pro americkou zahraniční politiku
22. 6. 2007 Afghánistán - hledání cesty Miroslav  Polreich
22. 6. 2007 Sarkozyho revoluce nese jména: Rachida, Fadela a Rama Josef  Brož
22. 6. 2007 V Česku se bojuje o "duši" voliče, anebo jen o vlastní korýtko hojnosti? Miloš  Dokulil
22. 6. 2007 Vidím, co vidím: Vše už tady bylo
22. 6. 2007 Czechtek 2005 - ing. Kokrment pravomocně zproštěn obžaloby
22. 6. 2007 Pravicové mýty Lenka  Vytlačilová
22. 6. 2007 Má-li být planeta modrá, musí zůstat zelená Pavel  Havránek
21. 6. 2007 Klaus, neexistence globálního oteplování a britský tisk
22. 6. 2007 Rizika a šance polské a anglické nepoddajnosti, aneb Kdo ví, co by kancléřka Merkelová opravdu chtěla Uwe  Ladwig
22. 6. 2007 O ropném zlomu v irské televizi Michal  Brož
22. 6. 2007 Šikana ve školách Josef  Vít
22. 6. 2007 MŠMT šikanu ve školách řeší
22. 6. 2007 Normální čeští závistivci
22. 6. 2007 Typická levicová schizofrenie Jan  Bím
22. 6. 2007 Vina a trest v orweliánské společnosti Daniel  Veselý
22. 6. 2007 O (jednom) ženském myšlení na pánském záchodku Jiří  Škuba
22. 6. 2007 Muž, který si ho nevytřepe... Štefan  Švec
22. 6. 2007 Sovětské a americké invaze
21. 6. 2007 Podivná historka. Nevím o nikom, kdo by jí věřil. Petr  Wagner
21. 6. 2007 Proces s Rudolfem Slánskym a spol. Viliam  Bernáth
21. 6. 2007 Dramafix je mrtev, ať žije dramafix Lukáš  Nozar
21. 6. 2007 Dáma na pánském záchodě v Čechách Sandra  Wain
21. 6. 2007 Zlepšování konkurenčního postavení češtiny na globálním trhu Greg  Evans
21. 6. 2007 Bush napotřetí vetoval výzkum kmenových buněk
20. 6. 2007 Potřebuje Česká republika generální stávku? Vladislav  Černík
21. 6. 2007 Čína předstihla Spojené státy a je nyní největším globálním znečišťovatelem ovzduší
20. 6. 2007 Stratfor: Skutečným účelem americké protiraketové obrany je vojensky ovládnout vesmír
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce