27. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 3. 2007

Neumí čéésky

Informace o pokračování jednání o případném umístění komponentu

Neumí čééésky...
Bolek Polívka ve hře Šašek a královna
Divadlo na provázku, 4. 3. 1983

Z následujícího dokumentu, který má vzhledem k tomu, kdo a kde jej předkládá, překvapivě nízkou „štábní kulturu“ (včetně pravopisných chyb, jež jsme v přepisu textu ponechali), vybíráme pasáže, které nám připadají nejpozoruhodnější. Části doslovně převzaté z ministerského dokumentu jsou uvedeny tučně. Pokud máte zájem o kompletní text, obraťte se na svého poslance...

Dokument má název Informace o pokračování jednání o případném umístění komponentu protiraketové obrany na území ČR - stav k 20.3.2007 . Sněmovně ho předkládá ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Informace o pokračování jednání o případném umístění komponentu protiraketové obrany na území ČR

Jednání expertních týmů a příprava nóty

Pro začátek drobná ukázka:

„V období od poslední předložené informace (20.2.2007) probíhaly každé pondělí pod vedením 1.náměstka ministra zahraničních věcí zasedání expertního týmu MZV a MO pro otázky možného umístní uvedené radarové stanice na území ČR. (...) Expertní tým vypracovával návrh odpovědní diplomatické nóty, která bude předána americké straně jako odpověď na její požadavek zahájit jednání o možném umístění radarového prvku protiraketové obrany na území ČR. MZV předpokládá, že nóta bude dokončena a předána americké straně do konce března. S jejím obsahem bude následně Parlament seznámen.“

„Se zástupci velvyslanectví USA jsou pravidelně konzultovány otázky informování veřejnosti a poskytování maximálního objemu technických a dalších informací týkajících se zvažované radarové stanice. Z tohoto důvodu velvyslanectví USA předpokládá v blízkém období své posílení o diplomata – experta z Agentury protiraketové obrany (MDA).“ (...)

Veřejná informovanost

Tato kapitola shrnuje aktivity MZV jakožto koordinátora v oblasti „komunikace k otázce protiraketové obrany“, včetně záměrů a nástrojů k jejich realizaci. Mimo jiné oznamuje přípravu informačního serveru „o všech souvislostech případného umístění radarového komponentu protiraketové obrany na území ČR“ na internetové adrese www.radarBrdy.cz na přelomu března a dubna. Doufejme, že budou opravdu VŠECHNY.

„Dne 8. února byl z iniciativy expertního týmu MZV a MO ustaven tzv. Komunikační tým – koordinační skupina komunikačních pracovníků všech institucí zapojených do přípravy jednání s USA o projektu protiraketové obrany. Pravidelně se na MZV schází mluvčí či vedoucí pracovníci komunikačních oddělení MZV, MO, Úřadu vlády, Krajského úřadu Středočeského a Plzeňského kraje. Jako pozorovatel se některých schůzek účastní také zástupce velvyslanectví USA v Praze. (...)

Z iniciativy Vyjednávacího týmu byl již také ustaven Konzultační tým, jež je tvořen experty na otázky bezpečnostní politiky z prostředí akademické obce a nezávislých think tanků či organizací. Hlavní rolí Expertního konzultačního týmu bude účast na veřejných debatách a konferencích k protiraketové obraně a zapojení se do diskuse k této problematice v médiích. (...)

Resort MO dokončil překlad části studie vlivu výstavby radarové stanice/zařízení MD na životní prostředí a zdraví obyvatel, vypracované Protiraketovou agenturou USA v letech 2002 a 2005 na lokalitu US MD v USA. Tento překlad bude umístěn pro informaci na uvedených internetových stránkách.

Zahraniční aktivity

V této kapitole je mimo jiné zmíněna cesta do USA, kterou v rámci delegace prezidenta ČR vykonali 1. náměstek MZV, 1. náměstek MO a náčelník generálního štábu 4.-10.3. Mezi „základními výstupy“ je na prvním místě uveden tento:

„USA jednoznačně potvrdily, že v případě realizace evropské větve MD bude ochráněna značná část evropského kontinentu (včetně ČR) před útokem balistických střel z Íránu, k čemuž doposud nedochází. Hlavním důvodem je skutečnost, že interceptory umístěné v současné době na Aljašce a v Kalifornii nedokážou/časově nestihnou zničit raketu vystřelenou z Íránu na cíl v Evropě. V případě umístění interceptorů v Polsku a radaru v ČR to bude z technického hlediska proveditelné.“

To snad bez komentáře. Za zvláštní pozornost ale stojí i následující odstavec:

„Mediálně výrazná v uplynulém měsíci byla vyjádření některých představitelů členských zemí NATO (konkrétně např. Německa, Lucemburska nebo Norska) a Ruské federace. Výtky na nedostatek transparentnosti a informování, které v těchto vyjádřeních zazněly ČR odmítá, neboť se nezakládají na pravdě a agresivní ruskou rétoriku odmítá zcela. Většinu uvedených vystoupení MZV interpretuje jako mediální sebeprezentaci konkrétních politiků před domácím auditoriem. A to buď z důvodů ideologických, předvolebních nebo vycházení vstříc očekávání pacifistického elektorátu.“

Následuje informace, že ČR při bilaterálních jednáních tyto země upozorňuje, že „podobné zkreslující výroky a výměna poselství prostřednictvím médií nenapomáhají budování důvěry...“ a že by tyto otázky bylo možno řešit vhodnějšími „diplomatickými kanály“.

„Ani s pokusy některých zemí a některých poslanců Evropského parlamentu (včetně českých), aby se otázkou zapojení ČR do projektu protiraketové obrany začala zabývat EU, MZV nesouhlasí. Jde o problematiku, která není v kompetenci EU. EU se nikdy problematice protiraketové obrany nevěnovala (...). Stejně tak EU nikdy neprojednávala otázky související s americkou vojenskou přítomností v kterékoliv ze 14 zemí EU, kde má v dnešní době USA své vojenské základny“,

praví se dále. No, časy se mění. Pomalu by možná měla.

„A z diplomatického úhlu pohledu je zcela nevhodné, aby se státy snažily získat rozhodovací pravomoc o americkém systému na fóru, kde USA nejsou zastoupeny.“

Tato argumentace už poněkud připomíná výrok Ladislava Špačka, bývalého mluvčího prezidenta Havla, který se vyjádřil, že „Jako slušně vychovaný člověk si nedovede představit, že bychom USA odmítli.“ K tomu lze poznamenat, v duchu předchozího ministerského odstavce, že Guth-Jarkovský tuto otázku neřeší.

Připravované aktivity

„Americká strana potvrdila, že je připravená uspořádat pro vybrané poslance a senátory cestu do USA na základen s komponenty protiraketové obrany. US strana je flexibilní v programu cesty - plánuje se návštěva minimálně základen na Aljašce a Marshallových ostrovech. Detaily dojednává MZV s velvyslanectvím USA, předběžně se pracuje s daty 16.-20.4. (...)“

Naši poslanci a senátoři budou jistě také flexibilní. Ti vybraní určitě.

Ale 70 procent občanů je zatím stále proti.

                 
Obsah vydání       27. 3. 2007
27. 3. 2007 Blair chce bombardovat Súdán
27. 3. 2007 Greenpeace: Jsme znepokojeni
27. 3. 2007 Kauza Uzunoglu: Pokračující řetězec taškařic Zdeněk  Jemelík
27. 3. 2007 Der Spiegel: Americká protiraketová obrana je kontroverzní v mnoha aspektech
27. 3. 2007 MZV ČR: "Nechte nás, my CHCEME lézt Američanům kamsi!" Jan  Čulík
26. 3. 2007 Informace o pokračování jednání o případném umístění komponentu Štěpán  Kotrba
27. 3. 2007 Klaus souhlasil, ale asi jen na několik hodin, aneb Berlínská deklarace jako fraška ve třech dějstvích Uwe  Ladwig
26. 3. 2007 Berlínská deklarace
27. 3. 2007 Otec v zahradě Petr  Španger
27. 3. 2007 Unie potřebuje odvahu Oskar  Krejčí
27. 3. 2007 Německo "se spiklo s Ruskem" kvůli energiím
27. 3. 2007 Zemřel rozhlasový režisér Jiří Horčička
27. 3. 2007 Čunek hodlá vymýtit soudní ochranu nájemníka Stanislav  Křeček
27. 3. 2007 Perly sviním Zdeněk  Bárta
27. 3. 2007 Ještě jednou o Mongolech v Blansku Lukáš  Zádrapa
27. 3. 2007 Konfuciův ústav a lidskoprávní globalizace Lukáš  Zádrapa
27. 3. 2007 Oskar Lafontaine dosáhl svého cíle - nové levicové strany v Německu Richard  Seemann
27. 3. 2007 Pohrdání soudem v České republice
27. 3. 2007 Je environmentalista nebezpečný levičák? Rudolf  Havelka
27. 3. 2007 Klausův antiekologismus Jiří  Olšovský
27. 3. 2007 Z oken Pražského hradu ničení planety vidět není Ondřej  Rut
27. 3. 2007 Zimbabwe: vítejte zpět špatné vzpomínky! Mesfin  Gedlu
27. 3. 2007 Vlastimil Balín o Mostecké stávce
27. 3. 2007 Noční klid? Pouhý sen!
26. 3. 2007 Nemáme ani přístup do médií, ani miliony na informační kampaň Milan  Valach
26. 3. 2007 EU ve věku Abraháma Boris  Cvek
26. 3. 2007 Marx prorok rozhodně nebyl Milan  Valach
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
27. 3. 2007 Der Spiegel: Americká protiraketová obrana je kontroverzní v mnoha aspektech   
27. 3. 2007 MZV ČR: "Nechte nás, my CHCEME lézt Američanům kamsi!" Jan  Čulík
27. 3. 2007 Greenpeace: Jsme znepokojeni   
26. 3. 2007 Nemáme ani přístup do médií, ani miliony na informační kampaň Milan  Valach
26. 3. 2007 Ano, REVO se vám opravdu směje!   
26. 3. 2007 Informace o pokračování jednání o případném umístění komponentu Štěpán  Kotrba
24. 3. 2007 Proč by měl platící koncesionář podporovat neobjektivní pořady ČT?   
24. 3. 2007 Nevěrohodnost iniciativy Ne základnám Miroslav  Šuta
24. 3. 2007 Lze důvěřovat českým médiím? Jan  Čulík
24. 3. 2007 Česká televize -- televize veřejné služby, nebo PR agentura? Milan  Valach
24. 3. 2007 O reportáži, ktorú sa nepodarilo vyvážiť Peter  Vittek
24. 3. 2007 Rozhlas BBC o amerických protiraketových základnách   
23. 3. 2007 Nepřesnosti v informacích o včerejší brněnské demonstraci proti základně   
23. 3. 2007 Jak to vidím já.... aneb když točíte o radaru Vojtěch  Frič
23. 3. 2007 Jak to bylo dál na čtvrteční brněnské demonstraci proti radaru   

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
27. 3. 2007 Der Spiegel: Americká protiraketová obrana je kontroverzní v mnoha aspektech   
26. 3. 2007 Informace o pokračování jednání o případném umístění komponentu Štěpán  Kotrba
24. 3. 2007 Rozhlas BBC o amerických protiraketových základnách   
21. 3. 2007 V Německu vře spor o amerických raketách v Evropě Richard  Seemann
20. 3. 2007 Základny jako nadnárodní problém, aneb Proč ignorovali ve věci základny Češi, Poláci a Američané EU a NATO? Uwe  Ladwig
19. 3. 2007 BBC: Vesnice v ČR "vetovala" americký štít   
14. 3. 2007 Greenpeace žádá ukončení tajné diplomacie ve věci radiolokační základny   
13. 3. 2007 Íránské rakety nikdy nebudou přesné; útok na radar může zničit cokoliv do vzdálenosti 2,5 km a více Stanislav  Kaucký
13. 3. 2007 Spadnou nám zbytky raket na hlavy? Stanislav  Kaucký
12. 3. 2007 Základnu za americkou pomoc pro české školy a zdravotnictví   
10. 3. 2007 Putin: Zmodernizujeme ruskou armádu částkou 190 miliard dolarů   
8. 3. 2007 Nebojme se Ruska. Obávejme se amerického útoku na Írán Vít  Novotný
8. 3. 2007 V případě bilaterální dohody je ČR s USA ve velmi nerovném postavení   
7. 3. 2007 Akademické tanečky: preemptivní akce, válka, nebo preemptivní agenda? Michal  Brož
7. 3. 2007 Co se o tomto problému říká a ví v Čechách Pavel  Gavlas