26. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 3. 2007

DOKUMENT

Berlínská deklarace

Prohlášení u příležitosti 50. výročí podpisu Římských smluv

Evropa byla po staletí ideou, nadějí na mír a porozumění. Tato naděje se stala skutečností. Sjednocení Evropy nám umožnilo žít v míru a blahobytu. Přineslo pospolitost a překonalo rozdíly. Každý člen napomohl ke sjednocení Evropy a k posílení demokracie a právního státu. Lásce ke svobodě, kterou projevili lidé ve střední a východní Evropě, vděčíme za to, že nepřirozené rozdělení Evropy je nyní s konečnou platností věcí minulosti. K evropské integraci jsme dospěli na základě poznání z krvavých střetů a z minulosti plné utrpení. Dnes žijeme společně tak, jak to nebylo možné nikdy předtím.

My, občané a občanky Evropské unie, jsme sjednoceni k našemu prospěchu.

I.

V Evropské unii uskutečňujeme své společné ideály: nejdůležitější je pro nás člověk. Jeho důstojnost je nedotknutelná. Jeho práva jsou nezadatelná. Ženy a muži mají stejná práva.

Usilujeme o mír a svobodu, demokracii a právní stát, o vzájemnou úctu a odpovědnost, o blahobyt a bezpečnost, toleranci a účast, o spravedlnost a solidaritu.

Způsob, jakým společně žijeme a pracujeme v Evropské unii, je jedinečný. Tato skutečnost se projevuje v demokratickém spolupůsobení členských států a evropských institucí. Evropská unie je založena na rovnoprávném a solidárním soužití. Tak umožňujeme spravedlivé vyvážení zájmů členských států.

V Evropské unii ctíme svébytnost a rozmanité tradice jejích členů. Otevřené hranice a živoucí pestrost jazyků, kultur a náboženství nás obohacují. Mnohých cílů nemůžeme dosáhnout osamoceně, nýbrž pouze společnými silami. Úkoly si mezi sebe dělí Evropská unie, členské státy a jejich regiony a obce.

II.

Stojíme před velkými výzvami, které se nezastaví na hranicích jednotlivých států. Naší odpovědí je Evropská unie. Pouze společně můžeme svůj evropský společenský ideál uchovat i v budoucnu pro blaho všech občanů a občanek Evropské unie. Tento evropský model v sobě spojuje hospodářský úspěch a sociální odpovědnost. Společný trh a euro nás činí silnými. Tak můžeme rostoucí celosvětovou provázanost ekonomiky a stále větší hospodářskou soutěž na mezinárodních trzích utvářet podle svých hodnotových představ. Bohatství Evropy spočívá ve vědomostech a dovednostech jejích obyvatel; ty jsou klíčem k růstu, zaměstnanosti a sociální soudržnosti.

Společně budeme potírat terorismus, organizovanou trestnou činnost a nedovolené přistěhovalectví. Budeme hájit právo na svobodu a občanská práva i v boji proti jejich odpůrcům. Rasismus a xenofobie nesmějí už nikdy dostat šanci.

Zasazujeme se o to, aby se konflikty ve světě řešily mírovou cestou a aby se lidé nestávali oběťmi války, terorismu nebo násilí. Evropská unie chce podporovat svobodu a rozvoj ve světě. Chceme potlačit chudobu, hlad a nemoci. V tomto úsilí chceme i nadále zaujímat vedoucí úlohu.

Chceme společně postupovat v oblasti energetické politiky a ochrany klimatu a přispět k odvrácení globální hrozby, kterou představuje změna klimatu.

III.

Evropská unie bude i v budoucnu stavět na své otevřenosti a současně na vůli svých členů společně posilovat vnitřní rozvoj Evropské unie. Evropská unie bude i nadále prosazovat demokracii, stabilitu a blahobyt za svými hranicemi.

Sjednocením Evropy se splnil sen předchozích generací. Naše dějiny nám připomínají, že tento úspěch je třeba uchovat pro budoucí generace. Proto je třeba, abychom politickou podobu Evropy neustále přizpůsobovali době. Proto jsme dnes, 50 let po podpisu Římských smluv, jednotní v úsilí postavit do voleb do Evropského parlamentu v roce 2009 Evropskou unii na obnovený společný základ.

Neboť víme, že Evropa je naší společnou budoucností.

                 
Obsah vydání       26. 3. 2007
25. 3. 2007 Soros a čelní američtí komentátoři zaútočili na vliv proizraelské lobby na americkou zahraniční politiku
26. 3. 2007 EU ve věku Abraháma Boris  Cvek
26. 3. 2007 Berlínská deklarace
26. 3. 2007 Nemáme ani přístup do médií, ani miliony na informační kampaň Milan  Valach
25. 3. 2007 Co si myslí Mongol v Británii
26. 3. 2007 Mongolové a globalizace, aneb Jak je to krásné, když člověk je nepochopen Uwe  Ladwig
26. 3. 2007 Bez konce Kateřina  Komorádová
26. 3. 2007 Michael  Marčák
26. 3. 2007 Ano, REVO se vám opravdu směje!
24. 3. 2007 Proč je potřeba Ústav paměti národa Lubomír  Novotný
23. 3. 2007 Jak to vidím já.... aneb když točíte o radaru Vojtěch  Frič
24. 3. 2007 Rozhlas BBC o amerických protiraketových základnách
24. 3. 2007 Proč by měl platící koncesionář podporovat neobjektivní pořady ČT?
24. 3. 2007 O reportáži, ktorú sa nepodarilo vyvážiť Peter  Vittek
24. 3. 2007 Česká televize -- televize veřejné služby, nebo PR agentura? Milan  Valach
24. 3. 2007 Lze důvěřovat českým médiím? Jan  Čulík
24. 3. 2007 Nevěrohodnost iniciativy Ne základnám Miroslav  Šuta
24. 3. 2007 Jak se vám líbí reportáž, když točí o radaru bývalá agentka kontrarozvědky Štěpán  Kotrba
24. 3. 2007 Opozice v Rusku pod sílícím autoritářským tlakem
26. 3. 2007 Marx prorok rozhodně nebyl Milan  Valach
26. 3. 2007 Letní čas, směšný pekař a rozesmátá republika Michal Z. Čenko
25. 3. 2007 Černá smrt Afriky Sandra  Wain
27. 3. 2007 Z oken Pražského hradu ničení planety vidět není Ondřej  Rut
26. 3. 2007 Drogy: budeme se raději mýlit s konzervativci, než mít pravdu s liberály? Tomáš  Stýblo
26. 3. 2007 Pozvánky na cenzurované filmy Martin  Škapík
26. 3. 2007 Jaké šance pro romské děti?
23. 3. 2007 Jak se nejspíše dohodl Klaus se Zemanem, aneb v jednotě je síla Štěpán  Kotrba
23. 3. 2007 Langer dokončil výměnu policejních elit - odměnil nejvěrnější Štěpán  Kotrba
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
26. 3. 2007 Berlínská deklarace   
12. 3. 2007 Iniciativa za Evropské ústavodárné shromáždění   
12. 3. 2007 Evropa, její hodnoty, sjednocení a "ústava" Ondřej  Šlechta
30. 1. 2007 Spojenci, přátelé, ústavy, smlouvy, rakety, radary Egon T. Lánský
30. 1. 2007 Občanská debata o míru a válce není seminář z matematiky pro první třídu Štěpán  Kotrba
6. 12. 2006 Vstup ČR do Schengenu koncem roku 2007 není automatický Radek  Vogl
10. 11. 2006 Turecko do Evropy nebo Evropa do Turecka...?!? Ladislav  Žák
23. 6. 2006 Do Schengenu nebo do ....?! Ladislav  Žák
26. 5. 2006 Klausovy liché obavy   
3. 1. 2006 Vzdají se Dánové svých výjimek? Jedni chtějí, druzí ne Roman  Grametbauer
17. 12. 2005 Evropská unie se dohodla na rozpočtu   
8. 12. 2005 Kudy ven ze slepé ulice evropské ústavní krize? Josef  Brož
6. 12. 2005 Je jasné, proč Ukrajinci nechtějí do EU Kamil  Abbid
25. 11. 2005 První debata z cyklu Zamyšlení nad Evropou Josef  Provazník
21. 11. 2005 Ač v EU, cizí nechceme a svoje nedáme Bohumil  Kartous

Referendum nejen o Ústavě EU RSS 2.0      Historie >
26. 3. 2007 Berlínská deklarace   
26. 5. 2006 Klausovy liché obavy   
11. 2. 2005 Evropská ústava se může občanským demokratům vymstít Jiří  Štefek
29. 11. 2004 Schröder, Zapatero a Gross vyzvali evropské občany k schválení Evropské ústavy   
8. 7. 2004 Giscardova ústava nedává naději   
21. 6. 2004 Európa má ústavu   
21. 6. 2004 "Vláda nemůže fungovat dál" Petr  Jánský
21. 6. 2004 Utrpenie britského ľavičiara Radovan  Geist
18. 6. 2004 Vedoucí představitelé EU se dohodli o ústavě evropské organizace   
26. 5. 2004 Strašiak európskej ústavy? Radovan  Geist
25. 5. 2004 Brusel: Hádka o křesťanství   
14. 5. 2004 Je budoucnost demokracie v referendech? Štěpán  Kotrba
14. 5. 2004 Vladimír Špidla: "Nemyslím si, že náš politický vývoj směřuje k referendové demokracii" Štěpán  Kotrba
13. 5. 2004 V Evropě se rodí základy nové evropské politiky Josef  Brož
13. 4. 2004 Podajú si Mečiar s Klausom ruky v NATO a EÚ? Peter  Weiss