27. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 3. 2007

Vlastimil Balín o Mostecké stávce

Rozhovor komunistického senátora s Deníkem Mostecka.

 • Současní historici uvádějí, že historický význam stávky, organizované i nekomunistickým hnutím, byl zneužit komunistickou propagandou a její odkaz sloužil k upevňování moci KSČ až do roku 1989. Souhlasíte s tím?
 • Nikdy není vše jen černobílé. Propaganda každé vládnoucí moci nebo strany v podstatě zneužívá, resp. využívá vše, co může upevnit její pozice, bohužel i historická fakta.

  Ta dnešní třeba stejně nekritickým pohledem např. na Velkou mosteckou stávku. Pokud jde o vládnoucí garnituru před listopadem, byly zvýrazňovány ty momenty sociálního vystoupení lidí, které podporovaly podstatu tehdejšího společenského uspořádání. Ale ony se takto v reálu odehrály. Např., že stávku podporovaly sociální skupiny jako drobní živnostníci a podnikatelé, řemeslníci, intelektuálové a významní představitelé našeho kulturního života. Ti, z nichž někteří byli žel v následujících poválečných letech režimem perzekuováni. Stávka měla nezpochybnitelný mezinárodní rozměr, který si bohužel nedokážeme ani dnes objektivně připomínat jako událost zapsanou do historie regionu a Mostecka. A to i přesto, že je dnešní KSČM na magistrátu tzv. u vesla spolu se Sdružením Mostečané Mostu. Na formu protestu, kterým stávka je, by se nemělo nahlížet jen jako na projev násilí nebo zvůle určité sociální či politické skupiny, ale jako na právo vyjádřit v krajním případě svůj názor, postoj k dané situaci, která i z logiky fungování demokracie nemusí vyhovovat všem, zvláště jsou-li ignorována nebo přehlížena jejich práva, životní podmínky, názory a požadavky. Zneužití propagandou před listopadem 1989 vidím právě v tom, že ignorovala a potlačovala podobné formy protestů občanů.

 • Jak s odstupem času vnímáte tuto stávku vy, dnešní komunista?
 • Osobně chovám úctu k této historické události. Stejně jako k událostem u Duchcovského viaduktu, které ji předcházely. Asi nejen já jsem si nikdy nepomyslel, že některé paralely, které stávka nabízí, budu prožívat. Stávka byla způsobena neutěšenými sociálními podmínkami života nejen horníků na Mostecku. Proto jsem v roce 2002, na nějž připadlo 70. výročí VMS, byl jedním z iniciátorů, aby KSČM organizovala v Mostě Konferenci k sociální politice KSČM. Ctím odkaz všech, kteří ve Velké mostecké stávce našli odvahu vystoupit proti zvůli tzv. uhlobaronů a tehdejší státní moci. Vážím si těch, kteří při ní položili své životy. Mimo jiné u rakve zastřelených Kříže a Ševčíka stál čestnou stráž můj strýc J. Charvát z Kopist. Letos si připomeneme její 75. výročí jako jiné události z naší historie ve čtvrtek 12. dubna u pomníku na ulici SNP.

                   
  Obsah vydání       27. 3. 2007
  27. 3. 2007 Blair chce bombardovat Súdán
  27. 3. 2007 Greenpeace: Jsme znepokojeni
  27. 3. 2007 Kauza Uzunoglu: Pokračující řetězec taškařic Zdeněk  Jemelík
  27. 3. 2007 Der Spiegel: Americká protiraketová obrana je kontroverzní v mnoha aspektech
  27. 3. 2007 MZV ČR: "Nechte nás, my CHCEME lézt Američanům kamsi!" Jan  Čulík
  26. 3. 2007 Informace o pokračování jednání o případném umístění komponentu Štěpán  Kotrba
  27. 3. 2007 Klaus souhlasil, ale asi jen na několik hodin, aneb Berlínská deklarace jako fraška ve třech dějstvích Uwe  Ladwig
  26. 3. 2007 Berlínská deklarace
  27. 3. 2007 Otec v zahradě Petr  Španger
  27. 3. 2007 Unie potřebuje odvahu Oskar  Krejčí
  27. 3. 2007 Německo "se spiklo s Ruskem" kvůli energiím
  27. 3. 2007 Zemřel rozhlasový režisér Jiří Horčička
  27. 3. 2007 Čunek hodlá vymýtit soudní ochranu nájemníka Stanislav  Křeček
  27. 3. 2007 Perly sviním Zdeněk  Bárta
  27. 3. 2007 Ještě jednou o Mongolech v Blansku Lukáš  Zádrapa
  27. 3. 2007 Konfuciův ústav a lidskoprávní globalizace Lukáš  Zádrapa
  27. 3. 2007 Oskar Lafontaine dosáhl svého cíle - nové levicové strany v Německu Richard  Seemann
  27. 3. 2007 Pohrdání soudem v České republice
  27. 3. 2007 Je environmentalista nebezpečný levičák? Rudolf  Havelka
  27. 3. 2007 Klausův antiekologismus Jiří  Olšovský
  27. 3. 2007 Z oken Pražského hradu ničení planety vidět není Ondřej  Rut
  27. 3. 2007 Zimbabwe: vítejte zpět špatné vzpomínky! Mesfin  Gedlu
  27. 3. 2007 Vlastimil Balín o Mostecké stávce
  27. 3. 2007 Noční klid? Pouhý sen!
  26. 3. 2007 Nemáme ani přístup do médií, ani miliony na informační kampaň Milan  Valach
  26. 3. 2007 EU ve věku Abraháma Boris  Cvek
  26. 3. 2007 Marx prorok rozhodně nebyl Milan  Valach
  16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007