27. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 3. 2007

Kauza Uzunoglu: Pokračující řetězec taškařic

Protestní hladovka, kterou vyhlásil obžalovaný Erguen Uzunoglu 13. března 2007, mohla vyvolat ve veřejnosti dojem, že vinou soudu hrozí další nekonečné protahování trestního řízení, které trvá již dvanáct a půl roku. Ve skutečnosti se vynesení rozsudku neodvolatelně přiblížilo veřejným zasedáním soudu v úterý 27. března na dosah ruky.

Začátek jednání zpestřila polemika mezi panem Uzunoglu a předsedou senátu o tom, zda je možno zahájit řízení, když obžalovanému nebylo doručeno předvolání. Když pak soudce chtěl předvolání doručit, s tím, že to není nezbytné, pan obžalovaný je odmítl převzít. Vzrušení bylo zbytečné: na konci předešlého jednání všichni přítomní vzali na vědomí odročení se všemi podrobnostmi, takže nedoručení předvolání nebylo překážkou zahájení jednání. Takových drobných potyček jsme během tohoto procesu zažili v soudní síni desítky.

Soud vyslechl dva poslední svědky, a to nikoli svědky ledajaké: bývalého primátora Prahy Jaroslava Kořána a vydavatele Tomáše Vrbu. Oba svědci dosvědčili, že v září 1994 poobědvali s panem Uzunoglu a jeho obchodními partnery v restauraci U sedmi andělů. Svědek Vrba mimo to pohovořil o svých poznatcích o manipulaci s médii v neprospěch obžalovaného v době přípravného řízení. Pozoruhodné je, že výslech těchto svědků obhajoba navrhovala celých dvanáct a půl roku, a došlo na ně až nyní. Neřekli toho mnoho, nicméně připomínám, že trestní řád říká, že "v přípravném řízení orgány činné v trestním řízení objasňují...i bez návrhu stran stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch osoby, proti níž se řízení vede." Opomenutí těchto svědků v přípravném řízení ilustruje jednostrannost postupu policie a státních zástupců při usvědčování obžalovaného.

Po slyšení svědků soud odmítl usnesením návrhy obhajoby na doplnění dokazování, prohlásil je za ukončené a vyzval státního zástupce k přednesení závěrečné řeči. V té chvíli přišla opět na řadu obstrukční taktika obhajoby obžalovaného Uzunoglu. Obhájce byl zastoupen jiným advokátem ze své kanceláře, jehož instruoval, aby požadoval odročení závěrečných řečí na čtvrtek 29. března (heslo obhajoby zní: přes průtahy směle vpřed k urychlení řízení). Protože soud nevyhověl, pan advokát krátce po zahájení závěrečné řeči státního zástupce opustil soudní síň, přestože ho předseda senátu upozornil, že si na něho bude stěžovat České advokátní komoře. Protože se po přestávce do soudní síně nevrátil, a nepřišel ani jiný zástupce obhajoby, předseda senátu byl nucen odročit jednání. Jak připustil při krátkém rozhovoru s novináři, za těchto okolností bude možná muset nařídit opakování závěrečné řeči žalobce. Pokračuje tak zoufalá snaha obhajoby využít každé příležitosti k vyvolání průtahů řízení. Uniká mi, k čemu za těchto okolností měla sloužit výše zmíněná hladovka, ke které se připojila řada významných osobností veřejného života, jež jsou teď za šašky. Samozřejmě, hladovkáři budou namítat, že hladověli nejen za urychlené dokončení tohoto procesu, ale i za zlepšení poměrů v české justici. Vzali si v tom případě za své ušlechtilý cíl, k němuž se však nedá dostat jednorázovou akcí, ale pouze dlouholetým houževnatým úsilím.

Závěrečná řeč zjevně ztrémovaného státního zástupce byla v poměru k délce a rozsahu kauzy překvapivě stručná. Žalobce se šalamounsky vyrovnal se sporností velké části důkazů tím, že z nich jednotlivě zhodnotil jen některé, ale rozhodnutí o procesní použitelnosti ostatních přesunul na soud. Nemyslím, že předseda senátu je takovým darem potěšen. Závěrečný návrh zněl: uznat obžalované vinnými v plném rozsahu obžaloby a uložit jim tresty na úrovni jejich pobytu ve vazbě. Není to nejhorší návrh, jaký by mohl státní zástupce vyslovit, ale určitě ne takový, jaký chtěli slyšet obžalovaný a jeho sympatizanti. Potěšilo mě proto, že pan Uzunoglu nepodlehl hysterii a vyslechl závěr žalobce s pobaveným úsměvem. Zjevně si uvědomuje, že konečné slovo má soud a i jeho rozhodnutí lze v nejhorším případě napadnout opravnými prostředky. Poznamenávám, že patří k "dobrým" a hojně rozšířeným zvykům žalobců, že v případě vazebně stíhaných obžalovaných navrhují výrok o vině a trestu tak, aby dodatečně ospravedlnili jejich držení ve vazbě. Chrání tím stát před nároky obžalovaných na náhradu škody za neoprávněné odnětí osobní svobody. Právo přece není o spravedlnosti. V tomto případě by stejného účelu bylo dosaženo návrhem na upuštění od potrestání. Velmi dlouhé řízení je hluboký zásah do života a je samo o sobě trestem.

Veřejné jednání soudu pokračuje ve čtvrtek 29. března závěrečnými řečmi obhájců a obžalovaného. Lze očekávat, že vznesou horu výhrad proti argumentům závěrečné řeči žalobce. Uvidíme, jak si se střetem protikladných názorů poradí senát.

                 
Obsah vydání       27. 3. 2007
27. 3. 2007 Blair chce bombardovat Súdán
27. 3. 2007 Greenpeace: Jsme znepokojeni
27. 3. 2007 Kauza Uzunoglu: Pokračující řetězec taškařic Zdeněk  Jemelík
27. 3. 2007 Der Spiegel: Americká protiraketová obrana je kontroverzní v mnoha aspektech
27. 3. 2007 MZV ČR: "Nechte nás, my CHCEME lézt Američanům kamsi!" Jan  Čulík
26. 3. 2007 Informace o pokračování jednání o případném umístění komponentu Štěpán  Kotrba
27. 3. 2007 Klaus souhlasil, ale asi jen na několik hodin, aneb Berlínská deklarace jako fraška ve třech dějstvích Uwe  Ladwig
26. 3. 2007 Berlínská deklarace
27. 3. 2007 Otec v zahradě Petr  Španger
27. 3. 2007 Unie potřebuje odvahu Oskar  Krejčí
27. 3. 2007 Německo "se spiklo s Ruskem" kvůli energiím
27. 3. 2007 Zemřel rozhlasový režisér Jiří Horčička
27. 3. 2007 Čunek hodlá vymýtit soudní ochranu nájemníka Stanislav  Křeček
27. 3. 2007 Perly sviním Zdeněk  Bárta
27. 3. 2007 Ještě jednou o Mongolech v Blansku Lukáš  Zádrapa
27. 3. 2007 Konfuciův ústav a lidskoprávní globalizace Lukáš  Zádrapa
27. 3. 2007 Oskar Lafontaine dosáhl svého cíle - nové levicové strany v Německu Richard  Seemann
27. 3. 2007 Pohrdání soudem v České republice
27. 3. 2007 Je environmentalista nebezpečný levičák? Rudolf  Havelka
27. 3. 2007 Klausův antiekologismus Jiří  Olšovský
27. 3. 2007 Z oken Pražského hradu ničení planety vidět není Ondřej  Rut
27. 3. 2007 Zimbabwe: vítejte zpět špatné vzpomínky! Mesfin  Gedlu
27. 3. 2007 Vlastimil Balín o Mostecké stávce
27. 3. 2007 Noční klid? Pouhý sen!
26. 3. 2007 Nemáme ani přístup do médií, ani miliony na informační kampaň Milan  Valach
26. 3. 2007 EU ve věku Abraháma Boris  Cvek
26. 3. 2007 Marx prorok rozhodně nebyl Milan  Valach
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007