26. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 3. 2007

Z oken Pražského hradu ničení planety vidět není

Václav Klaus se v posledních letech zapsal do povědomí české veřejnosti několika neobvyklými a zarážejícími výroky. Aktuální odpovědi Václava Klause na otázky amerického Kongresu týkající se vlivu člověka na změny klimatu tak nepřekvapí nějakým novým sdělením, jako spíše úderností a ostrostí vyjádření. Jinak jsou jen dalším pokračováním seriálu Klausových tmářských glos, které lze vnímat v širším kontextu jeho názorů na roli nevládních organizací v demokratické občanské společnosti a evropskou integraci.

Včera článek vyšel bohužel v neúplné formě, autorovi i čtenářům se omlouváme.

Již před rokem zaujal český prezident svým článkem v MF Dnes (8.4.2006) "Co je evropeismus". V něm říká: "Je zcela jasné, na jaké straně stojí evropeisté ve sporech o význam různých postdemokratických --ismů, jako je multikulturalismus, feminismus, ekologismus, homosexualismus, NGOismus, misionářský moralismus atd. Evropeismus je definován vztahem politiky a občanů a mezi politiky a občany vytváří nebezpečnou mezeru."

Václav Klaus zde nepřímo říká, že úcta k jiným kulturám, ochrana práv žen a homosexuálů, ochrana životního prostředí, nárok nevládních organizací vyjadřovat se k věcem veřejným a dokonce i obecná snaha o zlepšení poměrů jsou klamnými ideologiemi, které zneužívají vlivné skupiny elit k usurpaci moci.

K tomu: Klausovy odpovědi americkému Kongresu

Když zde Václav Klaus mluví o --ismech jakožto specifických ideologiích, chápe toto slovo v jeho marxistickém významu, tedy jako soubor myšlenek, který si přivlastňuje určitá společenská skupina (třída), aby jejich prostřednictvím získávala moc a společenský vliv. Přitom se však Klaus dostává na velice tenký led, zapomíná totiž na svá vlastní neoliberálně-konzervativní ideologická východiska.

Ze svých vlastních ideologických pozic deklasuje Václav Klaus konkurenční názory a ideologické postoje stejně legitimní jako ty jeho. Nelegitimní je způsob jakým tak činí. Klaus konkurenčním názorům přidává příponu -- ismus, odívá je tak do šatu ideologie v nastíněném marxistickém smyslu slova a pokouší se tak tyto názory zbavit jejich nároků na legitimní existenci. Zcela účelově je přitom všechny zahrnuje pod jednu hlavičku evropeismu tak, aby jeho myšlenkové postupy vypadaly konzistentně a soudržně. Václav Klaus se ve svých výstupech nesnaží diskutovat ale spíše vychovávat.

Podobně postupuje i v případě aktuálních odpovědí na otázky amerického Kongresu z 19.3.2007. Klaus zde nepředkládá jakékoli argumenty dokládající jeho názor, že člověk nemá na změny klimatu žádný vliv. Klaus není vědec ani klimatolog, o to větším je však ideologem. S výsledky zkoumání klimatologů tak vůbec nepolemizuje a debatu posunuje do roviny ideologie a boje zájmových politických skupin.

"Čeho se opravdu obávám je způsob jakým jsou environmentální témata zneužívaná určitými politickými nátlakovými skupinami k útoku na principy ležící v základech svobodné společnosti.Začíná být jasné, že při debatě o klimatu nejsme svědky střetu názorů o našem životním prostředí, nýbrž střetu názorů o lidské svobodě... Největší hrozbou pro svobodu demokracii, tržní ekonomiku a prosperitu na počátku 21.století již není komunismus či jeho měkčí varianty. Komunismus byl nahrazen hrozbou ctižádostivého environmentalismu. Tato ideologie káže o zemi a přírodě a pod hesly o jejich ochraně -- podobně jako staří marxisté -- chce nahradit svobodnou a spontánní evoluci lidstva centrálním (nyní globálním) plánováním celého světa", říká Klaus.

Některá media střet Václava Klause s Alem Gorem ukazují jako střet dvou vyrovnaných soupeřů. Realita je však zcela jiná, postoje Ala Gora jsou opřeny o přesvědčení drtivé většiny světový klimatologů a o vědecká data. Václav Klaus vědecké argumenty nemá, nezbývá mu proto než označit členy a autory zprávy IPCC (Mezinárodní panel pro změny klimatu při OSN) za "zpolitizované vědce, kteří přicházejí s jednostranným názorem a zadáním" (HN 9.-11.2.2007) a degradovat tak veškeré vědecké společenství i statut klimatologie jako vědy.

"S důrazem na příspěvek člověka ke změně klimatu požadují environmentalisté okamžitá politická opatření založená na omezení ekonomického růstu, spotřeby a lidského jednání, které považují za nebezpečné. Nevěří v budoucí ekonomickou expanzi společnosti, ignorují technologický pokrok, kterého si budou užívat další generace a ignorují prokázaný fakt, že čím větší je bohatství společnosti, tím větší je kvalita životního prostředí." (z odpovědi Kongresu USA)

Striktní držení se Klausových neoliberálních východisek je pro tento svět a lidský pobyt na něm velmi nebezpečné. Václav Klaus především věří (slovo "veří" podtrhuji) v nekonečné možnosti technického pokroku lidstva. Odpovědnost k přírodě a budoucím generacím tak z vlastní povahy jeho světonázoru nepotřebuje. Když mluví o tom, že nevidí žádné ničení planety, nevyjadřuje se zcela přesně. Lépe by bylo říci, že ničení přírody vlastně není vůbec možné a pokud možné je, pak představuje pouze zdravý signál pro ekonomiku, která okamžitě generuje technologická řešení nepříznivé situace a dále pozvedá efektivitu fungování tržního mechanismu. Stejně tak vyčerpávání přírodních zdrojů není ničím jiným než jen pozitivním signálem pro hledání alternativ, které budou vždy po ruce. Proto si Klaus může dovolit principiálně odmítnout uplatňování principu předběžné opatrnosti.

Když Klaus označuje environmentalisty za usurpátory lidské svobody plete si svobodu s odpovědností. Jeho pojetí svobody žádnou odpovědnost nepřipouští. Svoboda člověka a trhu je u něj bezmezná. Václav Klaus si svobodně vybral, že ničení přírody z oken hradu neuvidí.

                 
Obsah vydání       26. 3. 2007
25. 3. 2007 Soros a čelní američtí komentátoři zaútočili na vliv proizraelské lobby na americkou zahraniční politiku
26. 3. 2007 EU ve věku Abraháma Boris  Cvek
26. 3. 2007 Berlínská deklarace
26. 3. 2007 Nemáme ani přístup do médií, ani miliony na informační kampaň Milan  Valach
25. 3. 2007 Co si myslí Mongol v Británii
26. 3. 2007 Mongolové a globalizace, aneb Jak je to krásné, když člověk je nepochopen Uwe  Ladwig
26. 3. 2007 Bez konce Kateřina  Komorádová
26. 3. 2007 Michael  Marčák
26. 3. 2007 Ano, REVO se vám opravdu směje!
24. 3. 2007 Proč je potřeba Ústav paměti národa Lubomír  Novotný
23. 3. 2007 Jak to vidím já.... aneb když točíte o radaru Vojtěch  Frič
24. 3. 2007 Rozhlas BBC o amerických protiraketových základnách
24. 3. 2007 Proč by měl platící koncesionář podporovat neobjektivní pořady ČT?
24. 3. 2007 O reportáži, ktorú sa nepodarilo vyvážiť Peter  Vittek
24. 3. 2007 Česká televize -- televize veřejné služby, nebo PR agentura? Milan  Valach
24. 3. 2007 Lze důvěřovat českým médiím? Jan  Čulík
24. 3. 2007 Nevěrohodnost iniciativy Ne základnám Miroslav  Šuta
24. 3. 2007 Jak se vám líbí reportáž, když točí o radaru bývalá agentka kontrarozvědky Štěpán  Kotrba
24. 3. 2007 Opozice v Rusku pod sílícím autoritářským tlakem
26. 3. 2007 Marx prorok rozhodně nebyl Milan  Valach
26. 3. 2007 Letní čas, směšný pekař a rozesmátá republika Michal Z. Čenko
25. 3. 2007 Černá smrt Afriky Sandra  Wain
27. 3. 2007 Z oken Pražského hradu ničení planety vidět není Ondřej  Rut
26. 3. 2007 Drogy: budeme se raději mýlit s konzervativci, než mít pravdu s liberály? Tomáš  Stýblo
26. 3. 2007 Pozvánky na cenzurované filmy Martin  Škapík
26. 3. 2007 Jaké šance pro romské děti?
23. 3. 2007 Jak se nejspíše dohodl Klaus se Zemanem, aneb v jednotě je síla Štěpán  Kotrba
23. 3. 2007 Langer dokončil výměnu policejních elit - odměnil nejvěrnější Štěpán  Kotrba
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007