14. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 3. 2007

Greenpeace žádá ukončení tajné diplomacie ve věci radiolokační základny

Tisková zpráva Greenpeace 10/2007

Praha, 14. března -- Greenpeace dnes otevřeným dopisem požádalo ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga o zveřejnění plného textu diplomatické nóty USA, kterou Američané apelují na umístění radiolokační základny v ČR. České veřejnosti jsou v této souvislosti dosud předkládána tvrzení zjevně odporující dokonce i oficiálním dokumentům americké administrativy. Scénáře údajného ohrožení USA a jejich spojenců ze strany "darebáckých států" absencí věcného základu silně připomínají klamavou argumentaci ve prospěch invaze do Iráku v roce 2003. Z publikovaných pasáží americké nóty vzniká obava, že České republice mohly již v procesní rovině vzniknout mezinárodní závazky, aniž by o nich jednala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Pokud by k tomu skutečně došlo, některé kroky úředníků MZV by odporovaly platným zákonům.

Greenpeace dále žádá o zveřejnění základních podmínek české odpovědi před tím, než bude odeslána. Veřejnost by měla mít šanci předem zvážit důsledky případného vyhovění americké žádosti. Otevřený dopis vyjadřuje silné znepokojení nad skutečností, že někteří čeští vysocí státní úředníci o přínosech a rizicích budování základny neinformují objektivně.

Umístění základny na základě exkluzivních dvoustranných smluv však může těžce poškodit alianční systém NATO a být tak v přímém rozporu se samotnou Národní bezpečnostní strategií ČR, jež je postavena na úzké spolupráci v rámci NATO a EU. Takový krok může též vyvolat dodatečná rizika (zvýšená pravděpodobnost teroristických útoků), přičemž dokonce i skutečný přínos základny ke zvýšení bezpečnosti samotných USA je z technických důvodů sporný (systém NMD s raketami GBI neprokázal schopnost ničit balistické rakety dlouhého doletu za reálných operačních podmínek). Veřejnost by se měla otevřeně dozvědět, že připojením k systému Národní protiraketové obrany USA se hlásíme k bezpečnostní strategii založené na preventivní válce, díky níž svět stojí na pokraji nových závodů ve zbrojení - raketového, jaderného, ale i kosmického.

Z uvedených důvodů Greenpeace ostře nesouhlasí s dosavadní praxí tajných vyjednávání o takto důležité věci a žádá plnohodnotnou veřejnou debatu o celém komplexu problémů, které s případným umístěním základny souvisejí.

Otevřený dopis ministru zahraničí Karlu Schwarzenbergovi

Věc: Radarová základna USA na českém území

Praha 14. března 2007

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás s naléhavou výzvou. Žádáme Vás, abyste zveřejnil plný text diplomatické nóty (včetně jejích příloh), jejíž prostřednictvím USA požádaly Českou republiku o vyjádření souhlasu s umístěním radarové základny na českém území, jako součásti Národní raketové obrany USA. Z části textu této nóty, která pronikla do médií, vyplývá, že bez vědomí Poslanecké sněmovny České republiky mohly být ze strany úředníků Vašeho ministerstva nebo jejich předchůdců již učiněny kroky, ze kterých České republice vyplývají mezinárodní závazky přinejmenším v procesní rovině. To by mohlo případně znamenat, že takové kroky mohly být učiněny v rozporu se zákonem.

Současně Vás žádáme, abyste neodesílal českou nótu americké straně do té doby, než se veřejnost důkladně seznámí s textem nóty USA. Očekáváme také, že před odesláním české nóty obeznámíte veřejnost s jejími základními podmínkami. Jsme přesvědčeni, že uvažované umístění vojenské základny cizího státu na českém území, která nebude pod českým velením a není tedy předmětem české národní bezpečnosti, musí být věcí veřejnou. Dotýká se totiž bezprostředně všech obyvatel a žádný státní úřad proto není oprávněn podnikat kroky bez účasti veřejnosti.

Vážený pane ministře, české veřejnosti jsou v této věci opakovaně předkládána tvrzení, která jsou ve zjevném rozporu s oficiálními dokumenty samotné americké administrativy a expertních amerických agentur. Na druhé straně američtí zákonodárci nejsou řádně informování o krocích své vlády. Zdůvodňování hrozeb, nutnosti a účelu amerických základen ve střední Evropě které velmi silně připomíná klamavá zdůvodňování invaze do Iráku v roce 2003, je nekriticky prosazováno některými českými vysokými státními úředníky.

Umístění součástí Národní raketové obrany USA ve Střední Evropě však není záležitostí pouze USA a České republiky. Je to krok, který může podstatně zhoršit mezinárodní napětí a vyprovokovat další závody ve zbrojení. Není proto na místě, aby o něm byly zveřejňovány natolik zavádějící informace a na jejich základě učiněno rozhodnutí.

To vše jsou důvody, pro které jsme přesvědčeni, že naše výše uvedená žádost je plně oprávněná. Očekáváme od Vás, že se zasadíte o transparentnost celého procesu a naší žádosti vyhovíte.

S pozdravem,

Jiří Tutter

Výkonný ředitel Greenpeace ČR

Odesláno na adresu:

Karel Schwarzenberg

Ministr zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí

Loretánské náměstí 5

118 00 Praha 1

                 
Obsah vydání       14. 3. 2007
14. 3. 2007 Greenpeace žádá ukončení tajné diplomacie ve věci radiolokační základny
14. 3. 2007 Odstraňte segregaci romských dětí ve školství, zajistěte spravedlnost pro sterilizované romské ženy, zřiďte nezávislý orgán pro šetření stížností na policisty
9. 3. 2007 Jací jsme?
14. 3. 2007 Diskuse o americkém radaru se Zaorálkem v Ostravě
14. 3. 2007 Co nějak ("absolutně") nechápu? Miloš  Dokulil
14. 3. 2007 BBC: Polsko přijme americkou raketovou základnu kvůli penězům
14. 3. 2007 Propuštění na svobodu o půl roku dříve Miloš  Kaláb
14. 3. 2007 Film Velký švindl globálního oteplování byl švindl
14. 3. 2007 Velký švindl globálního oteplování?
14. 3. 2007 Američtí Demokraté nebudou blokovat Bushe při případném útoku na Írán
14. 3. 2007 Nechci rakety, chci vojáky!
14. 3. 2007 Myš Emanuel  Frynta
14. 3. 2007 Arogancia Yankeeov nemá hraníc Karol  Dučák jr.
14. 3. 2007 Viacom chce žalovat YouTube o odškodné ve výši miliardy dolarů
13. 3. 2007 Učitelé, pro vás peníze nejsou Jana  Maříková
14. 3. 2007 Dlouhé sezení před počítačem způsobuje trombózy
13. 3. 2007 Otázka pro stoupence extremního liberalismu Darina  Martykánová
13. 3. 2007 Otázka paní Martykánové
14. 3. 2007 Všechno nevyřeší trh Jan  Čulík
14. 3. 2007 Mám právo konzumovat prošlé potraviny
14. 3. 2007 Zákony na ochranu spotřebitele jsou jednostranné
14. 3. 2007 Demonstrace na záchranu chrámu sv. Michaela Archanděla
14. 3. 2007 Protestuji, že MŠMT používá monopol Microsoftu Pavel  Chalupa
14. 3. 2007 Necháme si to líbit?
14. 3. 2007 Dohnat a předehnat Pavel  Kopecký
14. 3. 2007 Nábřeží mlhy Alex  Koenigsmark
14. 3. 2007 Konec mužské civilizace Wenzel  Lischka
13. 3. 2007 Dvořák and Jaklová: Do you want to rock? Irena  Ryšánková
13. 3. 2007 Dvořák a Jaklová - chcete pořádnou divočárnu? Irena  Ryšánková
13. 3. 2007 Pokud Čunek nebude odsouzen, bude souzena policie? Bohumil  Kartous
13. 3. 2007 Spadnou nám zbytky raket na hlavy? Stanislav  Kaucký
13. 3. 2007 Íránské rakety nikdy nebudou přesné; útok na radar může zničit cokoliv do vzdálenosti 2,5 km a více Stanislav  Kaucký
13. 3. 2007 Ameriko, jdi příkladem
13. 3. 2007 Kameňák jako pozoruhodné svědectví o české společnosti Jan  Čulík
13. 3. 2007 Pech impéria nenapraví sentimentální imaginace Mesfin  Gedlu
13. 3. 2007 112 let soudních výpovědí v Čechách Stanislav  Křeček
12. 3. 2007 Renčův film Rebelové - ukázka naprostého neporozumění české kulturní minulosti Jan  Čulík
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
14. 3. 2007 BBC: Polsko přijme americkou raketovou základnu kvůli penězům   
14. 3. 2007 Greenpeace žádá ukončení tajné diplomacie ve věci radiolokační základny   
14. 3. 2007 Diskuse o americkém radaru se Zaorálkem v Ostravě   
13. 3. 2007 Íránské rakety nikdy nebudou přesné; útok na radar může zničit cokoliv do vzdálenosti 2,5 km a více Stanislav  Kaucký
13. 3. 2007 Spadnou nám zbytky raket na hlavy? Stanislav  Kaucký
12. 3. 2007 Základnu za americkou pomoc pro české školy a zdravotnictví   
12. 3. 2007 Příznivci protiraketové obrany se sejdou v pondělí   
10. 3. 2007 Putin: Zmodernizujeme ruskou armádu částkou 190 miliard dolarů   
9. 3. 2007 Malá recenze na pana domovníka a jedno sympatické hnutí Bohuslav  Binka
8. 3. 2007 "Zdvořilost" Ladislava Špačka a americká žumpa v Čechách   
8. 3. 2007 Nebojme se Ruska. Obávejme se amerického útoku na Írán Vít  Novotný
8. 3. 2007 V případě bilaterální dohody je ČR s USA ve velmi nerovném postavení   
7. 3. 2007 Chyba v přepisu Otázek Václava Moravce Radek  Batelka
7. 3. 2007 Akademické tanečky: preemptivní akce, válka, nebo preemptivní agenda? Michal  Brož
7. 3. 2007 "Nemám zlomenou páteř"   

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
14. 3. 2007 Greenpeace žádá ukončení tajné diplomacie ve věci radiolokační základny   
13. 3. 2007 Íránské rakety nikdy nebudou přesné; útok na radar může zničit cokoliv do vzdálenosti 2,5 km a více Stanislav  Kaucký
13. 3. 2007 Spadnou nám zbytky raket na hlavy? Stanislav  Kaucký
12. 3. 2007 Základnu za americkou pomoc pro české školy a zdravotnictví   
10. 3. 2007 Putin: Zmodernizujeme ruskou armádu částkou 190 miliard dolarů   
8. 3. 2007 Nebojme se Ruska. Obávejme se amerického útoku na Írán Vít  Novotný
8. 3. 2007 V případě bilaterální dohody je ČR s USA ve velmi nerovném postavení   
7. 3. 2007 Akademické tanečky: preemptivní akce, válka, nebo preemptivní agenda? Michal  Brož
7. 3. 2007 Co se o tomto problému říká a ví v Čechách Pavel  Gavlas
6. 3. 2007 Odvaha ke kolaboraci Luděk  Toman
6. 3. 2007 ČR se dostane do izolace   
5. 3. 2007 SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE: Mystifikace koulema Jiří  Csermelyi
5. 3. 2007 Základny, "vděčnost osvoboditelům" a český národní zájem Jan  Čulík
5. 3. 2007 Německo požaduje "debatu bez emocí" o raketových základnách   
3. 3. 2007 Prohlášení starostů obcí a měst okresu Příbram k radaru USA