26. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 3. 2007

EU ve věku Abraháma

Z jaké mentality vyrostla Evropská unie? Dnes si můžeme při ohlédnutí zpět (a já si myslím, že ten, kdo chce vidět dopředu, se musí dívat i na cestu, kterou již urazil a která mu říká, kde vlastně stojí) uvědomit, že šlo o určitý pokus, jak v Evropě zabránit další zničující válce, a to odvážným vtažením Německa do společné hospodářské a kulturní spolupráce západních evropských států. Existovaly i alternativní koncepce, které s měkkým, Anglosasy zastávaným přístupem k Němcům nesouhlasily (nejznámější je gaullismus). Mluvit o opravdové společné Evropě ostatně po zkušenostech devatenáctého a první půlky dvacátého století snad ani nešlo.

O určitém typu společného evropanství můžeme snad hovořit v souvislosti s obdobím od nástupu renesance do pozdního osvícenství. Evropa byla stále méně definována náboženstvím v jeho dogmatické, vymezující formě, ale spíše křesťanským humanismem a důrazem na cosi jako "zdravý rozum". Národnosti nebyly jasně definovány, společenství bylo spíše místní a nijak se neprotivící myšlence, že sousedé jsou v zásadě úplně stejní lidé, jako jsme my. Také začaly vznikat republikánské, demokratické teorie státu, a to zejména ve Francii, kde se velmi šťastně sešel vliv anglosaské zkušenosti se smělými principy osvícenců. Tato Evropa posléze dala vznik Spojeným státům americkým, aby sama zkolabovala v napoleonských válkách, jež v kongeniální jednotě s romantickým hnutím přinesly titanismus a vynoření tribalistické víry v národ, v šovinistické my, které je v zásadním sporu s cizorodým, pokořitelným oni. Dějiny se z budoárů přenesly do hltavého soupeření koloniálních gigantů, které pohlcovaly nejen Evropu, ale celý svět. Nacionální militarismus se stal jednou z hlavních ideologií Němců i Britů (stačí si počíst v některých Kiplingových básních) a Francouzů. Za těchto okolností byl nacismus a komunismus plodem celé "civilizované" Evropy.

Po strašných zkušenostech obou světových válek, z nichž všechny klíčové evropské říše vyšly v podobě slabých regionálních mocností, které nikdy nemohly konkurovat Američanům nebo Sovětům, vzniklo někdejší EHS jako pokus o trvalý mír mezi evropskými národy (poněkud však pokřivený železnou oponou). Po pádu komunismu a v éře globalizace se to však může zdát trochu málo. Možná bychom chtěli jednotu, ale zdá se nám nepochopitelné, že by ty tak drahé národy devatenáctého století měly ztratit svůj výraz ve státních celcích, o které krvavě a šíleně bojovaly se svými sousedy. Žijeme vedle sebe jako Češi, Němci, Rakušané, Poláci atd., aniž bychom dokázali jasně říci, co nás vlastně spojuje či zda vůbec něco. Hovořit nyní za takových podmínek o evropanství může opravdu působit poněkud svazáckým, vylhaným dojmem, jak to cítí někteří euroskeptikové. Navíc dvacáté století nás naučilo vnímat sebe jako moderní lidi, kteří překonali dávnou, tmářskou minulost, jež jim může být inspirací nanejvýše jako dětská pohádka tomu, kdo již zná složitost reálného života. Naše kořeny byly důkladně odřezány.

Paradoxní je, že ke kořenům se hlásí nejvíce konzervativci a římská církev. Mají tím na mysli spíše morální hodnoty minulých dob, a to selektivně ty, které se jim líbí -- např. málokdo, byť by byl z těchto kruhů, bude prosazovat návrat k zákazu rozvodů nebo k zavedení mravnostní policie. Tito lidé si pro sebe ukradli minulost a tváří se, že v ní není obrovská dynamika toho humanismu, který dříve vytvářel evropanství a jenž by mohl být tak inspirativní pro vize o budoucnosti Evropské unie právě dnes.

Myslím, že podobně jako kdysi Abrahám měli bychom zřejmě i my vyjít ze svých stereotypů a jistot, rezignovat na úřednické, molochem zajišťované standardy dobrého života, na církve s jejich institucionálním, mrtvým bůžkem Nostalgie a najít odvahu pojmout Evropu jinak: sjednotit ji do jednoho silného státu na jejím starém podkladu, na němž dnes stojí třeba USA či jiné anglosaské země. Najít znovu křesťanský humanismus v Bohu živém a žitém, nijak nesvázaném se státními dotacemi, s oněmi molochy tradičních byrokratických církví, a ve víře v montaignovské, goethovské či sternovské (nebo zvolte jinou nálepku) pojetí člověka.

                 
Obsah vydání       26. 3. 2007
25. 3. 2007 Soros a čelní američtí komentátoři zaútočili na vliv proizraelské lobby na americkou zahraniční politiku
26. 3. 2007 EU ve věku Abraháma Boris  Cvek
26. 3. 2007 Berlínská deklarace
26. 3. 2007 Nemáme ani přístup do médií, ani miliony na informační kampaň Milan  Valach
25. 3. 2007 Co si myslí Mongol v Británii
26. 3. 2007 Mongolové a globalizace, aneb Jak je to krásné, když člověk je nepochopen Uwe  Ladwig
26. 3. 2007 Bez konce Kateřina  Komorádová
26. 3. 2007 Michael  Marčák
26. 3. 2007 Ano, REVO se vám opravdu směje!
24. 3. 2007 Proč je potřeba Ústav paměti národa Lubomír  Novotný
23. 3. 2007 Jak to vidím já.... aneb když točíte o radaru Vojtěch  Frič
24. 3. 2007 Rozhlas BBC o amerických protiraketových základnách
24. 3. 2007 Proč by měl platící koncesionář podporovat neobjektivní pořady ČT?
24. 3. 2007 O reportáži, ktorú sa nepodarilo vyvážiť Peter  Vittek
24. 3. 2007 Česká televize -- televize veřejné služby, nebo PR agentura? Milan  Valach
24. 3. 2007 Lze důvěřovat českým médiím? Jan  Čulík
24. 3. 2007 Nevěrohodnost iniciativy Ne základnám Miroslav  Šuta
24. 3. 2007 Jak se vám líbí reportáž, když točí o radaru bývalá agentka kontrarozvědky Štěpán  Kotrba
24. 3. 2007 Opozice v Rusku pod sílícím autoritářským tlakem
26. 3. 2007 Marx prorok rozhodně nebyl Milan  Valach
26. 3. 2007 Letní čas, směšný pekař a rozesmátá republika Michal Z. Čenko
25. 3. 2007 Černá smrt Afriky Sandra  Wain
27. 3. 2007 Z oken Pražského hradu ničení planety vidět není Ondřej  Rut
26. 3. 2007 Drogy: budeme se raději mýlit s konzervativci, než mít pravdu s liberály? Tomáš  Stýblo
26. 3. 2007 Pozvánky na cenzurované filmy Martin  Škapík
26. 3. 2007 Jaké šance pro romské děti?
23. 3. 2007 Jak se nejspíše dohodl Klaus se Zemanem, aneb v jednotě je síla Štěpán  Kotrba
23. 3. 2007 Langer dokončil výměnu policejních elit - odměnil nejvěrnější Štěpán  Kotrba
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007