7. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 3. 2007

Šanci uvést do praxe komunu vidím jako reálnou za stovky let

Milý pane Ladwigu, s radostí odpovídám na dotaz, který obsahují poslední řádky vašeho článku "Marxisté všech zemí, nemýlíte se"?

Svou odpověď začnu dvěma příběhy. Jsem novinář a editor knih a v letech 2004 -- 2005 jsem měl možnost zúčastnit se a spoluvést kolem padesáti rozhovorů v pořadu dr. Milana Hanuše Pamětníci pro Český rozhlas 6. Mnohé z nich byly vedeny s lidmi, kteří byli v letech 1968 -- 1969 členy odborných týmů, jež byly zřízeny jako odborné zázemí pokusu o reformu tehdejšího stavu československého hospodářství, politiky a ideologie.

Patřil mezi ně i docent Jiří Hermach, který ve filosoficko-politologickém týmu Radovana Richty vedl práci na výstupním textu, jež měl určit podklad k ideovému směřování naší budoucí státní politiky.

Tento text, který byl dokončen těsně před okupací, se podařilo vynést na Západ, byl publikován v mnoha význačných západních periodikách a byla na něm spoluzaložena sociální koncepce švédského premiéra Olofa Palmeho, který Jiřímu Hermachovi nabídl švédské občanství a vyžádal si ho za svého poradce. Docent Hermach odmítl, poslední produktivní léta strávil jako kotelník v nemocnici a stal se jedním z prvních signatářů Charty 77. Tehdy se stal přednášejícím ilegální "létající" filosofické fakulty a obor, který přednášel, nazval filosofií člověka. V roce 1985 emigroval, po nátlaku StB, coby soukromá osoba do Rakouska.

21. srpna 1968 šel váš krajan, tehdy dvacetiletý Ulrich Rösch, student pedagogiky z Lörrachu, švábského městečka v trojhraničí Německa, Švýcarska a Francie, přes město a na náměstí bylo srocení lidí. Přes dav se protlačil až k přednášejícímu a zeptal se ho, co se děje. Přednášející začal vyprávět: v hrubých rysech mu nastínil "polednové" směřování našeho státu a seznámil ho s novinkou o okupaci.

Tato událost významně určila studentův život. V roce 1973 uspořádal konferenci, na kterou se sjeli prakticky všichni exiloví exponenti československého pokusu z roku 1968. Začal se zabývat politickou ekonomií, četl Marxe i další klasiky, ale stále měl pocit, že mu v jejich teoriích cosi chybí.

Bylo to nazření člověka jako takového, jeho podstaty, která se vymyká všem teoriím. Až se dostal ke spisům Rudolfa Steinera (Rakušana, který s vámi sdílel mateřskou řeč a s našimi prarodiči státní občantví), a zjistil, že se dívá na věc z úhlu pohledu, který se naprosto zásadně liší od předchozích klasiků.

Omlouvám se, že pro čtenáře zopakuji základní fakta o Rudolfu Steinerovi, která přirozeně znáte: Rudolf Steiner (1861 -- 1925) byl hluboce vzdělaný akademik, původně strojař, doktor filosofie, kterého si Goethovo dědictví ještě za studií vybralo jako editora Goethových přírodovědných spisů, ale nikdy prvotně nevycházel z toho, co přečetl. Jeho náhled na věc vycházel z bdělého přímého pozorování mechanismů: přírodních, fyzických, psychických, duchovních.

Steiner přišel s tím, že předtím, než vytvoříme teorii o lidském konání, musíme nejdřív vědět, co je člověk. Byl komparativním vědcem a jeho teorii sociální trojčlennosti předcházela léta a léta výzkumu na jiných vědních polích, v čele s užitou psychologií, vědou o duši, a teosofií, vědou o duchu, které integroval do antroposofie, vědy o člověku.

Ulrich Rösch v jeho odkazu konečně našel odpovědi na otázky, které kladl. Po studiu se stal vedoucím kolektivu waldorfské školy, která vnitřně pracovala na ekonomických základech sociální trojčlennosti a založil bavlnářský podnik, postavený na stejných základech. Pobočky, které založil a fyzicky je opustil, však opakovaně ztroskotávaly na lidském faktoru: reflexy pracovníků vychovaných ideologií "volné soutěže" nebyly schopny ustát hlavní zásadu sociální trojčlennosti, že cílem není individuální soutěž, ale vkomponování individuálních ambicí do celkového snažení (malá metafora: asi jako když Giuseppe Arcimboldo sestavil z kypícího ovoce a květin obraz kypícího člověka).

Tento opakovaný kolaps po odchodu Osobnosti ze scény svědčí o tom, že jsme stále ještě společností, která není zralá na demokracii a podvědomě vyhledáváme atavistické formy komunity. Steinerova sociální trojčlennost, aplikovaná v kterékoliv lidské činnosti, totiž předpokládá od VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH dost důležitou věc: určitý stupeň duševní a duchovní vyzrálosti, vhled do mechanismu světa a nazření jeho základní stavební jednotky, jíž je (v tuto chvíli část čtenářů oslovím a druhou krutě zklamu) láska bez přívlastků.

Další podnikatelské aktivity, založené v entusiasmu přelomu 60. a 70. let na projektu sociální trojčlennosti, přetrvaly delší čas (síť drogerií DM Markt Götze W. Wernera, Welleda), některé z nich existují dodnes. Přetrvalo i několik stovek waldorfských škol, jejichž vnitřní zaměstnanecká (ale i pedagogická) struktura je také postavena na sociální trojčlennosti. Ale všechny se potýkají s tím, že jsou jen zrníčkem v protiproudu, že jejich podmínkou je duševní a duchovní úroveň společnosti, která dosud není projevena.

V tom smyslu osobně považuji snahu Rudolfa Steinera po 1. světové válce zavést sociální trojčlennost jako státní ekonomickou platformu, o čemž seriózně jednal s členy vlád Rakouska, Německa, a dokonce i Bavorské republiky rad (někteří z nich členů daných vlád byli jeho žáky) za naivitu a utopii. Z perspektivy devadesáti let po bitvě je však každý generálem. Pokud má být něco takového jako je sociální trojčlennost ve větší míře uvedeno do praxe, musí se, dle mého, velice mnoho rozšířit vědomí souvislostí. Rudolf Steiner by mi jistě dal za pravdu, že pokud to, co vyrábím, je, byť i minimálně, agesivní k přírodě či společnosti, díky zákonu akce a reakce se mi to vrátí v míře úspěchu či neúspěchu mého snažení.

(Podobně se tomu má s rokem 1968 v ČSSR, kdy se uvažovalo o reformě hospodářství, které bylo nejen nepřátelské k prostředí, ale bylo navíc složeno z podniků, jež byly v drtivé většině svým majitelům násilně ukradeny. Za to však v té době nepadla omluva - z hlediska politického kontextu ani nemohla -- čímž nedošlo k důležitému aktu pokání, jež eliminuje negativní dopad činů. Téměř úplně nevědomá snaha Pražského jara 1968 nemohla jednoduše dopadnout dobře právě proto, že BYLA nevědomá).

Ošetření morální čistoty podnikání, jakým je například FairTrade, který je se Steinerovým konceptem sociální trojčlennosti spojen a vychází z něj, nestačí ohlídat všechny morální nuance (které jsou v souvislostí se zákonem akce a reakce otázkami konečného efektu). Jde totiž především o sílu původního záměru, a pokud žijeme ve společnosti, kde je prvotním záměrem VYDĚLAT, a nikoli něco obecně prospěšného VYTVOŘIT a morální otázky musíme OHLÍDAT, kteréžto sloveso samo znamená, že sami sobě nevěříme, že jsme dostatečně morální, nemůže být konečný efekt čistý, a tudíž v konečném důsledku ani efektivní a alespoň trochu stálejší. V dané souvislosti se nemůžu nedivit mnoha odborníkům, kteří jako o naději píšou o současné ČÍNĚ!

S vědomím akce a reakce by Číňanů museli hořce litovat, stejně jako už dnes litujeme Američanů, jejichž země je stíhána jednou živelnou pohromou za druhou, jejíž vojíni, kteří nevědí, co činí, jsou v zemích, jež okupují, přes svou převahu ubíjeni jako zvěř, a jejichž stát má za nepřítele celé porobené kontinenty, kde mají pošetilé a naprosto "neekonomické" jevy řevnivosti a nenávisti ještě svou historickou tvář.

Rudolf Steiner, člověk, který ze všeho nejvíc vynikal vědomím historických souvislostí, si musel být vědom, že jedná jako donkichot, když v dané fázi vývoje člověka přišel se snahou po institucionalizování něčeho v té doby ještě natolik avantgardního. Stejně tak se tomu má s panem Götzem Wernerem i Ulrichem Röschem, který je dnes profesorem a vedoucím sekce sociálních věd Svobodné vysoké školy duchovních nauk ve švýcarském Dornachu.

Jejich snažení a jejich donkichotství je třeba se několikrát poklonit až k zemi, a pokud mám odpovědět na vaši otázku, odkážu vás na ně a na jejich dlouholetou poctivou praxi, postavenou na základech poctivé teorie. Dialog s nimi pro vás bude navíc o to snazší, že jsou to vaši krajané.

Na závěr dopovím příběh Jiřího Hermacha. Tento ryzí materialista a jeden z nejuznávanějších evropských marxistů, uzavřel svůj rozhovor, týkající se jeho celoživotního poctivého a ve stáří nedogmatického hledání, následujícími slovy: "V zrcadle toho, co vím dneska, můžu říct jen to, že šanci uvést do praxe komunu vidím jako reálnou za řádově stovky let vývoje člověka."

Je to hořké, ale TADY musíme přitlačit. A to dřív, než nás přitlačí vesmírný zákon.

                 
Obsah vydání       7. 3. 2007
7. 3. 2007 Šanci uvést do praxe komunu vidím jako reálnou za stovky let Tomáš  Koloc
7. 3. 2007 Proč nemají vaše Otázky pořádný rozpočet?
7. 3. 2007 Lehkovážný článek o bramborové placce a láhvi dobrého vína Darina  Martykánová
7. 3. 2007 Pojedu do Příbrami s rodinou na výlet
7. 3. 2007 Miminko není vetřelec Darina  Martykánová
7. 3. 2007 8. března je Mezinárodní den žen (MDŽ) Miloš  Kaláb
7. 3. 2007 Před rekodifikací trestního řádu I. Zdeněk  Jemelík
7. 3. 2007 Dějepis je smrtelně nebezpečná věc Darina  Martykánová
7. 3. 2007 Doktrína etnických čistek -- usilování o národnostně homogenní státy Václav  Chyský
7. 3. 2007 Informace pro psy
7. 3. 2007 Jean Baudrillard: Intelektuální tanečník na troskách vyprázdněné civilizace Josef  Brož
7. 3. 2007 Pokus o jiný rámec diskuse o raketách Jakub  Wolf
6. 3. 2007 Kdo to tu dezinformuje? Karel  Dolejší
7. 3. 2007 Akademické tanečky: preemptivní akce, válka, nebo preemptivní agenda? Michal  Brož
6. 3. 2007 Proč jsou Britské listy ve věci raketové základny rekordně dezinformačním zdrojem Petr  Suchý
7. 3. 2007 "Nemám zlomenou páteř"
7. 3. 2007 Co se o tomto problému říká a ví v Čechách Pavel  Gavlas
7. 3. 2007 Bez názvu Zuzana  Vítková
7. 3. 2007 Kvalita médií stojí a padá zpětnou vazbou: Miloš  Dokulil
7. 3. 2007 Chyba v přepisu Otázek Václava Moravce Radek  Batelka
5. 3. 2007 Přepis Otázek Václava Moravce o radarové základně USA na území ČR
7. 3. 2007 Peňás: dějepis je smrtelně nebezpečná věc Ondřej  Šlechta
6. 3. 2007 BL jako dezinformační zdroj, aneb Proč se někteří vzdělaní lidé rádi sami zostudí a neužívají raději svobody vyjadřování? Uwe  Ladwig
6. 3. 2007 ČR se dostane do izolace
5. 3. 2007 Malá domů Jan  Sýkora
6. 3. 2007 Co všechno může ČR chtít za radar!
6. 3. 2007 Odvaha ke kolaboraci Luděk  Toman
6. 3. 2007 Trojí bída komunismu IV. -- vítězství, prohra a historické ponaučení českých komunistů Bohuslav  Binka
6. 3. 2007 Svoboda slova v ČR neexistuje Tomáš  Stýblo
6. 3. 2007 Tomáš Garrigue Masaryk a hledání smyslu českých dějin Pavel  Kopecký
6. 3. 2007 Odraz TGM v současné politice
6. 3. 2007 .... a karavana jde dál .... Pavel  Čámský
6. 3. 2007 Za "ideální" maturity? A za faktografická testovací síta i na nižších stupních? Miloš  Dokulil
6. 3. 2007 České soudnictví: Marnost nad marnost Milan  Kulhánek
5. 3. 2007 Havlův někdejší mluvčí: Jsem slušně vychovaný, proto jsem pro základnu
7. 3. 2007 Jde o maturity, nebo o CERMAT?
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

21. srpen 1968 RSS 2.0      Historie >
7. 3. 2007 Šanci uvést do praxe komunu vidím jako reálnou za stovky let Tomáš  Koloc
25. 11. 2006 Kudy a jak dále? Jiří  Paroubek
25. 8. 2006 Veselme se, radujme se, svět patří nám Václav  Dušek
24. 8. 2006 Spomienky Alexandera Dubčeka na 21. august   
24. 8. 2006 Slovensko: Hnus a hanba -- 21. august 2006 Jakub  Topol
21. 8. 2006 Nekulaté výročí invaze spojeneckých vojsk a Základna Vladislav  Černík
21. 8. 2006 Řím a SSSR Bohumír  Tichánek
10. 8. 2006 1968 Petr  Wagner
8. 8. 2006 Osmašedesátníci -- čest, nikoli cejch Lubomír  Novotný
7. 9. 2005 Některé skvrny na rudé košili jsou patrně neodstranitelné Karel  Dolejší
22. 8. 2005 O odvážných Polácích, flegmatických Češích a neutrálních Brazilcích Fabiano  Golgo
18. 8. 2005 Překvapivé paměti Čestmíra Císaře Jan  Čulík
11. 8. 2005 Pozvali jsme si v roce 1968 "spřátelená vojska" k okupaci sami? Jan  Polívka
30. 6. 2005 1968: Jak se nás komunisté báli Jan  Štěpánek
22. 11. 2004 Udalosti, ktoré zmenili pohľad na svet Michal  Barnovský