7. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 3. 2007

Dějepis je smrtelně nebezpečná věc

Zřejmě každý sebekritický historik a historička, zvláště pak ti, kteří se zabývají dějinami 19. a 20.století, by tento páně Peňásův výrok ochotně podepsali. Soudobé dějiny jsou plné příkladů, kdy výuka dějepisu více či méně vědomě sloužila k modelování poslušných občanů ochotných nadšeně padnout a hlavně zabíjet za vlast (za Boha, za národ, za třídu), když k tomu dají elity povel. Když pracujete v oboru, je dobré si uvědomit, že zacházíte s výbušninou...

V Britských listech se v jednom dni objevily dva podnětné články z oblasti historie, skvělý projev na téma národ a nacionalismus pana Chyského a zajímavá polemika pana Šlechty, která, ač podle mého názoru nešťastným, přesto však podnětným způsobem poukazuje na klíčové problémy "vytváření" a výuky dějin.

Pan Šlechta správně poukazuje na to, že společná evropská učebnice dějin schválená Evropskou unií (nebo několik odlišných jednotných evropských učebnic dějin -- v rámci svobody trhu) je politické rozhodnutí, jehož motivem může být snaha o překonání nacionalismů v zájmu vytvoření a udržení jednotné evropské identity (jednoznačně politický cíl).

Ovšem pan Šlechta zapomněl na jednu skutečnost: v případě národních učebnic je to přeci stejné. Jednotné učebnice pro celý stát, schvalované Ministerstvem školství daného státu, (politický celek) jsou politickým rozhodnutím, jehož motivem byla a je snaha o vytvoření a udržení jednotné (v tomto případě národní) identity (jednoznačně politický cíl).

Jednotná identita národní není totiž o nic "přirozenější", než jednotná identita evropská, jen na jejím vytváření aktivně pracují učebnice dějepisu už dvěstě let (dějepis se neučí odnepaměti, ale zhruba od druhé poloviny 18.století v rámci sekularizace společnosti a formování národních států). Oba tyto "identitotvorné" (promiňte mi to paslovo) procesy jsou věcí politickou, otevřenou diskusi, tlakům a kritice. Nejsou ze své podstaty a priori špatné nebo dobré.

Pan Šlechta říká, že učebnice dějepisu se liší od děl historiků tím, že historik

"na základě vlastního výzkumu předkládá své hypotézy a neoznačuje je za jednou provždy platnou pravdu (i historici často později dochází ke zjištění, že se v jistých otázkách mýlili)."

Učebnice místo toho je "vodítkem, který dětem ve škole předkládá věci tak, jak je mají znát." V prvním případě projevuje pan Šlechta velmi zdravý přístup k práci historiků, i když bych ráda zdůraznila, že pluralita historických interpretací existuje nejen proto, že se někteří historici mýlí -- i při naprosto nesporných faktech spolu vždy může několik interpretací koexistovat. Problém nastává v případě školních učebnic dějepisu -- předkládají dětem "věci tak, jak je mají znát". Právě proto je dějepis velmi nebezpečnou zbraní, výbušninou s velmi citlivým spínačem! Dětem se předkládá vyprávění, o kterém se předpokládá, že je to "pravda o minulosti", případně, -přiznávaje ideologické uniformizační poselství- že je to minulost, "jak ji mají znát". Předkládá se jim příběh k naučení a k identifikaci s celkem (celkem o nic "přirozenějším", než by mohly být celky jiné, jak je vidět v zlomových dobách). Zkrátka -- masám se předkládá dogma, kterému mají věřit (je to přeci "pravda": fakta jsou správná, text není "vadný") a s nímž se mají ztotožňovat, místo toho, aby se malí občané učili kriticky myslet, analyzovat a pochybovat. Výuka dějepisu by taková být nemusela, ale bohužel většinou taková je, s učebnicí regionání, národní či evropskou. Právě proto je dějepis stále nebezpečnou třaskavinou.

Každá učebnice dějepisu a každá historikova práce dějiny zkresluje a zamlčuje jisté události, to je zcela nevyhnutelné. Zamlčuje jisté události, protože není možno psát o všem, co se kdy na světě stalo -- historik či historička činí "ideologické", "neobjektivní" rozhodnutí pokaždé, když třídí, o čem bude psát a o čem nikoli, co považuje za nezbytné a co nikoli. Zkreslení je také nezbytné, a to hned z několika důvodů, z nichž citujme zmíněný výběr témat (jiná témata jsou "zamlčena"), mnohoznačnost jazyka, která vždy umožňuje různá čtení (např. pojem "svoboda" neznamená to samé pro různé autory ani čtenáře) a skutečnost, že každá složitější myšlenka o minulosti je sama o sobě interpretací otevřenou k diskusi.

Pokud jde o práce historiků, vymezení celku v rámci jejich práce je "ideologická", ne-neutrální volba, tomu se nevyhneme. Pokud jde o míru "přirozenosti" či "objektivity" není kvalitativní rozdíl mezi tím, píšeme-li krušnohorské, české, evropské či světové dějiny. Le Goff není zdaleka jediný, kdo píše dějiny z evropské perspektivy, Braudel psal zase skvělé práce o Středomoří, Natalie Zemon Davis zase dějiny v rámci regionu atd. Psát v roce 2007 o sedmnáctém století z perspektivy Evropské Unie není o nic "ideologičtější", než psát v roce 2007 o sedmnáctém století z pespektivy Česka -- ani jeden z těchto dvou politických celků v sedmnáctém století neexistoval.

Pokud mohu soudit podle citací, pan Peňás legitimně a trefně upozornil na nacionalistické poselství mnoha stávajících národních učebnic. Neměl by se domnívat, že jednotná evropská učebnice by podobným způsobem nehřešila (třeba vůči mimoevropským obyvatelům a politickým celkům, případně marginalizací dění v některých, ze současné evropské perspektivy okrajových oblastech). Ostatně každá učebnice psaná s nejlepšími úmysly byla, je a bude jistým způsobem "ideologická", protože takové je naše myšlení. Jaké identity (regionální, národní, evropskou, kosmopolitní, atd.) chceme budovat a rozvíjet a jakým způsobem, je věcí debaty, které by se měli účastnit všichni, protože v tomto smyslu nemají historikové a historičky žádný patent na rozum.

Identity se nemusejí vzájemně vylučovat, lidé jich běžně rozvíjejí hned několik (např. pohlavní, profesní, národní, evropskou, atd.).

Úkolem do budoucna je ovšem zbavit dějepis oné nebezpečné dogmatičnosti: jde o to, aby se v jeho rámci děti učili s fakty pracovat, aby uměly kriticky číst, analyzovat, diskutovat, pochybovat a ocenit pluralitu názorů a interpretací, a uvědomit si různorodost způsobů lidské existence v čase i prostoru. Pak možná historie na půdě škol přestane býti potenciálním smrtelným nebezpečím.

                 
Obsah vydání       7. 3. 2007
7. 3. 2007 Šanci uvést do praxe komunu vidím jako reálnou za stovky let Tomáš  Koloc
7. 3. 2007 Proč nemají vaše Otázky pořádný rozpočet?
7. 3. 2007 Lehkovážný článek o bramborové placce a láhvi dobrého vína Darina  Martykánová
7. 3. 2007 Pojedu do Příbrami s rodinou na výlet
7. 3. 2007 Miminko není vetřelec Darina  Martykánová
7. 3. 2007 8. března je Mezinárodní den žen (MDŽ) Miloš  Kaláb
7. 3. 2007 Před rekodifikací trestního řádu I. Zdeněk  Jemelík
7. 3. 2007 Dějepis je smrtelně nebezpečná věc Darina  Martykánová
7. 3. 2007 Doktrína etnických čistek -- usilování o národnostně homogenní státy Václav  Chyský
7. 3. 2007 Informace pro psy
7. 3. 2007 Jean Baudrillard: Intelektuální tanečník na troskách vyprázdněné civilizace Josef  Brož
7. 3. 2007 Pokus o jiný rámec diskuse o raketách Jakub  Wolf
6. 3. 2007 Kdo to tu dezinformuje? Karel  Dolejší
7. 3. 2007 Akademické tanečky: preemptivní akce, válka, nebo preemptivní agenda? Michal  Brož
6. 3. 2007 Proč jsou Britské listy ve věci raketové základny rekordně dezinformačním zdrojem Petr  Suchý
7. 3. 2007 "Nemám zlomenou páteř"
7. 3. 2007 Co se o tomto problému říká a ví v Čechách Pavel  Gavlas
7. 3. 2007 Bez názvu Zuzana  Vítková
7. 3. 2007 Kvalita médií stojí a padá zpětnou vazbou: Miloš  Dokulil
7. 3. 2007 Chyba v přepisu Otázek Václava Moravce Radek  Batelka
5. 3. 2007 Přepis Otázek Václava Moravce o radarové základně USA na území ČR
7. 3. 2007 Peňás: dějepis je smrtelně nebezpečná věc Ondřej  Šlechta
6. 3. 2007 BL jako dezinformační zdroj, aneb Proč se někteří vzdělaní lidé rádi sami zostudí a neužívají raději svobody vyjadřování? Uwe  Ladwig
6. 3. 2007 ČR se dostane do izolace
5. 3. 2007 Malá domů Jan  Sýkora
6. 3. 2007 Co všechno může ČR chtít za radar!
6. 3. 2007 Odvaha ke kolaboraci Luděk  Toman
6. 3. 2007 Trojí bída komunismu IV. -- vítězství, prohra a historické ponaučení českých komunistů Bohuslav  Binka
6. 3. 2007 Svoboda slova v ČR neexistuje Tomáš  Stýblo
6. 3. 2007 Tomáš Garrigue Masaryk a hledání smyslu českých dějin Pavel  Kopecký
6. 3. 2007 Odraz TGM v současné politice
6. 3. 2007 .... a karavana jde dál .... Pavel  Čámský
6. 3. 2007 Za "ideální" maturity? A za faktografická testovací síta i na nižších stupních? Miloš  Dokulil
6. 3. 2007 České soudnictví: Marnost nad marnost Milan  Kulhánek
5. 3. 2007 Havlův někdejší mluvčí: Jsem slušně vychovaný, proto jsem pro základnu
7. 3. 2007 Jde o maturity, nebo o CERMAT?
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce