6. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 3. 2007

Trojí bída komunismu IV. -- vítězství, prohra a historické ponaučení českých komunistů

V únoru roku 1948 se naše komunistická strana, oslabená desetiletími dogmatické existence ve stínu imperiálního "komunismu" sovětského i masovou genocidou za nacistické okupace, dostává k moci. Dostává se k moci ve státě, jehož občané se ve své většině s demokraticky prováděnými socialistickými změnami ztotožňují (!), jehož inteligence je převážně levicově orientovaná, a který již mnohé změny směrem k "socialističtějšímu" hospodářskému systému provedl.

Namístě by tedy byla politika vstřícnosti vítězů a prosazování změn demokratickou cestou. Jenže komunistům této chvíle -- jako příklady uveďme Klementa Gottwalda, Zdeňka Nejedlého, Ladislava Štolla, Rudolfa Slánského či Václava Kopeckého -- nejde o žádnou spontánní podporu československých lidí, o hledání utopického, "pravdivého" socialismu, o hledání cest jak a lépe dál. To jsou jen prázdná hesla, určená ke klamu a sebeklamu. Jde především o bezpodmínečnou moc nad národem. O pravdu, kterou futruje klacek dopadající na kohokoliv, kdo nepřitakává dost hlasitě. Jedním slovem nikoliv o vedení, ale mocenské ovládání.

Začíná se čistit v našich končinách dosud nepoznaným způsobem a logikou, ze které mrazí.

Jsi socialista a stojíš si za svým nekomunistickým socialismem, aniž bys lhal? (příkladem Václav Černý) Jsi věřící spisovatel či intelektuál a jenom nechceš převléknout kabát, aniž máš jakékoliv politické cíle? (příkladem Bedřich Fučík) Jsi voják, který byl ochoten pro český a slovenský národ v boji s německým nacismem zemřít? (příkladem Heliodor Píka) Jsi upřímný marxista, který pouze vysloví pochyby o moudrosti současného teroru strany? (příkladem Záviš Kalandra) Nejásáš při nekonečné litanii prázdných projevů? Do vězení s Tebou, násilně Tě umlčet a pokud možno i usmýkat k smrti!

Jsi nacistický kolaborant? (příkladem Julius Heidenreich-Dolanský) Věřící, který zapřel svoji víru či strukturalista, co plive na svoji vlastní minulost? (příkladem Jan Mukařovský) Prázdný mluvka, který bez jediné myšlenky papouškuje politické litanie strany (příkladem Václav Kopecký či Ladislav Štoll)? Budiž omilostněn a čím více přerazíš svou páteř, čím hloupěji mluvíš, tím více máš v naší straně šancí!

Takových i takových byly tisíce (!) a nám zůstává pouze hrozivá otázka: mohla taková politika vůbec počítat s nějakou budoucností komunistické strany, s nějakou budoucností českého a slovenského národa?

Jenže umlčení, vyhazovy a věznění nestačí, chcete-li ovládnutí úplné. Musíte ukázat, že moc máte skutečně absolutní a nad kýmkoliv. Takže přichází tresty smrti se stejnou mrazivou logikou. Příklady obětí: Milada Horáková, odbojářka na 15 let odsouzená nacistickým gestapem, místopředsedkyně Svazu osvobozených vězňů, působící ve straně národně socialistické. Marxisté (!) Oldřich Pelcl a již zmíněný Záviš Kalandra. Španělský interbrigadista O. Závodský. Druhý nejvýše postavený muž strany, přesvědčený komunista-stalinista Rudolf Slánský. A nestačí zabíjet, je potřeba hystericky křičet a plivat. Jak jinak si vysvětlit citace v dobovém komunistickém tisku:

"Záviše Kalandru měli už dávno pověsit na klandru ..." (komunistický časopis Květen)

"Zlotřilá chamraď zavilých zločineckých typů nejprohnanějších podlidí ..." (tamtéž)

"Zvěrstva srovnatelná jen se zvěrstvy hitlerovských fašistů..." (Rudé právo)

"Psovi psí smrt!" (Rudé právo, Ivan Skála)

"Zrádcovské stvůry" (Karel Kosík)

Také toto jsou fakta o převzetí a uplatnění moci komunistickou stranou. Také toto jsou fakta, které by každý upřímný a přemýšlivý komunista měl zahrnout do reflexe minulosti své strany.

Je jasné, že v takto vědomě a záměrně (!) nastaveném prostředí se začne vyplácet charakterová malost, zákeřnost, podlost. Že nahoru stoupají ti, kteří si to zaslouží nejméně a kteří nemají žádné právo národu vládnout. Zdálo se, že komunisté ani Československo nemají budoucnost.

Jenže komunistickou stranu naposledy v její historii potkal malý zázrak. Snad díky nepřetrženému spojení s tradicí demokratické levicové politiky první republiky. Snad díky velkému množství mladých komunistů, sice zhysterizovaných, ale intelektuálně a nakonec i mravně nerozdrcených. Snad zděšením z poznání "proboha, co jsme to dělali a čeho všeho jsme byli schopni" se komunistická strana počala koncem padesátých let obrozovat. Potichu se přiznávaly chyby, začala se připouštět mírná kritika, znovu se hledaly cesty k "pokrokové" západní literatuře i myšlenkám. Spisovatelům se spíše domlouvalo, než vyhrožovalo. A přidal se zázrak druhý: český národ znovu, a nejspíše naposledy, začal komunistické straně důvěřovat. Filmy, divadelní hry i vybrané časopisy té doby budiž důkazem. Neznamená to samozřejmě, že komunistická strana prošla náhlým zvratem -- takový zázrak byl nemožný. Ale postupem času se moc kliky komunistů-konzervativců, skutečných dědiců Gottwalda, Slánského, Nejedlého a Kopeckého zmenšovala ve prospěch komunistů, kteří byli přinejmenším jiní. Strana naposled ve své historii získala dočasnou, takřka celonárodní podporu.

Jenže zázrak netrval dlouho. Přišel 21. srpen 1968 a invaze vojsk několika socialistických států v čele se Sovětským svazem. Tuto invazi, kterou odmítla naprostá většina obyvatel Československa, odmítlo nejprve i celé vedení tehdejší komunistické strany.

Jenže komunisté záhy začali sklízet hořké plody toho, jakým způsobem ve čtyřicátých letech uchopili a v padesátých praktikovali svoji moc. Jaké lidi nechávali ve své straně vyniknout a jakých se zbavovali. Ve straně bylo příliš těch, kteří se ztotožnili s principem moci za každou cenu, pravda je to, co se hodí straně (což znamená nám!) a stokrát opakovaná lež se stane pravdou. Takže se komunistická strana se po několikaletých peripetiích znovu stala nástrojem útlaku.

Jenže sedmdesátá a osmdesátá léta jsou, až na absenci trestů smrti a doživotních žalářů pro politické vězně, horší let padesátých. Proč? Protože komunisté opakovali -- z hlouposti, vypočítavosti či zbabělosti -- stejnou chybu už podruhé, a tedy s plným vědomím toho, co činí. Protože frázím o Sovětském svazu, lepších zítřcích či kapitalistických imperialistech již nikdo nevěřil. Protože to, co v létech padesátých ještě mohlo mít přídech nadšeneckého, a tedy alespoň upřímného, fanatismu bylo v letech sedmdesátých jen lačnou maloměšťáckou vypočítavostí. Znám snad pět, snad deset upřímných komunistů let osmdesátých. A znám desítky komunistů, za jejichž komunismem stálo jen více či méně maskované moci-chtivé a majetku-chtivé maloměšťáctví. To co Václav Černý napsal o komunistické mentalitě let padesátých, platí dvojnásob o komunismu normalizačním:

"Lže, překrucuje pravdu, zapírá, pomlouvá hanobí, uráží. Lež byla samým živlem režimního intelektuála, atmosféra v níž se koupal a do níž chtěl strhnout celý národ, vdechoval a vydechoval ji tak přirozeně, že byla zřejmě jeho živlem rodným. ... kapitalistická společnost maloměšťáctvím stonala, komunistická jím hnije."

Jestliže se někteří dnešní komunisté diví, jak intelektuálně slabí byli jejich přemožitelé, nezbývá než dodat. Ano, a je to výpověď především o vás. Protože morální bída a intelektuální prázdnota komunismu osmdesátých let byla taková, že jej mohli s vědomým intelektuální a morální převahy svrhávat i (mimo jiné) svazáčtí kariéristé, dnešní to primitivní antikomunisté.

Čímž se dostáváme snad k nejdůležitější části našeho eseje. Myslím, že komunisté mají právo na svoji existenci a potažmo i stranu. Dokonce jsem přesvědčen o tom, že by mohli vrátit komunismu třikrát zapřenou a do kořenů vyvrácenou důstojnost. Museli by však přemýšlet především nad otázkami: Kde všude jsme udělali chybu, že jsme místo sociálně spravedlivějšího světa přivedli na svět režim, který nikdo s trochou moudrosti a sebeúcty nemohl přijmout za svůj? Režim jehož pád si přálo snad 90 % lidí v něm žijících. Že jsme možná navždy zkompromitovali ideje, které budou lidem práce v současném světě moc a moc chybět.

Jenže bídu komunismu osvědčuje nejvíc fakt, že těchto myšlenek nejsou současní komunisté schopni. To ti druzí! To oni! Je jejich nejčastější odpověď. Byli jsme nepoctiví? Kapitalisté jsou nepoctivější! Lhali jsme? Kapitalisté lhali víc! Nevyšlo nám to? Byli jsme dobří, ale slabí.

Vypadá-li takto odpověď komunistů na jejich historické selhání, pak nezbývá než konstatovat, že teprve dnes je zkáza komunismu úplná.

                 
Obsah vydání       6. 3. 2007
6. 3. 2007 ČR se dostane do izolace
6. 3. 2007 Co všechno může ČR chtít za radar!
6. 3. 2007 BL jako dezinformační zdroj, aneb Proč se někteří vzdělaní lidé rádi sami zostudí a neužívají raději svobody vyjadřování? Uwe  Ladwig
6. 3. 2007 Svoboda slova v ČR neexistuje Tomáš  Stýblo
6. 3. 2007 Odraz TGM v současné politice
6. 3. 2007 Odvaha ke kolaboraci Luděk  Toman
6. 3. 2007 .... a karavana jde dál .... Pavel  Čámský
6. 3. 2007 Trojí bída komunismu IV. -- vítězství, prohra a historické ponaučení českých komunistů Bohuslav  Binka
6. 3. 2007 Za "ideální" maturity? A za faktografická testovací síta i na nižších stupních? Miloš  Dokulil
6. 3. 2007 Jak zabránit nové maturitě? Bojkotem CERMATu... Radek  Sárközi
6. 3. 2007 Proč jsou Britské listy ve věci raketové základny rekordně dezinformačním zdrojem Petr  Suchý
6. 3. 2007 Kdo to tu dezinformuje? Karel  Dolejší
6. 3. 2007 Raketové protiletecké brigády v ČR byly zrušeny
5. 3. 2007 Základny, "vděčnost osvoboditelům" a český národní zájem Jan  Čulík
5. 3. 2007 Německo požaduje "debatu bez emocí" o raketových základnách
5. 3. 2007 Ze základny Kwajalein na atolu v Pacifiku do Brd Antonín  Seďa
6. 3. 2007 Tomáš Garrigue Masaryk a hledání smyslu českých dějin Pavel  Kopecký
6. 3. 2007 TGM: Demokracie musí být stálou reformou, stálou revolucí
6. 3. 2007 7 modeliek Michal  Habaj
6. 3. 2007 Medializace se určitě nevzdá střetu jako výkladového principu a eristické dialektiky jako způsobu prezentování tohoto střetu
6. 3. 2007 V čem se Václav Klaus mýlí Vladislav  Chvála
6. 3. 2007 Antologie Divokého vína - kulturní událost Miroslav  Vejlupek
5. 3. 2007 Havlův někdejší mluvčí: Jsem slušně vychovaný, proto jsem pro základnu
6. 3. 2007 Kuřákova hradní pseudosvoboda Jakub  Ježek
6. 3. 2007 Od nuly Pavel  Kučera
6. 3. 2007 Pověra: Pilnou a poctivou prací může v kapitalismu zbohatnout každý člověk Miloš  Kaláb
6. 3. 2007 Somálsko: bílé tváře pod maskami černých Daniel  Veselý
6. 3. 2007 Nedostatkové zboží -- duše Václav  Dušek
6. 3. 2007 České soudnictví: Marnost nad marnost Milan  Kulhánek
6. 3. 2007 Pravdu především, pravdu vždy a všude Antonín  Hubený
6. 3. 2007 Jak snížit náklady na léky, aneb Antikorupční korupce ve zdravotnictví Uwe  Ladwig
6. 3. 2007 Rakousko nezapomíná na své oběti stalinského teroru Richard  Seemann
6. 3. 2007 Homeopatie není podvod, ale podvod Wenzel  Lischka
5. 3. 2007 SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE: Mystifikace koulema Jiří  Csermelyi
5. 3. 2007 Moravec mě nepřesvědčil; vážným problémem diskuse zůstal neprofesionální výběr hostů Jan  Čulík
5. 3. 2007 Přepis Otázek Václava Moravce o radarové základně USA na území ČR
5. 3. 2007 Co mi vadí na České televizi Tomáš  Franke
5. 3. 2007 Muž potřebuje mít jistotu, že je dítě jeho Bohumil  Kartous
5. 3. 2007 Malá domů Jan  Sýkora
5. 3. 2007 Radar jako prestiž aneb Ázerbajdžán náš vzor Ondřej  Ivanek
5. 3. 2007 Dialektika není nevědecká, musí se jí ale rozumět Michael  Kroh
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce