5. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Nový prostor - únor 2007
5. 2. 2007

Demokracie pod policejním drobnohledem

Jsme připraveni přijmout fakt, že cokoliv uděláme, řekneme či napíšeme, může být použito proti nám? Kdykoliv a kýmkoliv?

Bouřlivý rozvoj informačních a telekomunikačních technologií, spolu s jejich miniaturizací a levnou masovou výrobou přinesl do světa lidí netušené změny. Ztrátu soukromí. Digitální nahrávací zařízení velikosti krabičky od sirek existují za cenu menší než měsíční plat. I každý moderní mobilní telefon je jím vybaven. A ty lepší už jsou vybaveny kvalitními fotoaparáty a filmovými kamerami, mnohdy už s profesionálním rozlišením. To jsou vaše možnosti špehování. Stát ale monitoruje veškerou naši elektronickou komunikaci, a to tak diletantským způsobem, že nikdo vlastně neví, kdo všechno se ní může seznamovat. Některá data jsou poskytována cizím zpravodajským službám, jiná cizím policejním službám. Řada špehovacích nahrávek uniká bulvárním médiím.

Vyšlo ve zkráceném znění v únorovém čísle čtrnáctideníku Nový prostor, které je právě v prodeji

Jak vznikala nenávist

Svět, tak jak ho většina z nás zná, se změnil onoho osudného 11. září 2001. Do té doby si všichni mysleli, že jsou v bezpečí. Dnes už je prakticky jedno, zda je tvrzení o islámském terorismu, Usámovi bin Ladinovi a jeho organizaci, zvané Základna - Al-Kaida pravdivé či ne. Jestli přátelství rodiny křesťanského prezidenta s rodinou arabského šejka bylo přátelstvím politikou , zpravodajskou operací či businessem. Dnes už je jedno, kdo navedl zradikalizované islamisty k šílenému kroku, protože se mu hodil do politického konceptu jako rozbuška.

My, respektive náš strach z následků teroristického útoku a možného opakování vytvořil smrtelné nepřátele z těch, které jsme nikdy nepřijali do naší společnosti a nenaučili je ctít pravidla kapitalistické džungle, kterým říkáme demokracie. My, respektive náš strach z neznámé civilizace, která neuznává naše civilizační hodnoty a kterou jsme dlouhá léta nutili se přizpůsobovat nám, zničil během několika let vše, co na té naší civilizaci bylo vznešené. My nemáme boha, nejsme plni pokory před sílou a vůlí vymykající se našemu chápání -- a zvykli jsme si na to. Nahradili jsme ho pohodlím, bezpečím peněz, požitkářstvím a konzumem. Vytěsnili jsme svého boha z myslí. Nazvali jsme ho opiem lidstva. Naoko a jen na chvíli jsme kdysi přijali jiný ideál, vzešlý ze vzpoury proti absolutní moci -- volnost, rovnost, bratrství. Ideály rovného občanství z dob Francouzské revoluce jsme ovšem vytěsnili vzápětí faktickou nerovností -- ekonomickou, politickou, sociální. A ti, kteří měli jinou barvu kůže, byli na ráně první...

Nerovnost rovnosti

Rovný není ten, který prchá ze své země před hrůzami války a my mu nejsme schopni nabídnout nic, než bídu a milodary. Rovný není ten, který nemá kde spát a co jíst, protože majitel firmy ho vyhodil z práce. Rovný není ten, jehož sebeúcta se válí v prachu ulice a žebrá. Faktické spravedlnosti se chudý nedovolá, protože nemá na advokáty. Rovný není ten, který nemůže najít práci i když by chtěl a nemá čím platit a střechu nad hlavou -- jen pro barvu své kůže, nedostatek vzdělání či inteligence. Rovný není ten, který nedostává za svou práci pro společnost tolik, aby důstojně žil a nemusel živořit kdesi v brlohu či dělnického internátu. Vytvořili jsme záměrně a úmyslně systém nerovností, protože jsme pohrdli ideálem rovnosti a snažili se jeden nad druhé vyvyšovat. Stále výše, stále více -- být rovni bohatcům, být rovni králům, být rovni snad i onomu bohu. Pokořili jsme statisíce lidí až na samé dno společnosti. A přitom oni nejsou jiní. Stejně tak jsme ukazovali rozhazovačný přepych a pozlátko, ideál bohatství a pokořovali ty, kteří přišli ho dosáhnout.

Tak vzniká nenávist.

Obranou proti ní může být buď změna našeho chování, nebo posílení obrany a ostrahy, důkladnější technická opatření k posílení bezpečnosti. Šli jsme, jako už kolikrát, cestou druhou, byť vede přes násilí, krev , křivdy a ponížení. Technologie, které měly sloužit k pokroku, jsme dali do služeb obrany nerovnosti.

Čipy pro bezdomovce

Namísto velkorysého a levného ubytování pro ty, kteří se ocitnou ekonomicky na dně, v této bohaté společnosti stavíme vysoké zdi a kamerové systémy, abychom své bližní chytili při drobných krádežích. Nyní budeme bezdomovcům dávat průkazky žebráků. Necháme je ale dál na ulici. Namísto obecně prospěšné, a přitom důstojnost neponižující práce dáváme nezaměstnaným ponižující podporu a posilujeme v nich jen beznaděj. Namísto vzdělání a naplnění mladistvých ambicí prospěšnou činností dáváme mládeži herny, bary a diskotéky. Drogy, prostituci a další beznaděj. Práce není. Kdo nemá ostré lokty či bohaté rodiče, neuplatní se. Jeho osud nikoho nezajímá. Jen všudypřítomné kamery a soukromé armády hlídačů si budují bohatí a mocní, aby neuviděli tu bídu za zdmi svých čtvrtí. Bídu, kterou pomohli vytvořit. Bezpečnost se ale nezvýšila, zločinnost roste. Roste agresivita. Roste vypočítavá dravost, vypjatý individualismus, roste pohrdání slabými, nemocnými, starými. Roste agrese a vzájemná nenávist.

Dnes už je jedno, kdo si začal. Dnes už je jedno, v čím jméně se vede svatá válka proti terorismu či chudým. Budoucí teroristé vyrůstají za naším domem, v našem obývacím pokoji. A říkají nám, svým rodičům, abychom jim vysvětlili, co je správné a co ne.

Identita, věc veřejná

Je správné dávat osobní údaje svých, naprosto poctivých občanů cizím státům, dokonce bez jejich vědomí a souhlasu, jestliže nekontrolujeme jak s nimi zacházejí a zda dodržují naše pravidla? Přesto se tak děje. Předává se soubor více než třiceti údajů, včetně čísel bankovních účtů či některých jiných zdravotních záznamů. Pas či občanský průkaz vybavený RFID čipem je možno přečíst na dálku. Projdete li okolo policejního vozu, jeho osádka bude vědět kdo jste, aniž vás zastaví. A vy nebudete vědět, že vás právě zkontrolovali. Opravdu si myslíte, že podobné zařízení nebude mít do půl roku i někdo jiný, než policie? Už dnes existuje jeden mladý počítačový nadšenec, který si miniaturními RFID čipy značkuje partnerky při svém sexuálním trampingu tak, že jim při pohlavním styku nepozorovaně vsune čip podobající se zrníčku prachu do pochvy. Identifikaci čipu pak s popisem intimních podrobností o zájmech dívky zveřejňuje na svém internetovém blogu. Kamarádi pak procházejí jako lovci městem se čtečkou, velkou jako kalkulačka... Je to správné?

podrobnosti ZDE

Obchody Marks a Spencer či Benetton chtějí umisťovat RFID čipy do oblečení, aby diferencoval své služby zákazníkům. Totéž chce dělat Gilette. Čip má nahradit čárový kód, chránit výrobek proti krádeži , sloužit jako identifikace při placení a zjednodušit inventury. Při placení bude ale jednoduše možné spojit informaci z čipu s informací z platební karty a to bude obchodní společnosti nesporně zajímat... Je to správné?

podrobnosti ZDE

Oko, do duše okno

Součástí ochrany identifikačních průkazů měl být i snímek duhovky či sítnice oka, případně informace o DNA. Na nátlak odborníků se tak prozatím nestalo. Ze snímků duhovky se totiž dá detekovat váš zdravotní stav . DNA ví o vás vše. Experimentálně je ověřeno, že některé skryté choroby zanechávají nesmazatelné stopy v oku, stejně jako některé choroby jsou nesmazatelně součástí vašeho genetického kódu. Existuje obava, že by zneužití těchto lékařky citlivých údajů mohlo vést k diskriminaci v práci či k vydírání. Máte AIDS či syfilis? Tak vás nezaměstnáme. Máte rakovinu a ani o tom nevíte? Zbavíme se vás a odmítneme vás pojišťovat nebo vám jako vysoce rizikovému pojištěnci zvýšíme pojistku. Je správné, aby pojišťovna věděla, že jste silný kuřák a máte vysokou pravděpodobnost, že zemřete na rakovinu? Je to správné?

podrobnosti ZDEZDE

Totožnost na prodej

Je správné neupozornit občana, že jeho pohyb po veřejných komunikacích sleduje něčí kamera a někdo ho bez jeho vědomí nahrává či fotografuje? Přesto se tak už dnes děje v masovém měřítku. V masovém měřítku se ale ještě obraz nezaznamenává a nevyhodnocuje. To je ale otázkou času a peněz. Gogole je také nová firma... Technická kvalita kamer umožňuje už dnes vysoce kvalitní, ostrý barevný obraz, až několikasetnásobné přiblížení, záznam ve zhoršených světelných podmínkách, ve tmě pak s využitím infračervených reflektorů. Záznam může být kdykoliv nahrán na disk počítače, uschován a kdykoliv v síti těchto počítačů přehráván, zastaven, jednotlivé snímky uloženy do jiného počítače s odkazem na původní video. Obličej může být automaticky počítačem identifikován a stejně automaticky přiřazen konkrétním osobě z archivu osobních dokladů, které vede policie či zaměstnavatel. Tento obličej může být pak dále sledován na dalších záznamech. To je technologie, která už dnes existuje. Je to správné?

podrobnosti ZDE

O tom, že vás police či kdokoliv jiný sledoval a záznam zařadil do jakékoliv databáze, vás jako občana nikdo neinformuje. O záznamech se nevede veřejná evidence. Protiextremistické či jiné složky státní moci vedou například "pracovní" záznamy o všech osobách, které se kdy zúčastnily jakékoliv demonstrace. Bez ohledu na to, že se tak stalo před mnoha lety, se lustrace může použít poté, co dotyčný požádá o prověrku, aby se mohl stát třeba státním úředníkem. Je to správné?

O možnosti zneužít záznam a přiřadit nějakému videozáznamu něčí obličej, i když tam nikdy nebyl se už jen nespekuluje, ale software se vyvíjí na Penn State Univerzity a jinde. Platí ho Pentagon. Dojít lze až tak daleko, že bude vytvořen umělý herec, pohybující se v reálném prostředí, s reálnou mimikou neskenovanou podle vzoru a umělou řečí, vytvořenou z archivních nahrávek. K nerozeznání od živého. Shrek pod maskou Arnolda Schwarzenegra... A nebo Chaplin mluvící hlasem George Bushe. Je to správné?

podrobnosti ZDE

Demokracie "on the road"

Elektronické mýtné se nebude týkat jen dálnice a jen nákladních vozidel. Představme si systém, ve kterém je identifikován a zpoplatněn pohyb všech vozidel po všech silnicích, i těch okresních. Pak nejsou potřeba ani mýtné brány. Systém totiž bude obdobný, jako telefon GSM. A bude to telefon GSM. Sice se s ním nedovoláte jinam, než na policii, hasiče, odtahovou službu nebo záchrance. Předplatné bude sejné, balíčky služeb také... Koupíte si "go" kartu, zadáte kód, sednete do auta a pojedete. Když do centra města, zaplatíte za hodinu pětkrát víc jen proto, že tam nebydlíte. Zaznamenávané údaje? Identifikátor vozidla (dnes SPZ a údaje technického průkazu) a tím pádem i odpovědná osoba (majitel), režim vozidla (služební s daňovým odpočtem, soukromé, IZS, státní, VIP) případně v budoucnu i režim řidiče či cestujících, datum a hodina, celá trasa, a tím také i rychlost v jednotlivých úsecích. Jezdíte rychle, byť v noci a v liduprázdné krajině? Pokuty budou automobilu automaticky strhávány z předplatného nebo fakturou. Pokud identifikační zařízení kontrolního stanoviště či policejního vozidla na dálku zjistí, že vozidlo není vybaveno palubní jednotkou, nemá zaplaceno, nebo že údaje o vozidle nesouhlasí, bude ihned zastaveno. Krádeže auta? K smíchu. Přestupky? Ani jeden. Soukromí? K smíchu. Je to správné?

podrobnosti ZDE

Píši vám, Karino a nevím, zda jste živa...

Stejně tak jsou zaznamenávány veškeré údaje o telekomunikačním provozu. Ví se kdo, komu, kdy a jak dlouho volal. Komu odeslal SMS. Jaký hovor přijal. Ví se totožnost, platební morálka. Mohou být nahrány hovory i zprávy. Může se vědět, odkud se volalo a kudy se telefon pohybuje -- s přesností na třicet metrů, aktualizace po několika vteřinách.

Totéž se týká internetu. Je povinnost každého provozovatele telefonních služeb i internetu vědět šest měsíců, jaké internetové stránky dotyčný vlastník připojení navštěvuje, jaké emailové zprávy a komu odeslal, jakou komunikaci vedl po internetu na chatech, skype a dalších službách. Může se vědět, jaká slova hledal na internetu. A nebude to dlouho trvat, a bude vědět, s kým jste šli na kafe nebo na rande, pokud se budete svolávat novou aplikací Dodgeball, kterou nedávno koupil Google. Eviduje všechny vaše přátele. Eviduje ale i všechny přátele vašich přátel. Seznam přátel zvýhodnili při volání i čeští telefonní operátoři. Hádejte proč. Je to správné?

podrobnosti ZDE

Pavučina starého kontinentu

Veškeré údaje mohou a často jsou navzájem propojeny s dalšími údaji, které o dotyčném vede stát -- údaje záznamů o lékařské péči, o chorobách, o zaměstnavateli, údaje vlastnictví nemovitostí, automobilů, zbraní, o finančních transakcích, procházejících bankou, o daňovém přiznání, pojištění, úvěrech, placení účtů a poplatků. Propojení ministerstva vnitra s ministerstvem informatiky, sloučení kontrarozvědky s rozvědkou, které prosazuje nový ministr vnitra Langer, dává polici a tajným službám v rukou jednoho politika netušenou moc nad všemi. Kubiceho zpráva je proti tomu břídilství amatéra. Veškeré informace si může zpravodajská agentura pro vlastní potřebu vytvářet v počítačovém Velkém bratru s názvem Topic. Snaha bývalého náměstka pro legislativu MV a místopředsedy vlády Zářeckého ale byla, aby státní úředníci měli povinnost poskytnout data agentům BIS i v rozporu s obecně platnými právními předpisy. Čili aby BIS či rozvědka legálně i s donucením příslušného úředníka mohly vyžadovat informace o zdravotním stavu, platební morálce, majetku a dalších údajích, které pro různé účely evidují o občanech úředníci státu. Je to správné?

podrobnosti ZDE

V Británii, která donedávna neměla občanské průkazy vůbec, dnes připravuje vláda projekt nových elektronických průkazů, který začne zaznamenávat pohyb všech občanů i všechny jejich transakce, a tyto informace budou uchovávány v databázi britského ministerstva vnitra tak dlouho, jak bude ministerstvo vnitra chtít. Navíc mají britské soukromé firmy dostat přístup do databáze takto vytvořeného celostátního registru totožnosti občanů. Budete-li žádat v Londýně o zaměstnání, budete muset předložit svou novou, elektronickou občanku a podnik, kde se o práci ucházíte, si vás bude moci "projet" v celostátní databázi. Budete-li žádat o permanentku do londýnského metra, o zákaznickou kartu v supermarketu, budete kupovat přátelům pivo (musíte dokázat, že je vám 18 let), či budete potřebovat vyzvednout léky na předpis z lékárny, anebo budete li chtít řídit auto a tím pádem vlastnit řidičský průkaz, budete se muset prokázat svou občankou, vybavenou technologií "chip and pin".

podrobnosti ZDE

Americká policie a zpravodajské služby vytvářejí už řadu let protiteroristický počítačový informační systém, schopný analyzovat miliardy záznamů o kriminálnících i řádných občanech, která umožní v případě potřeby najít vzorce a spojitosti mezi lidmi a událostmi. Program se jmenuje příznačně -- Matrix. Databáze je vytvářena z kombinace policejních informací a sbírek osobních informací, které zaznamenávají obchodní a bankovní organizace o většině dospělých Američanech, ale například i České aerolinie o všech pasažérech, letících do USA. Je to správné?

podrobnosti ZDE

Řada informačních, knihovních i obchodních služeb vás vybízí či nutí, abyste se přihlásili pod jménem, že tím získáte kartu či heslo pro přístup k nadstandardním možnostem práce v systému a jiné drobné výhody. Na druhé straně rozsáhlé systémy "na druhé straně" zjišťují, o co se zajímáte a jak často a jakým způsobem služby využíváte. Což s povinností evidovat veškeré vaše kroky na síti dle telekomunikačního zákona a evidovat veškeré  databáze komerčních firem vytváří o všech vašich aktivitách dokonalý přehled.

podrobnosti ZDEZDE

Pohled na demokracii přes velkou louži

Utajit i seznam toho, co se utajuje. O to se dnes snaží řada vlád a státních institucí. Jak pak může ale občan kontrolovat své politiky, zda pracují v jeho zájmu? Článek 15 archaické Deklarace lidských a občanských práv z roku 1789 deklaruje, ze společnost má mít právo požadovat, aby každý veřejný činitel skládal účty z vedení svého úřadu. Děje se to? Utajovací mánie zachvátila všechny resorty, a nejen v Česku.

podrobnosti ZDEZDE

Největší část utajení postihla instituce v USA i samotný Bílý dům Desetitisíce informací z nejrůznějších oblastí, už zveřejněných na internetu, bylo skryto, Američané si na to dokonce vytvořili jedno celé ministerstvo.

Podle nových pravidel utajování stanovených vládou odmítla v Aberdeenu armáda sdělit obyvatelům, jak se tam do pitné vody dostaly toxické látky z jejich skladu raketového paliva.

Podle amerického časopisu News&World Report utajila vláda George Bushe za první dva roky stejný počet informací jako vláda Billa Clintona za celé čtyřleté prezidentské období. Je to správné?

Už od roku 2001 mají odpůrci prezidenta Bushe zakázáno stát na místech kudy projíždí prezidentské auto nebo, kde má prezident projev. Místo toho jsou pro ně vyhrazeny tzv. "Zóny svobody slova". Typickým příkladem takové zóny bylo baseballové hřiště obehnané plotem, vzdálené asi půl kilometru od místa, kde měl prezident Bush projev v Pittsburgu. Policie vyčistila celou trasu prezidentského auta od protestních transparentů, lidé se souhlasnými transparenty mohli zůstat. Kdo odmítl odejít, byl zatčen pro výtržnictví. Je to správné?

Podle deníku USA Today řekla válečná dopisovatelka americké televizní stanice CNN, Christiane Amanpour, v diskusním pořadu na televizní stanici CNBS, že CNN byla během války v Iráku "zastrašována vládou a jejími pěšáky z Fox News" (televizní stanice Ruperta Murdocha), kteří "vytvořili atmosféru strachu a autocenzury". O americké úctě ke svobodě tisku nesvědčí ani útok Američany dosazených iráckých úředníků na kanceláře arabské televizní sítě Al Arabia v Bagdádu a zákaz jejího vysílání, či zákaz vysílání Al Džazíra. Armáda USA úmyslně střílela nejen v Iráku, ale i Palestině po novinářích ze "Západu". Je to správné?

As-salamu alejkum wa rahmatullah wa barakatuhu je islámské přivítání, znamenající pokoj Boží a milosrdenství s tebou. To dobré nevidíme a z toho zlého jsme si vytvořili novodobé peklo. V něm žijeme. Nazýváme ho demokracií. Je jí ještě?

                 
Obsah vydání       5. 2. 2007
5. 2. 2007 Peníze nebo život, aneb bezdomovcem snadno a rychle Věra  Říhová
5. 2. 2007 Zásadní otázky o základně, které je třeba zodpovědět Pavel  Čámský
5. 2. 2007 Proti základně, ne proti Americe! Ivan Odilo Štampach
5. 2. 2007 13 Pavol Orzságh Hviezdoslav
5. 2. 2007 Michael  Marčák
5. 2. 2007 Kdo je poslední? Tomáš  Koloc
5. 2. 2007 Znamená současná situace v Iráku porážku americké strategie "války proti teroru"? Martin  Škabraha, Roman  Joch
5. 2. 2007 Po stopách Komenského a Cimrmana Alena  Damijo
5. 2. 2007 Zimní klauzury na VŠUP, aneb promarněná příležitost Jan  Paul
5. 2. 2007 Demokracie pod policejním drobnohledem Štěpán  Kotrba
4. 2. 2007 Petr Bendl: Referendum uspořádat nemůžeme, protože jsme základnu Američanům už slíbili
4. 2. 2007 Martin Komárek: "Komentáře nikoho nepoškodí, protože to jsou názory" Jan  Čulík
3. 2. 2007 BBC informovala o zprávě o globálním oteplování poněkud jinak než česká média...
4. 2. 2007 Co bude znamenat oteplování
4. 2. 2007 Rusko zachránilo více než 300 rybářů
5. 2. 2007 Nakonec to nebude tak strašné?
5. 2. 2007 Neměl jsi vystupovat ze Strany zelených
5. 2. 2007 Česká pošta nebude doručovat balíky?
5. 2. 2007 Berlínská velká koalice protlačuje reformu zdravotnictví Richard  Seemann
5. 2. 2007 Nebudeme se třást před Putinem Josef  Vít
5. 2. 2007 Při zdravotnictví zdarma pochcípe daleko víc lidí Jan  Bláha
5. 2. 2007 Svoboda tisku a étos publicistů, proč zpráva není komentář, aneb proč kritizovat BL Uwe  Ladwig
5. 2. 2007 Pomůcka nerozhodnutému občanovi - ANO v otázce radarové základny
5. 2. 2007 Evropská ústava nadřazovala právní řád Unie právním řádům členských států Michal  Petřík
5. 2. 2007 Život jako šablona vs. intenzivní blahobyt Boris  Cvek
4. 2. 2007 Sociální pojištění spravované ČSSZ je už několik let v přebytku
4. 2. 2007 Vyšší výběr na důchody snižuje deficit státního rozpočtu na rok 2006 Miroslav  Opálka
4. 2. 2007 SRBSKO: Ljubav za ljubav - nejste sami ! Jaroslav  Foldyna
4. 2. 2007 Britské listy - perfektní služba pro všechny levicové aktivisty
4. 2. 2007 Vadí liberalismus a demokratičnost?
2. 2. 2007 NATO - spojenectví bez závazků Miroslav  Polreich
4. 2. 2007 Policejní vyšetřování Tonyho Blaira
2. 2. 2007 Základna: Česko nemá chránit ani baterie Patriotů, jak to požadují Poláci Štěpán  Kotrba
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Zneužitelné technologie RSS 2.0      Historie >
5. 2. 2007 Demokracie pod policejním drobnohledem Štěpán  Kotrba
27. 1. 2007 Čeští novináři "objevili" americkou paprskovou zbraň, a ono je to jinak Štěpán  Kotrba
22. 12. 2006 Bude nás budoucnost potřebovat? Jan  Baltus
1. 12. 2006 Kdo vlastně touží po "otevření dveří" do USA? Štěpán  Kotrba
1. 10. 2006 Cestovní válka mezi USA a Evropou začala   
19. 9. 2006 Návrat Diových blesků - laserové zbraně se dočkaly bojového nasazení Štěpán  Kotrba
5. 9. 2006 Pro informatiku vnitro není řešení, pouze nebezpečí Jiří  Kofránek
29. 8. 2006 Amerika zavádí všude biometrické průkazy   
15. 8. 2006 Jak transparentně propojit informační systémy veřejné správy a nepostavit přitom Velkého bratra Jiří  Kofránek
12. 8. 2006 Terorismus podle MacGyvera Štěpán  Kotrba
8. 8. 2006 Pajkus největším nepřítelem Jaroslava Spišiaka, Spišiak odvolán Štěpán  Kotrba
24. 7. 2006 Virtuální Bush Štěpán  Kotrba
22. 7. 2006 Hackeři "análně penetrovali" NBÚ, policie zatkla server, hackeři v odpověď "zhasli" celé NBÚ Štěpán  Kotrba
23. 2. 2006 Jak se může ctnostný vesnický farář nakazit syfilis Štěpán  Kotrba
21. 11. 2005 Bible proti zájmům církve Irena  Ryšánková

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
5. 2. 2007 Demokracie pod policejním drobnohledem Štěpán  Kotrba
5. 2. 2007 Pomůcka nerozhodnutému občanovi - ANO v otázce radarové základny   
5. 2. 2007 Zásadní otázky o základně, které je třeba zodpovědět Pavel  Čámský
5. 2. 2007 Proti základně, ne proti Americe! Ivan Odilo Štampach
4. 2. 2007 Britské listy - perfektní služba pro všechny levicové aktivisty   
4. 2. 2007 Petr Bendl: Referendum uspořádat nemůžeme, protože jsme základnu Američanům už slíbili   
3. 2. 2007 Britské listy nejsou ani proti americké základně v ČR, ani pro ni.   
2. 2. 2007 Nestačí pouze říkat jsem pro Stanislav A. Hošek
2. 2. 2007 Protestní shromáždění občanů v Jincích   
2. 2. 2007 NATO - spojenectví bez závazků Miroslav  Polreich
2. 2. 2007 Základna: Česko nemá chránit ani baterie Patriotů, jak to požadují Poláci Štěpán  Kotrba
31. 1. 2007 Kdo je odborníkem? Antonín  Hubený
31. 1. 2007 Pan Cvek by měl přestat hledat trojského koně, kde již není Daniel  Veselý
31. 1. 2007 Oznámení o rozhodnutí...   
31. 1. 2007 Základna: minimálně deset let dohadování českých politiků, vojáků a vědců za zády občanů Štěpán  Kotrba