5. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 2. 2007

Nakonec to nebude tak strašné?

Dobrý den, tady je jeden věcný a konkrétními informacemi vyfutrovaný článek, reagující na "klimatickou hysterii" poslední dnů, napsal nám Ivan Brezina a poslal své shrnutí článku S. Freda Singera z amerického deníku New York Sun. S. Freda Singera označuje deník New York Sun "předního amerického klimatologa". Naproti tomu ve Wikipedii se o něm píše toto:

Fred Singer (nar. 1924 ve Vídni) je fyzik atmosféry. Je nejlépe znám jako ředitel (od r. 1990) Science & Environmental Policy Project, což je organizace, která zpochybňuje převažující vědecký názor o globálním oteplování. Singer je také skeptický ohledně vlivu freonů na poškozování ozónové vrstvy, odmítá vědecký závěr, že ultrafialové záření způsobuje rakovinu kůže a také odmítá, že by sekundární kouření způsobovalo rakovinu plic.

Na Googlu najdete množství odkazů na Freda Singera, které ho definují jako velmi spornou osobnost. Některé obviňují jeho společníky z toho, že přijali velké finanční částky od tabákového průmyslu.

List New York Sun je podle Wikipedie neokonzervativní deník, který založili pravicoví investoři včetně kanadského mangáta Conrada Blacka (odsouzeného za finanční podvody), aby čelil údajné "levicové" zaujatosti deníku New York Times. Za prvního půl roku své existence, v roce 2002, měl New York Sun průměrný náklad podle nezávislého auditu 18 000. List sám uváděl daleko větší náklad. V prosinci 2005 vystoupil New York Sun z auditorské společnosti Audit Bureau of Circulations a začal agresivně v některých městských čtvrtích rozdávat své výtisky zadarmo. New York Sun zejména bojovně podporuje právo Izraele na vlastní vojenskou obranu. |red

Článek Freda Singera, jak jeho shrnutí připravil Ivan Brezina : Nakonec to nebude tak strašné ZDE

Podle předního amerického klimatologa má globální oteplování přirozené příčiny

Nakonec to nebude tak strašné

S. Fred Singer

Z New York Sun 2. února 2007 přeložil Ivan Brezina

Mezivládní panel OSN pro klimatickou změnu (IPCC) dnes ráno zveřejnil svou Čtvrtou zprávu, ale zatím jen v podobě dvanáctistránkového Souhrnu pro politiky. Samotná Zpráva, která bude mít kolem 1600 stran, bude k dispozici až v květnu 2007. Podle svého vlastního vysvětlení potřebuje IPCC čas k "přizpůsobení" vědecké Zprávy tak, aby byla v souladu se Souhrnem. Souhrn je ve skutečnosti napůl politický dokument, který byl vyjednán zástupci 150 vlád. Je tedy zřejmé, že IPCC (který se hrdě hlásí ke své přísné vědeckosti a politické neutralitě), chce svou Zprávu udělat politicky korektní.

Vzbuzuje to legitimní pochybnosti o vědecké důvěryhodnosti závěrů IPCC. "Čistky" ve Zprávě IPCC - a průtahy, které doprovázejí její publikování - také jen povzbuzují divoké spekulace o klimatických katastrofách, pronikající novin, jež jsou schopny všeho.

Ve srovnání s předcházejícími zprávami IPCC je Čtvrtá zpráva opravdu velmi střízlivá, snad proto, že celý proces byl řízen skutečnými vědci a byl zde menší prostor pro ideologii. Souhrn například předpovídá poněkud nižší vzrůst teploty než předcházející Zprávy. Minulá Zpráva IPCC z roku 2001 také zdůrazňovala "Hokejku", graf, který měl ilustrovat, že 20. století bylo "nezvykle teplé". Věda, která za tímto grafem stála, byla ale v důsledku nepřesné statistiky chybná. A jak se zdá, Čtvrtá zpráva IPCC se s tímto faktem vnitřně shoduje, protože "Hokejka" se už v Souhrnu neobjevuje.

Odhady vzestupu hladiny moře IPCC dosahují kolem poloviny předcházejících hodnot. IPCC je pod tlakem extrémistických vědců, kteří se domnívají, že Zpráva je příliš optimistická a že by čísla měla být víc katastrofická. Odhady vzestupu mořské hladiny odborníka NASA Jima Hansena jsou asi dvacetkrát vyšší, než odhady IPCC. Myslím, že to z něj i z Al Gora dělá klimatické "paličáky".

Bez ohledu na tyto střízlivější body IPCC nedokáže předložit žádné skutečné důkazy pro svůj klíčový závěr: "Je velmi pravděpodobné, že zvýšení antropogenní produkce skleníkových plynů způsobilo většinu pozorovaného zvýšení průměrných globálních teplot od poloviny 20. století". Opačné důkazy IPCC ignoruje.

Celá otázka antropogenního, neboli lidmi způsobeného globálního oteplování je přitom klíčová pro zahájení jakékoli politiky zmírňování klimatických změn, takže vyžaduje bližší prozkoumání.

Běžně citovaný "důkaz" lidmi způsobeného oteplování tvrdí, že existuje vědecká shoda. Toto tvrzení je založeno především na chybném eseji Naomi Oreskes z University of California v San Diegu, který se objevil v časopise Science v prosinci 2004.

Esej Naomi Oreskes ZDE

Ale i kdyby většina vědců hlasovala pro oteplování způsobené lidmi, věda takhle nefunguje. Na rozdíl od politiky v ní neplatí většina. Každý vědecký pokrok se spíš odvíjel od menšiny, která zjistila, že pozorovaná fakta jsou v rozporu s převládajícími hypotézami. Někdy se to týkalo jen jednoho vědce: pomysleme na Galilea nebo Einsteina.

Další takzvaný "důkaz" oteplování způsobeného lidmi: ledovce tají a led v Arktickém moři mizí. Ale to je nezbytný následek oteplování a neříká to nic o jeho příčině. Jakékoli oteplování - způsobené lidmi i přirozené - bude rozpouštět led. Záměna příčiny a následku je jen špatná logika, nikoli důkaz.

Někteří citují fakt, že klima se dnes otepluje a obsah oxidu uhličitého v atmosféře stoupá. To je pravda - ale korelace nikdy nedokazuje kauzalitu. V Evropě klesá porodnost stejně, jako počet čápů. Dokazuje tato korelace, že děti nosí čápi? A kromě toho se po většinu 20. století (od roku 1940 do roku 1975) klima ochlazovalo, zatímco obsah oxidu uhličitého rychle stoupal.

Dobře, ale co asi dvacet klimatických skleníkových modelů, které pro zdvojnásobení obsahu oxidu uhličitého všechny předpovídají oteplování, a to od 1,4 C až po 11, 5 C? Nikdo nám ale nedokáže říct, který z těchto modelů má pravdu - pokud ji vůbec nějaký má. Žádný z těchto modelů navíc nedokáže bez zvláštních předpokladů vysvětlit, proč se klima v letech 1940 - 1975 ochlazovalo.

A výsledky modelů nejsou v žádném případě důkazem. Význam mají jen skutečná pozorování.

Klíčové je, že skleníkové modely neumějí vysvětlit pozorované vzorce oteplování: teplotní trendy v rozdílných zeměpisných šířkách a délkách. Tato data, která byla zveřejněna ve vědecké zprávě americké vlády v květnu 2006, nás vedou k závěru, že lidský příspěvek není významný. Většina současného oteplování proto musí mít přirozené příčiny. Klidně to může být součást nezastavitelného 1500-letého cyklu oteplování a ochlazování, který pohání slunce a který byl doložen z ledovcových vrstev, mořských sedimentů, krápníků atd. Lze ho vysledovat milion let do minulosti.

Pokud je většina současného oteplování opravdu přirozená spíše než způsobená skleníkovými plyny, má snižování emisí oxidu uhličitého jen malý význam. A navíc, oxid uhličitý neznečišťuje ovzduší. Programy a politiky kontroly oxidu uhličitého by proto měly být zastaveny, a to včetně neekonomických alternativních zdrojů energie, úsilí o odstraňování uhlíku z průmyslových exhalací (tzv. sequestrace) a drahých plánů obchodování s emisemi. To všechno je vyhazováním peněz a mrháním vzácnými zdroji, bez jakéhokoli dopadu na atmosféru nebo klima. Lidstvo se přizpůsobilo velkým změnám klimatu v minulosti. Takže bychom neměli mít žádné problémy udělat to samé v budoucnosti.

Zdroj New York Sun ZDE

S. Fred Singer je emeritním profesorem environmentálních věd na University of Virginia a bývalým ředitelem americké Satelitní služby pro výzkum počasí. S Denisem Averym je spoluautorem knihy "Unstoppable Global Warming - Every 1500 Years" (Nezastavitelné globální oteplování - každých 1500 let).

Singerova další kritika teorie o antropogenních příčinách globálního oteplování ZDEZDEZDEZDEZDE

Fred Singer zde má na mysli práci amerického klimatologa Michaela Manna. O vyvrácení jeho "modelu hokejky" jsem už v minulosti v Britských listech psal. Klimatolog Ladislav Metelka se pak čtenářům pokoušel tvrdit, že to není pravda a "Hokejka" že prý vyvrácena nebyla. Z omylu ho tedy dnes usvědčuje samotný Mezivládní panel OSN pro klimatickou změnu.

Další důkazy, že modely jsou skutečně velmi nedokonalé ZDEZDEZDEZDEZDEZDE

Na nedokonalost počítačových modelů klimatu jsem v Britských listech už v minulosti upozorňoval. Klimatolog Ladislav Metelka se je snažil obhájit.

Solární teorie globálního oteplování obrací kauzalitu naruby. Zvýšená aktivita Slunce podle ní působí globální oteplování, v jehož důsledku se z oceánu uvolňuje rozpuštěný oxid uhličitý (ZDE).

O solární teorii více ZDEZDEZDEZDEZDE

Podobné názory jako Fred Singer zastává i řada dalších klimatologů třeba Georg KuklaZDE
Patrick Michaels ZDE
Patrick Michaels ZDE
Richard Lindzen ZDE
Richard Lindzen ZDE

Tzv. klimaskeptici se ale do médií příliš často nedostanou, protože jejich tvrzení nejsou na rozdíl od závěrů IPCC dostatečně senzační.

                 
Obsah vydání       5. 2. 2007
5. 2. 2007 Peníze nebo život, aneb bezdomovcem snadno a rychle Věra  Říhová
5. 2. 2007 Zásadní otázky o základně, které je třeba zodpovědět Pavel  Čámský
5. 2. 2007 Proti základně, ne proti Americe! Ivan Odilo Štampach
5. 2. 2007 13 Pavol Orzságh Hviezdoslav
5. 2. 2007 Michael  Marčák
5. 2. 2007 Kdo je poslední? Tomáš  Koloc
5. 2. 2007 Znamená současná situace v Iráku porážku americké strategie "války proti teroru"? Martin  Škabraha, Roman  Joch
5. 2. 2007 Po stopách Komenského a Cimrmana Alena  Damijo
5. 2. 2007 Zimní klauzury na VŠUP, aneb promarněná příležitost Jan  Paul
5. 2. 2007 Demokracie pod policejním drobnohledem Štěpán  Kotrba
4. 2. 2007 Petr Bendl: Referendum uspořádat nemůžeme, protože jsme základnu Američanům už slíbili
4. 2. 2007 Martin Komárek: "Komentáře nikoho nepoškodí, protože to jsou názory" Jan  Čulík
3. 2. 2007 BBC informovala o zprávě o globálním oteplování poněkud jinak než česká média...
4. 2. 2007 Co bude znamenat oteplování
4. 2. 2007 Rusko zachránilo více než 300 rybářů
5. 2. 2007 Nakonec to nebude tak strašné?
5. 2. 2007 Neměl jsi vystupovat ze Strany zelených
5. 2. 2007 Česká pošta nebude doručovat balíky?
5. 2. 2007 Berlínská velká koalice protlačuje reformu zdravotnictví Richard  Seemann
5. 2. 2007 Nebudeme se třást před Putinem Josef  Vít
5. 2. 2007 Při zdravotnictví zdarma pochcípe daleko víc lidí Jan  Bláha
5. 2. 2007 Svoboda tisku a étos publicistů, proč zpráva není komentář, aneb proč kritizovat BL Uwe  Ladwig
5. 2. 2007 Pomůcka nerozhodnutému občanovi - ANO v otázce radarové základny
5. 2. 2007 Evropská ústava nadřazovala právní řád Unie právním řádům členských států Michal  Petřík
5. 2. 2007 Život jako šablona vs. intenzivní blahobyt Boris  Cvek
4. 2. 2007 Sociální pojištění spravované ČSSZ je už několik let v přebytku
4. 2. 2007 Vyšší výběr na důchody snižuje deficit státního rozpočtu na rok 2006 Miroslav  Opálka
4. 2. 2007 SRBSKO: Ljubav za ljubav - nejste sami ! Jaroslav  Foldyna
4. 2. 2007 Britské listy - perfektní služba pro všechny levicové aktivisty
4. 2. 2007 Vadí liberalismus a demokratičnost?
2. 2. 2007 NATO - spojenectví bez závazků Miroslav  Polreich
4. 2. 2007 Policejní vyšetřování Tonyho Blaira
2. 2. 2007 Základna: Česko nemá chránit ani baterie Patriotů, jak to požadují Poláci Štěpán  Kotrba
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
5. 2. 2007 Nakonec to nebude tak strašné?   
4. 2. 2007 Co bude znamenat oteplování   
4. 2. 2007 Rusko zachránilo více než 300 rybářů   
3. 2. 2007 BBC informovala o zprávě o globálním oteplování poněkud jinak než česká média...   
2. 2. 2007 Globální oteplování "velmi pravděpodobně" způsobil člověk   
2. 2. 2007 Dramatickým výkyvům podnebí lze zabránit   
2. 2. 2007 Lidé způsobují globální oteplování Jan  Čulík
27. 1. 2007 Americká strategie proti globálnímu oteplování: obří zrcadla ve vesmíru   
26. 1. 2007 Gorova Nepohodlná pravda rozzuřila amerického evangelikála   
17. 1. 2007 Nepříjemná pravda v kině Světozor   
15. 1. 2007 Downing Street: Bush prý začne jednat proti globálnímu oteplování   
15. 1. 2007 Lyžování končí   
12. 1. 2007 Palivově nejneefektivnější automobily budou zřejmě v EU cenově nedostupné   
11. 1. 2007 Evropská unie plánuje "novou průmyslovou revoluci"   
11. 1. 2007 Britští konzervativci budou požadovat snížení emisí uhlíku o 80 procent