2. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 2. 2007

Nestačí pouze říkat jsem pro

Když jsem se pokoušel najít něco společného, co propojuje myšlenkové pochody všech zastánců umístění americké základny na našem území, dopracoval jsem se k několika myšlenkám, které považuji za samotné kořeny motivující rozhodování těchto lidí. Troufám si proto tvrdit, že každý, kdo se i po těch nejobjektivnějších úvahách rozhodne PRO, činí tak na základě následujících nejniternějších preferencí.

Za prvé se rozhodl nejen respektovat reálné rozdělení světa, ale především pro alespoň časově omezenou intenzifikaci nejméně jednoho z prvků, který současný svět rozdělují. Což, alespoň v mých očích, až neodbytně připomíná Leninovo umělé rozdělení světa, s následnou Stalinovu praxí založenou na hypotéze o "zostřování třídního boje", jehož zákonitým koncem byly gulagy.

Za druhé je pro něj rozdělení světa nejen výsledkem soupeření a rivality jednotlivých společenství, ale také šancí na vznik nových nepřátelských vztahů. Z čehož vyplývá vrcholně nebezpečná praxe produkování nepřátel. Ta je podle mého názoru jedním z největších rizik působených zvyšováním či posilováním existujících rozdílů.

Za třetí se dopracoval k přesvědčení, že jediným opravdu účinným a tedy konečným řešením neutuchajících sporů v mezinárodních vztazích je pouze užití vojenské síly. A ta je, podle mého přesvědčení, nic víc než technologickým uplatněním primitivismu fyzické síly a převahy, významného to pozůstatku zvířeckosti v dějinách polidšťování "třetího šimpanze", jak člověka označil světoznámý biolog Jared Diamond.

Za čtvrté se rozhodl jednoznačně přihlásit k "Západu". V nejskrývanější hloubi svého vědomí je kulturně natolik "Abendlandňanem", že je schopen nejen jeho hodnoty v lidstvu uchovávat, ale klást je minimálně nad individuální existenci, jeho příslušníků. S velkou pravděpodobností si ale nepřipouští, že by mohl ztratit život i on sám. Což je v mých očích praktickým projevem xenofobního strachu před komplexní (kulturní až civilizační) jinakostí čili projevem utajovaného podhoubí rasismu, jehož logickým koncem může být až riziko nacismu a holocaustu.

Za páté inklinuje minimálně k přesvědčení, že kulturní hodnoty, ekonomické vztahy a technologická vyspělost dosažené Severem jsou pro blaho všech lidí světa natolik prospěšné, že z nich organicky vyplývá oprávnění rozšiřovat je po celém světě. Považuji takové chování za projev moderního misionářského spasitelství, které organicky v minulosti skončilo až v krutostech genocid primitivních forem kolonialismu. Opět jde podle mého úsudku o příliš velký rizikový faktor pro budoucí dějiny lidstva.

Za šesté se rozhodl pro podporu současné politiky globálního hegemonismu USA. Osobně si vybral totální spojení svého osudu s unipolární politikou dnešní, leč prokazatelně krátkodobě dočasné, nadvlády konzervativní odnože americké politiky, nad spontánně se planetizujícím lidstvem.

Za sedmé nejen uvěřil, ale rozhodl se osobně zapojit do nejnovější, skutečné a v mých očích té opravdu první světové války. Války proti terorismu, kterou Bushova administrativa sice vyhlásila, aniž někdy blíže definovala svého nepřítele. Z čehož vyvozuji, že za něj může vyhlásit kdykoliv kohokoliv, samozřejmě především toho, kdo se vzepře její vůli. A tak se dovoluji ptát, zda se za souhlasem neskrývá podvědomý strach z pokračování v Bushově politice.

Je čirou náhodou, že jsem se dopracoval pouze k uvedeným sedmi myšlenkám, z čehož nelze v žádném případě vyvozovat nějakou míru víry v mystiku číslice sedm. Ale vím, z textu lze lehce vyčíst, kolikanásobné riziko pro sebe i naše společenství si vybírají ti, kdo projevují úmysl vybudovat americkou vojenskou základnu na území ČR. Apeluji proto na každého z nich, aby odpůrcům svého snažení vyargumentovávali, jakými metodami zajistí, aby se hrozící rizika neuskutečnila. Jsem totiž hluboce přesvědčen o tom, že nestačí pouze být pro. Je rovněž nanejvýš nutné vědět a především umět, vyhnout se všem možným, z toho plynoucím rizikům.

                 
Obsah vydání       2. 2. 2007
4. 2. 2007 Petr Bendl: Referendum uspořádat nemůžeme, protože jsme základnu Američanům už slíbili
4. 2. 2007 Martin Komárek: "Komentáře nikoho nepoškodí, protože to jsou názory" Jan  Čulík
4. 2. 2007 Co bude znamenat oteplování
3. 2. 2007 BBC informovala o zprávě o globálním oteplování poněkud jinak než česká média...
4. 2. 2007 Rusko zachránilo více než 300 rybářů
4. 2. 2007 Policejní vyšetřování Tonyho Blaira
3. 2. 2007 Britské listy nejsou ani proti americké základně v ČR, ani pro ni.
4. 2. 2007 Britské listy - perfektní služba pro všechny levicové aktivisty
4. 2. 2007 Vadí liberalismus a demokratičnost?
4. 2. 2007 Tu bi-švat 5767: magická oslava odpovědnosti za stav světa
2. 2. 2007 Lidé způsobují globální oteplování Jan  Čulík
2. 2. 2007 Základna: Česko nemá chránit ani baterie Patriotů, jak to požadují Poláci Štěpán  Kotrba
2. 2. 2007 Tonyho Blaira podruhé vyslýchala policie Jan  Čulík
2. 2. 2007 NATO - spojenectví bez závazků Miroslav  Polreich
2. 2. 2007 Globální oteplování "velmi pravděpodobně" způsobil člověk
2. 2. 2007 Dramatickým výkyvům podnebí lze zabránit
2. 2. 2007 Blíží se útok na Írán? Jakub  Rolčík
2. 2. 2007 Protiraketová obrana USA v Evropě - nutnost nebo recidiva studené války?
2. 2. 2007 Už chcípají, pane Bláho Josef  Vít
2. 2. 2007 Čeští komunisté jsou nejantiekologičtější politickou silou v Česku Miroslav  Šuta
2. 2. 2007 Tescoma prodává termosky se smrtícím asbestem
2. 2. 2007 Boj o Elysejský palác: Kdo se bude smát naposledy? Josef  Brož
2. 2. 2007 Evropa? Tomáš  Koloc
2. 2. 2007 Samozvaní samosoudci - jeden z největších úspěchů StB Václav  Havel
2. 2. 2007 Návštěva z temnot Alex  Koenigsmark
2. 2. 2007 Boj o lidská práva není bulvár, ale vysoce smysluplná činnost
2. 2. 2007 Pošta opravdu není spolehlivá služba Jan  Stejskal
2. 2. 2007 Milenkou Salvadora Dalího Kateřina  Komorádová
2. 2. 2007 Zásadní hrubka o Komenském
2. 2. 2007 Národní ubohost Wenzel  Lischka
2. 2. 2007 Francouzský prezident vzal zpět výrok, že íránské jaderné zbraně nejsou nebezpečné
2. 2. 2007 Ludvík, nebo Vaculík? Jindřich  Jůzl
2. 2. 2007 Protestní shromáždění občanů v Jincích
2. 2. 2007 Čí zájem byl ve hře? Miloš  Dokulil
2. 2. 2007 Nestačí pouze říkat jsem pro Stanislav A. Hošek
2. 2. 2007 Martin Bursík: Absence jedné věty ve vládním prohlášení není problém
1. 2. 2007 Jak Blairova vláda zachází se svými stoupenci
1. 2. 2007 Prohlášení Dušana Chmelíčka, ředitele Testcomu
1. 2. 2007 Ekologická politika KSČM aneb Audiatur et altera pars Miroslav  Prokeš
1. 2. 2007 Evropská unie znepokojena převodem informací o svých občanech do Ameriky
1. 2. 2007 Německo honí agenty CIA
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
4. 2. 2007 Britské listy - perfektní služba pro všechny levicové aktivisty   
4. 2. 2007 Petr Bendl: Referendum uspořádat nemůžeme, protože jsme základnu Američanům už slíbili   
3. 2. 2007 Britské listy nejsou ani proti americké základně v ČR, ani pro ni.   
2. 2. 2007 Nestačí pouze říkat jsem pro Stanislav A. Hošek
2. 2. 2007 Protestní shromáždění občanů v Jincích   
2. 2. 2007 NATO - spojenectví bez závazků Miroslav  Polreich
2. 2. 2007 Základna: Česko nemá chránit ani baterie Patriotů, jak to požadují Poláci Štěpán  Kotrba
31. 1. 2007 Oznámení o rozhodnutí...   
31. 1. 2007 Základna: minimálně deset let dohadování českých politiků, vojáků a vědců za zády občanů Štěpán  Kotrba
31. 1. 2007 Radar v Česku: bezpečnostní riziko nebo zbytečné obavy? Stanislav  Kaucký
31. 1. 2007 Washinton Post: Proti americkým raketám ve východní Evropě protestují místní lidi i Rusko   
31. 1. 2007 "NE!" americké základně znamená "NE!" Americe? Miloš  Dokulil
31. 1. 2007 Kdo je odborníkem? Antonín  Hubený
31. 1. 2007 Pan Cvek by měl přestat hledat trojského koně, kde již není Daniel  Veselý
30. 1. 2007 Nové americké vojenské základny: Vedlejší efekt nebo příčiny války?