5. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 2. 2007

Sociální pojištění spravované ČSSZ je už několik let v přebytku

tisková zpráva České správy sociálního zabezpečení z 2. února 2007, kterou žádná média nezveřejnila

I v roce 2006 byl tzv. účet sociálního pojištění spravovaný Českou správou sociálního zabezpečení, který zahrnuje systémy důchodového a nemocenského pojištění, v přebytku. Tentokrát se podle účetní evidence ČSSZ jednalo o 10 miliard korun. Opakuje se tak situace z let 2005 a 2004. Tehdy byl rovněž rozdíl mezi příjmy a výdaji na sociální pojištění v kladných hodnotách. V roce 2005 se jednalo o přebytek 15 miliard korun, v roce 2004 o 16,8 miliard Kč.

Pokud bychom příjmy z pojistného na sociální zabezpečení po odečtení výdajů na důchody a dávky nemocenského pojištění "očistili" o vyplacené finanční prostředky, které souvisejí s jinými obdobími (v prosinci se totiž zpravidla z rozpočtu daného roku vyplácejí zálohy na důchody v prvních výplatních termínech roku následujícího), získáme reálný stav tzv. očištěného účtu sociálního pojištění. V roce 2006 byl celkem 14,8 miliard korun, což je o 2,3 miliardy korun vyšší přebytek než v roce 2005. Pro doplnění: v roce 2004 byl tzv. očištěný účet sociálního pojištění 15,2 miliardy korun. Za meziroční zvýšení přebytku tzv. očištěného účtu sociálního pojištění v letech 2006/2005 může zlepšení bilance systému nemocenského pojištění. Bilance tzv. očištěného účtu důchodového pojištění se oproti předchozímu roku výrazně nezměnila.

V roce 2006 vybrala Česká správa sociálního zabezpečení na pojistném na důchodové pojištění 268,5 miliard korun, tj. o cca. 18,4 miliardy víc než ve stejném období roku 2005 (nárůst o cca 7,3 %). Na dávkách důchodového pojištění (tedy na starobní, pozůstalostní a invalidní důchody) naopak v roce 2006 vyplatila 266,3 miliardy korun. Tzv. účet důchodového pojištění ČSSZ tak byl k 31. 12. 2006 v přebytku celkem 2,2 miliardy Kč. Pokud výdaje na důchodového pojištění v roce 2006 očistíme od výdajů jiných období (zálohy vyplácené České poště na první lednové důchody), pak byl tzv. "očištěný" důchodový účet spravovaný ČSSZ v roce 2006 v přebytku cca. 7 mld. korun.

Na pojistném na nemocenské pojištění ČSSZ za rok 2006 vybrala 40,6 mld. Kč, tedy o cca 2,9 miliardy Kč víc než ve stejném období předchozího roku (nárůst o 7,6 %). Výdaje na dávky nemocenského pojištění přitom činily 32,8 mld. Tzv. účet nemocenského pojištění ČSSZ byl tak k 31. 12. 2006 v přebytku 7,8 miliard korun.

Za vysoký přebytek v sociálním pojištění může mimo jiné fakt, že je ČSSZ velmi úspěšná ve výběru pojistného a příslušenství. (Pozn.: příslušenstvím pojistného je zejména penále za nezaplacení pojistného.) Při vymáhání dlužného pojistného ČSSZ využívá všechny dostupné právní prostředky (správní nebo soudní výkon rozhodnutí) a také provádí pravidelné kontroly plátců pojistného tak, aby je nenechala upadnout do dluhů, které už nebudou schopni zaplatit. Úspěšnost výběru pojistného ukazuje, kolik procent z pojistného a příslušenství předepsaného plátcům pojistného, ČSSZ skutečně vybere. V roce 2006 byla "očištěná" úspěšnost výběru (po zohlednění odpisu nedobytných pohledávek) celkem 99,50 % a jednalo se tak o dosud historicky nejvyšší úspěšnost výběru pojistného ČSSZ. V roce 2006 ČSSZ snížila kumulované (od roku 1993 do současnosti celkem) pohledávky vůči plátcům pojistného o cca. 2,5 miliard korun na celkem 59,7 miliard Kč.

Výše uvedený přebytek systému sociálního pojištění je bez výdajů na administraci systému nemocenského a důchodového pojištění. Administrativní výdaje ČSSZ včetně převodu úspor do rezervního fondu pro rok 2007 (tj. náklady na mzdy, výdaje na poštovné a provozní výdaje včetně investic) byly v roce 2006 celkem 6,2 miliardy korun. To je pouze 1,92 % z částky, kterou ČSSZ vybrala na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Je tedy zřejmé, že ČSSZ hospodaří s prostředky státního rozpočtu velmi efektivně.

Pro úplnost ještě uvádíme: příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, které spravuje ČSSZ, jsou součástí státního rozpočtu. Ze státního rozpočtu pak ČSSZ každý rok dostává prostředky na výdaje na dávky důchodového a nemocenského pojištění a administraci systému, a to nezávisle na tom, kolik na pojistném v předchozím období vybrala.

ČSSZ spravuje cca. 96 % příjmů a výdajů systému důchodového a nemocenského pojištění ČR. Výše uvedené údaje nezahrnují systémy sociálního zabezpečení v kompetenci Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti.

Příjmy a výdaje na důchodové pojištění k 31. 12. 2006 (mld. Kč)

bez příjmů a výdajů spojených s administrací systému

Typ výdaje
2006
2005
2004
2003
Příjmy z pojistného a příslušenství na důchodové pojištění za měsíce I. - XII. (včetně tzv. dobrovolného pojistného)
268,5
250,1
235,8
202,8
Celkem výdaje na důchody vyplacené za období měsíců I.- XII. (včetně záloh vyplacených České poště na první lednové důchody)
-266,3
-241,1
-225,2
-220,3
PŘÍJMY- VÝDAJE na dávky důchodového pojištění (k 31.12.)
2,2
9,0
10,6
-17,5
Zálohy vyplacené v prosinci předchozího roku na výplaty v lednu daného roku
-0,8
-3,3
-4,9
-2,9
Zálohy na leden následujícho roku
5,6
0,8
3,3
4,9
Výplaty důchodů příštích období vyplacené v prosinci
0,0
0,0
0
0
Celkem výdaje na důchody vyplacené za období měsíců I. - XII. (korigováno o vliv minulých a příštích období)
-261,5
-243,6
-226,8
-218,3
PŘÍJMY- VÝDAJE korigované o výdaje jiných období (k 31.12.)
7,0
6,5
9
-15,5

Zdroj: Měsíční účetní uzávěrka ČSSZ

Příjmy a výdaje na dávky nemocenského pojištění a ostatní dávky sociálního pojištění k 31. 12. 2006 (mld. Kč)

bez příjmů a výdajů spojených s administrací systému

Typ výdaje
2006
2005
2004
2003
Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění a příslušenství za měsíce I. - XII. (včetně tzv. dobrovolného pojistného):
40,6
37,7
35,8
33,3
Výdaje na dávky nemocenského pojištění za období měsíců I.- XII.:
-32,8
-31,7
-29,6
-34,3
PŘÍJMY- VÝDAJE na dávky nemocenského pojištění (k 31.12.)
7,8
6,0
6,2
-1,0
Výdaje na ostatní sociální dávky za období měsíců I.- XII.:
-2,0
-1,7
-4,3
-1,6
z toho: - zvýšení důchodů pro bezmocnost
-2,0
-1,7
-1,7
-1,6
- jednorázový příspěvek důchodcům
0,0
0,0
-2,7
0,0

Zdroj: Měsíční účetní uzávěrka ČSSZ

                 
Obsah vydání       5. 2. 2007
5. 2. 2007 Peníze nebo život, aneb bezdomovcem snadno a rychle Věra  Říhová
5. 2. 2007 Zásadní otázky o základně, které je třeba zodpovědět Pavel  Čámský
5. 2. 2007 Proti základně, ne proti Americe! Ivan Odilo Štampach
5. 2. 2007 13 Pavol Orzságh Hviezdoslav
5. 2. 2007 Michael  Marčák
5. 2. 2007 Kdo je poslední? Tomáš  Koloc
5. 2. 2007 Znamená současná situace v Iráku porážku americké strategie "války proti teroru"? Martin  Škabraha, Roman  Joch
5. 2. 2007 Po stopách Komenského a Cimrmana Alena  Damijo
5. 2. 2007 Zimní klauzury na VŠUP, aneb promarněná příležitost Jan  Paul
5. 2. 2007 Demokracie pod policejním drobnohledem Štěpán  Kotrba
4. 2. 2007 Petr Bendl: Referendum uspořádat nemůžeme, protože jsme základnu Američanům už slíbili
4. 2. 2007 Martin Komárek: "Komentáře nikoho nepoškodí, protože to jsou názory" Jan  Čulík
3. 2. 2007 BBC informovala o zprávě o globálním oteplování poněkud jinak než česká média...
4. 2. 2007 Co bude znamenat oteplování
4. 2. 2007 Rusko zachránilo více než 300 rybářů
5. 2. 2007 Nakonec to nebude tak strašné?
5. 2. 2007 Neměl jsi vystupovat ze Strany zelených
5. 2. 2007 Česká pošta nebude doručovat balíky?
5. 2. 2007 Berlínská velká koalice protlačuje reformu zdravotnictví Richard  Seemann
5. 2. 2007 Nebudeme se třást před Putinem Josef  Vít
5. 2. 2007 Při zdravotnictví zdarma pochcípe daleko víc lidí Jan  Bláha
5. 2. 2007 Svoboda tisku a étos publicistů, proč zpráva není komentář, aneb proč kritizovat BL Uwe  Ladwig
5. 2. 2007 Pomůcka nerozhodnutému občanovi - ANO v otázce radarové základny
5. 2. 2007 Evropská ústava nadřazovala právní řád Unie právním řádům členských států Michal  Petřík
5. 2. 2007 Život jako šablona vs. intenzivní blahobyt Boris  Cvek
4. 2. 2007 Sociální pojištění spravované ČSSZ je už několik let v přebytku
4. 2. 2007 Vyšší výběr na důchody snižuje deficit státního rozpočtu na rok 2006 Miroslav  Opálka
4. 2. 2007 SRBSKO: Ljubav za ljubav - nejste sami ! Jaroslav  Foldyna
4. 2. 2007 Britské listy - perfektní služba pro všechny levicové aktivisty
4. 2. 2007 Vadí liberalismus a demokratičnost?
2. 2. 2007 NATO - spojenectví bez závazků Miroslav  Polreich
4. 2. 2007 Policejní vyšetřování Tonyho Blaira
2. 2. 2007 Základna: Česko nemá chránit ani baterie Patriotů, jak to požadují Poláci Štěpán  Kotrba
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce