30. 11. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 11. 2004

Česká vláda nemá Ukrajince ráda

Ukrajinců žije v ČR legálně přibližně sedmdesát tisíc, což je více než čtvrtina všech cizinců v zemi. Vztah české společnosti k nim je schizofrenní: na jedné straně spíše odtažitý, protože jsou vnímáni jako zaostalí nádeníci, na druhé straně vykutálený: co nechce udělat Čech, udělá Ukrajinec, v noci, v neděli, v dešti a za polovic.

Znám jiné Ukrajince: půl letošního roku jsem věnoval tomu, že jsem dělal průzkum mezi cizinci ve dvou českých okresních městech. Velká část (více než 60%) těchto cizinců uvedla, že mají středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, avšak koná manuální a nekvalifikovanou práci.

Téměř polovina z nich je v ČR déle než pět let a dvě třetiny chtějí v ČR získat trvalý pobyt.

Významná část v ČR žijících Ukrajinců pochází ze Zakarpatí. Z minulosti mají na Československo úzké historické a kulturní vazby. Ukrajinské působení v Čechách a na Moravě má bohatou historii, za první republiky v Československu existovala řada ukrajinských spolků, škol, dokonce i univerzita a hospodářská akademie. Třebaže se později, zejména v době války, promítl do ukrajinského národního života nacionalismus, představoval pro Ukrajince život v Československu život v relativní svobodě. To se samozřejmě dramaticky změnilo s příchodem sovětských "osvoboditelů". Zatčení, deportace, stalinské tábory, v mnoha případech smrt. Likvidace posledních ukrajinských spolků proběhla v roce 1948, v atmosféře následující po bojích čs. armády s oddíly Stepana Bandera.

Současná přítomnost Ukrajinců v ČR je dána zejména špatnou ekonomickou situací jejich mateřské země. Několik ukrajinských spolků existuje především v Praze, zájem o krajanský život na venkově je nevelký. Ukrajinci si vybírají Polsko a Česko jako prostor ke své budoucí existenci na základě geografické, kulturní a jazykové blízkosti. Zdálo by se, že v situaci, kdy demografická křivka stagnuje a vláda deklaruje své imigrační aktivity, nebude jejich začlenění do české společnosti problém. I proto, že mnoho Ukrajinců u nás pracuje léta, jejich integrace je reálná a pobyt u nás je pro ně v mnoha směrech inspirativní.

Tak tomu bohužel není. Vládní projekt aktivního výběru cizinců s Ukrajinci nepočítá a zřejmě ještě dlouho počítat nebude. Třebaže je zhruba polovina z nich v ČR již pevně zakořeněna, musí každý rok spolu s jinými cizinci absolvovat zákonem stanovenou periodickou buzeraci na úřadovnách cizinecké policie. Anachronické ustanovení cizineckého zákona, které stanoví, že trvalý pobyt může cizinec ze země mimo EU získat v ČR až po deseti letech, brání tomu, aby se imigrační křivka skutečně zvedla.

Ukrajinské volby prokázaly minimálně to, že "naši" Ukrajinci i lidé ze západní části jejich domoviny, odkud k nám většina Ukrajinců přichází, nechtějí Byzanc, ale Evropu. Mnozí upřímně věří, že jejich favorit Juščenko je skutečným zosobněním takového očekávání. Znám jich desítky -- obyčejné dělníky, středoškoláky, vysokoškoláky. Namnoze mají upřímnou snahu obstát, stát se našimi spoluobčany, Evropany. Jednoznačně to prokázali i v těchto volbách. Český stát jim ale jejich pozici nijak neulehčuje, spíše naopak. My jsme svobodu získali před patnácti lety za podmínek obecně příznivějších než jsou ty, jež provázejí dnešní úsilí Ukrajinců, již si vybrali Česko jako zemi, v níž chtějí žít. Je málo jim jenom držet pěst. Je třeba jim vyjít vstříc. Česká vláda to ovšem dělá: v další akci "pobyt" tento týden slavně zajistila stovku cizinců, mezi nimi nepochybně velkou část Ukrajinců, kteří neměli v pořádku doklady.

Čeká je vyhoštění.

                 
Obsah vydání       30. 11. 2004
30. 11. 2004 Ukrajina: Mýty o Juščenkovi
30. 11. 2004 Jsou Laughland a Raimondo objektivní?
30. 11. 2004 Chaos na Ukrajině trvá
30. 11. 2004 Česká vláda nemá Ukrajince ráda Milan  Daniel
30. 11. 2004 Nicolas Sarkozy může zatím o prezidentském křeslu jenom snít Josef  Brož
29. 11. 2004 OSN by měla účinněji zasahovat ve státech, které selhaly
30. 11. 2004 Erotické problémy Davida Blunketta Jan  Čulík
30. 11. 2004 Británie: 50 procent uživatelů internetu má broadband
1. 12. 2004 Studie odhalila střet zájmů a nezodpovědný přístup investorů
30. 11. 2004 Doleva se Škromachem? Irena  Ryšánková
30. 11. 2004 Insider insiderovi Ondřej  Fér
30. 11. 2004 Valtr Komárek: "Lidé se snadněji shodnou na své budoucnosti než na své minulosti" Radek  Vogl
30. 11. 2004 Essay on British & Czech Castles Wins BCSA Prize
30. 11. 2004 Vánoce 2004 Jan  Pömerl
30. 11. 2004 Co se to vlastně stalo v listopadu? Josef  Suk, Oldřich  Tůma, Miroslav  Vaněk
30. 11. 2004 Daně, nový problém lidí... Josef  Vít
30. 11. 2004 Absurdita postoje České republiky
30. 11. 2004 Znavené pozdní odpoledne Petr  Pospíchal
30. 11. 2004 Ave Maria - Jsou lidé, kteří si neumí pomoci sami
29. 11. 2004 Víme, co se vlastně děje na Ukrajině? Bohumil  Kartous
29. 11. 2004 Softwarové patenty v Radě EU odloženy David  Maxera
29. 11. 2004 Vynikající socha Quido Kociána Mrtvý Ábel symbolizuje současný svět Jan  Paul
29. 11. 2004 "Chráníme vaše sny" Jaroslav  Polák
29. 11. 2004 Princip zkoušení je z pedagogického hlediska sporný Radek  Sárközi
29. 11. 2004 Výzva členů loni odvolané Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Radě současné
29. 11. 2004 Babylon 2004 Václav  Dušek
27. 11. 2004 Ukrajina: Revoluce proměněná v televizní show
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
1. 11. 2004 Hospodaření OSBL za říjen 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce

Ukrajina RSS 2.0      Historie >
30. 11. 2004 Česká vláda nemá Ukrajince ráda Milan  Daniel
30. 11. 2004 Ukrajina: Mýty o Juščenkovi   
30. 11. 2004 Jsou Laughland a Raimondo objektivní?   
30. 11. 2004 Chaos na Ukrajině trvá   
29. 11. 2004 Bůh ochraňuj oranžové! Josef  Provazník
29. 11. 2004 Víme, co se vlastně děje na Ukrajině? Bohumil  Kartous
29. 11. 2004 Východní Ukrajina požaduje autonomii   
29. 11. 2004 Odcházející ukrajinský prezident navrhuje nové volby   
27. 11. 2004 Ukrajina: Revoluce proměněná v televizní show   
27. 11. 2004 Jde o demokratické právo Ukrajinců, nikoliv o jednoho či druhého kandidáta   
26. 11. 2004 Juščenka podporuje Amerika, ale není to jasný prodemokratický kandidát   
24. 11. 2004 Ukrajina: Demonstranti protestují proti výsledkům voleb   
23. 11. 2004 Na Ukrajině se po volbách konají demonstrace   
3. 11. 2004 Rozhodne cílová fotografie Oskar  Krejčí
13. 10. 2004 Utajený společný osud