13. 12. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 12. 2004

Spolková mravní bída

Spolková luka mají k bohatým stranickým pastviskům vzdálenost nekonečných meziplanetárních plání. Potřebných pomoci neubývá, spolky napadeny viry malosti, nenávisti, zneuznání, vedeny notorickými sudiči i defraudanty ducha, vrší chyby z neovladatelného hněvu -- a existují i spolky Proti všem a všemu. Bloumající solitéři usilovně přemýšlejí, jak se v době tržnosti zachránit před náručemi nabízejícími pohodu vykoupenou loajalitou i psovskou poslušností.

Humorka je veselé krátké vyprávění, není pěstována, je nahrazena vtipem, i dlouhými bavičskými pokusy nádeníků řachandy a pahodnoty. Krasoduchové nemívají rádi veselí, rozptyluje zbytečně jejich dutost zvící hurdisek. Jódlování ozývá se na horách i v dolinách, v našem neveselém kraji, z hrdel falešných sborových pěvců, i polozbožných utěšitelů. Vzdělanci tvrdí, že v sobě nemáme zakořeněno zlo ani dobro, stali jsme se hybridy. Každý máme rád vlastní šámbrseparé, ale k tomu i potřebu sdružovat se, spolkařit, stát se potřebným druhým lidem. Denně potkáváme lidi cvičené výchovou ( i zrozené a geneticky vybavené k pomoci druhým) k tomu, aby nenechali potřebné padnout do hlubokých sociálních sklepení.

Pravda, nevyplácí se příliš spoléhat na přátelskou výpomoc v dobách nepěkných a nelehkých kdekomu na potkání, i když pomůžeš cizímu a riskuješ stejně jako při pomoci blízkému, možná v prvním případě mnohem méně. V době tonutí člověk sahá po každém záchytném bodu, na břehu hojnosti začne zachránce vadit. Přirovnání: v porevolučním kvasu se vyděšení sbíhali do houfu -- pak časem vyklepali z kožichů blechy a hned z nich byla čistá rasa štítící se pouličních voříšků.

Ono známé rčení: každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán - je prověřeno stovkami, tisíci a statisíci příhodami o strastiplném údělu pomáhajících naivků spratkům Belzebubovým. A není rozdílu mezi učencem a blbem...i když blb většinou v sobě nemá zakotvenu zášť, závist a mstu, neboť tento živel je dílem přírody nepostrádající ryzost pravosti již od pohledu a při letmém zaznamenání jeho neměnného chování. Zlí jazykové tvrdí: je lépe být blbem než nezaměstnaným.

Panoptikum páprdů, očekávajících s hubou dokořán nezaslouženou mešní oplatku, vytváří i po patnácti letech situace podobné a příznačné pro ohniska nenávisti, lidské malosti, falše a obavy ze sociální nepohody. Dokonce iniciují smrtelné nebezpečí a pokušení hříchu jít někomu po krku, zbavit se konkurence a schovat neurvalosti za štít ubohých zákonů páchnoucích džunglí plnou lotrů! Ostřejší povahy napadá: žádné kytky na hrob ničemům a škůdcům lidského pokolení, stačí, že jim tam ptáci tralalala.

Balamucení je potřebným oborem s výučním listem všem šantalům, falešným utěšitelům, křížencům ledových a horkých vášní, poplatným době. Spolková hesla bývají často trvalou ozdobou, nelze jim upřít přehnanou mravnost. Apelují na přítomné členy spolku, aby přinášeli nejrůznější obětiny, dokázali se oddat zcela myšlenkám povznášejícím se nad běžnou a šedou realitu, často chmurnou, připomínající předpeklí a chodníčky k propasti zvané: Nedobrovolná samota.

Spolky trvalých hodnot, burcují členstvo k poslušnosti. Svazují ho historickými výroky, představují a omílají mu úspěchy, o které se nikdo z burcujících nezasloužil, ba není jisto, zda by s jejich chabou mravní výbavou ve spolku mohli pobývat. Přesto vyvolávají v bytostech důvěřivých a mravně vycepovaných neustálé pochyby, zda by jeden každý mohl plout oceánem nezájmu v neutuchajících zuřivých bouřích osamocen.

A bývají vandráci, zmocní se kormidla spolku, bezelstné oklamou naučenou a přirozenou lživostí. Vytváří dojmy a pocity blízké podvodným rejdům padesátých let -- kdy pělo se a budovalo za vydatné pomoci mrzkých poetů, i když dnes opět máme poety, ty zasloužilé harcovníky i omámené veršotepce vlastním inteligenčním mokem s příchutí sardelové pasty. Zasmušilec fotografoval na dovolené u moře přestárlou a používanou hurisku,(nebyla to obyvatelka Mohamedova ráje) nepřátelé jí říkali Kravěna. Zmocnila se nebožáka veršotepce inspirace a popsal, světe div se, jejich nudnou kohabitaci. I přesto zove se spolkař básníkem - nu což, hlavně že mu to přináší potěchu.

Vyjádřit přesvědčení o výhodnosti spolkaření je možno učinit v hostinci, mít najaté mluvčí, připravené a osvícené - ve spolkových kalných vodách ovšem mohou tápat, zvláště vybafne --li se na ně příkladně heslo: Ni zisk, ni slávu! Některá hesla jeví se nepříhodná pro danou dobu a společenskou vyhořelost jistých Česílků ochotných sloužit komukoli, pokud dostanou byť malé všimné... a nemusí být hned přímo velké, tj. určeno vyšším činovnickým trubcům, k životu otrapovi stačí vlídné zacházení a sociální almužna.

Spolky mají majetek, ten opatřilo členstvo v jiných stoletích, často v potu tváře založilo pro budoucí následovníky více možností rozmnožovat statky než světoznámé bankovní domy. V současnosti ony statky připomínají někdy pozůstatky kolektivního hospodaření, kdy lidé zaslepeni politickou agitací, nevědomostí, nestoudností, neschopností cokoli řídit a udržovat, předali po sametu majetek v dezolátním stavu, někdy ani nebylo co předat. Částečně se podařilo dosti z nabytého poctivě odkulačit do vlastních kapes padouchů vydávajících se okázale za nositele pochodně otců zakladatelů. (Škoda, že nelze vstát těm taťkům a pantátům, aby vypráskali mrzkou chasu neustále znesvěcující už svou pouhou přítomností svatá místa. Škodící čistému odkaz spolku, společnosti, lide. Vyhnat nemohou, škoda, dupající chásku po demokratických chodníčcích ve stepních bagančatech s rukama vraženýma do kapes, aby udrželi nahamoněné zrno.)

Konečně spolek vespolek, lidé jsou důležití. Někdy záleží na maličkostech. Než se k předsednickému stolu začnou usazovat supi, má jeden zbystřit a klást si před volbou i nepříjemné a dotěrné otázky. Volit namyšleného mizeru se nevyplácí. Diplomatické volby přinesly nejednou trvalé zklamání nad osobou zpočátku usilující o spravedlnost a spolkovou čistotu -- aby se později z osobnosti vyklubal nebezpečný moskyt.

Kdo všechno se dnes nedere na výsluní, i když, co jsme si, to jsme si. Spolky ohrožují střety s malověrnými lehkoživkami, neumětely a duchovními zaostalci. Výlučnost sešlostí není zárukou kvality a někdy dokonce naopak. Zkusit být solitérem přináší rizika a někdy nepohodlné živobytí, ale ochraňuje duši před nákazou a zažrání špínou.

                 
Obsah vydání       13. 12. 2004
13. 12. 2004 Bohemistika, slovakistika jsou vlivnými vyslanci ČR i Slovenska - přežijí v zahraničí? Tim  Beasley-Murray
13. 12. 2004 Czech, Slovak, Minority Subjects and Discipline Tim  Beasley-Murray
13. 12. 2004 17. listopad -- přestaňme se litovat Milan  Valach
13. 12. 2004 Jak Západ platí a organizuje "spontánní demokratické revoluce"
13. 12. 2004 Is Czech education failing the young? Jan  Čulík
13. 12. 2004 Spolková mravní bída Václav  Dušek
12. 12. 2004 Zainteresované školství, absolventské sítě a příčiny selhání lisabonské strategie Radim  Valenčík
11. 12. 2004 Server Novinky.cz rasisticky zkreslil zprávu o diskriminaci Romů v Británii
11. 12. 2004 Idnes konečně zasahuje proti rasismu
13. 12. 2004 Ukrajina: Složitá cesta s varováním Miroslav  Polreich
12. 12. 2004 Palestinský šéf se omluvil za podporu Saddámovy invaze do Kuvajtu
13. 12. 2004 Jak dlouho nás budou ještě vojáci ohrožovat?
13. 12. 2004 Konec pěstování vína ve Francii? Simone  Radačičová
13. 12. 2004 Nedostatečný výběr Petr  Říha
13. 12. 2004 Nový svět blogování
13. 12. 2004 Evropská demokratická strana oficiálně ustavena, místopředsedou Jiří Lobkowicz
11. 12. 2004 Americký voják, který zabil Iráčana, odsouzen na tři roky
13. 12. 2004 Michael  Marčák
11. 12. 2004 Juščenko "byl otráven"
13. 12. 2004 Český pohled na obraz Marxe u současného člověka Michael  Hauser
11. 12. 2004 O impotenci hrubého vyjadřování Štěpána Kotrby
11. 12. 2004 Dělat z dětí politická rukojmí je nepřípustné Jan  Čulík
12. 12. 2004 Pořádně je prověřte!
12. 12. 2004 My o koze a oni o voze Jan  Čulík
13. 12. 2004 Jak to bude na Kubě vypadat po Castrovi?
13. 12. 2004 Méně okázalá gesta by byla smysluplnější
12. 12. 2004 Mám pocit, že je mnou manipulováno
12. 12. 2004 Když europolicie udusila ženu v letadle, nikdo se nezajímal Ondřej  Slačálek
10. 12. 2004 Nenávist clonící oči i rozum Jakub  Jirsa
11. 12. 2004 Nenávistný výlev Štěpána Kotrby Pavel  Urban
11. 12. 2004 Děkuji Štěpánu Kotrbovi
11. 12. 2004 Rodiče mají právo žít se svými dětmi
11. 12. 2004 Jak to bylo přesně s oběma kubánskými disidenty Marek  Sečkař
11. 12. 2004 Představte si, že by zadržovali někomu děti Američané Tomáš  Stýblo
13. 12. 2004 K plnému životu nechť patří i zákon i tělo Daniel  Ženatý
11. 12. 2004 Důchodkyně, kindrštúbe, Rožánek a "jiná hovada" Štěpán  Kotrba
11. 12. 2004 Kotrba par excellence Filip  Rožánek
12. 12. 2004 Jsem rád, že jsem nepotkal tramvajového milicionáře Bohumil  Kartous
13. 12. 2004 Kancléř Schröder snad prodá lokomotivy v Číně, auta se v Německu prodávají sama
10. 12. 2004 Trojí ohlédnutí za "Listopady" Petr  Miller
10. 12. 2004 Češi mluví jen sami mezi sebou. Kdy se to změní? Jan  Čulík
10. 12. 2004 Vynikající malířka o lidské identitě Jan  Paul
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 12. 2004 Hospodaření OSBL za listopad 2004

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
13. 12. 2004 Bohemistika, slovakistika jsou vlivnými vyslanci ČR i Slovenska - přežijí v zahraničí? Tim  Beasley-Murray
13. 12. 2004 Spolková mravní bída Václav  Dušek
13. 12. 2004 Jak Západ platí a organizuje "spontánní demokratické revoluce"   
10. 12. 2004 Češi mluví jen sami mezi sebou. Kdy se to změní? Jan  Čulík
10. 12. 2004 Vynikající malířka o lidské identitě Jan  Paul
8. 12. 2004 Tajný svět George W. Bushe - V síti víry, obchodu a moci Ondřej  Slačálek
8. 12. 2004 Čtyři tváře Strany Zelených a Strany pro otevřenou společnost Pavel  Pečínka
8. 12. 2004 Trojí pohled na tuto zemi Oskar  Krejčí
8. 12. 2004 Mám rád děti celého světa... Tomáš  Koloc
8. 12. 2004 Jak se v Jihlavě opět myslelo filmem Petr  Šafařík
8. 12. 2004 17. listopad trochu jinak Miroslav  Polreich
7. 12. 2004 Pouze Čína může zastavit pád amerického dolaru Miloš  Kaláb
7. 12. 2004 Velký bratr nás monitoruje Petr  Říha
7. 12. 2004 Mušketýři Karolína  Kučerová
7. 12. 2004 Ti, kdo nenávidí svobodu