5. 8. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Cestující Romové - Glod, Maramures, Rumunsko
5. 8. 2004

Suverénní reprezentace romského národa?

Evropské fórum Romů a Travellerů je zklamáním

Většina Romů žije usedle a většina Travellerů není romského původu. Jako předseda sdružení Dženo, romské organizace usilující o lepší postavení Romů, musím vyjádřit zklamání nad zprávou, kterou jsem obdržel od výkonného výboru Evropského fóra Romů a Travellerů (European Forum For Roma and Travellers - EFRT). Organizace, která bude reprezentovat obě dvě skupiny společně, bude jen napomáhat přežívání mýtu o tom, že Romy lze definovat podle způsobu života.

Dopis, který EFRT tento týden rozšířilo prostřednictvím internetu, radostně zvěstuje probíhající registraci EFRT u vrchního soudu ve Štrasburku. Fakt, že fórum bude zaregistrováno jako nevládní organizace podle francouzských zákonů, označuje za šťastnou novinu a předjímá, že EFRT se stane romskou nevládní organizací se statusem konzultanta v Radě Evropy. Dopis velebí Fórum jako "starou a velmi dobrou myšlenku."

Zde je nutné upozornit, že zakládaná organizace je ve skutečnosti mnohem slabší a méně reprezentativní verzí jiné "staré a dobré myšlenky". A sice návrhu finské prezidentky Halonenové, která v lednu 2001 volala po "vytvoření romské reprezentace na panevropské úrovni."

Návrh prezidentky Halonenové Parlamentnímu výboru Rady Evropy byl tehdy všeobecně oslavován jako významný krok na cestě k dosažení skutečně demokratické politické reprezentace romského národa ve významných orgánech Evropy. V říjnu 2001 potom Romové v Helsinkách přijali prohlášení, kterým iniciativě prezidentky Halonenové vyslovili podporu: "My, zástupci Romů ze 13 evropských zemí vyslovujeme ještě jednou podporu a zájem na hlubším propracování myšlenky vytvoření tělesa pro romskou reprezentaci na panevropské úrovni."

Na 109. setkání Rady ministrů Rady Evropy 8. listopadu 2001, Jaakko Laajava z finského ministerstva zahraničí prohlásil, že "ad hoc skupina detailně prostuduje různé možnosti vytvoření takového tělesa."

"Těleso" od té doby ovšem poněkud zmutovalo. Na samém počátku, si mnoho romských představitelů a organizací představovalo panevropské romské shromáždění, jehož demokraticky zvolení členové by spolu se zástupci jiných států usedali v Radě Evropy jako rovní s rovnými.

Ve finále ale "ad hoc skupina Rady Evropy" a její poradci, myšlenku úplně překroutili: Nikoliv demokratické shromáždění s křesly v Radě Evropy, ale pouze mezinárodní romská organizace, kterých už existuje několik.

Navíc toto "těleso" už navíc ani není romské, protože s Romy se "svezli" také Travelleři a další skupiny, kteří jsou neznalými obvykle považovaní za Romy. Při vší úctě k záležitostem Travellerů, není možné, aby jejich problémy byly zaměňovány nebo spojovány se záležitostmi Romů. Většina Romů žije usedle a většina Travellerů není romského původu. Organizace, která bude reprezentovat obě dvě skupiny společně, bude akorát napomáhat přežívání mýtu o tom, že Romy lze definovat podle způsobu života.

Sdružení Dženo i další romské organizace se nakonec s projektem rozešlo, protože toto fórum je oslavováno jako triumf romské reprezentace v Evropě. Jsem však hluboce přesvědčen, že nově vytvářená nevládní organizace rozhodně nemůže posloužit jako platforma pro romskou reprezentaci, kterou tolik romských předáků z celé Evropy podporovalo a na kterou dosud marně čekají. A to ani přesto, že možná získá status konzultanta v Radě Evropy.

Navíc existuje nebezpečí, že Evropské fórum Romů a Travellerů bude Radou Evropy uznáno za suverénní reprezentaci romského národa a za oficiálního mluvčího Romů v Evropských záležitostech.

Romové by se neměli s něčím takovým spokojit a považovat to za úspěch. Romové si zaslouží nejen reprezentativní výbor, jehož hlas bude slyšet a jehož podíl na tvorbě evropské politiky bude jasně a nezpochybnitelně vymezený.

V Chorvatsku má každá národnostní menšina, jejíž populace odpovídá ústavou daným kritériím právo vytvořit a volit členy do menšinové rady na každé úrovni samosprávy (lokální, regionální, národní). Tyto rady jsou samostatné subjekty, které zastupují potřeby svých voličů. Rady mohou navrhovat body k jednání vlády, ovlivňovat program veřejnoprávní televize a rozhlasu a navrhovat ekonomická i sociální opatření ve prospěch svých voličů.

Jsem upřímně přesvědčen o tom, že evropské státy by měly začlenit takovou možnost do svého právního systému. Vytvoření volených menšinových rad by Romům dalo mechanismus, jak si zvolit své představitele a umožnilo by také mezinárodní spolupráci. Vytvoření volených menšinových romský rad by umožnilo nominaci skutečných romských představitelů do tělesa, sloužícího k reprezentaci Romů na mezinárodní úrovni. Došlo by tak naplnění návrhu prezidentky Halonenové, aby Romové měli "výbor, který by je reprezentoval na panevropské úrovni."

Romové mají právo na demokraticky volenou reprezentaci, která by se účastnila na politických záležitostech Evropy. ERTF takovou reprezentací bohužel rozhodně není, i když možná poskytne Radě Evropy řadu užitečných rad.

Expertní skupině Rady Evropy, která zkoumala možnosti vytvoření romského výboru, se nepodařilo vytvořit orgán očekávaný řadou Romů, kteří myšlenku na počátku podporovali.

Nemůžu se proto připojit k nadšení těch, kteří oslavují ERTF jako romský triumf na cestě za vlastní reprezentací. Společně s dalšími romskými organizacemi po celé Evropě tedy budeme usilovat o řádné volby, které jednoznačně ukážou, kdo reprezentuje romský lid. Vyzývám i ostatní Romy, aby usilovali o to samé.

Rozcestník organizací, věnujících se Romům a travellerům ZDE

Council of Europe: The Specialist Group on Roma/Gypsies ZDE
                 
Obsah vydání       5. 8. 2004
5. 8. 2004 Netomáš a Bělorusko Štefan  Švec
5. 8. 2004 Mor na ty vaše festivaly Martin  Groman
5. 8. 2004 Nesnesitelná touha po vědě Pavel  Voňka
5. 8. 2004 Výslechy před namířenou zbraní, věznění v železech, nutnost pózovat nazí
5. 8. 2004 Fascinace romskými počty Ivan  Veselý
4. 8. 2004 Policie a CzechTek Bohumil  Kartous
5. 8. 2004 Evropské fórum Romů a Travellerů je zklamáním Ivan  Veselý
5. 8. 2004 Kde jsou hranice svobody projevu? Jan  Čulík
5. 8. 2004 Veteráni vzpomněli 90. výročí vypuknutí první světové války
5. 8. 2004 Několik poznámek na téma LÁSKA Igor  Chaun
5. 8. 2004 Umělec, autenticita života a totalitní společnost Boris  Cvek
5. 8. 2004 Vážný problém nejen pro vietnamské obchodníky Pavel  Štindl
5. 8. 2004 Korupční galaxie Charlese Pasquy se rozpadá na kusy Josef  Brož
5. 8. 2004 Povinná maturita z matematiky - první krok k oživení společnosti?
5. 8. 2004 O filmové klasice: stačilo by uvolnit autorská práva
5. 8. 2004 Európska Komisia spúšťa otvorené konzultácie o nanotechnológii
5. 8. 2004 Nic nebrání RRTV udělovat nové "obsahové" licence
4. 8. 2004 České klasické filmy by měl na DVD vydávat stát prostřednictvím Národního filmového archivu
4. 8. 2004 Británie: Stát ohrožuje demokracii
4. 8. 2004 Duhoví lidé a pozadí Tmavozeleného puče Ivan  Brezina
3. 8. 2004 Slavný americký filmař Albert Maysels: "Nepotřebuju Hollywood!" Petr  Šafařík
5. 8. 2004 Kdo koho v Izraeli šikanuje?
5. 8. 2004 Nenávist a zaslepenost přivedly americkou administrativu k nemorálnímu a hloupému činu Fidel Castro Ruz
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
1. 7. 2004 Hospodaření OSBL za červen 2004