5. 8. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 8. 2004

Nesnesitelná touha po vědě

Pavel Voňka

Petr Bakalář, jak asi většina čtenářů ví, neboť mediální humbuk okolo toho byl na české poměry srovnatelný s aférou Watergate, po veleúspěšné, ač z oficiálního prodeje stažené knize Tabu v sociálních vědách vydal u téhož nakladatele (Votobie) svou další operu magnu s honosným, ale hlavně podbízivým názvem Psychologie Romů. Jak se předvedl tentokrát, pokusíme se stručně shrnout.

Vydáváme ve spolupráci s časopisem www.dobraadresa.cz

Jinou recenzi Bakalářovy knihy Psychologie Romů jsme publikovali ZDE

Tak předně název knihy. Představme si, že nějaký chlapík, původně třeba architekt holobytů, ztratil zájem o to, co dosud dělal, a nově se začne zajímat právě o chování Romů (každý máme svou úchylku). V knihovně si nechá zhotovit rešerši dostupné literatury a najde skvěle vyhovující titul Psychologie Romů. V duchu zvolá cosi jako Heuréka!, knihu si vypůjčí, nadšeně s ní odkvačí domů, uvaří si kafe a patřičně natěšen se pustí do studia nově zvoleného oboru -- a ejhle! Text se hemží samou sociologií, v případě druhé části (Vybraných témat z psychologie Romů) ve velké míře i kulturologií. Buď to dotyčný postřehne, a je iritován, nebo to nepostřehne, a je mystifikován. Čtenář sám rozhodne, která varianta je lepší.

Bakalář může argumentovat tím, že sociologická fakta jsou pro jeho psychologické bádání nezbytná. Samozřejmě, ovšem měla by být posléze využita k psychologickým závěrům. Je-li autorovým záměrem pouhé konstatování výsledku hodnot, zjištěných jinými osobami, je jeho vědecký přínos přinejmenším zpochybnitelný. Pak ještě může nastat obzvlášť vypečená a pro Bakaláře nijak netypická situace, kdy na základě výsledků jiných výzkumů dojde autor k tezi, která nemá se zmíněnými výzkumy nic společného. Lehce nadneseno: na základě ověřeného zjištění, že rodiče Deža a Fera, kteří si spolu hrají na pískovišti, pracují ve stejné firmě, a tudíž mají stejné socio-ekonomické postavení, bude tvrdit, že se tito dva zachovají ve stejné situaci stejným způsobem. To není psychologie a bůhví, že ani žádná jiná věda.

Sdělit nejnovější poznatky bez slangismů, které ještě nepronikly do jazyka širší veřejnosti, a hlubší terminologii používat jen v nezbytných případech, kdy by její absence byla na škodu, je vždy ctí vědce. Ne tak u této knihy. Bakalář se prostě cítí být vědcem, nebo lépe -- touží po tom býti uznán coby vědec. Jeho posedlost vědeckostí je však kontraproduktivní. Snaha všem ukázat, že je autor schopný, chytrý, učený a že zná danou problematiku proto, že se obeznámil s její terminologií, se většinou míjí účinkem. Terminologie je prostředek, a ne (jako v tomto případě) cíl. Autor připomíná chlapečka, který se snaží být dospělým, a tak začne kouřit.

V druhém apendixu, nazvaném Jak chutnalo tabu, jímž autor reaguje na recenze a kritiky svého předešlého díla, uvádí, že oponenti by měli dokázat doporučit knihy, které jsou objektivní. Patrně nepochopil, že problém není ve výběru použitých pramenů, nýbrž v autorově zacházení s fakty, údaji a tvrzeními z nich získanými. Stejně demagogicky se ostatně Bakalář chová v díle nově předkládaném. Z použitých zdrojů uvádí pouze ty myšlenky, které zapadají do jeho koncepce, zatímco pasáže, které třeba jen zpochybňují jeho závěry, mlčky přechází. Mimoto je vcelku komická příčinná souvislost mezi uváděnými zjištěními z cizích zdrojů a závěry, ke kterým Bakalář na jejich základě dospěl -- napřed uvádí všemožná fakta nejméně ze dvou zdrojů (to je přeci objektivní), načež v následujícím odstavci vyvodí takový závěr, že myšlenkové pochody, které k němu vedly, by nevysvětlil ani Freud. Autorova badatelská praxe se pak jeví asi takto: Bakaláře napadne, jestli náhodou by ta a ta věc nemohla mít nějakou souvislost s tím a tím. Najde si příslušnou literaturu a neshledá-li v ní údaje, které by jeho domněnku ne nepotvrzovaly, ale vyvracely, automaticky tuto domněnku povýší na pravdu.

Další úsměvnou pošetilostí je, jak autor dokáže svou práci zmařit naprostou nepoučeností. Celé jeho úsilí, které vypovídá o pracovitosti a také ctižádosti, či spíše touze po prosazení, je devalvováno neadekvátním závěrem. Tak např. v sedmé kapitole části B se zabývá romským humorem. Čtenář žasne nad "úžasným" zjištěním, že jedním z jeho hlavních zdrojů je konflikt dvou protikladných světů (jako příklad uvádí bohaté vs. chudé a gádže vs. Romy). To však neplatí o humoru romském, nýbrž o humoru jako celku (evidentní je tato bipolárnost třeba u vtipů zaměřených na rozdíly mezi ženami a muži). To, že vypravěč daný vtip předává ostatním, je většinou projevem jeho vymezení vůči opačnému pólu. Pak se také samozřejmě stává, že dotyčný svou historkou zesměšňuje "svůj pól", a pak se mluví o sebeironii -- tu Bakalář zmiňuje také, ale představuje ji jako klasický rys právě romského humoru. Kdyby si autor pročetl alespoň jednu publikaci o teorii humoru, což by při jeho smrtícím nasazení neměl být problém, věděl by o typologii anekdot víc a nemusel se ztrapňovat.

Takovýchto pomýlení a lapsů by se v nové "kontroverzní" knize Petra Bakaláře dalo najít nepřeberné množství. Sám autor považuje svou publikaci (a nejen tuto) za otevření námětu k diskusi. Rozeslal desítky e-mailů, jejichž adresáti zaujali vesměs odmítavé, ba pohrdavé stanovisko. Není divu. Ta urputná snaha stát se součástí vědeckých kruhů za každou cenu (za cenu neumělé provokace) je odpuzující. Podobným způsobem se do nich nikdo nedostane nikdy. Nebudeme za to soudit autora knihy, toho spíš politujme za marně vynaložené úsilí (zamýšlí-li směřovat ke svým cílům i nadále touto cestou, pak dvojnásob), naše katanské oko nechť spočine spíš na vydavateli. Vyvolat mediální vlnu ohlasů za účelem ziskovosti daného titulu je marketingový postup již značně omšelý, jakkoliv pořád účinný. Dělat to ale s podobnými slátaninami a navíc jmenuje-li se edice "Kontroverzně", začíná tu být poněkud trapno.

                 
Obsah vydání       5. 8. 2004
5. 8. 2004 Netomáš a Bělorusko Štefan  Švec
5. 8. 2004 Mor na ty vaše festivaly Martin  Groman
5. 8. 2004 Nesnesitelná touha po vědě Pavel  Voňka
5. 8. 2004 Výslechy před namířenou zbraní, věznění v železech, nutnost pózovat nazí
5. 8. 2004 Fascinace romskými počty Ivan  Veselý
4. 8. 2004 Policie a CzechTek Bohumil  Kartous
5. 8. 2004 Evropské fórum Romů a Travellerů je zklamáním Ivan  Veselý
5. 8. 2004 Kde jsou hranice svobody projevu? Jan  Čulík
5. 8. 2004 Veteráni vzpomněli 90. výročí vypuknutí první světové války
5. 8. 2004 Několik poznámek na téma LÁSKA Igor  Chaun
5. 8. 2004 Umělec, autenticita života a totalitní společnost Boris  Cvek
5. 8. 2004 Vážný problém nejen pro vietnamské obchodníky Pavel  Štindl
5. 8. 2004 Korupční galaxie Charlese Pasquy se rozpadá na kusy Josef  Brož
5. 8. 2004 Povinná maturita z matematiky - první krok k oživení společnosti?
5. 8. 2004 O filmové klasice: stačilo by uvolnit autorská práva
5. 8. 2004 Európska Komisia spúšťa otvorené konzultácie o nanotechnológii
5. 8. 2004 Nic nebrání RRTV udělovat nové "obsahové" licence
4. 8. 2004 České klasické filmy by měl na DVD vydávat stát prostřednictvím Národního filmového archivu
4. 8. 2004 Británie: Stát ohrožuje demokracii
4. 8. 2004 Duhoví lidé a pozadí Tmavozeleného puče Ivan  Brezina
3. 8. 2004 Slavný americký filmař Albert Maysels: "Nepotřebuju Hollywood!" Petr  Šafařík
5. 8. 2004 Kdo koho v Izraeli šikanuje?
5. 8. 2004 Nenávist a zaslepenost přivedly americkou administrativu k nemorálnímu a hloupému činu Fidel Castro Ruz
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
1. 7. 2004 Hospodaření OSBL za červen 2004

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
5. 8. 2004 Několik poznámek na téma LÁSKA Igor  Chaun
5. 8. 2004 Výslechy před namířenou zbraní, věznění v železech, nutnost pózovat nazí   
5. 8. 2004 Korupční galaxie Charlese Pasquy se rozpadá na kusy Josef  Brož
5. 8. 2004 Netomáš a Bělorusko Štefan  Švec
5. 8. 2004 Mor na ty vaše festivaly Martin  Groman
5. 8. 2004 Nesnesitelná touha po vědě Pavel  Voňka
4. 8. 2004 Z Evropy do Čech volejte raději z budky Radek  Mokrý
4. 8. 2004 Policie a CzechTek Bohumil  Kartous
3. 8. 2004 Zprávy na TV Nova: Potvrzení existence paralelních světů Bohumil  Kartous
3. 8. 2004 Je etické udávat spoluobčany? Miloš  Kaláb
3. 8. 2004 Slavný americký filmař Albert Maysels: "Nepotřebuju Hollywood!" Petr  Šafařík
3. 8. 2004 Otakar Vávra: Umělec s malým u Milan  Černý
3. 8. 2004 O tvůrčí integritě v dobách útlaku Jan  Čulík
2. 8. 2004 Státní maturita z matematiky: Prostě jen špatný nápad Jakub  Malinovský
2. 8. 2004 Fašismus v naší epoše Petr  Šafařík