26. 7. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 7. 2004

Jsou neexistující "zemanovci" vlivní nebo bezvýznamní ?

Spikleneckou skupinu "zemanovci" neobjevila policie (i když se podobným "elementům" nepochybně věnuje), ale vykonstruovala ji existující skupina vymítačů Zemana společně se spřátelenými novináři. Smysl je jasný, někdo přece za neúspěchy vedení ČSSD odpovídat musí.

Vznik a vývoj "zemanovců" jako světodějné síly

V devadesátých letech století již předminulého si c.k. policie vymyslela spiklenecké centrum a sama ho nazvala "Omladina". Vysloužila si zprvu pochvalu nadřízených, brzo však bylo zřejmé, že politický dosah odhalení je poněkud kontraproduktivní. Dosud neexistující "Omladina" se vlivem vyšetřování a věznění nejen skutečně vytvořila, ale stala se také velmi populární. S policejním informátorem Mrvou to dopadlo naopak mnohem hůře.

Spikleneckou skupinu "zemanovci" neobjevila policie (i když se podobným "elementům" nepochybně věnuje), ale vykonstruovala ji existující skupina vymítačů Zemana společně se spřátelenými novináři. Smysl je jasný, někdo přece za neúspěchy vedení ČSSD odpovídat musí.

Žádní "zemanovci" neexistují a to prostě proto, že Miloš Zeman si svých obdivovatelů příliš neváží a také nikdy nedospěl k přesvědčení, že by je měl nějak organizovat. Je krajní individualista. Úspěchů chce dosáhnout sám. Některé spolupracovníky po omezenou dobu strpí, ale nemá pocit, že by je měl nějak motivovat. Ochotným pomahačům nepomáhal, nanejvýš připustil, aby si pomohli sami. Tím pádem "zemanovci" nevznikli. Existují ovšem jednotlivci, kteří Miloše Zemana respektují s ohledem na jeho nesporné schopnosti a minulé úspěchy. Ti, kteří disponují větší mírou sebedůvěry a sebeúcty, však nejsou nekritickými obdivovateli nebo dokonce slepými vykonavateli přání či pokynů kohokoli. Nakonec ovšem existují také nekritičtí obdivovatelé, kteří pokládají Miloše Zemana nikoli za reálnou a ovšem velkou postavu, ale přímo za program. Ti ovšem nejsou významní, jak už to u všech nekritických obdivovatelů v demokratických podmínkách bývá.

Vzdor tomu nám tisk (zvláště některý), "zemanovce" servíruje skoro denně. Samozřejmě nejsou nikdy jmenováni. Zajímavé je, jak rychle se mění jejich vliv. Zatímco Špidla je vždy na hlavu porazil, náhle 26. 6. 2004 ze dne na den zesílili natolik, že ho donutili k rezignaci na obě jeho vrcholové funkce. V tom se shodují jak novináři známí jako notoričtí blbci, tak i novináři, kteří jsou inteligentními manipulátory.

Inteligentní čtenář, který by těmto zprávám věnoval větší pozornost, by musel dospět k závěru, že tady něco nehraje. Pokud by byli "zemanovci" reálně existující organizovanou silou způsobilou "odstřelit" předsedu strany, proč to neudělalí už dávno? Proč tito údajní "zemanovci" neprosadí rovnou do čela strany Miloše Zemana? Proč neprosadí mimořádný sjezd, který Miloš Zeman stále navrhoval? Proč neprosadí libovolnou M. Zemanem doporučenou figuru do čela ČSSD?

Inu proto, že neexistují. Byli jen vytvořeni jako virtuální realita ku snadnějšímu vysvětlení neúspěchů tandemu Špidla-Gross. Oni, kteří byli podle služebných novinářů a jejich opisovačů neustále prohrávají, ač jmenovitě neidentifikováni, náhle zesílili?

"Viktoria" nemusí být výhra

Každý soudný čtenář musí vědět, že inteligentní šéf strany bude nejednotnost (v každé straně samozřejmě existující) zapírat a znovu zapírat a když už to nepůjde, bude ji bagatelizovat. Ne tak Vladimír Špidla. Ten o nejednotě neustále hovořil, aniž by pochopil, že je to přiznání nedostatku vlastní autority. Dokonce veřejně vystoupil na tiskovce a chlubil se, jak své oponenty umlčel zákazem veřejného vystupování. Něco tak neobratného, jako je tento naivní triumfalismus, by žádný rozumný předseda čehokoli neudělal. Takto však postupoval nejen V. Špidla sám, ale i jeho chápající (a vše ostatní zřejmě nechápající) manželka Viktorie. Hned druhý či třetí den po manželem vyhlášeném zákazu veřejného vystupování osob s jiným názorem tuto trapnost ještě rozmázla. Usnesení ÚVV, jehož veřejně známým smyslem bylo před veřejností zakrýt, že existují osoby s jiným názorem, zlehčila tím, že veřejně vystoupila v deníku Právo. Stěžovala si, že jejímu manželovi zlí oponenti "vrážejí kudlu do zad" a "okopávají kotníky". Těmito výroky jednala v příkrém rozporu s manželem slavně prosazeným usnesením podle něhož neměly být ventilovány rozpory. Tím mu "vrazila kudlu do zad". Zesměšnila ho. Nejspíše si toho nevšiml.

Doma není nikdo prorokem, může se stát, že ani premiér neuřídí vlastní manželku. Že mu to ubere na autoritě je evidentní. Paní Viktorie prostě nepostřehla, že není u splavu, ale vyjadřuje se do vlivného média. Podvědomě každý čtenář bez přemýšlení ihned pochopil, že tento premiér je spíše řízen a to nejen manželkou, ale zejména svým prvním místopředsedou a koaličními partnery. Nikoli bájní "zemanovci", ale Špidla sám volbou svých koaličních partnerů (a manželky) a vlivem své slabosti mylně interpretované jako slušnost (a řadou dalších svých vlastností a z nich plynoucích chyb) vrazil kudlu do zad. Ovšem nejen sobě, ale i vlastní straně, jíž pomohl k historickému propadu preferencí. Bude ovšem škodit dál v jiné méně významné funkci, kterou pro něj Gross nalezne.

Jak to bylo doopravdy

Průběh ÚVV 26. 6. 2004 jsem už popsal na jiném místě. Omezím se tedy na základní fakta. Zásadní důležitost má postup hlasování. Nejdřív se hlasovalo o předsedovi, pak o prvním místopředsedovi a pak o ostatních. Tento postup nevymysleli ani neexistující "zemanovci", ani Špidla. Tento postup vymysleli velmi existující Grossovci. Ti totiž věděli, že neobliba vlády a V. Špidly kulminuje a mohla by stačit na jeho likvidaci. Věděli, že významná část členů ÚVV je připravena Špidlu shodit, aniž by domyslela následky. Připomenu čísla.

103 členů ÚVV tajně hlasovalo, že Špidla nemá pokračovat, 66 hlasovalo, že není pro to, aby Špidla nepokračoval. To vůbec neznamená, že by Špidlu hodnotili kladně. Znamená to, že ho nehodnotili záporně, často proto, že si při vědomí důsledků nepřáli pád vlády.

O Grossovi se hlasovalo až v době, kdy téměř všichni přítomní byli přesvědčeni, že Špidla s 58% nedůvěrou musí odejít. Jen Špidla, a nemnoho těch, kteří ho dobře známe, jsme tušili, že i za tokových okolností je připraven setrvat ve funkci (!!!). Nemýlili jsme se, paní Viktorie sdělila novinám (Právo), že jí manžel poslal sms, že to "ustál" (!!!). Členové ÚVV tedy předpokládali, že Špidla musí odejít, jenom to z nějakého důvodu dosud neoznámil. Bylo jasné, že mnozí, kteří hlasovali proti Špidlovi byli překvapeni svým úspěchem a zalekli se ho. Totiž shození také Grosse by znamenalo, že strana bude bez předsedy, protože statutární zástupce předsedy je jen jeden a nový statutární nejvyšší představitel strany může být zvolen jen na sjezdu a do jeho konání by byla strana bezhlavá. Rozhodli se tedy, že nebudou hlasovat proti Grossovi. To vůbec neznamená, že ho mají rádi. Grosse si nepřálo 51 členů ÚVV, 106 mu nevyslovilo důvěru, jak mylně informoval tisk, ale "nevyslovilo mu nedůvěru".

Všichni víme, jak Zeman již déle před ÚVV hodnotil Grosse. Logicky dovozoval, že pokud je Špidla největším viníkem propadu preferencí otestovaného volbami do Evropského parlamentu, pak Gross je druhým největším viníkem. Pokud by tedy existovali "zemanovci", zřejmě by ve shodě se svým hypotetickým guru hlasovali proti Grossovi. Současně Zeman trval na svolání mimořádného sjezdu. Tento návrh však nepodpořilo 103 členů ÚVV, ale jen 28 (pokud mám správná čísla). Ani Grossův odchod nežádalo 103 členů, ale jen 51. Co z toho vyplývá?

Že hlasů shodných se Zemanovými návrhy ve "věcech" Špidla, Gross a mimořádný sjezd bylo jen 28, to je méně než pětina. Na potopení Šidly by "zemanovci" nestačili, ani kdyby existovali. Existuje však 52 členů ÚVV, kteří byli proti Špidlovi, ale nebyli proti Grossovi a byli proti mimořádnému sjezdu. Gross má tedy v ÚVV až 52 příznivců, kteří nejsou příznivci Špidly. Část těchto hlasů může jít na vrub těch, kteří nebyli Grossovi příznivci, ale nechtěli stranu zbavit vedení. Gross byl zásadně proti mimořádnému sjezdu. Z toho je zcela jasné, že Špidlu shodili především Grossovci, ti, kteří chtěli nastolit Grosse možná víc, než Gross sám. K tomu je třeba doplnit, že V. Špidla oznámil svoji rezignaci teprve, když pouhých 41 členů ÚVV tajně hlasovalo, že si přejí pokračování "současné vládní koalice v čele s Vladimírem Špidlou".

Naskýtá se otázka: Který Špidlův nepřítel navrhl toto tajné hlasování? Byl to sám V. Špidla po poradě s S. Grossem. Z pouhého početního poměru je jasné, že vládu shodili také Grossovi příznivci. Při tom jim muselo být jasné, že pokud bude Gross pověřen sestavením nové vlády (vysoce pravděpodobné), bude to vláda ve stejném složení, avšak bez Špidly odstraněného i Grossem.

Titulek pátečního Práva hlásá" "Sociální demokracii už vláda s unionisty nevadí". Autor Alexandr Mitrofanov však nezkoumal postoj nějakého orgánu ČSSD (dosud nezasedal), ale nechává ve svém článku jako nejvíce reprezentující osobu promluvit pana R. Dolejše, o němž sám píše "patří ke Grossovým nejbližším spolupracovníkům". Dolejš dokazuje svůj politický jemnocit předpokladem "lepší komunikace s ODS", jejíhož předsedu v následující větě charakterizuje jeho "primitivismem". Další reprezentant ČSSD je Jaroslav Foldyna, který prý soudí, že současná (dosud neověřená) podpora vlády 101 poslanci bude pevnější než "stojednička" Špidlova.

Je to týž J. Foldyna o němž se M. Zeman na začátku týdně domníval, že by mohl být předsedou strany. Smysl článku A. Mitrofanova je prostý, je to oznámení členům ÚVV, kteří se sejdou až za týden, že jim unionisté už nevadí. Těch asi 120 členů ÚVV, kteří hlasovali proti této koalici v čele se Špidlou si má nakálet na vlastní hlavu a podpořit tutéž koalici v čele s Grossem. Mitrofanov předpokládá (asi správně), že většina z nich to udělá. Ještě před Mitrofanovem to správně odhadl Gross. Špidlovi i Špidlové je zatěžko obvinit z "kudly do zad" Grosse. Při hodnocení příčin volebního neúspěchu poněkud podceňují význam dopadu konání vlády na život "voličů".

Prostí voliči možná nechápou "vysokou politiku" a úlohu virtuálních "zemanovců" v dějinách, ale určitě i bez médií poznají, jestli je jim teplo nebo zima.

Psáno pro 4D

                 
Obsah vydání       26. 7. 2004
26. 7. 2004 Návrh koaliční smlouvy
26. 7. 2004 Vojtěch Jasný: Dítě, dobrodruh a filmař Jan  Čulík
26. 7. 2004 Börkur Gunnarsson: Každé dílo je "cizí". Každá osoba je "cizinec" Jan  Čulík
24. 7. 2004 Česká byrokracie zabránila známému íránskému režiséru, aby přijel do Uherského Hradiště Jan  Čulík
26. 7. 2004 Zdánlivá dvojjazyčnost Letní filmové školy a seznam dalších závad Jan  Čulík
26. 7. 2004 Je nejsvobodnějším médiem Internet? Pro koho? Štěpán  Kotrba
23. 7. 2004 Internetová svoboda a její budoucnost
26. 7. 2004 Jsou neexistující "zemanovci" vlivní nebo bezvýznamní ? Ivan  David
24. 7. 2004 Lex Mašín? Jan  Sýkora
24. 7. 2004 Vrah anebo hrdina, bohužel jsme jedna rodina Štěpán  Kotrba
24. 7. 2004 Státní vyznamenání Mašínům? ANO! Petr  Bísek
23. 7. 2004 "Československo" jako země, kde policie střílí po chodcích Jan  Sýkora
26. 7. 2004 Mexické bezpečnostní špičky si dávají implantovat mikročipy proti únosům Miloš  Kaláb
26. 7. 2004 Eurovolby nebyly zelené Ondřej  Slačálek
26. 7. 2004 Není zeď jako zeď, hlavně, že je tlustá Zdeněk  Moravčík
24. 7. 2004 Deník Guardian je za posledního půl roku na Google News nejpopulárnějším zdrojem zpravodajství
25. 7. 2004 Český sen o českém snu Zdeněk  Bárta
26. 7. 2004 Ministerstvo školství by měl vést odborník Radek  Sárközi
23. 7. 2004 Špidla bude "vykopnut nahoru"?
23. 7. 2004 Zdiskreditovaný spojenec Tonyho Blaira nominován na komisaře EU
24. 7. 2004 Za "tvrdou práci" bude mít eurokomisař plat 600 000 Kč měsíčně
24. 7. 2004 Usáma bin Ladin se šíří jako počítačový virus
23. 7. 2004 Politika - nevstupovat Václav  Dušek
23. 7. 2004 V Británii byly povoleny "designer babies" na záchranu sourozenců
22. 7. 2004 Blair nahradil politiku reklamou Jan  Čulík
1. 7. 2004 Hospodaření OSBL za červen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
26. 7. 2004 Eurovolby nebyly zelené Ondřej  Slačálek
26. 7. 2004 Je nejsvobodnějším médiem Internet? Pro koho? Štěpán  Kotrba
26. 7. 2004 Jsou neexistující "zemanovci" vlivní nebo bezvýznamní ? Ivan  David
26. 7. 2004 Vojtěch Jasný: Dítě, dobrodruh a filmař Jan  Čulík
26. 7. 2004 Börkur Gunnarsson: Každé dílo je "cizí". Každá osoba je "cizinec" Jan  Čulík
24. 7. 2004 Lex Mašín? Jan  Sýkora
24. 7. 2004 Vrah anebo hrdina, bohužel jsme jedna rodina Štěpán  Kotrba
23. 7. 2004 USA a Kanada: Atmosféra strachu nás drží přikrčené při zemi Miloš  Kaláb
23. 7. 2004 Politika - nevstupovat Václav  Dušek
22. 7. 2004 Co po washingtonském konsensu? Miloš  Pick, Jaroslav Ungerman
22. 7. 2004 Rozdíl mezi psem domácím, hlídacím, vlkem stepním a hyenou skvrnitou Štěpán  Kotrba
22. 7. 2004 Blair nahradil politiku reklamou Jan  Čulík
21. 7. 2004 Jak stát dělá překážky i dětem postižených rodičů Jan  Paul
21. 7. 2004 Šťastný život a správná metodologie vědy Stanislav  Heczko

Pád vlády Vladimíra Špidly RSS 2.0      Historie >
26. 7. 2004 Jsou neexistující "zemanovci" vlivní nebo bezvýznamní ? Ivan  David
26. 7. 2004 Ministerstvo školství by měl vést odborník Radek  Sárközi
26. 7. 2004 Návrh koaliční smlouvy   
23. 7. 2004 Špidla bude "vykopnut nahoru"?   
22. 7. 2004 Unie svobody a sociální demokracie: stabilita? Martin  Martínek
22. 7. 2004 Co po washingtonském konsensu? Miloš  Pick, Jaroslav Ungerman
22. 7. 2004 Deset programových priorit Unie svobody Štěpán  Kotrba
22. 7. 2004 Komunisté nebudou za nikoho tahat horké kaštany Karel  Klimša
21. 7. 2004 Předseda je mrtev, ať žije předseda! Jan  Sýkora
21. 7. 2004 Koaliční mechanismy spolupráce Štěpán  Kotrba
18. 7. 2004 Hojdar: "US-DEU nikoho nezastupuje" Štěpán  Kotrba
18. 7. 2004 ÚVV ČSSD: Šéfe, já to beru... Štěpán  Kotrba
17. 7. 2004 Ibl potvrdil, že bylo rozhodnuto zpřístupnit zasedání ÚVV ČSSD novinářům Štěpán  Kotrba
16. 7. 2004 Vážená přítelkyně, vážený příteli... Stanislav  Gross

Vláda Stanislava Grosse a politika ČSSD RSS 2.0      Historie >
26. 7. 2004 Jsou neexistující "zemanovci" vlivní nebo bezvýznamní ? Ivan  David
26. 7. 2004 Ministerstvo školství by měl vést odborník Radek  Sárközi
26. 7. 2004 Návrh koaliční smlouvy   
22. 7. 2004 Unie svobody a sociální demokracie: stabilita? Martin  Martínek
22. 7. 2004 Deset programových priorit Unie svobody Štěpán  Kotrba
21. 7. 2004 Předseda je mrtev, ať žije předseda! Jan  Sýkora
21. 7. 2004 Koaliční mechanismy spolupráce Štěpán  Kotrba
18. 7. 2004 ÚVV ČSSD: Šéfe, já to beru... Štěpán  Kotrba
16. 7. 2004 Vážená přítelkyně, vážený příteli... Stanislav  Gross
15. 7. 2004 Vládní krize v Česku: Známá jména, nejasný program Oskar  Krejčí
15. 7. 2004 Nausea (nevolnost) Jaroslav  Pour
15. 7. 2004 Gross: Slibuji, že řadu věcí budeme dělat jinak Štěpán  Kotrba
13. 7. 2004 Karty na stole, Damoklův meč nad hlavou Miloš  Dokulil
12. 7. 2004 Koalice: Podpis vlastní krví aneb konec objímání stromů Irena  Ryšánková
9. 7. 2004 Stoprocentní podpora vládě, která ještě neexistuje, a křesťanský "slib věrnosti" Štěpán  Kotrba