5. 8. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 8. 2004

Umělec, autenticita života a totalitní společnost

Se zájmem sleduji diskusi mezi Janem Čulíkem a Štěpánem Kotrbou, jejíž hlavní téma, dalo by se říci, zní: lze akceptovat nějaký způsob kolaborace umělce s totalitou, a pokud ano, jaký? Otázka je to velice složitá a vyžadovala by si podrobný rozbor všech svých klíčových pojmů, neboť při bližším zamyšlení se ukáže, že vůbec není jasné, co se skrývá pod akceptovat, co pod kolaborace nebo totalita.

diskuse mezi Janem Čulíkem a Štěpánem Kotrbou ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE

Ve značné míře tu rozhodují čistě osobní postoje. Pro mne je třeba pochopitelné, že někdo ze strachu lže s ostatními, ale v žádném případě nikoli správné nebo obdivuhodné; znám naopak lidi, pro které je lež životním stylem nebo kteří si nikdy nepřipustí, že desítky let vědomě lhali, kradli a ubližovali svému okolí. Jistě nikdo z nás není čistý, ale snad je důležité vědomí vlastní nečistoty spolu s upřímným odhodláním k tomu, co bych poněkud vágně nazval mravní integritou čili touhou být lepším, jednat správně.

A tady je podle mne kámen úrazu. Kolik umělců, zvláště v moderní době, bylo většinovou společností odsuzováno za "nemravnost" či protispolečenské, pochybné, prostě nepřijatelné chování! Z této zkušenosti možná pochází názor, že umělec je jaksi mimo dobro a zlo, že má právo soustředit se na své dílo a říci si spolu s Dantem: jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Je nesporné, že morálka je proměnlivá, ale právě umělec, který jde za svou autentickou existencí proti povrchní většině, by měl být ten, komu dá budoucnost za pravdu, neboť morálka se ve svém pohybu podřizuje, není-li nějakou děsivou mocí zadupána pod zem, právě prameni, ze kterého žije: autentické existenci. Génius zavržený společností z morálních důvodů jako by dosvědčoval především to, že s morálkou jeho doby bylo něco v nepořádku, že byla falešná a lživá, že zdegenerovala v pavlačové tlachání.

Jistěže existují také umělci, kteří více či méně "kolaborovali" se společností, ve které žili, a podřizovali se jí se zřetelným úspěchem. Příkladem může být Goethe. Výmarský dvůr ho však nijak nenutil k tomu, jaké umění má psát, necenzuroval jeho díla, nenutil ho k propagandě či k výslovným politicko-ideologickým lžím. A ať už byl Goethův život více či méně mravně obdivuhodný (což si netroufám hodnotit), mohl žít pro své umění a nechat ho růst v celé jeho svébytnosti.

Naproti tomu těžko budeme hledat panegyriky tehdejší doby mezi uměním, jež se zachovalo a jež dodnes žije. Panegyrika je přitom umělecký útvar, v němž se člověk nemusí podřizovat nějaké vnucené roli, nýbrž v němž může svobodně a svébytně pochválit toho, koho má opravdu rád, koho obdivuje, byť to je shodou okolností vladař.

Moderní totality si činily nárok na mnohem více, jejich odosobněnost dosáhla monstrózních rozměrů. Byly nepřátelské k vší individualitě a originalitě, chvástaly se tmářskou vševědoucností, budovaly atmosféru všudypřítomného strachu s všemocným stranickým aparátem, který byl povýšen nad zdravý rozum, tradice, solidaritu a nad lidskost vůbec.

Může pod dozorem a se schválením něčeho takového vzniknout vůbec umění? Ptám se, zda ten, kdo se podvolil totalitě, aby mohl tvořit, a zapřel své svědomí, neustoupil do pouště, v níž žádné umění vzniknout nemůže. Já osobně nedokáži vnímat umělecké dílo, aniž bych se chtěl co nejvíc dozvědět o jeho tvůrci, o době, v níž vzniklo, o jeho kontextu a vůbec nevěřím na nějaké "čisté objekty", jimiž se má zabývat "věda o umění".

Umělecké dílo je pro mne sdělení -- a oficiální umění bývalé Československé socialistické republiky slyším jako hlas, který je krajně nepoctivé oddělit od koncentráků, politických procesů, všeobecné lži a útlaku.

Ba mám stále větší problém sledovat filmy např.s herci, kteří seděli v Národním divadle při klanění se Antichartě. Myslím, že na ně chci zapomenout a že i obecně budou zapomenuti (jen občas se třeba vynoří v nějakém společenském časopise jejich bizarní kauza). Ano, mám to lehké, žiji ve svobodné společnosti, nebyl jsem vystaven zkouškám... ale při vší skromnosti: opravdu si těch lidí nedokáži vážit, jako si také nevážím sám sebe, když někdy lžu...

Na světě je přece mnoho úžasných uměleckých děl, proč bych se tedy měl věnovat zrovna těm, jež páchnou po svinstvu? Jestliže civilizovaný svět již staletí obdivuje vzdělance a umělce, pokud se postavili mocenské zvůli ve jménu vlastního svědomí, vracel bych se tak jen zbytečně k barbarství.

                 
Obsah vydání       5. 8. 2004
5. 8. 2004 Netomáš a Bělorusko Štefan  Švec
5. 8. 2004 Mor na ty vaše festivaly Martin  Groman
5. 8. 2004 Nesnesitelná touha po vědě Pavel  Voňka
5. 8. 2004 Výslechy před namířenou zbraní, věznění v železech, nutnost pózovat nazí
5. 8. 2004 Fascinace romskými počty Ivan  Veselý
4. 8. 2004 Policie a CzechTek Bohumil  Kartous
5. 8. 2004 Evropské fórum Romů a Travellerů je zklamáním Ivan  Veselý
5. 8. 2004 Kde jsou hranice svobody projevu? Jan  Čulík
5. 8. 2004 Veteráni vzpomněli 90. výročí vypuknutí první světové války
5. 8. 2004 Několik poznámek na téma LÁSKA Igor  Chaun
5. 8. 2004 Umělec, autenticita života a totalitní společnost Boris  Cvek
5. 8. 2004 Vážný problém nejen pro vietnamské obchodníky Pavel  Štindl
5. 8. 2004 Korupční galaxie Charlese Pasquy se rozpadá na kusy Josef  Brož
5. 8. 2004 Povinná maturita z matematiky - první krok k oživení společnosti?
5. 8. 2004 O filmové klasice: stačilo by uvolnit autorská práva
5. 8. 2004 Európska Komisia spúšťa otvorené konzultácie o nanotechnológii
5. 8. 2004 Nic nebrání RRTV udělovat nové "obsahové" licence
4. 8. 2004 České klasické filmy by měl na DVD vydávat stát prostřednictvím Národního filmového archivu
4. 8. 2004 Británie: Stát ohrožuje demokracii
4. 8. 2004 Duhoví lidé a pozadí Tmavozeleného puče Ivan  Brezina
3. 8. 2004 Slavný americký filmař Albert Maysels: "Nepotřebuju Hollywood!" Petr  Šafařík
5. 8. 2004 Kdo koho v Izraeli šikanuje?
5. 8. 2004 Nenávist a zaslepenost přivedly americkou administrativu k nemorálnímu a hloupému činu Fidel Castro Ruz
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
1. 7. 2004 Hospodaření OSBL za červen 2004