13. 6. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Ariel Sharon
13. 6. 2003

Najnepokojnejší kút našej planéty

Päťdesiatpäť rokov štátu Izrael

Pred 55. rokmi, presne 14. mája 1948, keď britský mandát nad územím Palestíny zanikol, bol vyhlásený židovský štát. Už počas prvej svetovej vojny prisľúbila Veľká Británia v tzv. Balfourovej deklarácii, že na území Palestíny bude môcť vzniknúť "židovský národný domov". Takýto pojem je však z hľadiska politológie i praktickej politiky veľmi neurčitý a realizácia deklarácie narazila na odpor tamojších Arabov a pred druhou svetovou vojnou vyvolala nekonečný reťazec násilností, ktorý vlastne siaha až do dnešných čias.

Idey, ktoré inšpirovali sionizmus, ideológiu hlásajúcu potrebu obnovy židovského štátu, majú nepochybne európsky pôvod. Osvietenstvo prišlo s myšlienkou, že náboženstvo nie je jediným predpokladom sebaidentifikácie človeka a že by sa malo považovať skôr za čosi súkromné, až intímne. Nacionalizmus videl túto sebaidentifikáciu v pojme národ. Socializmus zasa odsúdil vykorisťovanie človeka človekom a vytvoril víziu spravodlivej spoločnosti.

Pod vplyvom ideí osvietenstva začali Židia pochybovať o hlavnom znaku svojej identity -- náboženstve. Ponúkali sa dve riešenia: buď sa stanú príslušníkmi iných národov s tým, že by si zachovali svoje náboženstvo, alebo sa pokúsia nájsť nejaké iné riešenie. Začiatkom 19. storočia mali hlavné slovo prívrženci asimilácie, čo sa prejavilo najmä v západnej Európe. Osvietenské idey však nemali taký veľký vplyv v habsburskej monarchii, o cárskom Rusku ani nehovoriac. Najmä v Rusku existoval premyslený systém útlaku, ktorý staval Židov na úroveň druhoradých občanov. V západnej Európe náboženský antisemitizmus strieda rasistický. Na Norimberskom procese sa hlavný nacistický ideológ Rosenberg hájil tvrdením, že jeho antisemitizmus mal predchodcov vo Veľkej Británii a Francúzsku, Chamberlaina a Gobineaua.

Hoci Židia v západnej Európe, vrátane Nemecka a neskôr aj Rakúsko-Uhorska, mali podľa zákona rovnoprávne postavenie, začali sa čoraz častejšie ozývať hlasy, že sú cudzorodým živlom. Disraeli sa síce stal britským premiérom, ale našli sa poslanci britskej snemovne, ktorí mu predhadzovali jeho pôvod. Najzrejmejším prejavom antisemitských nálad bola Dreyfussova aféra vo Francúzsku.

Vznik sionizmu

Na pochmúrnom obrade Dreyfussovej degradácie bol prítomný aj rakúsky novinár Theodor Herzl. Došlo vtedy k záveru, že židovské úsilie o asimiláciu pravdepodobne nikam nepovedie a navyše, ak Židia ostanú v Európe, hrozí im strašné nebezpečenstvo. Dovtedajší antisemitizmus bol náboženský, z istého hľadiska boli Židia dokonca aj potrební, ich prítomnosť v istom zmysle akoby dokazovala autentickosť posvätných textov. Lenže rasistický antisemitizmus implicitne núkal iné riešenie. Veď počas 19. storočia uskutočnili rasisti vo svete viacero genocíd, spomeňme napríklad snahu o vyhubenie severoamerických Indiánov alebo úplné vyhubenie pôvodných obyvateľov Tasmánie.

Židia v západnej Európe nebrali sionizmus veľmi vážne, nedokázali si predstaviť, čo všetko sa stane v polovici 20. storočia. Porozumeli mu však Židia v strednej a východnej Európe. Prví osadníci v Palestíne pochádzali z Ruska. Cárska vláda na narastajúce revolučné nálady reagovala aj spôsobom, že jej agenti vyvolávali protižidovské pogromy. Tajná polícia zverejnila pamflet s názvom Protokoly sionských mudrcov, ktorý Židov obviňoval nielen zo snahy finančne ovládnuť svet, ale aj z podnecovania revolučného robotníckeho hnutia, ktoré chcelo vyvlastniť všetkých kapitalistov.

Britský mandát v Palestíne

Územie bývalého britského mandátu v Palestíne malo a stále má veľký strategický význam. Jednak sa nachádza v blízkosti Suezského prieplavu, jednak blízko arabských zdrojov ropy. Britom bolo jasné, že židovský štát by nemohli ovládať tak jednoducho, ako sa im to darilo s arabskými monarchiami. Preto i napriek prísľubom v Balfourovej deklarácii robili skôr "nestrannú" politiku. Na jednej strane obmedzovali židovské prisťahovalectvo, na druhej strane však neuskutočnili tie opatrenia proti Židom, ktoré by si boli želali Arabi, ako napríklad zákaz nákupu pôdy cudzincami. Veľkorysejšiu politiku neuplatňovali ani v období, keď nacisti začali proti Židom uskutočňovať politiku, ktorá vyústila do holokaustu. Po druhej svetovej vojne nechceli pripustiť, aby sa do Palestíny prisťahovali tí Židia, ktorým sa podarilo zachrániť v nacistických vyhladzovacích táboroch. Palestína v období bezprostredne po druhej svetovej vojne pripomínala tú súčasnú -- násilie sa striedalo s terorom. Organizácia Spojených národov prijala pred zánikom britského mandátu dodnes aktuálne riešenie. Na území Palestíny mali vzniknúť dva štáty, židovský a arabský. Pre vtedajších arabských susedov Palestíny bolo toto riešenie neprijateľné.

Utečenci a vyhnanci

Pravdu povediac, nemožno s istotou povedať, kto vypálil prvý výstrel v prvej arabsko-izraelskej vojne. Možno to boli Židia. Vysvetlí nám to pohľad na mapu: boli v strategicky katastrofálnej situácii a vojská susedných arabských štátov boli nepochybne pripravené zaútočiť a zatlačiť izraelské vojská do mora. Izraelská armáda bola napokon nečakane úspešná. Utrpela jediný významnejší neúspech -- nedokázala ovládnuť celý Jeruzalem.

Každá vojna je tragédia a v každej vojne sú utečenci. Existovali na oboch stranách. Na arabskej strane ich bolo pol milióna, neskôr bol z arabských krajín vyhnaný približne rovnaký počet tamojších Židov. Dala by sa položiť otázka, či Palestínčania opúšťali svoje domovy v dôsledku propagandy zo susedných arabských štátov, alebo či ich viedol k tomu strach, že budú obeťou takých masakrov, ako bolo vyvraždenie dediny Deir Jassin uskutočnené židovskou organizáciou Irgun Zwei Leumi.

Problém má však aj druhý aspekt. Utečenci z roku 1948 a ich potomkovia dodnes žijú v utečeneckých táboroch v susedných arabských krajinách. Arabskí Židia boli integrovaní do izraelskej spoločnosti. Nebolo to bez problémov, Židia pochádzajúci z Európy mali inú mentalitu a kultúrne zvyklosti. Navyše, práve Židia z arabských krajín zväčša podporujú tie militantné krajne pravicové izraelské politické kruhy, ktoré by chceli palestínsku otázku riešiť radikálnym násilím.

Židia pochádzajúci z Európy zväčša podporujú umiernenejšie stanoviská. Možno je to podmienené okolnosťou, že Židia v arabských krajinách nepoznali antisemitizmus v takej podobe, ako existoval po stáročia v Európe, nezažili také prenasledovanie ako európski Židia a cítili sa byť viac integrovaní do blízkovýchodných spoločenstiev než ich európski súkmeňovci.

Akokoľvek paradoxne to znie, Arabi vidia v obyvateľoch Izraela nepriateľov skôr preto, že sú nositeľmi európskej kultúry, než preto, že by vyznávali židovskú vieru, ktorá je v mnohých ohľadoch a rituáloch bližšia islamu ako kresťanstvu.

Dnes sa v utečeneckých táboroch nachádzajú takmer štyri milióny Arabov. Ťažko sa vžíva do mentality ľudí, ktorí po desaťročia nemohli žiť normálnym spôsobom života, no táto okolnosť aspoň čiastočne vysvetľuje samovražedné útoky. Palestínčania sa dostali do úlohy akejsi figúrky v neprehľadnej politickej hre. Mnohí ich arabskí susedia ich vháňali do pozície, aby nevideli inú alternatívu ako ozbrojený boj proti židovskému štátu. Môže však takáto situácia trvať donekonečna?

V politickej hre superveľmocí

Z pohľadu obyvateľov krajín Stredného východu Izrael vždy podporovali USA a európske krajiny. Pravda je však zložitejšia. Už sme naznačili, že Veľká Británia si veľmi neželala vznik židovského štátu. Jedným z dôvodov bolo úsilie mať v arabských štátoch čo najväčší vplyv.

V USA bola pred druhou svetovou vojnou židovským snahám viac naklonená Demokratická strana ako republikáni. Napríklad prezidentovi F. D. Rooseveltovi sa ešte pred vojnou podarilo do mestečka Evian zvolať medzinárodnú konferenciu, ktorá by riešila problém židovských utečencov. Veľká Británia vtedy odmietla zmeniť svoj postoj v otázke usídľovania Židov v Palestíne a ochotu prijať židovských utečencov dali najavo iba niektoré latinskoamerické krajiny, napríklad Dominikánska republika.

Po Rooseveltovej smrti v roku 1945 nový prezident Truman dával najavo sympatie k snahám o vytvorenie štátu Izrael. Bez pomoci USA by sa tento štát nezrodil. No prezident Eisenhower, zvolený za republikánov, dával najavo odstup od Izraela. Izraelsko-americké vzťahy sa zhoršili najmä v roku 1956, keď sa Izrael spolu s Veľkou Britániou a Francúzskom zúčastnil na intervencii proti Egyptu, keď Násirova vláda znárodnila Suezský kanál.

Prekvapujúcejšie zvraty sa však prejavili v sovietskej politike. Štát Izrael by sa nebol mohol zrodiť, ak by k jeho vzniku nemal kladné stanovisko aj vtedajší Sovietsky zväz. Po októbri 1917 dával ZSSR najavo, že podporuje národnooslobodzovací boj arabských národov proti imperializmu. Hebrejčina bola ako "reakcionársky jazyk" zakázaná. Židia žijúci na sovietskom území mali dovolené používať iba jazyk jidiš, ktorý sa neskôr stal popri ruštine aj úradným jazykom židovskej autonómnej oblasti utvorenej v sibírskom regióne Birobidžan. Vytvorenie tohto útvaru pred druhou svetovou vojnou bolo jasnou deklaráciou stanoviska, že Židia už majú svoje územie na Sibíri, a preto by sa nemali usadzovať v Palestíne.

Počas svetovej vojny sa však stanovisko ZSSR zmenilo. V OSN dali sovietski zástupcovia jednoznačne najavo podporu plánu rozdeľujúceho územie Palestíny na židovský a arabský štát. Bolo by možné vysloviť hypotézu, že keďže mnohí sionisti snívali o vybudovaní socialistickej spoločnosti v Izraeli, tak sa Stalin a niektorí ľudia v jeho okolí domnievali, že Izrael sa stane "ľudovou demokraciou".

Bez zveličovania sa dá povedať, že počas prvej izraelsko-arabskej vojny štát Izrael zachránili československé zbrane. Bol vytvorený letecký most, ktorý zbrane z ČSR dopravoval na izraelské územie. Táto podpora by samozrejme nebola bývala možná bez súhlasu Moskvy.

Čoskoro sa však ukázalo, že hoci zriadenie kibucov by sa dalo presnejšie charakterizovať slovom komunizmus ako socializmus, pretože sa v nich uplatňovala zásada "každý podľa svojich schopností, každému podľa jeho potrieb", zahraničná politika Izraela sa ukázala skôr proamerická ako prosovietska.

Stalin sa za to mstil príznačným spôsobom. Politické procesy vo východoeurópskych krajinách mali zjavne antisemitský charakter. Po procese s lekármi židovského pôvodu, ktorých obvinili, že chceli zlikvidovať popredných sovietskych činiteľov, prerušil Izrael so Sovietskym zväzom diplomatické styky. Sovietska politika dávala až do zániku ZSSR jednoznačne najavo, že podporuje arabské krajiny. Oficiálne sa (až na krátke obdobie) deklarovalo, že ZSSR uznáva existenciu izraelského štátu a národa a odmieta snahy o jeho zničenie.

Vývoj palestínskej otázky

Príslušníci mojej generácie stáli v roku 1967 zväčša na strane Izraela. Holokaust bol ešte čerstvou spomienkou a predstava, že malý izraelský Dávid za necelý týždeň prevalcoval arabského Goliáša, vyvolávala sympatie k tomu, kto v tomto konflikte vyzeral slabší.

Neskôr sa však jednoznačná podpora začala meniť. Prichádzali napríklad palestínski študenti, ktorí poskytovali osobné svedectvo o tom, že všetko mohlo byť aj trochu inak. Postupom času sa vo svetovej verejnej mienke vytvoril názor, že správne riešenie židovskej a palestínskej otázky už dávno prijala OSN -- vedľa seba by mali vzájomne koexistovať židovský a palestínsky štát.

Stav permanentnej vojny však nemôže byť trvalý. Zjednocujúca sa Európa nemôže mať vo svojej blízkosti ohnisko, z ktorého môže kedykoľvek vypuknúť mohutný vojnový požiar. Mierové spolunažívanie Izraela a Palestíny by vytvorilo predpoklad pre trvalý nárast nielen ekonomiky oboch krajín, ale aj celého regiónu. Napríklad Egypt už ukázal, ako sa môžu z nepriateľov stať priatelia. Možno budú jeho príklad nasledovať aj ďalšie krajiny, napríklad Sýria. Izrael dal najavo, že je ochotný akceptovať mierový "plán cesty" vzniku palestínskeho štátu. Ako sa hovorí, nádej zomiera posledná.

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       13. 6. 2003
16. 6. 2003 Češi schválili vstup do EU
14. 6. 2003 Volební okrsek Praha-Krč: účast nad 50%, více než tři čtvrtiny hlasovaly ANO
14. 6. 2003 A co české televize?
14. 6. 2003 83 procent účastníků referenda zřejmě v pátek hlasovalo ANO
13. 6. 2003 Kdy inspektor Trachta dopadne telefonní zločince? Radek  Mokrý
13. 6. 2003 Korupce při vyjednávání o koupi Gripenů pro ČR?
13. 6. 2003 Američané v Iráku usmrtili až 100 stoupenců Saddáma Husajna
13. 6. 2003 Historická událost -- referendum Jan  Machala
13. 6. 2003 Další hrátky v ČR s verbálními trestnými činy Jan  Čulík
13. 6. 2003 CVVM: Češi mají silné vazby na své bydliště a na svou vlast
13. 6. 2003 Proč půjdu volit a proč zvolím Evropskou unii Štěpán  Kotrba
14. 6. 2003 Vítejte, spoluobčané, do Evropské unie! Jan  Čulík
12. 6. 2003 ČR nemá jinou alternativu než vstoupit do EU Jan  Čulík
13. 6. 2003 EU, pražská tramvaj, Déja Vu a hledání Sv. Grálu Jaroslav  Pour
13. 6. 2003 NE ze vzdoru? Jiří  Hudeček
13. 6. 2003 Vstup České republiky do Evropy je obrovská výzva Jiří  Lobkowicz
12. 6. 2003 O ústavě EU už téměř úplná shoda
13. 6. 2003 O některých osvědčených českých postupech v propagaci EU Miloš  Dokulil
13. 6. 2003 Evropská unie: levice v božích rukou a jejich jest království nebeské Radek  Mikula
13. 6. 2003 Občané bez trvalého bydliště v ČR či v zahraničí nemohou v referendu hlasovat Petr Felix Chudoba
12. 6. 2003 USA vyvíjejí nátlak na balkánské a východoevropské země
13. 6. 2003 Rumsfeld kritizoval belgické soudy
13. 6. 2003 USA "plánují v zálivu Guantánamo popravy"
13. 6. 2003 Päťdesiatpäť rokov štátu Izrael Peter  Greguš
13. 6. 2003 Česká digitální média V. -- přestávka Zdeněk  Duspiva
13. 6. 2003 Maďarsko uvěznilo pokojné aktivisty Miroslav  Šuta
16. 6. 2003 Hájím se proti nepravdivým nařčením Helena  Havlíková
11. 6. 2003 Blix: "Bastardi" v Pentagonu se mě snažili pomluvit
16. 6. 2003 Tvůrci Českého snu v onlinové diskusi Britských listů
13. 6. 2003 Šlendrián v BL je snad horší než SARS Petr  Fiala
12. 6. 2003 Norsko, tajný člen EU Tomáš  Linhart
12. 6. 2003 Pseudohumanismus je stejně škodlivý jako rasismus Eduard  Vacek
12. 6. 2003 Čeští komunisté se za totalitní útlak omluvili
12. 6. 2003 Z Polska po referendu - "židé z EU se připravují k útoku!" Vojciech  Kość
12. 6. 2003 Dodržovat zákony musí každý Jan  Čulík
13. 6. 2003 Budúcnosť spolupráce v stredoeurópskom priestore - aké pokračovanie?
13. 6. 2003 Prezidentské vtipy, ktoré sa stali realitou Peter  Greguš
13. 6. 2003 Rybníček: Splnil sa mi sen Martina  Nemethová, Damas  Gruska
13. 6. 2003 Ako udržať prostredníctvom prerozdelenia čo najspravodlivejší dôchodkový systém?
13. 6. 2003 Kubánská katolická církev není opozicí Frank  Martin
13. 6. 2003 Odborári v EÚ nie sú kryptokomunisti Igor  Lenský
12. 6. 2003 "Triuhorky": Slovenské telekomunikácie obeťou útoku hackerov Michal  Feik
12. 6. 2003 Konec legrace i demokracie:
policie Bobošíkovou vyšetřuje stále!
Štěpán  Kotrba
9. 6. 2003 Případ Bobošíková, Válová a svoboda slova
4. 6. 2003 Konkurs na lektora češtiny pro Glasgow University
5. 2. 2003 Pošta redakci
31. 5. 2003 Hospodaření OSBL za květen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
13. 6. 2003 Päťdesiatpäť rokov štátu Izrael Peter  Greguš
11. 6. 2003 Izraelci útočí oprávněně Pavel  Mareš
11. 6. 2003 Izrael obviněn z teroristického útoku   
23. 5. 2003 Izrael -- znovu masakry a mrtví Jan  Maršák
22. 5. 2003 Keď slová zabíjajú Radovan  Geist, Martin Muránsky
21. 5. 2003 Intifáda byla odpovědí na neuskutečněný mírový proces   
15. 5. 2003 Ropa a stratégia: K politickej ekonómii ohlásenej vojny Michael  Ehrke
9. 5. 2003 Návštěvníci Gazy musejí podepsat prohlášení, že je tam izraelská armáda může zastřelit   
5. 5. 2003 Ideologické zkraty v myšlení velvyslance Daniela Kumermanna Martin D. Brown
5. 5. 2003 Jak český velvyslanec v Izraeli prezentuje Českou republiku   
25. 4. 2003 Válka v Iráku skončila - proboha, zapomeňte! Petr  Baubín, Štěpán Kotrba
17. 4. 2003 O třech izraelských filmech festivalu Jeden svět Petr  Šafařík
16. 4. 2003 Pesach 5763:
Stvoření mých rukou se utopilo v moři a vy chcete zpívat píseň?
Štěpán  Kotrba

Arabské listy - názory na svět islámu RSS 2.0      Historie >
13. 6. 2003 Päťdesiatpäť rokov štátu Izrael Peter  Greguš
21. 5. 2003 Intifáda byla odpovědí na neuskutečněný mírový proces   
8. 4. 2003 Arabské listy - radikalizace duchovních elit   
7. 4. 2003 Arabské listy - co všechno je nepravda?   
14. 3. 2003 Izraelčania a Palestínčania: Kde sa stala chyba?   
6. 3. 2003 Jak Izraelci zabíjejí civilisty na západním břehu Jordánu a v pásmu Gaza   
4. 3. 2003 Prečo "stará" Európa, a nie USA, ergo Izrael? Daniel  Krajcer
24. 2. 2003 Dedičný hriech Izraela Karol  Dučák jr.
30. 1. 2003 Krv a nádej vo Svätej zemi Radoslav  Behúĺ, Ivan Hromada
10. 1. 2003 Konflikt na Středním východě vyžaduje mírové řešení Mojmír  Babáček
20. 6. 2002 Iniciativy se na Blízkém východě musejí chopit sami palestinští občané   
29. 4. 2002 Děti, o které přišla Palestina   
21. 3. 2002 Jak dosáhnout míru mezi Palestinci a Izraelci Suhail Abu Nofal
20. 3. 2002 Palestina a Izrael v perspektivě Miroslav  Polreich