16. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 5. 2003

Jazyky mizejí na světě rychleji než flóra a fauna

Jazykovědci odhadují, že na světě dnes existuje 6809 "živých" jazyků, ale 90 procenty těchto jazyků hovoří méně než 100 000 lidí a 46 jazyků má už jen jediného rodilého mluvčího. 350 jazyků má méně než 50 mluvčích. Profesor Bill Sutherland z University v East Anglia dokázal ve studii, publikované v časopise Nature, že přežívání jazyků ovlivňují tytéž faktory jako přežívání druhů ptáků a savců. Největší množství ptáků a savců žije v místech, kde existují lesy, tropické klima a hornatý terén - přesně v takovýchto oblastech existuje i největší množství jazyků.

Za posledních 500 let zaniklo 4,5 procent z celkového počtu popsaných jazyků, ve srovnání z 1,3 procenty práků a 1,9 procenty savců. Nejzápornější vliv na životnost jazyků měla kolonizace. Od roku 1600 zaniklo 52 ze 176 jazyků užívaných na území severní Ameriky. Z 235 jazyků, jimiž hovořili australští domorodci, jich zaniklo 31.

Při zanikání jazyků hraje význam tentýž efekt jako při zanikání ptačích a savčích druhů: je-li ptáků a savců určitého druhu už málo, mohou se jen s obtížemi rozmnožovat, protože se nenajdou. Obdobný efekt působí na zánik málo užívaných jazyků, protože lidé nevidí důvodu, proč by se je měli učit.

Asi 200 - 250 jazyky hovoří více než jeden milion lidí. Nejrozšířenějšími jazyky na světě je mandarínská čínština, angličtina a španělština.

Podrobnosti - v angličtině ZDE
                 
Obsah vydání       16. 5. 2003
18. 5. 2003 Slovensko řeklo Evropské unii ANO
17. 5. 2003 Fričovou do NOVY určitě chtít nebudou, je totiž profesionálka... Štěpán  Kotrba
16. 5. 2003 Znovu příběh Jessicy Lynchové - mýtus a realita
16. 5. 2003 Tak pane Strawe, proč jsme šli do války?
17. 5. 2003 Americká éra zbožnění vlastního hlasu
16. 5. 2003 Independent: Antiamerikanismus je infantilní
16. 5. 2003 Plachý Plachý a krotká mediální veřejnoprávnost Štěpán  Kotrba
16. 5. 2003 Pozor na zmatení pojmů Jan  Čulík
17. 5. 2003 Dobří holubi se vracejí? Ej uchněm... Štěpán  Kotrba
16. 5. 2003 Teror z EU: Řidič, který jel rychlostí 250 km/h, byl odsouzen na pět měsíců nepodmíněně Jan  Čulík
15. 5. 2003 Peníze připadnou CME, ČR se nemůže odvolat
16. 5. 2003 Ke sporu CME proti ČR Jaroslav  Štemberk
15. 5. 2003 ČR prohrála s CME, odpovědnost nenese nikdo Karel  Mašita
16. 5. 2003 Memento 9
aneb o setrvalém stínu "duchovního otce"?
Miloš  Dokulil
16. 5. 2003 Varování rodičům: solte méně jídlo pro děti
16. 5. 2003 Obezita stojí americké zdravotnictví tolik jako nemoci způsobované kouřením
16. 5. 2003 Klonované simkarty a spam: MajaSoft potrestána Štěpán  Kotrba
16. 5. 2003 Neoimperializmus Ignacio  Ramonet
15. 5. 2003 Jazyky mizejí na světě rychleji než flóra a fauna
15. 5. 2003 V čom pramení europesimizmus? Radovan  Geist
15. 5. 2003 Mají právo váleční novináři být neobjektivní? Jan  Čulík, Milan  Krčmář
15. 5. 2003 Ak vylúčiť, tak koho? Pavol  Fabian
15. 5. 2003 Hokejové Česko-Slovensko Petr  Schnur
15. 5. 2003 Také uživatele mobilních telefonů ohrožuje přesměrování na linky se zvýšenou tarifikací Radek  Mokrý
19. 5. 2003 Rovnou daňou k väčšej nerovnosti Martin  Muránsky
16. 5. 2003 Návrat ideológií Jean-Paul  Fitoussy
16. 5. 2003 Francois Voltaire - mysliteľ a bojovník za ľudské práva Ladislav  Hubenák
5. 2. 2003 Pošta redakci
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech