16. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 5. 2003

Pozor na zmatení pojmů

Nejsme si jist, jestli sloupek Štěpána Kotrby, viz ZDE, otázku veřejnoprávnosti spíše nezamlžuje než osvětluje. Štěpán Kotrba sice snad právem kritizuje poslance Plachého (ODS), který se diví, že "vláda vládne" - a vládne proto, protože vládní koalice holt získala při posledních všeobecných volbách většinu. Velmi opatrně bych se však stavěl ke Kotrbovu výroku, že stát je vlastníkem České televize. V zákoně to ani není, tam se píše, že je ČT samostatnou právnickou osobou a že stát neodpovídá za závazky ČT a ČT neodpovídá za závazky státu.
Zákon o ČT ZDE

Z takového výroku totiž mohou vznikat nedorozumění. Od takového výroku může pak už být jen malý logický skok k tomu, že tedy když stát veřejnoprávní televizi "vlastní", tak tedy smí vláda vyžadovat, aby veřejnoprávní televize šířila její propagandu. Tak to tedy za žádných okolností ne.

Nedorozumění ovšem vzniká z toho, co vím, že chce Kotrba říct, a to je pravda: sdělovací prostředky (a to ani veřejnoprávní, ani komerční) nejsou a nemohou být vlastnictvím, ani nějakým pašalíkem samotných novinářů. (V ČR se taky šíří jiný oblíbený blud, že totiž prý majitelé komerčních sdělovacích prostředků mají právo jimi šířit jakékoliv nesmysly, podle jejich vlastního vkusu, protože přece jsou to média "soukromá". Není tomu tak: vysílací spektrum je omezené, udělení licenci pro soukromé elektronické médium je výsadou a oplátkou za tuto výsadu - médium totiž nefunguje ve skutečně tržním prostředí, protože každý si nemůže založit vlastní TV Nova - musí komerční elektronické médium v civilizované demokracii plnit přísné zásady kvality.)

Mezi českými novináři existuje už dlouhá léta jiný podivný blud, že jaksi podstatou "svobody" a "demokracie" je to, že si ve veřejnoprávních médiích smějí hlásat, co chtějí, své vlastní předsudky, šířit svou vlastní politickou zaujatost, prosazovat své vlastní politické a komerční kauzy. Právě na základě tohoto falešného bludu rebelovala koncem roku 2000 Česká televize proti legitimním, i když možná neohrabaným snahám Jiřího Hodače, novináře z BBC, zprofesionalizovat její zpravodajské vysílání. "My přece sami budeme rozhodovat o tom, co budeme vysílat."

Ono to tak ale právě není - a tady má Kotrba pravdu, když zdůrazňuje, že Český rozhlas není majetkem novinářů, kteří v něm pracují, a Česká televize není majetkem lidí, kteří pracují tam.

Výstižně to charakterizoval polský mediální odborník Karol Jakubowicz:

Novináři v postkomunistických zemích odmítají přijímat za svou práci odpovědnost. "Profesionalismus" nabývá formy defenzivní zaměstnanecké ideologie, založené na odmítnutí každého, kdo by chtěl měřit profesionalitu novinářské práce. Novináři se stavějí s podezřením vůči veřejné regulaci médií a trvají na neomezené svobodě. To, co píší, často odráží hlavně jejich osobní názory a nevyjadřuje to potřeby, zájmy a názory velké části společnosti. Odmítají jakoukoliv kritiku své práce s tím, že je to "ohrožení svobody projevu".

Viz ZDE

Profesionální novinář nikdy nesmí šířit médiem, pro něž pracuje, vlastní osobní předsudky či zájmy - je neslýchané, aby si své médium ukradl pro prosazování vlastních existenčních cílů, jako to udělali zaměstnanci ČT o vánoční krizi na přelomu let 2000 - 2001. Kvalitní novinář projevuje ve své práci pro veřejnoprávní elektronické médium profesionální úsudek, který je kritický, férový a objektivní - kriticky zkoumá všechny předložené argumenty.

Parlament a vláda je tady od toho, aby dokázala zajistit tuto nestrannost a profesionalitu veřejnoprávních médií, jejich ostrou, avšak racionální a profesionální kritičnost i vůči poslancům a ministrům. Parlament musí být hlídacím psem řádného fungování veřejnoprávních sdělovacích prostředků, které jsou pro národ nástrojem řeči.

Osobně mám velké pochybnosti, zda je toho zrovna český postkomunistický parlament a český ministr kultury, který nekriticky podporoval vzbouřence z ČT, vůbec schopen. Snad by se mu nyní podařilo zasáhnout proti excesům v televizi Nova, ale vynutit si na České televizi profesionalitu a kvalitu?

Skutečně pochybuji.

Takže je nutno být ve střehu, nejen vůči nebezpečí, že si novináři udělají z ČT a ČRo vlastní pašalík, ale i proti tendencím vlády a parlamentu tato média oslabovat a ovládnout a učinit je prostředkem vlastní propagandy.

Poznámka ŠOK k tomu ZDE

To co si plete mnoho občanů, je netotožnost státu a vlády. Stát jsme my všichni, a my všichni jsme majitelé infrastruktury tohoto státu. Tedy i České televize. My všichni jsme se rozhodli, že nesvěříme správu věcí veřejných (tedy i veřejnoprávní ČT) do rukou osvícených monarchů, charismatických kněží či uhlazených manažerů, ale do ruou lidí, které si každé čtyři roky volíme z těch, kteří se nabídnou. Volíme je podle pravidel, na kterých se shodla dvoutřetinová většina... A nazýváme tento systém parlamentní demokracií, ústavou zaručenou. Tím je dáno, že o osudu VŠECH institucí, tedy i České televize či dalších veřejnoprávních insttitucí, stejně jako o osudu dalších procesů, jejichž regulaci si stát vyhradil, rozhoduje stát prostřednictvím zákonů a vyhlášek. Jejich plnění pak vynucuje prostřednictvím exekutivy, v případě porušení zákonů prostřednictvím soudů. Všechny tyto instituty státu, včetně jejich programu a personálního obsazení jsou odvislé od výsledků voleb do legislativních komor - parlamentu a senátu.

Divím se Janu Čulíkovi, že to, co chápal v zimě roku 2000 - závaznost práva i pro vzbouřenou "sedmou velmoc", nechápe teď. Vždyť i ministr Dostál je ve své funkci jen díky tomu, že koalice je stále ještě koalicí přes občasné spory s Jo-Hankou z Arku, že ODS nevládne, že sněmovnou neprošlo vyjádření nedůvěry vládě, že Vladimír Špidla je stále premiérem. Až to bude jinak, bude to jiank. Do té doby platí výsledky voleb včetně toho, že PARLAMENT určuje obsazení mediálních rad a dalších správních orgánů. Stejně jako schvaluje navýšení či nenavýšení rozpočtu ČT prostřednictvím "koncesionářské" daně.

Mrzí mne, že to, co nechápe poslanec ODS lobbující za minimalizaci státu v duchu zásad V. I. Lenina, nechápe ani Jan Čulík... Stát - kolektiv všech občanů stojí nad každým jednotlivcem. Jak nad vzbouřenými redaktory, tak nad vzbouřeným poslancem ODS . Jen nad Janem Čulíkem stojí J.V. britská královna z Boží milosti...

                 
Obsah vydání       16. 5. 2003
18. 5. 2003 Slovensko řeklo Evropské unii ANO
17. 5. 2003 Fričovou do NOVY určitě chtít nebudou, je totiž profesionálka... Štěpán  Kotrba
16. 5. 2003 Znovu příběh Jessicy Lynchové - mýtus a realita
16. 5. 2003 Tak pane Strawe, proč jsme šli do války?
17. 5. 2003 Americká éra zbožnění vlastního hlasu
16. 5. 2003 Independent: Antiamerikanismus je infantilní
16. 5. 2003 Plachý Plachý a krotká mediální veřejnoprávnost Štěpán  Kotrba
16. 5. 2003 Pozor na zmatení pojmů Jan  Čulík
17. 5. 2003 Dobří holubi se vracejí? Ej uchněm... Štěpán  Kotrba
16. 5. 2003 Teror z EU: Řidič, který jel rychlostí 250 km/h, byl odsouzen na pět měsíců nepodmíněně Jan  Čulík
15. 5. 2003 Peníze připadnou CME, ČR se nemůže odvolat
16. 5. 2003 Ke sporu CME proti ČR Jaroslav  Štemberk
15. 5. 2003 ČR prohrála s CME, odpovědnost nenese nikdo Karel  Mašita
16. 5. 2003 Memento 9
aneb o setrvalém stínu "duchovního otce"?
Miloš  Dokulil
16. 5. 2003 Varování rodičům: solte méně jídlo pro děti
16. 5. 2003 Obezita stojí americké zdravotnictví tolik jako nemoci způsobované kouřením
16. 5. 2003 Klonované simkarty a spam: MajaSoft potrestána Štěpán  Kotrba
16. 5. 2003 Neoimperializmus Ignacio  Ramonet
15. 5. 2003 Jazyky mizejí na světě rychleji než flóra a fauna
15. 5. 2003 V čom pramení europesimizmus? Radovan  Geist
15. 5. 2003 Mají právo váleční novináři být neobjektivní? Jan  Čulík, Milan  Krčmář
15. 5. 2003 Ak vylúčiť, tak koho? Pavol  Fabian
15. 5. 2003 Hokejové Česko-Slovensko Petr  Schnur
15. 5. 2003 Také uživatele mobilních telefonů ohrožuje přesměrování na linky se zvýšenou tarifikací Radek  Mokrý
19. 5. 2003 Rovnou daňou k väčšej nerovnosti Martin  Muránsky
16. 5. 2003 Návrat ideológií Jean-Paul  Fitoussy
16. 5. 2003 Francois Voltaire - mysliteľ a bojovník za ľudské práva Ladislav  Hubenák
5. 2. 2003 Pošta redakci
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
18. 5. 2003 Memento 10: aneb "O eurorealismu"? Miloš  Dokulil
18. 5. 2003 Znovu je v hlavních zprávách televize Štěpán  Kotrba
17. 5. 2003 Fričovou do NOVY určitě chtít nebudou, je totiž profesionálka... Štěpán  Kotrba
17. 5. 2003 Americká éra zbožnění vlastního hlasu   
16. 5. 2003 Pozor na zmatení pojmů Jan  Čulík
16. 5. 2003 Independent: Antiamerikanismus je infantilní   
16. 5. 2003 Teror z EU: Řidič, který jel rychlostí 250 km/h, byl odsouzen na pět měsíců nepodmíněně Jan  Čulík
16. 5. 2003 Memento 9
aneb o setrvalém stínu "duchovního otce"?
Miloš  Dokulil
16. 5. 2003 Francois Voltaire - mysliteľ a bojovník za ľudské práva Ladislav  Hubenák
16. 5. 2003 Neoimperializmus Ignacio  Ramonet
15. 5. 2003 ČR prohrála s CME, odpovědnost nenese nikdo Karel  Mašita
15. 5. 2003 Co může znamenat odvolání Vladimíra Železného Jan  Čulík
15. 5. 2003 Mají právo váleční novináři být neobjektivní? Milan  Krčmář, Jan Čulík
15. 5. 2003 "Vinu za irácké masakry nesou i západní politikové"