14. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 2. 2003

Právo na štrajk

Stručné shrnutí slovenských právních norem o právu na stávku.

Podľa čl. 37 ods. 4 Ústavy SR "právo na štrajk sa zaručuje. Toto právo nemajú sudcovia, prokurátori, príslušníci ozbrojených zborov a ozbrojených síl a príslušníci a zamestnanci hasičských a záchranných zborov."

Podľa čl. 37 ods. 4 Ústavy SR "právo na štrajk sa zaručuje. Toto právo nemajú sudcovia, prokurátori, príslušníci ozbrojených zborov a ozbrojených síl a príslušníci a zamestnanci hasičských a záchranných zborov."

Priamo z ústavy je teda právo štrajkovať odňaté v taxatívne vymenovaných prípadoch.

Navyše, v čl. 51 ods. 1 sa hovorí, že "domáhať sa, okrem iného, aj práva štrajkovať možno len v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú". V slovenskom právnom poriadku neexistuje zákon, ktorý by upravoval štrajk vo všeobecnosti. Jediný právny predpis, ktorý upravuje len určitý druh štrajku je zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.

V § 16 je upravený "štrajk v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy" teda konkrétny druh štrajku.

Ďalej § 20 tohto zákona určuje, v ktorých prípadoch je štrajk nezákonný. Opäť sa tieto ustanovenia vzťahujú len na prípad štrajku v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy, o ktorý nešlo v prípade štrajku železničiarov.

Vzhľadom na obmedzenie práva na štrajk upravené v čl. 51 Ústavy SR by sa mohlo na prvý pohľad zdať, že železničiari pri realizácii svojho práva štrajkovať stáli mimo zákona, keďže práva na štrajk sa možno domáhať len na základe zákona. O tento výklad sa opierali navrhovatelia v predmetných sporoch. S touto interpretáciou by bolo možné súhlasiť vtedy, keby išlo v prípade štrajkujúcich o štátne orgány, pretože podľa čl. 2 ods. 2 ústavy "štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a spôsobom, ktorý ustanoví zákon". Totiž štátna moc realizovaná prostredníctvom štátnych orgánov pochádza od občanov a štátne orgány ju majú a môžu používať len v takom rozsahu, v akom im bola zverená právnym poriadkom.

Lenže čl. 2 ods. 3 Ústavy SR hovorí, že "každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá". V prípade železničiarov nemožno aplikovať postup podľa čl. 2 ods. 2 ústavy, pretože aj keď sú organizovaní v odboroch, a tieto jednotlivé federácie majú právnu subjektivitu, sú to právnické osoby súkromné, nie štátne orgány a preto prichádza do úvahy jedine aplikácia čl. 2 ods. 2 ústavy. Keďže neexistuje zákonná norma, ktorá by železničiarom zakazovala štrajkovať a v čl. 37 ods. 4 ústavy majú toto právo zaručené, išlo v prípade štrajku vyhláseného 31. januára 2003 o 23,00 hod. o štrajk zákonný, legálny a dovolený.

Otvorenou zostáva otázka, či všeobecný súd môže v občianskom súdnom konaní zasiahnuť do hospodárskeho, resp. sociálneho práva občanov garantovaného ústavou a toto obmedziť a či vôbec rozhodnutie o prerušení štrajku je vykonateľné.

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       14. 2. 2003
14. 2. 2003 Nebojte se jich! Oni se bojí nás, i když my o tom ještě nevíme Milan  Valach
14. 2. 2003 Vládní koalice a volba prezidenta v čase karnevalu Zdeněk  Jemelík
14. 2. 2003 CIA: Jak přijít o přátele a neovlivnit nikoho
16. 2. 2003 Co znamenají obrovské západní protiválečné demonstrace Jan  Čulík
14. 2. 2003
14. 2. 2003 Jak ČTK zkresluje informace Jan  Čulík
14. 2. 2003 Kocky sú hodené! Pavol  Stach
14. 2. 2003 Rumsfeld: Rakousko brání pohybu amerických vojáků
14. 2. 2003 Jak Britové diskutují o Iráku Jan  Čulík
14. 2. 2003 "Britům jde George Bush nesmírně na nervy"
14. 2. 2003 Jsou Francouzi mnichované?
14. 2. 2003 Nová kontroverze, tentokrát ohledně irácké rakety
14. 2. 2003 Paprsky bolesti už zabíjely - v moskevském divadle Štěpán  Kotrba
14. 2. 2003 Schröder obhajoval protiválečný postoj Německa
13. 2. 2003 Richard Perle: Ano, netrpělivě chceme do války. Je načase
13. 2. 2003 Monitor Jan Paula : Česká televize účelově zkreslila Romanův příběh Jan  Paul
12. 2. 2003 Život s psychózou, anebo trest smrti?
18. 2. 2003 Na Slovensku opäť ďalší scenár pre špionážny film Peter  Takáč
14. 2. 2003 Anketa: podporíte Deklaráciu proti útoku na Irak?
17. 2. 2003 O charaktere a hodnotách Marián  Repa
14. 2. 2003 ... a ako sme zbierali úrodu, chytali nás a všetko sa dobre skončilo Martin  Varholík
14. 2. 2003 Nečakané inkarnácie Radovan  Geist
14. 2. 2003 Slabý hlások Sloveniek
14. 2. 2003 Právo na štrajk
14. 2. 2003 Náš štrajk sa neskončil Martin  Muránsky, Radovan  Geist
14. 2. 2003 Európa a štrajky železničiarov
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech