24. 6. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 6. 2003
Kontroverze ohledně geneticky modifikovaných plodin se zintenzivňuje, protoře vyšlo najevo, že vznikl výjimečně odolný "superplevel", jemuž nevadí silné herbicidy, jimž měly odolávat jen geneticky modifikované plodiny. Vyplývá z toho, že se při pěstování geneticky modifikovaných plodin bude muset používat více herbicidů a nikoliv méně než dosud, což likviduje argument, že jsou geneticky modifikované plodiny výhodné.
Sloupek

Kdykoliv člověk v Praze promluví s kterýmkoliv novinářem, vždycky si žurnalista stěžuje na totéž: na korupci a vliv PR agentur ve sdělovacích prostředcích. Jako by si novináři zvykli na to, že, navzdory tomu, že od pádu komunismu uplynulo už skoro čtrnáct let, v české kotlině člověk - žurnalista - nemůže mít luxus být svobodný. Buď se od vás jako od novináře požaduje, abyste byl "rozumný" a šířil jen "zavedené", krotké názory (to, co se smí říkat) - to ovšem vážně ochromuje demokratickou diskusi, která musí být založena na právu zpochybňovat veškeré dosud existující jistoty - nebo se mu vnucuje princip "koho chleba jíš, toho píseň zpívej". Anebo - a jsou i novináři, kteří se toho neštítí a dělají to rádi - se od žurnalisty požaduje, aby do svých textů prosazoval partikulární podnikatelské zájmy, někdy dokonce i za úplatu.

Přiznám se, že nevím, co proti tomu dělat. Velkou roli jistě hraje v českém prostředí i to, že novinář nemá nikde nezávislé zastání. Novinářské odbory v ČR v podstatě neexistují a představa, že by se kolegové za odvážného žurnalistu postavili, pokud by byl vyhozen z práce "za svobodomyslnost", je povýtce nerealistická. Český Syndikát novinářů - bohužel - (ale je to i jeho vina) nebere příliš mnoho lidí zrovna vážně.

Někteří lidé se neuspokojivou situaci snaží řešit různými radikálními návrhy. Poslechl jsem si zvukový záznam z konference o stavu současných českých sdělovacích prostředků, která se minulý pátek konala na půdě českého parlamentu. Dojem je veskrze tristní. Potíž totiž je, že se osoby, které na parlamentním semináři vystoupily, jaksi nedokáží kontrolovat. Mluví "bezbřeze" a často sdělují banality, anebo prostě mluví, posuzováno hlediskem evropského kontextu, divně.

Byly ovšem i výjimky: rozumně, docela stručně a k věci promluvil na semináři ředitel Radiožurnálu Alexander Pícha - jediná potíž je, že problémy, na něž právem upozorňoval a které je v českém prostředí skutečně nutno řešit, byly v některých jiných zemích v mnoha ohledech už legislativně i v praxi vyřešeny. Např. v Británii v dnešní době normálně funguje digitální rozhlas i televize a jejich provoz je přirozeně ošetřen i právně - nestálo by za to, prostě se podívat, jak problémy, o nichž se v ČR zatím vlastně ani moc neuvažuje, jsou řešeny jinde?

Jiní mluvčí se na tomto mediálním semináři opravdu strašně rádi poslouchali. (Vždycky se divím, že lidem nepřijde, že svým vystoupením ostatní obtěžují, a že by tedy mělo být co nejstručnější, nejpreciznější a co nejkratší.) Platí to zejména o šéfredaktoru Literárních novin Jakubu Patočkovi, který na semináři mluvil dlouho způsobem, který si nezadal s Jamesem Joycem, metodou, blížící se proudu vědomí - sledovat jeho málo strukturovaný projev bylo opravdu obtížné.

Vynecháme-li všechen balast, podstatou jeho vystoupení bylo toto:

Soukromá média jsou provázána s podnikatelskými, a tedy politickými zájmy. Nekultivují demokracii, ale naopak tím, že manipulují veřejnost ve prospěch soukromého zisku, demokracii škodí. Je proto nutno zrušit veškeré soukromé sdělovací prostředky v České republice a také omezit či zlikvidovat zahraniční vlastnictví tisku. Média by podle Patočky měla být buď veřejnoprávní, zřízená státem, anebo nadační. Mělo by být zakázáno prosazovat médii soukromý podnikatelský zájem.

Kdysi se mi Jakub Patočka svěřil, že by chtěl z Literárních novin udělat něco, jako je britský deník Guardian. Je to zajímavý ideál, protože celý problém docela plasticky ilustruje. Bohužel: i kdyby se Patočka snažil sebevíc, z Literárek deník Guardian nikdy neudělá. Patočka na to totiž nemá. Rozdíl mezi tím, co udělal z Literárních novin - ideologický věstník - a mezi deníkem Guardian je propastný.

Symptomatická je už jedna ekonomická drobnost: Patočka v parlamentě požadoval, aby stát ustavil nadaci, řekněme částkou jedné miliardy korun, a tato uložená částka by produkovala úroky, z nichž by bylo možno financovat "veřejnoprávní" noviny. Jenže tak deník Guardian, který Patočka obdivuje, nefunguje - Guardian je normální, kapitalistický, výdělečný komerční podnik! Ano, vlastní ho nadace, ale Guardian nepotřebuje finanční dotace...

Jaký je však hlavní rozdíl mezi Literárkami a Guardianem?

Guardian prosazuje kritičnost, padni komu padni, je to kritičnost vůči mocným, bez ohledu na to, zda jsou na levici nebo na pravici. Jeho spektrum je ovšem široké a někdy Guardian publikuje i ideologické levicové bláboly. (Jiným problémem je, že si jeho redaktoři - podle zpráv - o sobě, trochu snobsky, hodně myslí; ovšem když má list na internetu více než 100 milionů čtenářů měsíčně ZDE ono se vám to poněkud vrazí do hlavy...:) ) Literární noviny šíří úzkou, nudnou, levicově-ekologickou, doktrinářskou politickou linii. Otevřu-li Guardian, nevím předem, co tam najdu, v Literárkách vím, co články chtějí říct, většinou po prvních pěti řádkách. Je to ideologický stereotyp.

Nechci tady ale útočit na Patočkovy Literární noviny, snažím se sdělit něco obecnějšího.

Některé věci existují ve vzduchu - můžeme přijímat na jejich podporu zákony, ale jestliže lidé nejsou ochotni dodržovat určité zásadní principy, etické, pracovní nebo profesionální, veškeré zákony a nařízení nakonec vždy zůstanou jen k smíchu, pokud nebudou internalizovány, pokud je lidé nepřijmou za své. A bohužel, v důsledku pohnuté historie posledních šedesáti let je v tomto smyslu na tom Česká republika trochu hůř než třeba Británie. To je ten rozdíl mezi listy jako Guardian a Literární noviny.

V ČR je to pořád jaksi obtížné, internalizovat základní etické principy ku prospěchu společnosti. Můžeme napříklda tisíckrát opakovat někdejší Masarykovo heslo "Nebát se a nekrást" - jenže on ho ne každý v ČR dodržuje...

Nechci teď rozbírat Patočkův protidemokratický návrh, aby byly zakázány komerční sdělovací prostředky. Jde mi o něco jiného. Pokud společnost nepřijme za své jisté zásadní principy a neuvědomí si, že je k jejímu prospěchu je dodržovat, je marné snažit se je vynucovat násilím.

Přijměme na okamžik představu, že by - podle Patočky - byly v ČR skutečně soukromé, komerční sdělovací prostředky zakázány. Opravdu by to vedlo k nezávislosti a nestrannosti zbývajících, už jen veřejnoprávních, českých médií?

Vůbec ne.Tato média by zůstala i nadále soukromým pašalíkem partikulárních, skupinových zájmů - došlo by jedině k tomu, že by jim byla zlikvidována konkurence jiných partikulárních, skupinových zájmů. V ČR přece existuje horror vacui - málokdo si dovolí risknout si být mimo nějakou zájmovou politickou skupinu.

Patočka nemůže vážně tvrdit, že postoj jeho samého a jeho politických přátel je postojem nestrannosti. Jeho tvrzení, že usiluje o nezávislá média, není přesvědčivé.

Je to skupina spřízněných, ambiciózních duší, které chtějí dělat politickou kariéru. Likvidace obdobné konkurence, soustředěné pro změnu kolem soukromých médií, by jen znamenala pro patočkovce výhodný, ale v demokracii nepřípustný monopol. Nejsou-li lidé v ČR schopni internalizovat principy etiky a nestrannosti, je pořád lepší, když spolu soupeří nejrůznější partikulární zájmové skupiny, než aby existovala taková skupina jenom jedna.

Je to začarovaný kruh a přiznám se, že nevím, kudy je cesta ven. Dokud nebudou určité principy přijaty za své, že totiž shlukovat se korupčně do lobbistických skupin kamarádů, "kteří spolu hovoří", škodí demokracii a nakonec samozřejmě i ekonomickému rozvoji vlastní země, a tedy i mně samotnému, veškerý hovor o legislativním úsilí na nápravu věcí je, bohužel, myslím, zbytečný. Zákony se vždycky dají obejít. Jde o to, co lidi přijímají za své. A jak toho docílit, to je otázka, na kterou nemám odpověď.

Co vy na to?

(Vysílalo se též na ČRo 6 dne 25. června 2003 v pořadu "Názory a argumenty".)

24. 6. 2003
V důsledku výhrůžek od Spojených států se rozhodla belgická vláda pozměnit svůj zákon o válečných zločinech, aby podle něho v budoucnu mohli být stíháni jen belgičtí občané anebo osoby s trvalým pobytem v Belgii.
24. 6. 2003
Třetí generace mobilních telefonů radikálně promění mezilidské vztahy a vztahy občanů k státu, pokud dokáží mobilní operátoři přesvědčit veřejnost, aby je začala užívat, argumentuje britský výzkumný institut Demos.
24. 6. 2003
Řidiči automobilů, kteří budou mít při jízdě v ruce mobilní telefon, budou pokutováni až částkou 1000 liber, oznámila v úterý britská vláda.
24. 6. 2003
V roce 2000 byl s patřičnou dávkou digitálního populismu přijat zákon o elektronickém podpisu, který měl umožnit elektronickou komunikaci občanů se státními orgány. Uplynuly již téměř tři roky od jeho přijetí a elektronická komunikace občanů se státními orgány je stále v plenkách.
Premiér Špidla na demonstraci ČMKOS
23. 6. 2003

Pondělí 17.30: "Bez reformy budou za deset let vaše důchody a mzdy poloviční," přišel říci demonstrujícím odborářům před Úřadem vlády premiér Vladimír Špidla. Varoval je, že mají na výběr pouze mezi reformou, kterou připravil jeho kabinet, a daleko tvrdší reformou, která přijde do Strakovy akademie spolu s vládou ODS, pokud současná vláda reformu v navržené podobě neprosadí.

23. 6. 2003
Pravidelný Holiday Programme televize BBC udělal v pondělí večer v hlavním vysílacím čase podstatnou reklamu ve prospěch turistického průmyslu hlavního města ČR, když mu věnoval od 19 hodin ve velmi živé, atraktivní a zábavné reportáži o nejrůznějších aspektech turistického života v jarní Praze, založené na názorech a doporučeních britských televizních diváků, kteří v Praze už byli, v pořadu You call the shots (Vy rozhodujete) celých třicet minut vysílacího času.
A jste si jistej, že na druhým konci je Evropská unie?
24. 6. 2003

A jste si jistej, že na druhým konci je Evropská unie ?

24. 6. 2003
Podstatou Varšavské smlouvy byla servilita - i když ne absolutní. Albánie vystoupila a Rumunsko se odmítlo účastnit agrese proti Československu. Ostatní členové nejenže se nesnažili zpochybnit rozhodnutí a postoje mocného Sovětského svazu, ale předháněli se v úslužnostech při plnění jeho zájmů. Ty byly rozhodující bez ohledu na právo i vůli svých občanů. Dnes, zdálo by se, nikdo nepochybuje, že takovýto způsob vládnutí je odsouzeníhodný a nelze jej opřít o jakýkoliv racionální úsudek natož o všeobecně uznávané mezinárodně právní zásady. Co se však zdá, bývá sen. Americký, nebo Český.
24. 6. 2003
"Vnitřní informace firmy jsou majetkem akcionářů, nikoliv 'investorské veřejnosti',"

míní list Hospodářské noviny.

24. 6. 2003
Stěžoval jsem si ve zpravodajství BBC, že v sobotu v poledne přinesli ve zprávách informaci o těhotné "Češce", která byla deportována z Irska, údajně proto, že neměla vízum. Upozornil jsem, že čeští občané nepotřebují pro cestu do Irska vízum.
24. 6. 2003
Bondy je marxista. Sám sa tak označuje a za tento prívlastok sa nehanbí. S tvrdohlavým presvedčením a suverénne nosí túto nálepku aj dnes, kedy sa používa ako nadávka a najlepší argument na diskvalifikáciu protivníka. Bondy bol marxista aj pred rokom 1989, čo by nebolo až také čudné, keby mu za jeho svojský výklad marxizmu nebol hrozil kriminál. Byť disidentom vtedy i dnes - to mnoho prezrádza...
23. 6. 2003
Alastair Campbell, "šéf komunikací" britského premiéra Tonyho Blaira, se přece jen podrobí parlamentnímu vyšetřování toho, zda britská vláda zveličila hrozbu od Saddáma Husajna. V pondělí dopoledne to oznámila britská vláda.
Jakub Patočka
23. 6. 2003
V Parlamentu se 20. 6. 2003 konal seminář s názvem Média veřejné služby -- opomíjené souvislosti .

Podle organizátorů -- poslankyně Táni Fischerové, lobbistů z Institutu demokracie pro všechny a Brandýské iniciativy -- bylo cílem upozornit na opomíjené souvislosti v mediální oblasti, aby bylo možné vytvářet širší koncepci médií veřejné služby, která by byla schopná pokrýt veřejný zájem tak, aby se neopíral pouze o Českou televizi a Český rozhlas.

23. 6. 2003
Americká armáda dovolila reportérům z BBC prohlédnout si tábor Delta v zálivu Guantánamo, avšak prohlídka byla spěšně ukončena, když se jeden vězeň pokusil s britskými reportéry promluvit. Velitelé tábora nařídili novinářům, aby smazali nahrávku rozhovoru s ním, avšak reportéru BBC se ji podařilo z tábora vynést.
20. 6. 2003
Rozhlas BBC vysílal v pátek v podvečer rozhovor s generálmajorem Jeffreym Millerem, velitelem tábora v zálivu Guantánamo na Kubě, kde jsou zadržováni afghánští "nepřátelští bojovníci": Struktura i průběh rozhovoru byly nesmírně zajímavé.
31. 5. 2003
Děkujeme všem, kteří dále podporují provoz Britských listů finančními dary. Apelujeme na všechny čtenáře, aby si na provoz BL finančně přispěli. S minimálním rozpočtem je velmi obtížné udržet veřejnoprávní službu Britských listů. Všichni spolupracovníci BL pracují pro časopis zadarmo, mnozí s podstatným nasazením, po své normální práci.

Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník. Veškeré informace o tom, jak jsou darované peníze využívány, pravidelně zveřejňujeme. Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2. Finanční dary Občanskému sdružení jsou odečitatelné od základu daně z příjmu.

ZMĚNA BANKY: Prosíme ty čtenáře, kteří na provoz BL přispívají trvalým příkazem, aby ho z bývalého účtu OSBL v e-bance převedli na nový účet OSBL v Raiffeisen Bance. Číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500.
Hledáme další spolupracovníky-dobrovolníky pro mediální monitor - samostatné vyhledávání, analýza a shrnutí, překlady z jazyků: španělština, portugalština, italština, francouzština; obory: politika v daném jazykovém okruhu či zemi; problematika EU a jejích institucí; sociální vědy; makroekonomika; vizuální kultura; litaratura; technologie - přehled; armáda - technologický přehled, strategie, koncepce. Frekvence spolupráce: dle dohody, minimálně však jednou týdně. Požadovaná kvalifikace: naprosto suverénní ovládání jazyka či rodilý mluvčí, terminologický přehled v daném oboru, nezávislost na vlivových skupinách, exkluzivita.
Hledáme profesionální fotografy i fotoreportéry, vybavené vlastními digitálními fotoaparáty i vlastní konektivitou do internetu, kteří by byli schopni a ochotni přispět k rozšíření tématické pestrosti o reportáže ze zajímavých akcí či vzdálených míst, a přinášet tak prostřednictvím Britských listů aktuální zpravodajství či pohled do exotických míst. Podmínkou je pofesionalita zpracování snímků a jejich umístění v plném rozlišení ve formátu JPG na vlastní URL, jejíž odkaz nám spolu s náhledovým obrázkem a doprovodným textem zašlete.
Hledáme i nadané karikaturisty se smyslem pro komičnost politických i civilizačních souvislostí. Předpokladem spolupráce je pravidelnost, schopnost samostatné a rychlé reakce na aktuální témata. Samozřejmostí je zasílání karikatur v elektronické verzi (JPG, PNG, GIF, případně SWF) e-mailem.
18. 6. 2004

Ceník reklamy na BL

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
24. 6. 2003 Varšavská smlouva -- přežívání nebo obnova ? Miroslav  Polreich
24. 6. 2003 Bondyho marxistický manifest Ivan  Lesay
24. 6. 2003 Obhajují Hospodářské noviny insider trading?   
24. 6. 2003 Předpisy jsou k ničemu, pokud lidé nepřijali jejich ducha Jan  Čulík
24. 6. 2003 Reforma v půli cesty II.
Elektronický podpis nebo elektronické šidítko?
Jiří  Kofránek
23. 6. 2003 Demokracie pro všechny: Zakažte komerční média ! Štěpán  Kotrba
23. 6. 2003 Saddámova inteligence a satelitní telefony Štěpán  Kotrba
23. 6. 2003 "Neukázněná BBC" v táboře v zálivu Guantánamo   
23. 6. 2003 Designer babies: Potřebujeme nový morální kompas   
23. 6. 2003 Velká reklama pro pražský turistický průmysl v televizi BBC Jan  Čulík

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
19. 6. 2003 EKONOMICKÁ STUDIE: Snížení daně z příjmu právnických osob a podpora investování Miloš  Pick
18. 6. 2003 Vyšetřuje se chybějící milion euro   
16. 6. 2003 Češi schválili vstup do EU   
16. 6. 2003 Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003 Jak to také mohlo dopadnout... Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003 Český Kocourkov ztrácí suverenitu Josef  Trnka
14. 6. 2003 83 procent účastníků referenda zřejmě v pátek hlasovalo ANO   
14. 6. 2003 Volební okrsek Praha-Krč: účast nad 50%, více než tři čtvrtiny hlasovaly ANO   
14. 6. 2003 A co české televize?   
14. 6. 2003 Vítejte, spoluobčané, do Evropské unie! Jan  Čulík

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
20. 6. 2003 Ďábelská iridologie Štěpán  Kotrba
19. 6. 2003 Monopol je nebo není monopolem?   
13. 6. 2003 Další hrátky v ČR s verbálními trestnými činy Jan  Čulík
12. 6. 2003 Konec legrace i demokracie:
policie Bobošíkovou vyšetřuje stále!
Štěpán  Kotrba
9. 6. 2003 Postihy novinářů: již neheroldovat, lébrž nutno konat Karel  Mašita
6. 6. 2003 Bobošíková už snad může být klidná, Válová ještě nikoliv Štěpán  Kotrba
6. 6. 2003 Dokumenty v kauze Válová: "Hon na svobodu slova" má už šest ulovených zajíců Štěpán  Kotrba
6. 6. 2003 Faksimile trestního oznámení na Irenu Válovou Štěpán  Kotrba
6. 6. 2003 BHHRG: Czech media representatives harassed as EU referendum draws near   
6. 6. 2003 Málo známá oxfordská lidskoprávní skupina hájí Bobošíkovou, Železného a TV Nova jako "hlas nezávislosti"   

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
24. 6. 2003 V Belgii nebudou moci soudit George Bushe   
23. 6. 2003 "Neukázněná BBC" v táboře v zálivu Guantánamo   
22. 6. 2003 Bush: irácké zbraně hromadného ničení "byly vyrabovány"   
22. 6. 2003 Američané "možná usmrtili Saddáma Husajna"   
21. 6. 2003 USA zintenzivňují hledání Saddáma Husajna   
20. 6. 2003 Velitel tábora v zálivu Guantánamo: "Všechny zadržované osoby tu byly správně"   
19. 6. 2003 Co si dnes myslí Iráčané a jaké je to v Bagdádu   
19. 6. 2003 Co si myslí svět o Americe?   
19. 6. 2003 Obyčejný den v Bagdádu   
19. 6. 2003 S Německem nebo s Amerikou? Štěpán  Kotrba

Americká strategie národní bezpečnosti RSS 2.0      Historie >
13. 6. 2003 Rumsfeld kritizoval belgické soudy   
2. 6. 2003 Paranoja Radovan  Geist
15. 5. 2003 Ropa a stratégia: K politickej ekonómii ohlásenej vojny Michael  Ehrke
12. 5. 2003 O motivaci útoku na Irák   
30. 4. 2003 Vyslanci virtuální reality v Iráku Mojmír  Babáček
30. 4. 2003 Konec NATO právě začal - začala vznikat evropská armáda Štěpán  Kotrba
25. 4. 2003 Válka v Iráku skončila - proboha, zapomeňte! Petr  Baubín, Štěpán Kotrba
4. 4. 2003 Jsou britští vojáci "civilizovanější" než Američané?   
28. 3. 2003 Ropa je príčinou, ekológia alternatívou Martin  Nevada

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
18. 6. 2003 Dousková je červená knihovna Jiří  Škuba
17. 6. 2003 Maminka Irena  Dousková
17. 6. 2003 Mother Irena  Dousková
17. 6. 2003 Ještě jednou Irena Dousková Jan  Čulík
16. 6. 2003 O tom, jak život uplývá mezi prsty Jan  Čulík
16. 6. 2003 Doktor Kott přemítá Irena  Dousková
13. 6. 2003 Šlendrián v BL je snad horší než SARS Petr  Fiala
6. 6. 2003 Divoké víno ještě po 39 letech   
23. 5. 2003 Nový esej Milana Kundery   
22. 5. 2003 Vrh křídel: antologie, která chyběla